Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

WSPÓ┬úPRACA MCK/PPP Z LO W PIONKACH 

21 marca odby┬│y si├¬ ostatnie zaj├¬cia ko├▒cz┬▒ce cykl spotka├▒ promocyjno-informacyjnych z uczniami Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im. M. D┬▒browskiej w Pionkach, maj┬▒ce na celu przedstawienie oferty M┬│odzie┬┐owego Centrum Kariery i Punktu Po┬Ârednictwa Pracy w Pionkach, udzielenie informacji na temat projektu „OHP jako realizator us┬│ug rynku pracy” wspó┬│finansowanego ze ┬Ârodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┬│ecznego oraz warunków uczestnictwa w wy┬┐ej wymienionym projekcie.W organizowanych spotkaniach uczestniczy┬│a m┬│odzie┬┐ z klas drugich i trzecich.  S┬▒ to uczniowie, którzy niebawem stan┬▒ przed jednym z najwa┬┐niejszych wyborów swojego ┬┐ycia, a mianowicie podj├¬ciem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.Obecna sytuacja na rynku pracy – wysokie bezrobocie, brak ofert zatrudnienia, sprawia, ┬┐e m┬│odzie┬┐ ma du┬┐e problemy z wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, nie mówi┬▒c ju┬┐ o znalezieniu pracy zgodnej z kierunkiem kszta┬│cenia. Brak perspektyw na przysz┬│o┬Â├Ž, niepewno┬Â├Ž jutra, dodatkowo zniech├¬ca do podejmowania konkretnych form aktywno┬Âci w tym kierunku i zmiany swojego ┬┐ycia na lepsze.Uczestnictwo w projekcie „OHP jako realizator us┬│ug rynku pracy” wyposa┬┐a m┬│odych ludzi w wiedz├¬ niezb├¬dn┬▒ do prawid┬│owego poruszania si├¬ po rynku pracy. M┬│odzie┬┐ ma mo┬┐liwo┬Â├Ž okre┬Âlenia swoich predyspozycji zawodowych, uczy si├¬ sporz┬▒dzania dokumentów aplikacyjnych i w┬│a┬Âciwego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznaje aktywne metody poszukiwania pracy oraz uzyskuje wiedz├¬ na temat rozpocz├¬cia w┬│asnej dzia┬│alno┬Âci gospodarczej. Komplementarno┬Â├Ž jednostek MCK i PPP umo┬┐liwia m┬│odzie┬┐y pe┬│ne przygotowania do wej┬Âcia na rynek pracy. Po zako├▒czeniu udzia┬│u w projekcie m┬│ody cz┬│owiek jest bogaty wiedz├¬ teoretyczn┬▒ oraz ma mo┬┐liwo┬Â├Ž zapoznania si├¬ z aktualnymi ofertami pracy dost├¬pnymi w Punkcie Po┬Ârednictwa Pracy.
Europejski Fundusz Spo│eczny