Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Uczniowie Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im Marii D┬▒browskiej w Pionkach: Rafa┬│ Ko┬│tun z klasy III b oraz Micha┬│ Dro┬┐d┬┐ z klasy II b, zostali zakwalifikowani do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka. W pierwszym etapie konkursu prace ch┬│opców zosta┬│y wysoko ocenione przez komisj├¬. Micha┬│ zdoby┬│ powy┬┐ej 70% mo┬┐liwych do zdobycia punktów, za┬ Rafa┬│ uzyska┬│ wynik najwy┬┐szy – 100%. Niezmiernie cieszy fakt, i┬┐ m┬│odzi ludzie z zapa┬│em i wytrwa┬│o┬Âci┬▒ dbaj┬▒ o w┬│asny rozwój intelektualny. Ciekawo┬Â├Ž ┬Âwiata i ch├¬├Ž zdobywania wiedzy na jego temat s┬▒ dla ch┬│opaków motorem do pracy. Konsekwencji w dzia┬│aniu mo┬┐na ch┬│opakom tylko pozazdro┬Âci├Ž. Micha┬│ Dro┬┐d┬┐, b├¬d┬▒c uczniem klasy pierwszej, bra┬│ udzia┬│ w Olimpiadzie Matematycznej, zosta┬│ wyró┬┐niony w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Obok sukcesów na niwie naukowej, Micha┬│ oddaje si├¬ swojej pasji – harcerstwu. Jest niezwykle odpowiedzialnym cz┬│owiekiem. Z niezwyk┬│┬▒ trosk┬▒ podchodzi do pracy z m┬│odymi lud┬╝mi w dru┬┐ynie harcerskiej.

 Przypomnijmy teraz osi┬▒gni├¬cia Rafa┬│a. W roku szkolnym 2011/2012:
 1. Laureat VII miejsca w Powszechnym Internetowym Konkursie dla Uczniów Szkó┬│ ┬Žrednich – Matematyka, organizowanym przez Politechnik├¬ Warszawsk┬▒.
 2. Finalista XVIII Konkursu Fizycznego organizowanego przez Kuratorium O┬Âwiaty
  w Warszawie we wspó┬│pracy z Wydzia┬│em Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 3. Udzia³ w etapie okrêgowym 63 Olimpiady Matematycznej.
 4. Wynik „bardzo dobry” w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
 5. Wyró┬┐nienie w Regionalnym Konkursie Matematycznym organizowanym przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu.
 6. Finalista Regionalnego Konkursu Fizycznego organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu.
 7. Udzia┬│ w etapie okr├¬gowym Ogólnopolskiego konkursu „O Diamentowy Indeks AGH””, organizowanym przez Akademi├¬ Górniczo –Hutnicz┬▒ w Krakowie.
 8. Laureat II miejsca w IX Miêdzypowiatowym Zespo³owym Konkursie Matematycznym. Tytu³ ten uzyska³ wraz z kolegami z klasy: Grzegorzem Janeczkiem i Micha³em Sobolem.

W roku szkolnym 2010/2011:

 1. Finalista Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkó┬│ ┬Žrednich – Matematyka, organizowanego przez Politechnik├¬ Warszawsk┬▒.
 2. Wynik „bardzo dobry” w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
 3. Finalista Regionalnego Konkursu Fizycznego organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu.
 4. Wyró┬┐nienie w konkursie „Internetowa Przygoda z Matematyk┬▒”, organizowanym przez Uniwersytet Kardyna┬│a Stefana Wyszy├▒skiego w Warszawie.
 5. Laureat I miejsca w VIII Miêdzypowiatowym Zespo³owym Konkursie Matematycznym. Tytu³ ten uzyska³ wraz z kolegami z klasy: Grzegorzem Janeczkiem i Micha³em Sobolem.

Nic doda├Ž, nic uj┬▒├Ž. Nauki ┬Âcis┬│e – to pasja Rafa┬│a, a rozwi┬▒zywanie zawi┬│ych problemów teoretycznych to chleb powszedni. Wierzymy, ┬┐e studia wy┬┐sze, pozwol┬▒ mu dostrzec pi├¬kno ┬Âwiata poprzez teorie go opisuj┬▒ce. Jest to dar dany niewielu. ┬»yczymy, aby Rafa┬│ potrafi┬│ ten dar w┬│a┬Âciwie wykorzysta├Ž.

Z podziwem i rado┬Âci┬▒ patrzymy na osi┬▒gni├¬cia Rafa┬│a i Micha┬│a. Gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.
Europejski Fundusz Spo│eczny