Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle
  Dodano: 10:13:43 2017-02-14

PLAN ZAJ├Ő├ć PODCZAS FERII

I tydzie├▒ ferii

poniedzia┬│ek - 13.02.2017r.

9.00 - 11.00 - matematyka - konsultacje poziom podstawowy kl. III b, III c: Julita Warcho┬│

10.00 - 12.00 - historia- konsultacje: Rafa┬│ K┬▒cki

11.00 - 13.00 - chemia - konsultacje: D. Dró┬┐d┬┐

wtorek - 14.02.2017r.

10.00 - 12.00 - matematyka - zajêcia dodatkowe dla kl. II: Ewa Glego³a

10.00 - 12.00 matematyka - konsultacje poziom rozszerzony kl. III b, III c: Julita Warcho┬│

 ┬Âroda - 15.02.2017r.

9.00 - 10.30 - fizyka - konsultacje: Alicja Jaworowska

10.00 - ... jêzyk polski - konsul;tacje poziom rozszerzony: Aleksandra Gronczyñska

12.00 - ... jêzyk polski - konsultacje indywidualne: Urszula Staniewska

czwartek - 16.02.2017r.

9.00 - 11.00 - jêzyk francuski - zajêcia dla klas II: Marzena Bañkowska

pi┬▒tek - 17.02.2017r.

9.00 - 11.00 - jêzyk francuski - zajêcia dla klas I: Marzena Bañkowska

II tydzie├▒ ferii

poniedzia┬│ek - 20.02.2017r.

20.00 - 12.00 - chemia - konsultacje: Dorota Dró┬┐d┬┐

wtorek - 21.02.2017r.

9.00 - 11.00 - biologia: Barbara Mazur

10.00 - ... jêzyko polski - kosultacje poziom podstawowy: Joanna Paw³owska

10.00 - 12.00 - matematyka - zajêcia dodatkowe dla kl. I: Ewa Glego³a

 ┬Âroda - 22.02.2017r.

9.00 - 11.00 - biologia: Barbara Mazur

9.00 - 11.00 - jêzyk francuski - zajecia dodatkowe dla klas II: Marzena Bañkowska

9.00 - 10.30 - fizyka: Alicja Jaworowska

  Dodano: 16:21:43 2015-04-02

  Dodano: 17:13:20 2015-03-30

Kolejne sukcesy uczniów naszej szko┬│y.

W pi┬▒tek, 20 marca 2015 roku, odby┬│ si├¬ w I┬│┬┐y I Mi├¬dzyszkolny Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych. Zawodnicy z sze┬Âciu szkó┬│ powiatu radomskiego rywalizowali w trzech konkurencjach. Czytaj dalej

  Dodano: 22:51:18 2015-03-26

                                  4 DNI PRACY WOLONTARIUSZY
Wolontariusze naszej szko┬│y wiosn├¬ rozpocz├¬li intensywn┬▒ prac┬▒.  18 marca pomagali w imprezie organizowanej przez Warsztaty Terapii Zaj├¬ciowej pod nazw┬▒ ”X Tradycje Wielkanocne”. Impreza odby┬│a si├¬ w PSP nr 5 w Pionkach, w przeprowadzeniu jej pomaga┬│o 18 wolontariuszy.
Natomiast w pierwszy weekend wiosny (20 – 22 marca) po raz kolejny odby┬│a si├¬ Wielkanocna Zbiórka ┬»ywno┬Âci. Tym razem czynny udzia┬│ wzi├¬┬│o w niej 16 wolontariuszy. Przez 3 dni dy┬┐urowali w pionkowskim sklepie EURO („Ola”). Stoj┬▒c przy oznakowanych koszach  zach├¬cali  klientów do w┬│┬▒czenia si├¬ do akcji zbiórki ┬┐ywno┬Âci. Zebrane produkty trafi┬│y do podopiecznych lokalnych organizacji charytatywnych, wspieranych przez Radomski Bank ┬»ywno┬Âci.
Dziêkujê wszystkim wolontariuszom zaanga¿owanym w wy¿ej wymienione akcje za aktywn± pracê;-) Fotoreporta¿.
Koordynatorka SKW – Paulina Lasota

  Dodano: 19:48:27 2015-03-26

                        Robert z kl IIIb finalist┬▒ Konkursu Programowania.

21 marca w Wy┬┐szej Szkole Handlowej w Radomiu odby┬│ si├¬ 2 etap Konkursu Programowania dla szkó┬│ ponadgimnazjalnych. Do konkursu zakwalifikowa┬│o si├¬ 11 uczniów z 5 szkó┬│ (z Piaseczna, Pionek, Radomia, Ostrowca ┬Žwi├¬tokrzyskiego) w tym 3 uczniów z naszej szko┬│y: Robert Pietrus z kl III b, Hubert Malinowski z kl II b i Filip Lipi├▒ski z kl II b.
Podczas 2 etapu, uczniowie rozwi┬▒zywali zadania programistyczne w j├¬zyku C/C++. Po 120 minutach wyt├¬┬┐onego wysi┬│ku umys┬│owego do fina┬│u zakwalifikowa┬│o si├¬ 5 uczniów, w tym ucze├▒ naszej szko┬│y Robert Pietrus. Fina┬│ konkursu odb├¬dzie si├¬ 18 kwietnia.
Gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów .

