Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

                                                                 “Nothing refines but the intellect.” 
                                                                  (Nic tak nie uszlachetnia, jak intelekt)
                                                                                                     Oscar Wilde

Micha┬│ Dró┬┐d┬┐ finalist┬▒ VII edycji  Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka

Micha┬│ Dró┬┐d┬┐, ucze├▒ klasy III B, zosta┬│ finalist┬▒  VII edycji Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka. W drugim etapie komisja konkursowa bardzo wysoko oceni┬│a przedstawione przez niego rozwi┬▒zania zada├▒, przyznaj┬▒c jego pracy 86% mo┬┐liwych do zdobycia punktów. Gratulujemy! Fina┬│ olimpiady odby┬│ si├¬ w Krakowie 30 marca  2014roku.  Powspominajmy …
Micha┬│, b├¬d┬▒c uczniem klasy pierwszej, zdoby┬│ wyró┬┐nienie w Mi├¬dzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Sukces ten powtórzy┬│ w kolejnym roku szkolnym. B├¬d┬▒c uczniem klasy drugiej, dotar┬│ do etapu okr├¬gowego VI edycji Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu: matematyka oraz zosta┬│ finalist┬▒ III edycji „Internetowej Przygody z Matematyk┬▒”, organizowanej przez Uniwersytet Kardyna┬│a Stefana Wyszy├▒skiego w Warszawie. Bra┬│ równie┬┐ udzia┬│ w Olimpiadzie Matematycznej oraz w Powszechnym Internetowym Konkursie dla Uczniów Szkó┬│ ┬Žrednich  - Matematyka organizowanym przez Wydzia┬│ Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Odniesione sukcesy to splot olbrzymiej dba┬│o┬Âci o w┬│asny rozwój intelektualny, niebywa┬│ego talentu oraz wytrwa┬│ej, systematycznej pracy. To wielka rado┬Â├Ž     i szcz├¬┬Âcie móc wspó┬│pracowa├Ž z Micha┬│em, stara├Ž si├¬ by├Ž jego nauczycielem.
Wydawa├Ž by si├¬ mog┬│o, ┬┐e matematyka poch┬│ania Micha┬│a tak, ┬┐e nie ma on czasu na inne zainteresowania. Nic bardziej mylnego - to  nie jedyna nauka, któr┬▒ chce odkrywa├Ž. Prawdziw┬▒ pasj┬▒ Micha┬│a jest medycyna. Zg┬│├¬bianie tajników biologii i chemii to jest to, co sprawia mu najwi├¬ksz┬▒ frajd├¬. T├¬ wszechstronno┬Â├Ž spontanicznie, jeszcze w klasie pierwszej, podsumowa┬│a jedna z jego kole┬┐anek, mówi┬▒c: „Zobaczycie, On ma tak┬▒ g┬│ow├¬, ┬┐e na pewno co┬ w ┬┐yciu wymy┬Âli albo odkryje”. By┬│ to wyraz najwi├¬kszego podziwu i szacunku ze strony rówie┬Âniczki, na zaproponowany przez Micha┬│a oryginalny sposób rozwi┬▒zania zadania. Takie chwile, my nauczyciele, chowamy w sercu jeszcze d┬│ugo po tym, jak m┬│odzi ludzie opuszcz┬▒ mury naszej szko┬│y i rusz┬▒ w ┬Âwiat.
Warto wspomnie├Ž, ┬┐e Micha┬│ jest harcerzem. Nale┬┐y do Szczepu Dru┬┐yn ┬Žrodowiskowych „Puszcza” ZHR. Z du┬┐ym oddaniem pe┬│ni funkcj├¬ dru┬┐ynowego, sprawuj┬▒c piecz├¬ nad zuchami. Jest równie┬┐ ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Znajduje czas na gry planszowe takie, jak na przyk┬│ad „Gra o Tron”, czy „Small World”. Lubi czyta├Ž ksi┬▒┬┐ki, szczególnie cz├¬sto si├¬ga po fantastyk├¬. S┬│ucha piosenek Jacka Kaczmarskiego.

Micha┬│, z wielkim podziwem i rado┬Âci┬▒ patrzymy na Twoje osi┬▒gni├¬cia. Z ca┬│ego serca gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.
Europejski Fundusz Spo│eczny