Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

┬Žcie┬┐ka kariery pt. „Fotografia – Twoja droga do…” odby┬│a si├¬ w pi┬▒tek 27 marca 2009 o godzinie 10, w sali numer 5. Naszymi go┬Â├Žmi byli: Wojciech B┬│a┬┐ewski – fotograf studyjny, S┬│awomir W┬▒sik – fotograf przyrody oraz Piotr ┬Žmiechowski – student fotografii.

Z zadowoleniem mo┬┐emy stwierdzi├Ž, ┬┐e temat fotografia budzi zainteresowanie m┬│odzie┬┐y naszego liceum – w ┬Âcie┬┐ce wzi├¬┬│o udzia┬│ prawie 70 osób, co stanowi oko┬│o 1/5 wszystkich uczniów.

┬Žcie┬┐ka rozpocz├¬┬│a si├¬ od wr├¬czenia przyby┬│ym s┬│uchaczom ankiet dotycz┬▒cych zainteresowania i zaanga┬┐owania w fotografi├¬. Zebrane dane pos┬│u┬┐┬▒ do przeprowadzenia bada├▒ statystycznych, obrazuj┬▒cych, czym jest fotografowanie dla wspó┬│czesnego m┬│odego cz┬│owieka.

Po rozwi┬▒zaniu i zebraniu ankiet przeszli┬Âmy do prezentacji multimedialnej. Dzi├¬ki niej nasi s┬│uchacze mogli dowiedzie├Ž si├¬ jakimi cechami i atrybutami musi wykazywa├Ž si├¬ fotograf. Co wi├¬cej, zebrali┬Âmy informacje o uczelniach umo┬┐liwiaj┬▒cych studiowanie fotografii w kilku najwi├¬kszych miastach Polski i o sposobie rekrutacji na nie (prezentacja dost├¬pna tutaj, plik .ppt, 5,5 MB).

Uczniowie wykazywali ogromne zainteresowanie tematem i ju┬┐ w trakcie prezentacji przeszli┬Âmy do pyta├▒ obejmuj┬▒cych bardzo szeroki zakres tematu – od fotografii studyjnej czy reklamowej, poprzez reporta┬┐ i akt, ko├▒cz┬▒c na przyrodzie i krajobrazach. Pada┬│y równie┬┐ pytania o specyfik├¬ pracy fotografa (która oczywi┬Âcie b├¬dzie inna dla fotografa studyjnego i fotografa przyrody), charakter i atmosfer├¬ studiów, ale te┬┐ bardziej szczegó┬│owe, na przyk┬│ad o mo┬┐liwo┬Âci fotografowania w miejscach niedost├¬pnych dla cz┬│owieka, takich jak rezerwaty przyrody.

Dodatkowym atutem naszej ┬Âcie┬┐ki by┬│o obalenie w┬Âród s┬│uchaczy paru mitów – m.in. najbardziej popularnego, o ilo┬Âci megapikseli w aparacie. Dodatkowo, zaproszeni go┬Âcie u┬Âwiadomili nas, ┬┐e pomimo szybkiego rozwoju cyfrowych technik obrazowania, w dalszym ci┬▒gu w wielu aspektach licz┬▒ si├¬ prace wykonane w sposób analogowy i ┬┐e technice cyfrowej wiele jeszcze brakuje do osi┬▒gni├¬cia poziomu wyznaczonego przez technik├¬ analogow┬▒. Wida├Ž to chocia┬┐by na przyk┬│adzie uczelni fotograficznych – w zdecydowanej wi├¬kszo┬Âci z nich, egzamin praktyczny z fotografii polega w dalszym ci┬▒gu na wykonaniu zdj├¬cia aparatem analogowym na czarno-bia┬│ej kliszy.

Z dum┬▒ stwierdzamy, ┬┐e dyskusja pomi├¬dzy zaproszonymi go┬Â├Žmi oraz s┬│uchaczami by┬│a niezwykle ┬┐arliwa i owocna. Fotografowie ch├¬tnie przedstawiali punkt widzenia charakterystyczny dla swojej profesji, a s┬│uchacze ochoczo zadawali dodatkowe, bardziej szczegó┬│owe pytania.

┬Žcie┬┐ka zako├▒czy┬│a si├¬ oko┬│o godziny 12. Ostatnim akcentem by┬│a prezentacja prac, przyniesionych przez zaproszonych go┬Âci. Skupi┬│y one wokó┬│ siebie znaczn┬▒ grup├¬ zainteresowanych.

┬Žcie┬┐ka kariery pt. „Fotografia – Twoja droga do…” zosta┬│a przygotowana w ca┬│o┬Âci przez uczniów klasy IIIb: Kasi├¬ Pyryt, Ol├¬ Sa┬│ek, Madzi├¬ Szafra├▒sk┬▒, Anet├¬ Kowalczyk, Patrycj├¬ Przew┬│ok├¬, Kasi├¬ Bary┬│k├¬, Olg├¬ Niezgod├¬, Dawida Karasia oraz Przemka Michalskiego.

Naszym opiekunem by┬│a pani profesor Dorota Dró┬┐d┬┐.
Europejski Fundusz Spo│eczny