  Dodano: 17:08:39 2015-03-23

                                               Talent Show  2015 za nami.


W pi┬▒tek 20 marca w murach naszej szko┬│y odby┬│ si├¬ coroczny konkurs talentów tradycyjnie organizowany przez Samorz┬▒d Uczniowski. Do konkursu zg┬│osi┬│o si├¬ kilkunastu uczniów, którzy prezentowali ro┬┐ne formy artystyczne. By┬│a piosenka na powa┬┐nie i weso┬│o, by┬│ taniec i monolog. Jury nagrodzi┬│o nast├¬puj┬▒cych wykonawców: I miejsce zaj├¬┬│y Paulina Mró┬┐ i Dominika Sobol z klasy IId , II miejsce zaj┬▒┬│ ┬úukasz Warcho┬│ z klasy IIb, III miejsce Miko┬│aj Cybulski z klasy IIc. Nagrod├¬ publiczno┬Âci zdobyli ch┬│opaki z IIIb: Adam Ozga, Piotr Gonciarz i Robert Pietrus. Nagrody ufundowali dyrekcja szko┬│y i samorz┬▒d. Wszyscy przywitali┬Âmy pierwszy dzie├▒ wiosny s┬│uchaj┬▒c i patrz┬▒c na prawdziwe talenty z naszego liceum.

  Dodano: 14:11:52 2015-03-22

Konkurs na Mistrza Jêzyka Francuskiego i Niemieckiego!
W dniu 26 marca o godzinie 8:00 odbêdzie siê Konkurs na Mistrza Jêzyka Francuskiego
 i Niemieckiego. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki j├¬zyków obcych i propagowanie w┬Âród m┬│odzie┬┐y kultury Francji i Niemiec. Zagadnienia konkursowe obejmuj┬▒ gramatyk├¬, leksyk├¬ i ciekawostki o obu krajach i ich mieszka├▒cach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów  klas I i II do sprawdzenia swojej wiedzy i wspólnej integracji!
Na zwyci├¬zców czekaj┬▒ nagrody.

  Dodano: 16:58:52 2015-03-18

Konkurs matematyczny.
 
W czwartek o godz. 8.00 odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole "Kangur Matematyczny". Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy o godz. 7.45 do sali nr 11.
  Dodano: 19:21:20 2015-03-17

Kolejna wizyta naszych uczniów na Politechnice Warszawskiej.

Dnia 12 marca dziewi├¬ciu uczniów klas Ib i IIb uda┬│o si├¬ do Warszawy na Politechnik├¬ na wyk┬│ady z zakresu matematyki i fizyki. Wyk┬│ady przyci┬▒gn├¬┬│y wiele innych osób, wi├¬c aula nie by┬│a pusta. Jako pierwszy us┬│yszeli┬Âmy wyk┬│ad Stanis┬│awa Janeczko pt.: "Osobliwo┬Âci i katastrofy". Zobaczyli┬Âmy, jak wiele mo┬┐na przedstawi├Ž na wykresie, nawet prawdopodobie├▒stwo trwa┬│o┬Âci zwi┬▒zku dwojga ludzi. Kolejny by┬│ nazwany: "Anio┬│y,demony, fizyka", a prowadzi┬│ go Krzysztof Turzy├▒ski. Ju┬┐ kiedy┬ mieli┬Âmy okazj├¬ uczestniczy├Ž w zaj├¬ciach prowadzonych przez tego wyk┬│adowc├¬. Tym razem spotkanie z nami zako├▒czy┬│ s┬│owami: " Pami├¬tajcie, ┬┐e to w┬│a┬Ânie wy mo┬┐ecie odkry├Ž to nad czym inni tak d┬│ugo ju┬┐ pracuj┬▒". Zmotywowani do dzia┬│ania, wys┬│uchali┬Âmy kolejnego wyk┬│adu pt.: "Kolorowe kropki i kreski" prowadzonego przez organizatork├¬ wyk┬│adów "Academia Scientiarum Principalium"- Pani┬▒ Joann├¬ Jaszu├▒sk┬▒. Wraz z ni┬▒ rozwi┬▒zywali┬Âmy ciekawe zadania matematyczne. Wrócili┬Âmy pó┬╝nym wieczorem zm├¬czeni, lecz zadowoleni i z wi├¬kszym baga┬┐em wiedzy.

 

  Dodano: 17:44:24 2015-03-11

Spotkania z X Muz┬▒ w ramach Akademii Filmowej w kinie „Helios” w Radomiu

We wtorek 10 marca 2015 r. uczniowie naszego liceum po raz kolejny  obejrzeli fascynuj┬▒cy film z cyklu Akademii Filmowej. W tym miesi┬▒cu by┬│ to w┬│oski melodramat z 2013 roku oparty na scenariuszu i re┬┐yserii Giuseppe Tornatore pt." Koneser" . Intryguj┬▒ca opowie┬Â├Ž o m├¬┬┐czy┬╝nie, który od lat ma absolutn┬▒ kontrol├¬ nad swoim ┬Âwiatem ekspertów i kolekcjonerów najdro┬┐szych dzie┬│ sztuki, ale staje si├¬ zabawk┬▒ w r├¬kach tajemniczej klientki. Bohater wiedzie samotnicz┬▒ egzystencj├¬ w┬Âród luksusu p┬│ócien starych mistrzów i pi├¬kna w┬│oskich pa┬│aców, pewien, ┬┐e nic nie zak┬│óci jego ustabilizowanego ┬┐ycia i nie zagrozi g┬│├¬boko skrywanym sekretom. Gdy jego uporz┬▒dkowany ┬Âwiat zaczyna burzy├Ž pojawienie si├¬ m┬│odej i pi├¬knej kobiety, tytu┬│owy Koneser odkrywa emocje, jakich nigdy nie dostarczy┬│aby mu najwi├¬ksza aukcja jego kariery.
      Projekcj├¬ filmu poprzedzi┬│ 15-minutowy wyk┬│ad na temat:  "Ró┬┐norodno┬Â├Ž koncepcji odbioru filmu -  Okno, ksi├¬ga, sen, lustro, gra, zabawa". 

