Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

  Dnia 24 wrze┬Ânia 2010 roku o godzinie 11:00 w bibliotece naszej szko┬│y odby┬│a si├¬ ┬Âcie┬┐ka kariery pt. „Pedagogika i Psychologia”.Spotkanie zosta┬│o zorganizowane przez uczniów klas IIIa oraz IIId.
  Przygotowania do przeprowadzenia ┬Âcie┬┐ki trwa┬│y dwa tygodnie, a nad ich przebiegiem czuwa┬│a Pani profesor Marta ┬Žmietanka.
Pomimo tego, i┬┐ w tym samym czasie mia┬│y miejsce jeszcze cztery inne spotkania, ta po┬Âwi├¬cona psychologii oraz pedagogice cieszy┬│a si├¬ du┬┐ym zainteresowaniem uczniów liceum oraz zaproszonych gimnazjalistów. ┬ú┬▒czna liczba go┬Âci wynosi┬│a ok. 60-ciu osób.
  Przebieg spotkania zosta┬│ starannie zaplanowany przez organizatorów. Na pocz┬▒tku powitano przyby┬│┬▒ m┬│odzie┬┐ oraz osoby pe┬│ni┬▒ce rol├¬ ekspertów. Z ogromna przyjemno┬Âci┬▒ mieli┬Âmy okazj├¬ powita├Ž:
-Pani┬▒ mgr Aldon├¬ Maksymiuk: osob├¬ pracuj┬▒c┬▒ w O┬Ârodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i S┬│abowidz┬▒cych w Radomiu;
-Pani± mgr Bernardê Wasiak: nauczycielkê w klasach I-III w szkole w Jedlni;
-absolwentów naszej szko┬│y:
   -Eliz├¬ Kowalczyk:studentk├¬ trzeciego roku psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
   -Katarzyn├¬ Gutt: studentk├¬ pierwszego roku pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
   -Tomasza Czerskiego: studenta pierwszego roku logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  Nast├¬pnym punktem spotkania by┬│a prezentacja multimedialna opisuj┬▒ca najwa┬┐niejsze zagadnienia  
z dziedziny pedagogiki oraz psychologii. By┬│a ona wprowadzeniem do pyta├▒ skierowanych do zaproszonych ekspertów. Osoby zainteresowane przedstawionymi kierunkami studiów mog┬│y ponadto zapozna├Ž si├¬ z systemem rekrutacji na wybrane uczelnie. Prowadz┬▒cy spotkanie przybli┬┐yli  uczestnikom przedmioty maturalne, na jakie nale┬┐y zwróci├Ž szczególn┬▒ uwag├¬ decyduj┬▒c si├¬ na wybrane uczelnie (j. polski, WOS). Podkre┬Âlona zosta┬│a tak┬┐e rola wolontariatu, który stanowi istotny sprawdzian  przed podj├¬ciem studiów wy┬┐szych na kierunkach pedagogicznych i psychologicznych.
  Wywiad z zaproszonymi go┬Â├Žmi by┬│ zdecydowanie najciekawsz┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ spotkania. Zgromadzeni uczniowie dowiedzieli si├¬ np. na czym polegaj┬▒ studia na kierunku psychologia oraz w jaki sposób wygl┬▒da praca z dzie├Žmi niepe┬│nosprawnymi. Po pytaniach do go┬Âci przyszed┬│ czas na wype┬│nienie ankiet przez m┬│odzie┬┐ licealn┬▒ oraz gimnazjalna. Jej wyniki ┬Âwiadcz┬▒ o pozytywnym przebiegu ┬Âcie┬┐ki kariery. Zdecydowana wi├¬kszo┬Â├Ž badanych okaza┬│a zadowolenie z udzia┬│u w przeprowadzonym spotkaniu.
  Tu┬┐ przed zako├▒czeniem ┬Âcie┬┐ki odby┬│o si├¬ uroczyste wr├¬czenie pami┬▒tkowych dyplomów zaproszonym ekspertom.
  Podsumowuj┬▒c ca┬│y przebieg ┬Âcie┬┐ki kariery „Pedagogika i Psychologia” mo┬┐na powiedzie├Ž, i┬┐ to spotkanie z pewno┬Âci┬▒ przybli┬┐y┬│o zgromadzonym tematy zasygnalizowane w tytule. Wszyscy zapami├¬tamy je jako doskona┬│┬▒ okazj├¬ do zapoznania si├¬ z zawodami pedagoga i psychologa.
Europejski Fundusz Spo│eczny