Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

W pi┬▒tek 22 lutego 2013 roku o godzinie 10:30 w naszej szkole odby┬│a si├¬ Artystyczna ┬Žcie┬┐ka Kariery.
Spotkanie cieszy┬│o si├¬ du┬┐ym zainteresowaniem w┬Âród m┬│odzie┬┐y, poniewa┬┐ uczestniczy┬│o w nim 50 uczniów.

Naszymi go┬Â├Žmi byli :
p. Iga Jeli├▒ska, absolwentka naszego liceum - ta├▒czy od 7 roku ┬┐ycia. Wielokrotna finalistka i zwyci├¬┬┐czyni konkursów na szczeblu narodowym i mi├¬dzynarodowym. Studiowa┬│a na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest surdo-pedagogiem i pracuje z dzie├Žmi maj┬▒cymi k┬│opoty ze s┬│uchem oraz ró┬┐ne problemy szkolne. Ucz├¬szcza na studia podyplomowe z zakresu logopedii i integracji sensorycznej. W czasie studiów prowadzi┬│a liczne zaj├¬cia taneczne dla dzieci.

p. Emanuel B┬▒czkowski - wirtuoz organów, dyrygent, menad┬┐er. Nauk├¬ gry na fortepianie rozpocz┬▒┬│ w pi┬▒tym roku ┬┐ycia. W wieku 10 lat zacz┬▒┬│ komponowa├Ž pierwsze utwory na organy. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na wydzia┬│ach Organów oraz Muzyki Ko┬Âcielnej. Studiowa┬│ organy i kompozycj├¬ organow┬▒ w Conservatorio di Musica Santa Cecylia w Rzymie. Jest ablsolwentem Studiów Menad┬┐erskich na Wydziale Zarz┬▒dzenia Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie odbywa Sta┬┐ Artystyczny w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz pracuje nad dysertacj┬▒ doktorsk┬▒ z zakresu polskiej muzyki organowej II po┬│. XX w. Festiwali Muzycznych.

p. Miros┬│aw Dziedzicki - uprawia rze┬╝b├¬ i malarstwo oraz zajmuje si├¬ renowacj┬▒ i rekonstrukcj┬▒ starych zabytków snycerstwa. Studiowa┬│ na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. Uzyska┬│ dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Bogumi┬│a ┬úukaszewskiego oraz aneks Pracowni Fotografii prof. Marka Guza. Obecnie jest dyrektorem Zespo┬│u Szkó┬│ Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku i organizatorem Mi├¬dzynarodowych Plenerów Artystycznych.

p.  Aleksandra Modrzejewska, absolwentka naszego liceum - uko├▒czy┬│a Wydzia┬│ Kreatywnej Fotografii Krakowskich Szkó┬│ Artystycznych. Od 6 grudnia 2012 roku w Muzeum Regionalnym w Kozienicach mia┬│a miejsce jej pierwsza indywidualna wystawa zatytuowana "Wiosna, kobieta, impresja". Obecnie najnowsz┬▒ prac┬▒ pani Aleksandry jest kalendarz dla Wis┬│y Kraków na 2013 rok.

Spotkanie rozpocz├¬┬│o si├¬ od przedstawienia go┬Âci oraz wy┬Âwietlenia prezentacji multimedialnej, z której mo┬┐na by┬│o si├¬ dowiedzie├Ž o wymogach uczelni artystycznych.
W mi├¬dzyczasie prowadz┬▒ce ┬Âcie┬┐k├¬ zadawa┬│y pytania wszystkim go┬Âciom odno┬Ânie ich wykszta┬│cenia, pocz┬▒tków przygody ze sztuk┬▒, kariery. Uczniowie mogli równie┬┐ obejrze├Ž sesje zdj├¬ciowe p. Aleksandry (http://modrzejewskaaleksandra.digartfolio.pl/), zobaczy├Ž na czym polegaj┬▒ plenery organizowane w Garbatce-Letnisku, oraz pos┬│ucha├Ž fragmentów koncertu p. Emanuela (http://www.youtube.com/watch?v=bKovQ17BkSI). Pan Miros┬│aw Dziedzicki udost├¬pni┬│ równie┬┐ film ukazuj┬▒cy pasj├¬ jednego z jego przyjació┬│, który na kawa┬│kach drewna wypisa┬│ "Bóg" w ró┬┐nych j├¬zykach, po czym k┬│ad┬│ je na powierzchni rzeki (link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=O30jsL55xFM).

Go┬Âcie zach├¬cali uczniów do rozwijania swoich pasji i umiej├¬tno┬Âci, ale jednocze┬Ânie ostrzegali przed trudno┬Âciami zwi┬▒zanymi z wyborem takiej drogi ┬┐ycia. Warto zaczyna├Ž jak najwcze┬Âniej i nie nale┬┐y oczekiwa├Ž wielkich korzy┬Âci materialnych.

┬Žcie┬┐ka sko├▒czy┬│a si├¬ oko┬│o godziny 12. Uczniowie wype┬│nili ankiet├¬ dotycz┬▒c┬▒ spotkania. Wyniki potwierdzaj┬▒, i┬┐ odby┬│o si├¬ ono w przyjaznej atmosferze oraz by┬│o bardzo pomocne w podj├¬ciu dalszych decyzji dotycz┬▒cych nauki. Go┬Âcie otrzymali w podzi├¬kowaniu za przybycie ma┬│e upominki w postaci dyplomów oraz czekolady.

┬Žcie┬┐k├¬ przygotowali uczniowie klasy IIId : Karolina Bielas, Ma┬│gorzata Madej, Katarzyna Rejmak, Magdalena ┬úodyga oraz Patryk Wojtasiewicz.

 

 

 
Europejski Fundusz Spo│eczny