  Dodano: 18:42:47 2015-03-10

Miêdzyszkolny Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych.

W pi┬▒tek 6 marca 2015 r. odby┬│y si├¬ w naszej szkole eliminacje do I Mi├¬dzyszkolnego Turnieju Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych, którego celem jest rozpropagowanie matematyki rekreacyjnej.
W kategorii SUDOKU najlepsze wyniki osi┬▒gn├¬li:  Dominika Warcho┬│ (Ib), Krzysztof Marzec (Ib) i Agnieszka Basi├▒ska (IIIb).
W kategorii SZACHY najlepiej wypadli: Szymon Buba (IId), Andrzej Wójcicki (IIb) i Jakub Pionka (IIb).
W kategorii COUNTER-STRIKE PAINTBALL nasz┬▒ szko┬│├¬ reprezentowa├Ž b├¬d┬▒ dwie dru┬┐yny: Piotr Figurski (IId), Daniel Wierzbicki (IId), Sebastian Marut (IIb), Patryk Toporek (IId), Daniel Dobrowolski (IIb) oraz Jakub Ma├▒turz (IIa), Kamil Korczak (IIa), Czerski Micha┬│ (Ib), Sebastian Kie┬│basa (Ib), Micha┬│ Kisiel (IId).
Fina┬│ Turnieju odb├¬dzie si├¬ 20 marca 2015 r. w Zespole Szkó┬│ Ponadgimnazjalnych im. Stanis┬│awa Staszica w I┬│┬┐y. Za wszystkich bior┬▒cych w nim udzia┬│ trzymamy kciuki i ┬┐yczymy POWODZENIA!

  Dodano: 20:34:06 2015-03-07

           Nasi uczniowie na III miejscu w Konkursie  Polonistycznym. 

       W pi┬▒tek 27 lutego 2015 r.  w Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym w I┬│┬┐y odby┬│ si├¬ Powiatowy Konkurs Polonistyczny dotycz┬▒cy ┬┐ycia i twórczo┬Âci Adama Mickiewicza. Nasze Liceum reprezentowa┬│a trzyosobowa dru┬┐yna, w sk┬│ad której weszli: Natalia Paw┬│owska kl. II D, Mateusz ┬Žmietanka kl.  II D i Monika Wasiak kl. II A. Opiek├¬ nad zespo┬│em sprawowa┬│a p. Urszula Staniewska.
      Uczestnicy odpowiadali na pytania w trzech kategoriach: biografii, znajomo┬Âci cytatów oraz problematyki twórczo┬Âci naszego wieszcza narodowego, a tak┬┐e recytowali jego utwory. Mieli┬Âmy bardzo siln┬▒ konkurencj├¬, jednak nasi uczniowie zaprezentowali wysoki poziom i uplasowali si├¬ na trzecim miejscu.
     Konkurs poprzedzi┬│ wyk┬│ad prof. dr hab. Dariusza Trze┬Âniowskiego „Czytanie Mickiewicza. Dzisiaj”, w którym przybli┬┐y┬│ sylwetk├¬ poety oraz przedstawi┬│ stan bada├▒ nad jego twórczo┬Âci┬▒.
 

  Dodano: 22:47:38 2015-03-03

Konkurs Bogactwo Puszczy Kozienickie.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szko┬│y do udzia┬│u w konkursie Bogactwo Puszczy Kozienickiej. Konkurs obejmuje trzy kategorie: merytoryczn┬▒ pod has┬│em: "Najciekawsze Miejsca Puszczy Kozienickiej", literack┬▒ poda has┬│em: "Puszcza Kozienicka. Dlaczego Najpi├¬kniejsza? "oraz fotograficzn┬▒ pod has┬│em: "Rzeki Puszczy Kozienickiej". Szczegó┬│owe informacje u Pani B.Mazur.

  Dodano: 22:20:54 2015-03-03

Uwaga !

Dnia 6 marca 2015r. odb├¬d┬▒ si├¬ w naszej szkole eliminacje szkolne do I Mi├¬dzyszkolnego Turnieju Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych  w kategorii szachy i sudoku.

  Dodano: 12:33:04 2015-03-03

Dnia 26.02.2015 r. nasze Liceum bra┬│o udzia┬│ w turnieju pi┬│ki no┬┐nej halowej ch┬│opców szkó┬│ ┬Ârednich. W turnieju uczestniczy┬│y jeszcze dwie pionkowskie szko┬│y CKZiU Pionki (Czerwone) i Zespó┬│ Szkó┬│ im. J├¬drzeja ┬Žniadeckiego (Zielone).

