Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Dnia 10.02.2012 roku w naszym Liceum odby┬│ si├¬ Dzie├▒ Przedsi├¬biorczo┬Âci. W zwi┬▒zku z tym klasy trzecie przygotowa┬│y szereg ┬Âcie┬┐ek kariery - tak by,  ka┬┐dy móg┬│ wybra├Ž co┬ dla siebie.
       W tym dniu uczennice klasy IIIa  ( Marlena Jaworska, Joanna Wikiera, Paulina Ziemka, Irmina Bogucka, Ewa Wróbel, Patrycja Misalska, Paulina ┬Žwi├¬dzikowska oraz Anna P┬│achecka) wraz z pomoc┬▒ pani profesor Marty ┬Žmietanki zorganizowa┬│y pedagogiczn┬▒ ┬Âcie┬┐k├¬ kariery.
         W spotkaniu udzia┬│ wzi├¬li:
- pani El┬┐bieta ┬Žmietanka - nauczyciel posiadaj┬▒cy uprawnienia do pracy z dzie├Žmi o szczególnych wymaganiach edukacyjnych
- pani Barbara £odyga - Lenard - kurator s±dowy w Kozienicach, absolwentka naszej szko³y
- pan Micha³ Lenard - Dyrektor Zak³adu Karnego w ¯ytkowicach
- Katarzyna Gutt - studentka II roku pedagogiki specjalnej - APS w Warszawie, absolwentka naszej szko┬│y
- Paula Pachucy - studentka I roku pedagogiki specjalnej - UMCS w Lublinie, absolwentka naszej szko┬│y
         Zaproszeni go┬Âcie z ch├¬ci┬▒ podzielili si├¬ swoj┬▒ wiedz┬▒ na temat pracy pedagoga oraz studiów. Okaza┬│o si├¬, ┬┐e aby w przysz┬│o┬Âci studiowa├Ž pedagogik├¬ nale┬┐y najwi├¬ksza uwag├¬ zwróci├Ž na j. polski, histori├¬, wos, oraz biologi├¬. Opowiedzieli o tym, jak wygl┬▒da droga do wymarzonego stanowiska pracy oraz czy jest ona trudna. Pokazali, ┬┐e po uko├▒czeniu studiów pedagogicznych praca nie czeka tylko w szkole. Dzi├¬ki studentkom z dwóch ró┬┐nych miast, mogli┬Âmy porówna├Ž warunki w Warszawie i Lublinie.
         Publiczno┬Â├Ž ( w┬Âród której znale┬╝li si├¬ równie┬┐ uczniowie Gimnazjum nr 2 w Pionkach) poza rozmow┬▒ z go┬Â├Žmi, mog┬│a zapozna├Ž si├¬ z prezentacj┬▒ multimedialn┬▒ na temat uczelni, które oferuj┬▒ kszta┬│cenie na kierunku pedagogika.
         Go┬Âcie zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz dyplomami z podzi├¬kowaniem.
         ┬Žcie┬┐ka zosta┬│a oceniona bardzo dobrze, uczniowie po wype┬│nieniu ankiety z u┬Âmiechem opuszczali sal├¬. Prezentacja multimedialna
Europejski Fundusz Spo│eczny