Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Dnia 6 maja w naszej szkole, jak co roku, odby┬│ si├¬ Dzie├▒ Otwarty. Wydarzenie to mia┬│o g┬│ównie na celu przekonanie gimnazjalistów, ┬┐e wybieraj┬▒c liceum maj┬▒ zapewniony dobry start w przysz┬│o┬Â├Ž, poprzez w┬│a┬Âciwe przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz wszechstronny rozwój w ró┬┐nych dziedzinach. Mia┬│ by├Ž to dla nich równie┬┐ czas na w┬│asne obserwacje i spostrze┬┐enia dotycz┬▒ce funkcjonowania naszej placówki.
 Gimnazjali┬Âci ju┬┐ przy wej┬Âciu do szko┬│y zostali powitani przez uczniów i nauczycieli. O godzinie 11, na sali gimnastycznej wystartowa┬│ program Dnia Otwartego, który rozpocz├¬┬│a pani dyrektor Ewa Glego┬│a serdecznym powitaniem go┬Âci i krótkim przedstawieniem sukcesów uczniów i absolwentów naszego liceum. Na sali gimnastycznej trzecioklasi┬Âci mogli dowiedzie├Ž si├¬ nieco o szkole z filmu, pocz┬▒wszy od jej wygl┬▒du, przez ukazanie uczniów i ich zainteresowa├▒ a sko├▒czywszy na charakterystycznych imprezach. Film ten, cho├Ž krótki, pomóg┬│ gimnazjalistom wejrze├Ž   w ┬┐ycie  szko┬│y. Na ko├▒cu pobytu na sali gimnastycznej wszyscy mogli na w┬│asne oczy zapozna├Ž si├¬ z humorem uczniów LO, ogl┬▒daj┬▒c wyst├¬p wokalno-taneczny reklamuj┬▒cy szko┬│├¬. Po zako├▒czeniu cz├¬┬Âci oficjalnej nast┬▒pi┬│o losowanie grup wed┬│ug kolorów, aby zintegrowa├Ž go┬Âci i wszyscy udali si├¬ na spacer po szkole. W pracowniach mo┬┐na by┬│o zapozna├Ž si├¬ z poszczególnymi profilami. Prezentacje kierunków przedstawiali uczniowie klas pierwszych, którzy przygotowali dla swoich m┬│odszych kolegów nie tylko prezentacje multimedialne, ale równie┬┐ szereg konkursów i ciekawostek. W trakcie zwiedzania kandydaci do liceum mieli okazj├¬ rozwi┬▒za├Ž quest o szkole, pozna├Ž najciekawsze miejsca i odnale┬╝├Ž na tablach absolwentów znanych z telewizji i nie tylko. Na koniec wszyscy udali si├¬ na Piknik Naukowy, na którym mo┬┐na by┬│o obejrze├Ž wyst├¬py utalentowanych uczniów LO, skorzysta├Ž z pocz├¬stunku w postaci grilla i s┬│odkich przek┬▒sek, a tak┬┐e zdoby├Ž promocyjne oceny za udzia┬│ w zabawach i konkursach. Ka┬┐dy, spo┬Âród licznych propozycji, móg┬│ wybra├Ž co┬ dla siebie. Dla mi┬│o┬Âników poszczególnych przedmiotów przygotowano mnóstwo ró┬┐nych zada├▒ z: fizyki, matematyki, j├¬zyka polskiego, biologii, chemii, geografii, wychowania fizycznego  i j├¬zyków obcych. Dodatkowo mo┬┐na by┬│o uczestniczy├Ž w pokazach chemicznych, które prowadzili wyk┬│adowcy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dr in┬┐. Janusz Szczerba wraz z  dr in┬┐. Ma┬│gorzat┬▒ Okulsk┬▒-Bo┬┐ek i mgr in┬┐. Barbar┬▒ P┬│acht┬▒ . Ch├¬tni mogli by├Ž uwiecznieni na karykaturach rysowanych przez Marysi├¬ i Andrzeja.
 Gimnazjalistom Dzie├▒ Otwarty bardzo si├¬ podoba┬│ i wielu z nich ju┬┐ zadeklarowa┬│o nauk├¬ w naszej szkole. Trzecioklasi┬Âci mogli sami si├¬ przekona├Ž, ┬┐e LO w Pionkach to nie tylko sama nauka, ale tak┬┐e mi┬│a i serdeczna atmosfera.
 Wszyscy, którym zale┬┐y na wysokiej jako┬Âci kszta┬│cenia oraz rozwijaniu indywidualnych uzdolnie├▒ i pasji, powinni z uwag┬▒ przyjrze├Ž si├¬ ofercie pionkowskiego liceum, które, jak co roku, wychodzi naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom wspó┬│czesnego m┬│odego cz┬│owieka. Dlatego te┬┐ Drogi Gimnazjalisto, pami├¬taj, ┬┐e ju┬┐ teraz JESTE┬Ž DLA NAS BARDZO WA┬»NY. Zorganizowali┬Âmy Dzie├▒ Otwarty Szko┬│y, by┬ móg┬│ bez ┬┐adnych w┬▒tpliwo┬Âci dokona├Ž s┬│usznego wyboru i ZOSTA├ć JEDNYM Z NAS!
Europejski Fundusz Spo│eczny