Sk³ad naszej reprezentacji szko³y wygl±da³ nastêpuj±co :

1. Czerski Micha┬│ I b
2. Komisarski Erwin II a
3. Iwanowski Szymon II b
4. Kisiel Micha┬│  II d
5. D┬▒browski Kacper III a
6. Stró┬┐ Hubert  III b
7. Ozga Adam  III b
8. ┬»ak Piotr  III b

Wyniki poszczególnych meczów:
ZS – CKZiU 7:2, 2 ┬úukasz Ko┬│odziej, 2 Tomasz Mazur, Erwin Kisiel, Daniel Seku┬│a, Rafa┬│ Rydz – Jakub Ho┬│uj, B┬│a┬┐ej Bro├▒ski.
LO – CKZiU 10:1, 5 Piotr ┬»ak, 2 Micha┬│ Czerski, Szymon Iwanowski, Micha┬│ Kisiel, Kacper D┬▒browski – Jakub Ho┬│uj.
LO – ZS 0:0.
Ostatecznie nasza szko┬│a zaj├¬┬│a I miejsce w turnieju. Dodatkowo najlepszym strzelcem mistrzostw zosta┬│ Piotr ┬»ak, który zdoby┬│ 5 bramek.
KLASYFIKACJA
1. LO im. D┬▒browskiej 4 pkt, bramki 10:1
2. ZS im. ┬Žniadeckiego 4 pkt, 7:2
3. CKZiU im. Sk┬│odowskiej-Curie 0 pkt, 3:17

 

 

  Dodano: 12:31:41 2015-03-03

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców.
 
We wtorek, 3 marca, odbedzie si├¬ Dzie├▒ Otwarty dla rodziców. Nauczyciele                     i wychowawcy bed┬▒ pe┬│ni├Ž dy┬┐ur w godz. 17.30-18.30. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 18:15:06 2015-02-24

Uwaga !
Biblioteka szkolna zakupi┬│a nowe ksi┬▒┬┐ki. Zapraszamy wszyskich do lektury. 
  Dodano: 12:35:33 2015-02-23

Kolejna akcja krwiodawstwa w naszej szkole.  

       Oddawanie krwi jest szlachetnym, bezinteresownym dzia┬│aniem na rzecz ratowania zdrowia i ┬┐ycia drugiego cz┬│owieka. Oddanie cz┬▒stki samego siebie ludziom potrzebuj┬▒cym pomocy jest symbolem wra┬┐liwo┬Âci na ludzkie cierpienie. W obliczu zagro┬┐enia ┬┐ycia ka┬┐da kropla krwi ma wielkie znaczenie. Wychodz┬▒c naprzeciw zapotrzebowaniu spo┬│ecznemu 25  lutego 2015 m┬│odzie┬┐ naszej szko┬│y  b├¬dzie kolejny ju┬┐ raz przyst├¬powa├Ž do akcji krwiodawstwa. 

Wymagania w stosunku do chêtnych do oddania krwi:

- uko├▒czone 18 lat,

- waga co najmniej 50 kg,

- pe³ne zdrowie (¿adnych zaziêbieñ i infekcji w ostatnim tygodniu),

osoby wcze┬Âniej chore na ┬┐ó┬│taczk├¬ WZW nie mog┬▒ byc dawcami.

Szczegó┬│owe informacje mo┬┐na uzyskac u pedagoga szkolnego.

Zapraszamy uczniów i absolwentów naszej szko┬│y.

  Dodano: 19:54:55 2015-02-19

Dnia 20-02-2015 o godz. 13:00 odb├¬d┬▒ si├¬ spotkania pt.:"┬Žcie┬┐ki kariery". Tematy spotka├▒:                                                                                                                    1.Politechniczna-zaproszeni go┬Âcie to studenci Politechniki Warszawskiej i AGH w Krakowie w sali nr 14.                                                                                                   2.Medyczna- zaproszeni go┬Âcie to lekarz, fizjoterapeuta, studenci Akademi Medycznej w ┬úodzi i Warszawie w sali nr 5.                                                                                        3.Mundurowa- zaproszeni go┬Âcie to studenci UH, WAT-u, Wy┬┐szej Szko┬│y Lotnictwa w D├¬blinie, przedstawiciele policji w sali nr 11.                                                                    4.Spo┬│eczno-prawna zaproszeni go┬Âcie kurator s┬▒dowy, psycholog z zak┬│adu karnego, adwokat,pedagog, studenci prawa na UJ w sali nr 24.                                                5.Architektura i budownictwo - zaproszeni go┬Âcie to studenci architektury i budownictwa w sali nr 13.

