Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

┬Žcie┬┐ka kariery „Biologia, chemia – i co dalej?”
W dniu 30.05.2014 roku odby┬│a si├¬ ┬Âcie┬┐ka kariery „Biologia, chemia- i co dalej?”.Spotkanie rozpocz├¬┬│o si├¬ o godzinie 11.45 i trwa┬│o oko┬│o pó┬│torej godziny. Do Sali nr 11 przysz┬│o oko┬│o 60 uczniów liceum g┬│ównie z klas: 1a, 1c, 2c. Ka┬┐dy z uczestników chcia┬│ wys┬│ucha├Ž ciekawych historii oraz dowiedzie├Ž si├¬, co przynosi zdana matura z biologii i chemii.
Zaproszonymi przez nas go┬Â├Žmi tego dnia byli:
1. Agata S┬│yk, która pracuje jako farmaceuta,  sko├▒czy┬│a Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
2. Magdalena Mamica -studentka weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (absolwentka LO Pionki).
3. Maria Kuty┬│a- studentka elektroradiologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie   (absolwentka LO Pionki).
4. Aleksandra ┬»uber -studentka fizjoterapii na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym  w Radomiu (absolwentka LO Pionki).
Ch├¬tnie podzieli┬│y si├¬ one z nami swoimi do┬Âwiadczeniami i przybli┬┐y┬│y nam swoje kierunki studiów, mo┬┐liwo┬Âci po ich uko├▒czeniu, a tak┬┐e prac├¬ w zawodzie. Ponadto mogli┬Âmy dowiedzie├Ž si├¬, co sk┬│oni┬│o je do wyboru uczelni, jak wysokie s┬▒ progi punktowe  na dany kierunek , a tak┬┐e jak wygl┬▒da ich nauka i przygotowania do sesji. Zapewne ka┬┐dy z uczniów ucieszy┬│ si├¬ na wie┬Â├Ž, ┬┐e oprócz siedzenia przy ksi┬▒┬┐kach, jest równie┬┐ czas na rozrywk├¬ , ┬┐ycie towarzyskie, a tak┬┐e prac├¬ na dalszym etapie studiów. W tle widoczna by┬│a prezentacja, z której mogli┬Âmy dowiedzie├Ž si├¬ jakie s┬▒  warunki  rekrutacji na wybrane kierunki studiów  zwi┬▒zane z biologi┬▒ i chemi┬▒ m.in. : farmacj├¬, kosmetologi├¬, elektroradiologi├¬ , weterynari├¬ oraz fizjoterapi├¬. Faktem okaza┬│o si├¬,┬┐e nale┬┐y ci┬▒gle poszerza├Ž swoj┬▒ wiedz├¬ , gdy┬┐ liczba studentów na danej uczelni w ka┬┐dej chwili mo┬┐e si├¬ zmieni├Ž . Ka┬┐da z zaproszonych osób przedstawi┬│a nam ciekaw┬▒ i bardzo zabawn┬▒ histori├¬ z uczelni , a w przypadku Agaty – pracy. Ciekawe, a zarazem przera┬┐aj┬▒ce zdj├¬cia z prosektorium  uzyskali┬Âmy od Magdy, studentki weterynarii. Farmaceutka zdradzi┬│a nam, ┬┐e wcale nie jest tak ci├¬┬┐ko zapami├¬ta├Ž nazwy lekarstw czy odczyta├Ž recepty , a dzi├¬ki studentce fizjoterapii wiemy , ┬┐e jej praktyki i praca wi┬▒┬┐┬▒ si├¬ m.in. z  kontuzjami odnoszonymi przez sportowców. Elektroradiologia za┬ to dziedzina wiedzy zwi┬▒zana ze znajomo┬Âci┬▒ aparatury diagnostycznej oraz badaniami przeprowadzonymi w zakresie elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej.
 Dzi├¬ki go┬Âciom wiemy, ┬┐e aby osi┬▒gn┬▒├Ž sukces zawodowy czeka nas wiele ci├¬┬┐kiej pracy. Pierwszym krokiem b├¬dzie matura, któr┬▒ musimy napisa├Ž perfekcyjnie, ┬┐eby dosta├Ž  si├¬ na wymarzone kierunki. Z wyników przeprowadzonej w czasie spotkania ankiety wynika, ┬┐e ┬Âcie┬┐ka kariery spe┬│ni┬│a oczekiwania 90% obecnych uczniów.
┬Žcie┬┐k├¬ kariery zorganizowali uczniowie klasy 1c : Anna Mazur, Gabriela Ko┬│tun, Paulina Tarnowska, Marlena Adamczyk, Kamila Gozdyra,Adrianna Sobol , Karolina Korcz oraz 1b : Maria Mamica, Patrycja Markowska i Zuzanna Mazur. Nad jej przygotowaniem czuwa┬│a pani  profesor Dorota Dró┬┐d┬┐. Uczestnikom i przyby┬│ym go┬Âciom serdecznie dzi├¬kujemy za udzia┬│ w spotkaniu.
Europejski Fundusz Spo│eczny