Strona g≥ůwnaNasza szko¬≥aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz¬ĪdDla rodzic√≥wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj√™cia klasoweSukcesy uczni√≥wStypendy¬∂ciRanking szk√≥¬≥Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi√™ga go¬∂ciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

¬¶cie¬Ņka Kariery-Ratownictwo i Rehabilitacja
                             W dniu 15.02.2013r. w naszym liceum odby¬≥a si√™ ¬∂cie¬Ņka kariery zwi¬Īzana z ratownictwem i rehabilitacj¬Ī. Punktualnie o 11.00 w Sali nr 5 zjawili si√™ wszyscy zainteresowani oraz go¬∂cie, w¬∂ród których znale¬ľli si√™ przedstawiciele:

– policji aspirant-S¬≥awomir Kortus oraz aspirant ¬£ukasz Giska,
– stra¬Ņy po¬Ņarnej-starszy kapitan Pa√Īstwowej Stra¬Ņy Po¬Ņarnej nr 4 w Pionkach  Grzegorz Wikali√Īski,
– ratownik- WOPR  Piotr D¬Ībrowski,
– ratownik medyczny- Barbara Goli√Īska
– rehabilitantka- Agata ¬¶lipska.
¬¶cie¬Ņk√™ kariery poprowadzili przedstawiciele klasy 3c : Emilia Ziemka , Daniel Zaczek, Weronika Dobrewa, Anna Falkiewicz, Karolina Rejmak, Adrianna Gaczkowska, Katarzyna Adamczyk i Milena Sa¬≥ek.                                                                  

Uczniowie, którzy uczestniczyli w spotkaniu zapoznali si√™ z wymaganiami poszczególnych uczelni i szkó¬≥ oraz cechami, które powinni  posiada√¶, aby dobrze wykonywa√¶ dany zawód.

Poni¬Ņej przedstawiamy cechy, które powinni mie√¶ kandydaci do tych zawodów:
Cechy policjanta i stra¬Ņaka: odwaga, odpowiedzialno¬∂√¶, trze¬ľwo¬∂√¶ umys¬≥u, odporno¬∂√¶ psychiczna, dobra kondycja fizyczna, umiej√™tno¬∂√¶ pracy w zespole, dyspozycyjno¬∂√¶, ch√™√¶ pomagania innym.
Cechy ratownika medycznego: odporno¬∂√¶ psychiczna, ch√™√¶ niesienia pomocy innym, komunikatywno¬∂√¶, pewno¬∂√¶ siebie, sprawno¬∂√¶ fizyczna. 
Cechy ratownika WOPR : umiejêtno¶æ p³ywania, szybkie podejmowanie decyzji, umiejêtno¶æ pracy w zespole, czujno¶æ.
Cechy rehabilitanta: odporno¶æ psychiczna, komunikatywno¶æ, si³a perswazji, chêæ pomocy innym.

¬¶cie¬Ņka kariery zako√Īczy¬≥a si√™ planowo o godzinie 12.00. Spotkanie zosta¬≥o odebrane pozytywnie przez wszystkich uczestników. Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas spotkania wykaza¬≥y, ¬Ņe ¬∂cie¬Ņka spe¬≥nia oczekiwania ankietowanych. Uczestnikom i przyby¬≥ym go¬∂ciom serdecznie dzi√™kujemy za udzia¬≥.

 
Europejski Fundusz Spo≥eczny