  Dodano: 13:51:40 2015-02-18

Drugi Dzie├▒ Nale┬Ânika à la Française w klasie I „b”

Rok temu ówczesna klasa IIc upiek┬│a pyszne, trójkolorowe francuskie nale┬Âniki. W tym roku pasjonaci kuchni francuskiej zaj├¬ci nauk┬▒ do matury przekazali fartuchy swoim m┬│odszym kolegom z klasy I”b”. Nieliczna, ale mocna kulinarnie grupa 4 ch┬│opców i 6 dziewcz┬▒t celebrowa┬│a zgodnie  z tradycj┬▒, nie tylko Dzie├▒ Zakochanych, ale przypadaj┬▒ce na 2 lutego ┬Žwi├¬to Nale┬Ânika zwane La Chandeleur.
  W tym dniu Francuzi spotykaj┬▒ si├¬ w gronie rodzinnym i z przyjació┬│mi. Piek┬▒ nale┬Âniki i ciesz┬▒ si├¬  z nadej┬Âcia wiosny. ┬»ó┬│ty kolor nale┬Ânika symbolizuje ciep┬│o wiosennego s┬│o├▒ca. Istnieje te┬┐ zwyczaj podrzucania nale┬Ânika przez ka┬┐dego uczestnika zabawy. Ten, który podrzuci go najwy┬┐ej zostaje "Królem Nale┬Ânika’’. Przygotowywane s┬▒ równie┬┐ ma┬│e karteczki, na których Francuzi pisz┬▒ mi┬│e s┬│owa dla bliskich, zebranych przy nale┬Ânikowym stole.
  Uczniowie klasy I”b” te┬┐ tak uczynili.  Po zrobieniu ciasta, stan├¬li przy kuchence i ka┬┐dy po kolei podrzuca┬│ swojego nale┬Ânika. Felicitations dla Karoliny, która zosta┬│a królow┬▒ zabawy. Ka┬┐dy ucze├▒ dosta┬│ te┬┐ karteczk├¬ z mi┬│ymi s┬│owami od kole┬┐anki lub kolegi.
   „Dzi├¬ki lekcji na zapleczu kuchennym mieli┬Âmy okazj├¬ pozna├Ž kultur├¬ Francji, nauczy├Ž si├¬ kilku nowych s┬│ów,  zintegrowa├Ž si├¬ i po┬Âmia├Ž.” – mówi┬▒ uczniowie klasy I”b”.  Nie upiekli┬Âmy p┬▒czków, poniewa┬┐ T┬│usty Czwartek nie jest znany we Francji. Jednak s┬▒ inne ┬Âwi├¬ta kulinarne, które postaramy si├¬ celebrowa├Ž i zdawa├Ž relacj├¬ na bie┬┐┬▒co.

  Dodano: 20:16:32 2015-02-17

Sukcesy naszych uczniów w zawodach ┬│y┬┐wiarskich. 

W dniu 11.02 odby┬│y si├¬ indywidualne powiatowe zawody ┬│y┬┐wiarskie na lodowisku przy publicznym gimnazjum nr 1 w pionkach. Wzi├¬┬│y w nim udzia┬│ uczennice naszej szko┬│y w sk┬│adzie: Wiktoria Jaraszek (Ic), Karolina Korcz, Natalia Jaroszek, Magdalena Mazur (IIc) oraz Ewa Ogonowska (IIIc) oraz uczniowie w sk┬│adzie: Micha┬│ Czerski (Ib), Adam Fio┬│na, Bartek Wach (IIb), Bartek Kurowski i Kacper Wdowiak (IIIc). Wszyscy nasi reprezentanci znale┬╝li si├¬ w fina┬│owej dziesi┬▒tce, dodatkowo dwie uczestniczki znalaz┬│y si├¬ na podium. Karolina Korcz (IIc) zaj├¬┬│a trzecie miejsce i zdoby┬│a br┬▒zowy medal, a pierwsze miejsce wywalczy┬│a Wiktoria Jaraszek (Ic) zdobywaj┬▒c z┬│oty medal. Jak przyznali organizatorzy, ka┬┐dy, kto przejecha┬│ tor przeszkód posiada niezwyk┬│e umiej├¬tno┬Âci ┬│y┬┐wiarskie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemyLaughing
  

  Dodano: 16:24:37 2015-02-12

Klasa IIb na wycieczce w Warszawie. 

Dnia 10 lutego 2015r. klasa IIb by┬│a na wycieczce w Warszawie. Wizyt├¬ w stolicy rozpoczeli┬Âmy od zaj├¬├Ž na Polsko-Japo├▒skiej Akademii Technik Komputerowych. W okularach wirtualnej rzeczywisto┬Âci - Oculus Rift jechali┬Âmy kolejk┬▒ Roller Coaster, ogl┬▒dali┬Âmy powstanie ┬Âwiata stoj┬▒c w jego wirtualnym centrum, zanurzali┬Âmy si├¬ w ┬Âwiecie gier. W przerwie zaj├¬├Ž z programowania, testowali┬Âmy okulary o rozszerzonej rzeczywisto┬Âci - google glass. Kolejnym punktem naszej wycieczki by┬│a wizyta w teatrze Bufo, gdzie obejrzeli┬Âmy  musical "Metro". Grupa m┬│odych wykonawców poprzez taniec i ┬Âpiew opowiada┬│a nam o swoich marzeniach, widzieli┬Âmy na scenie pasj├¬ i entuzjazm,  mi┬│o┬Â├Ž, szale├▒stwo i m┬│odo┬Â├Ž. Zauroczeni fenomenem "Metra" oraz nowo┬Âciami wspó┬│czesnej techniki wrócili┬Âmy do codziennych obowi┬▒zków.

