Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Dnia  11 lutego 2012r. o godzinie 11.00 w Sali nr 14 Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego w Pionkach odby┬│o si├¬ kolejne spotkanie z cyklu „┬Žcie┬┐ki kariery”. Tym razem o tematyce ekonomicznej.
 W naszym spotkaniu udzia┬│ wzi├¬li zaproszeni go┬Âcie:
- p. Ewa Frysztak – dyrektor oddzia┬│u Banku PKO w Pionkach. Posiada wieloletnie do┬Âwiadczenie w tym zawodzie. Jest absolwentk┬▒ Szko┬│y G┬│ównej Handlowej w Warszawie.
-p. Edyta Ludwicka – dyrektor Agencji Finansowej w Radomiu. Zajmuje si├¬ rozliczaniem zagranicznych podatków i rachunkowo┬Âci┬▒ w Polsce.
- p. Patryk Oko- absolwent naszego liceum. Studiuje gospodark├¬ przestrzenn┬▒, specjalno┬Â├Ž -rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów miejskich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, oddzia┬│ w S┬│ubicach.
- p. Martyna Koz┬│owska- absolwentka naszego liceum. Obecnie studiuje w Warszawie w Szkole G┬│ównej Handlowej
 „┬Žcie┬┐k├¬ kariery” rozpocz├¬li┬Âmy od pyta├▒ do studentów odno┬Ânie przedmiotów, jakie nale┬┐y zdawa├Ž na maturze, aby dosta├Ž si├¬ na wymarzone studia.  I tak dowiedzieli┬Âmy si├¬, ┬┐e maturzy┬Âci, którzy chc┬▒ studiowa├Ž w Szkole G┬│ównej Handlowej musz┬▒ zdawa├Ž 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym (1.matematyka lub fizyka, 2. Geografia, historia b┬▒d┬╝ wos, 3. J├¬zyk obcy) oraz dodatkowy j├¬zyk obcy, który mo┬┐e by├Ž zdawany na poziomie podstawowym.  Od p. Patryka Oko dowiedzieli┬Âmy si├¬, ┬┐e na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, na kierunku gospodarka przestrzenna wymagane s┬▒ jedynie:  j├¬zyk obcy na dowolnym poziomie oraz jeden przedmiot do wyboru spo┬Âród geografii, biologii, fizyki i matematyki.
Zosta┬│ poruszony temat pierwszych miesi├¬cy studiów oraz poziomu nauczania j├¬zyków. Jednak najwi├¬ksze zainteresowanie  wywo┬│a┬│ temat wymiany studentów poprzez ró┬┐ne programy, na przyk┬│ad Erasmus. Zosta┬│y poruszone równie┬┐ sprawy socjalne.
Osoby pracuj±ce, tj. p. Edyta oraz p. Ewa opowiada³y jak wygl±da rozmowa kwalifikacyjna i na co pracodawcy podczas niej zwracaj± najwiêksza uwagê. Pani Edyta opowiada³a co by³o najtrudniejsze w za³o¿eniu w³asnej firmy.
Podczas ┬Âcie┬┐ki okaza┬│o si├¬, ┬┐e uczniowie naszego liceum mog┬▒ by├Ž wolontariuszami. Jedna z naszych uczennic nawi┬▒za┬│a kontakt z pani┬▒ Edyt┬▒ w tej sprawie. Mo┬┐na zdoby├Ž do┬Âwiadczenie i prze┬┐y├Ž ciekaw┬▒ przygod├¬ w biurze.
Podczas spotkania panowa┬│a bardzo mi┬│a atmosfera pe┬│na ┬┐artów i wspomnie├▒. Wyniki przeprowadzonej ankiety ┬Âwiadcz┬▒ o pozytywnym przebiegu ┬Âcie┬┐ki kariery.
 Cieszymy si├¬, ┬┐e dzi├¬ki naszemu spotkaniu wielu uczniów poszerzy┬│o swoj┬▒ wiedz├¬ na temat ekonomii.
 Nad przygotowanie i przebiegiem ┬Âcie┬┐ki kariery czuwa┬│a Pani prof. Marta ┬Žmietanka
Spotkanie przygotowali uczniowie klasy III d : Marcin Wróbel, Paulina Serafin, Magdalena ┬úukasi├▒ska, Angelika Popis, Patrycja St├¬pie├▒, Paulina Zió┬│ek, Karolina Wachnik

 
Europejski Fundusz Spo│eczny