Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

1 Czy przed podj├¬ciem decyzji o wyborze waszej szko┬│y mo┬┐emy zapozna├Ž si├¬ z baz┬▒ i warunkami jakimi dysponujecie ?


Oczywi┬Âcie. Serdecznie Pa├▒stwa zapraszamy na DZIE├Ĺ OTWARTY SZKO┬úY, który odb├¬dzie si├¬ dnia 22 maja 2014 roku.B├¬dzie mo┬┐na obejrze├Ž ca┬│┬▒ szko┬│├¬, zapozna├Ž si├¬ z warunkami jakimi dysponujemy, pozna├Ž kadr├¬ pedagogiczn┬▒, pozna├Ž profile na króre og┬│aszamy nabór.


2.Jakich j├¬zyków obcych uczy si├¬ w Liceum?

 Wszyscy nasi uczniowie ucz┬▒ si├¬ j├¬zyka angielskiego, drugi j├¬zyk obcy maj┬▒ uczniowie do wyboru pomi├¬dzy francuskim i niemieckim.


3. Za jakie osi┬▒gni├¬cia dodatkowe mo┬┐na zdoby├Ž punkty do rekrutacji?

Dodatkowe punkty mozna otzryma├Ž :
* za tytu┬│ finalisty w konkursach organizowanych przez Kuratora O┬Âwiaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim  - 13 pkt./7 pkt.
* za ┬Âwiadectwo uko├▒czenia gimnazjum z wyró┬┐nieniem - 2 pkt.
* za osi┬▒gni├¬cia w zawodach wiedzy, sportowych  lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 5 pkt.
* za osi┬▒gni├¬cia w zawodach wiedzy, sportowych  lub artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym - 2 pkt. 
 * za osi┬▒gni├¬cia w aktywno┬Âci na rzecz innych ludzi, zw┬│aszcza w formie wolontariatu lub ┬Ârodowiska szkolnego - 2 pkt.
* do 6 pkt. - za ┬Âredni┬▒ arytmetyczn┬▒ zaokr┬▒glon┬▒ do 3 miejsc po przecinku za ┬Âwiadectwo uko├▒czenia gimnazjum.
Wa┬┐ne! Je┬┐eli osi┬▒gni├¬cia maj┬▒ by├Ž uwzgl├¬dnione w procesie rekrutacji, musz┬▒ by├Ž wpisane przez wychowawc├¬ na ┬Âwiadectwo uko├▒czenia gimnazjum.


4.Co odró┬┐nia t├¬ szko┬│├¬ od innych?


Jeste┬Âmy szko┬│┬▒ ogólnokszta┬│c┬▒c┬▒,traktuj┬▒c┬▒ podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli ,harmonijnie zintegrowan┬▒ ze spo┬│eczno┬Âci┬▒ lokaln┬▒ i otwart┬▒ na inicjatywy,kreuj┬▒c┬▒ zdrowych, m┬│odych Polaków otwartych na Europ├¬ i ┬Âwiat,
poszukuj┬▒cych prawdy, dobra i pi├¬kna w ┬Âwiecie.


5. Czy ocena z zachowania jest brana pod uwagê podczas rekrutacji?


Nie. Ocena z zachowania nie jest brana pod uwag├¬ podczas rekrutacji. ┬»yczymy jednak wszystkim samych wzorów na swiadectwie.Wink

 

Jezli nasz jakie┬ pytania pisz:  lopionki@lopionki.pl Ch├¬tnie wyja┬Ânimy wszystkie w┬▒tpliwo┬Âci.
Europejski Fundusz Spo│eczny