 

  Dodano: 09:36:27 2015-02-12

 W naszej szkole 12.02 o godzinie 13tej odb├¬d┬▒ si├¬ spotkania pt,,┬Žcie┬┐ki kariery".
 Tematy spotka├▒:
  1. lingwistyka - zaproszeni go┬Âcie to studenci i absolwenci  filologii angielskie, iberystyki  i lingwistyki stosowanej.
   2.ekonomia - zaproszeni go┬Âcie: studentka SGH i ekonomi┬Âci.
  3.turystyka, sport i geografia - zaproszeni go┬Âcie: studenci i absolwenci AWF i UW
  4.reklama, zarz┬▒dzanie i dziennikarstwo - zaproszeni go┬Âcie: studenci zarz┬▒dzania i dziennikarstwa uczelni warszawskich, dziennikarze z Pionki24,
  5.biologia, chemia i co dalej? -zaproszeni go┬Âcie: studenci biotechnologii, fizjoterapii, kosmetologii i technologii ┬┐ywienia.
   Spotkania b├¬d┬▒ odbywa├Ž si├¬ w salach nr, 13, 24, 17, 14, 11.
  Dodano: 13:27:25 2015-01-18

Sukcesy naszych uczniów w III Szkolnych Mistrzostwach Pionek w je┬╝dzie na ┬│y┬┐wach.

Dnia 15 stycznia 2015r odby┬│y si├¬ III Szkolne Mistrzostwa Pionek w je┬╝dzie na ┬│y┬┐wach. Wzi├¬┬│y udzia┬│ w nich dwie dru┬┐yny z naszej szko┬│y - m├¬ska w sk┬│adzie: Kacper Wdowiak i Bartek Kurowski kl.IIIc, Bartek Wach i Adam Fio┬│na kl.IIb oraz Micha┬│ Czerski kl.Ib; ┬┐e├▒ska w sk┬│adzie: Magdalena Mazur, Karolina Korcz, Magda Sot i Ada Wach kl.IIc oraz Wiktoria Jaraszek kl.Ic. Dziewczyny zaj├¬┬│y I miejsce zdobywaj┬▒c z┬│ote medale, natomiast ch┬│opcy zaj├¬li II miejsce, przegrywaj┬▒c z dru┬┐yn┬▒ CKZiU o zaledwie 2 sekundy. Wszystkim dru┬┐ynom gratulujemy osi┬▒gni├¬├Ž i ┬┐yczymy dalszych sukcesów w je┬╝dzie na ┬│y┬┐wach.

  Dodano: 17:18:33 2015-01-15

  Dodano: 10:37:27 2015-01-15

Wywiadówki pó┬│semestralne w naszej szkole.

Dnia 15 stycznia 2015r. o godz. 18:00 odb├¬d┬▒ si├¬ w naszej szkole wywiadówki pó┬│semestralne.

  Dodano: 11:31:07 2015-01-13

Dominika w II etapie Miêdzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Informujemy, ┬┐e  uczennica klasy Ib Dominika Warcho┬│, zakwalifikowa┬│a si├¬ do II etapu XIII Mi├¬dzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Do drugiego etapu Komitet Organizacyjny Olimpiady awansowa┬│ 543 uczestników ze 125 szkó┬│.

Gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów !

 

  Dodano: 21:21:38 2015-01-08

Uwaga !

19 marca 2015 odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole Konkurs Matematyczny Kangur. Zg┬│oszenia przyjmuj┬▒ nauczyciele ucz┬▒cy matematyki do poniedzia┬│ku 12-01-2015r. Op┬│ata za udzia┬│ wynosi 8 z┬│. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 17:33:41 2015-01-05

Uwaga !

Dnia 12 stycznia o godz.10.00 odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Szczegó┬│owe informacje oraz zapisy u Pani B.Mazur. Wi├¬cej na stronie: http://ekoolimpiada.pl/

  Dodano: 09:47:45 2014-12-28

                                             Wigilia dla podopiecznych TPD

Najwa┬┐niejsz┬▒ rzecz┬▒ jest sprawianie rado┬Âci bli┬╝nim – to najlepsze, co mo┬┐na uczyni├Ž na tym ┬Âwiecie.
15 grudnia 2014 roku uczniowie naszego liceum ju┬┐ po raz ósmy zorganizowali Wigili├¬ dla podopiecznych Towarzystwa Przyjació┬│ Dzieci w Pionkach. Cieszymy si├¬, ta inicjatywa sta┬│a si├¬ tradycj┬▒ naszej szko┬│y i niezmiennie cieszy si├¬ du┬┐ym zainteresowaniem ze strony pionkowskich
i lokalnych przedsi├¬biorców. Dzi├¬ki wspólnej pracy , zaanga┬┐owaniu uczniów, nauczycieli i sponsorów uda┬│o si├¬ nam zaprosi├Ž w tym roku trzydzie┬Âcioro dzieci.
Uroczysto┬Â├Ž rozpocz├¬┬│a si├¬ od cz├¬┬Âci oficjalnej, podczas której przywitali┬Âmy wszystkich zebranych go┬Âci, po┬│amali┬Âmy si├¬ op┬│atkiem i wys┬│uchali┬Âmy nastrojowych kol├¬d ┬Âpiewanych przez nasze utalentowane uczennice. W klimat naszych dotychczasowych spotka├▒ przeniós┬│ nas film nagrany przez Bartka. Dzieci uwielbiaj┬▒ takie wspomnienia, zreszt┬▒ my liceali┬Âci i doro┬Âli równie┬┐…. Po takiej nostalgicznej przerwie rozpocz├¬┬│a si├¬ wspólna zabawa w sali, gdzie ┬Ânie┬┐ynki i elfy przygotowa┬│y dla dzieci mnóstwo atrakcji i ubra┬│y dwie du┬┐e, pachn┬▒ce lasem i ┬Âwi├¬tami choinki. Kolorowanki, malowanie twarzy, strojenie bombek, dekorowanie pierniczków, wspólne kol├¬dowanie…trudno wyliczy├Ž wszystkie zabawy. Nie zabrak┬│o s┬│odko┬Âci na stole i worka pe┬│nego s┬│odyczy.  Punktem kulminacyjnym naszego spotkania by┬│a oczywi┬Âcie wizyta ┬Âwi├¬tego Miko┬│aja, który wr├¬czy┬│ prezenty naszym najmilszym go┬Âciom. Na koniec  jeszcze raz podzi├¬kowali┬Âmy wszystkim fundatorom, a tak┬┐e z┬│o┬┐yli┬Âmy bo┬┐onarodzeniowe ┬┐yczenia.
Najwi├¬ksz┬▒ nagrod┬▒ dla ka┬┐dego uczestnika spotkania by┬│a rado┬Â├Ž i u┬Âmiech na twarzach dzieci.
To równie┬┐ podzi├¬kowanie dla naszych corocznych ale w tym roku i nowych sponsorów.

