Strona g≥ůwnaNasza szko¬≥aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz¬ĪdDla rodzic√≥wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj√™cia klasoweSukcesy uczni√≥wStypendy¬∂ciRanking szk√≥¬≥Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi√™ga go¬∂ciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Uczniowie klasy Ib i dwóch uczniów z Ic 4 czerwca 2014r. wyruszyli na wycieczk√™ szkoln¬Ī. Opiek√™ nad nami sprawowa¬≥y panie Iwona Maj i Marta ¬¶mietanka.Pierwszego dnia sprawdzili¬∂my swoje umiej√™tno¬∂ci w parku linowym w Kielcach. Mieli¬∂my do wyboru 3 trasy o ró¬Ņnym stopniu trudno¬∂ci. Wi√™kszo¬∂√¶ uczestników wycieczki wykaza¬≥a si√™ odwag¬Ī i wybra¬≥a tras√™ najtrudniejsz¬Ī, która bieg¬≥a na wys. 8m. Po „spacerze”  w koronach drzew udali¬∂my si√™ do miejscowo¬∂ci O¬∂wi√™cim,  by zwiedzi√¶ dwa niemieckie obozy koncentracyjne Auschwitz i Birkenau. Pani przewodnik  opowiada¬≥a nam o tych miejscach pami√™ci narodowej.
Nast√™pnie udali¬∂my si√™ do o¬∂rodka w Bia¬≥ce Tatrza√Īskiej.

   

         Drugiego dnia czeka¬≥o nas nie lada wyzwanie. Mieli¬∂my za zadanie dotrze√¶ do Doliny Pi√™ciu Stawów Polskich. Razem z panem przewodnikiem z Palenicy wyruszyli¬∂my szlakiem ku przygodzie. Za wodospadem Wodogrzmoty Mickiewicza skr√™cili¬∂my na szlak prowadz¬Īcy do celu naszej w√™drówki. Pi√™kna pogoda i pozytywny nastrój sprawi¬≥y, ¬Ņe szybko tam dotarli¬∂my. W schronisku mogli¬∂my zamówi√¶ co¬∂ pysznego do jedzenia. Po  ca¬≥ym dniu sp√™dzonym w Tatrza√Īskim Parku Narodowym udali¬∂my si√™ do Term Bania, które mie¬∂ci¬≥y si√™ niedaleko naszego o¬∂rodka.

  

Trzeciego dnia naszej wycieczki zwiedzili¬∂my urokliw¬Ī okolic√™ Bia¬≥ki Tatrza√Īskiej,  napili¬∂my si√™ ¬Ņyntycy i mieli¬∂my okazj√™ zobaczy√¶ stado owiec wypasanych na Kotelnicy Bia¬≥cza√Īskiej.
Przed po¬≥udniem wyjechali¬∂my z o¬∂rodka ku Wadowicom. Tam zwiedzali¬∂my nowe muzeum Jana Paw¬≥a II i jedli¬∂my s¬≥ynne kremówki papieskie. Po popo¬≥udniu wyruszyli¬∂my w drog√™ powrotn¬Ī do Pionek. Ta wycieczka zapewni¬≥a  nam wiele mi¬≥ych wspomnie√Ī na d¬≥ugie lata. Laughing

 
Europejski Fundusz Spo≥eczny