Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle
 
Grzegorz Janeczek

Rok szkolny 2010/2011

1.Wynik „bardzo dobry” w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
2.Laureat I miejsca w VIII Mi├¬dzypowiatowym Zespo┬│owym Konkursie Matematycznym. Tytu┬│ ten uzyska┬│ wraz z kolegami z klasy: Rafa┬│em Ko┬│tunem i Micha┬│em Sobolem. 

Rok szkolny 2011/2012

1.Laureat II miejsca w IX Miêdzypowiatowym Zespo³owym Konkursie Matematycznym. Tytu³ ten uzyska³ wraz z kolegami z klasy: Rafa³em Ko³tunem i Micha³em Sobolem.
2.Wyró┬┐nienie w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”

Dominik Surmacz

 Wyró┬┐nienie w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” 

Marta Bajko

1.  I miejsce w konkursie Talent Show.
2.  I  miejsce w I Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcoj├¬zycznej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radomiu na tym festiwalu Marta zdoby┬│a równie┬┐  Nagrod├¬ specjaln┬▒  ufundowan┬▒ przez Wy┬┐sz┬▒ Szko┬│├¬ Nauk Spo┬│ecznych i Technicznych w Radomiu

 

Rafa┬│ Ko┬│tun   - Finalista LXIV Olimpiady Matematycznej.

 Osi┬▒gni├¬cia i sukcesy w roku szkolnym 2012/2013:

1.Rafa┬│ jest zakwalifikowany do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka.                         2.Zakwalifikowany do zawodów II stopnia LXIV Olimpiady Matematycznej.    3.Finalista XIX Konkursu Fizycznego.                                                       4.Zakwalifikowany do etapu okr├¬gowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.  5.Finalista „Internetowej Przygody z Matematyk┬▒”                                    6.Wyró┬┐nienie w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur Matematyczny 2013"

Osi±gniêcia i sukcesy w roku szkolnym 2011/2012:

1.Laureat VII miejsca w Powszechnym Internetowym Konkursie dla Uczniów Szkó┬│ ┬Žrednich – Matematyka, organizowanym przez Politechnik├¬ Warszawsk┬▒.
2.Finalista XVIII Konkursu Fizycznego organizowanego przez Kuratorium O┬Âwiaty
w Warszawie we wspó┬│pracy z Wydzia┬│em Fizyki Politechniki Warszawskiej.
3.Udzia³ w etapie okrêgowym 63 Olimpiady Matematycznej.
4.Wynik „bardzo dobry” w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
5.Wyró┬┐nienie w Regionalnym Konkursie Matematycznym organizowanym przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu.
6.Finalista Regionalnego Konkursu Fizycznego organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu.
7.Udzia┬│ w etapie okr├¬gowym Ogólnopolskiego konkursu „O Diamentowy Indeks AGH”, organizowanym przez Akademi├¬ Górniczo –Hutnicz┬▒ w Krakowie.
8.Laureat II miejsca w IX Miêdzypowiatowym Zespo³owym Konkursie Matematycznym. Tytu³ ten uzyska³ wraz z kolegami z klasy: Grzegorzem Janeczkiem i Micha³em Sobolem.
 

W roku szkolnym 2010/2011:

1.Finalista Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkó┬│ ┬Žrednich – Matematyka, organizowanego przez Politechnik├¬ Warszawsk┬▒.
2.Wynik „bardzo dobry” w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
3.Finalista Regionalnego Konkursu Fizycznego organizowanego przez Uniwersytet 4.Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu.
5.Wyró┬┐nienie w konkursie „Internetowa Przygoda z Matematyk┬▒”, organizowanym przez Uniwersytet Kardyna┬│a Stefana Wyszy├▒skiego w Warszawie.
6.Laureat I miejsca w VIII Miêdzypowiatowym Zespo³owym Konkursie Matematycznym.Tytu³ ten uzyska³ wraz z kolegami z klasy: Grzegorzem Janeczkiem i Micha³em Sobolem.

 

Micha┬│ Sobol

Osi┬▒gni├¬cia i sukcesy w roku 2012/2013: 

1.Zakwalifikowa┬│ sie do fina┬│u XXX Regionalnego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Osi┬▒gni├¬cia i sukcesy w roku 2011/2012:


1. II miejsce w Zespo┬│owym Konkursie Wiedzy o Epoce Romantyzmu zorganizowanym przez Mi├¬dzypowiatowy O┬Ârodek Doskonalenia Nauczycieli w I┬│┬┐y.
2. II miejsce w Mi├¬dzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckoj├¬zycznych.
3. I miejsce w Konkursie Wiedzy o Uzale┬┐nieniach zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.
4. Tytu┬│ laureata II miejsca w IX Mi├¬dzypowiatowym Zespo┬│owym Konkursie Matematycznym. Tytu┬│ ten uzyska┬│ wraz z kolegami z klasy: Grzegorzem Janeczkiem i Rafa┬│em Ko┬│tunem.
5. Tytu┬│ finalisty etapu okr├¬gowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.


Rok szkolny 2010/2011:


1. Tytu┬│ laureata I miejsca w VIII Mi├¬dzypowiatowym Zespo┬│owym Konkursie Matematycznym. Tytu┬│ ten uzyska┬│ wraz z kolegami z klasy: Grzegorzem Janeczkiem i Rafa┬│em Ko┬│tunem.
2. III miejsce w Mi├¬dzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckoj├¬zycznych.
3. II miejsce w Zespo┬│owym Konkursie Wiedzy o Epoce O┬Âwiecenia zorganizowanym przez Mi├¬dzypowiatowy O┬Ârodek Doskonalenia Nauczycieli w I┬│┬┐y.
Europejski Fundusz Spo│eczny