Fotoreporta┬┐

  Dodano: 19:13:14 2014-12-27

Ponownie zapraszamy na "┬Žwi┬▒teczne gry"! 28 grudnia, godz. 16.00

W pi┬▒tek, 19 grudnia, na sali audiowizualnej odby┬│y si├¬ jase┬│ka. Grupa teatralna Qulturalni przygotowa┬│a przedstawienie:  „┬Žwi┬▒teczne gry” oparte na motywach powie┬Âci  R.P. Evansa „Stokrotki w ┬Âniegu”. Wspó┬│czesna sztuka wzrusza┬│a,    radowa┬│a i przede wszystkim wprowadza┬│a w magi├¬ ┬Žwi┬▒t Bo┬┐ego Narodzenia. Gra aktorska, scenografia , prezentacja i towarzysz┬▒ca przedstawieniu grupa ┬Âpiewaj┬▒ca tak oczarowa┬│y widzów, ┬┐e pojawi┬│ si├¬ pomys┬│ ponownego wystawienia jase┬│ek na deskach teatralnych. Zapraszamy zatem wszystkich pragn┬▒cych piel├¬gnowa├Ž czar bo┬┐onarodzeniowy na przedstawienie, które odb├¬dzie si├¬ w niedziel├¬ -28 grudnia – o godz. 16.00 na sali audiowizualnej przy ko┬Âciele NPM.  Szczególne zaproszenie kierujemy do Absolwentów i Rodziców, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczy├Ž grupy teatralnej Qulturalni.

  Dodano: 22:24:27 2014-12-26

             Konkurs na „Selfie z babci┬▒ lub  dziadkiem”

          Z okazji nadchodz┬▒cego ┬Âwi├¬ta wszystkich bab├Ž i dziadków (21, 22 stycznia) organizujemy konkurs na selfie. Jego celem jest wybranie najlepszego mi├¬dzypokoleniowego zdj├¬cia typu selfie (nielicznym niewtajemniczonym przypominamy, ┬┐e selfie to fotografia autoportretowa, wykonana z trzymanego w r├¬ku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, przedstawiaj┬▒ca fotografa lub jego odbicie w lustrze). Poka┬┐ na zdj├¬ciu siebie oraz swoj┬▒ babci├¬ lub dziadka i prze┬Âlij tak┬▒ „sweet foci├¬” na adres e-mail:  konkursylopionki@wp.pl  Fotka mo┬┐e by├Ž ┬Âmieszna, wzruszaj┬▒ca, zwariowana lub nastrojowa.    Organizatorzy oczekuj┬▒ od fotografów pomys┬│owych i nowatorskich zdj├¬├Ž, które w oryginalny sposób uka┬┐┬▒ walory, specyfik├¬, niepowtarzalno┬Â├Ž i wyj┬▒tkowo┬Â├Ž spotkania mi├¬dzypokoleniowego. Pami├¬taj!!! Babcia lub dziadek musz┬▒ wyrazi├Ž zgod├¬ na zrobienie i publikacj├¬ zdj├¬cia. Konkurs ma charakter otwarty i  trwa do 16 stycznia. Jego rozstrzygniecie nast┬▒pi po feriach zimowych.
Czas ┬Âwiat to wspania┬│a okazja do spotka├▒ rodzinnych i uwieczniania ich na zdj├¬ciach. Wykorzystaj szans├¬! Przewidujemy nagrody dla m┬│odszych i starszych. W┬Âród  nich b├¬dzie wydrukowane zdj├¬cie, które mo┬┐e stanowi├Ž wspania┬│y prezent na Dzie├▒ Babci i Dziadka od Ciebie wnuczko/wnuczku! Laughing

                             

  Dodano: 22:19:36 2014-12-18

  Dodano: 22:17:36 2014-12-18

  Dodano: 23:59:20 2014-12-14

4 grudnia w naszej szkole odby┬│y si├¬ warsztaty psychologiczne, w których udzia┬│ wzi├¬┬│a m┬│odzie┬┐ klas II-ich i III-ich. Uczniowie sami mogli wybra├Ž temat warsztatów. Najwi├¬kszym zainteresowaniem cieszy┬│y si├¬ warsztaty nt. efektywnej nauki, w trakcie których trenerki zaprezentowa┬│y przydatne techniki pami├¬ciowe. Podpowiada┬│y równie┬┐ jak opanowa├Ž stres przedmaturalny oraz przedstawia┬│y mo┬┐liwo┬Âci edukacji po maturze, ró┬┐nice mi├¬dzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi, systemów stypendiów, wymian studenckich, programów.
Warsztaty poprowadzi┬│y p. Ma┬│gorzata Kowalewska i p. Judyta Litwin ze Strefy M┬│odzie┬┐y Szko┬│y Wy┬┐szej Psychologii Spo┬│ecznej.
Mamy nadziej├¬, ┬┐e wiedza zdobyta podczas tego spotkania b├¬dzie pomocna w przygotowaniach do tak wa┬┐nego i stresuj┬▒cego wydarzenia, jakim jest egzamin dojrza┬│o┬ÂciWink
 
  Dodano: 20:58:49 2014-12-11

NICEJSKIE MIKO┬úAJKI  klasy 2D!

4 grudnia kolejna klasa do┬│┬▒czy┬│a do grona mi┬│o┬Âników kuchni francuskiej.
U nas w Polsce zimno, wietrznie i mro┬╝nie, warto wi├¬c pomarzy├Ž o s┬│oneczku, ciep┬│ej morskiej wodzie i zielonej trawie. Tak te┬┐ zrobili┬Âmy-mówi┬▒ sympatyczni uczniowie grupy francuskiej z klasy j├¬zykowej.
Le Saint-Nicolas zostawi┬│ nam w skarpecie przepis na  pyszn┬▒, zielon┬▒ i zdrow┬▒ sa┬│atk├¬ nicejsk┬▒. Jest to lekkie danie, które cz├¬sto go┬Âci na francuskim stole, szczególnie na Lazurowym Wybrze┬┐u: królestwie oliwek, zió┬│ prowansalskich, palm i mandarynek. Wspólne gotowanie sprawi┬│o nam wiele rado┬Âci, pokroili┬Âmy szybciutko warzywa, zrobili┬Âmy la sauce vinaigrette. Wszystko wymieszali┬Âmy et voila…. ko├▒cowy efekt naszych zmaga├▒ z kuchni┬▒ francusk┬▒ wyszed┬│ naprawd├¬ savoureusement, co mo┬┐na dostrzec  na za┬│┬▒czonym obrazku.


Degustacja dania odby┬│a si├¬ u stóp wie┬┐y Eiffla…cho├Ž my┬Âlami byli┬Âmy na ┬Âródziemnomorskiej pla┬┐y.
Je┬Âli i Ty chcesz przygotowa├Ž co┬ ┬│atwego a zarazem zdrowego, mo┬┐esz skorzysta├Ž z naszego przepisu.

Sk┬│adniki:                                         
-g┬│ówka sa┬│aty lodowej,  2 puszki tu├▒czyka w sosie w┬│asnym,  ogórek,  2 pomidory, puszka kukurydzy, 3 jajka na twardo, czerwona papryka, oliwki czarne i zielone, jedna czerwona cebulka, zio┬│a prowansalskie                                                                                         
Sos vinaigrette                                                                                                                        6 ┬│y┬┐ek oliwy z oliwek,  2 ┬│y┬┐ki octu jab┬│kowego, 2 ┬│y┬┐eczki musztardy francuskiej    
Bon appétit!

  Dodano: 10:20:33 2014-12-11

Matematyka ma twarz kobiety.

W pi┬▒tek, 5 grudnia po raz kolejny mogli┬Âmy wys┬│ucha├Ž wyk┬│adu pana profesora Krzysztofa Starnawskiego dotycz┬▒cego wybitnych matematyków. Poznali┬Âmy sylwetki osób, których prze┬│omowe osi┬▒gni├¬cia s┬│u┬┐┬▒ nam do chwili obecnej. Najwi├¬ksze zdziwienie w┬Âród s┬│uchaczy wywo┬│a┬│a  informacja o m┬│odym wieku niektórych uczonych, a tak┬┐e fakt, ┬┐e matematyka ma równie┬┐ twarz kobiety! Szkoda, ┬┐e nasz spotkanie trwa┬│o zaledwie 45 minut. Chcieliby┬Âmy podzi├¬kowa├Ž panu prof. Starnawskiemu za to, ┬┐e znajduje czas dla uczniów naszego liceum. Jest to niezwyk┬│a przyjemno┬Â├Ž móc uczestniczy├Ž w takim spotkaniu.  Kto nie by┬│, niech ┬┐a┬│uje, a my ju┬┐ nie mo┬┐emy doczeka├Ž si├¬ nast├¬pnego wyk┬│adu.

  Dodano: 18:53:52 2014-12-10

                                 10 grudnia - Europejski Dzie├▒ Prawnika

    W tym dniu uczniowie klas I-szych wzi├¬li udzia┬│ w spotkaniu organizowanym przez Kancelari├¬ Adwokack┬▒ w Radomiu, w ramach I edycji Europejskiego Dnia Prawnika.

    Tematem I edycji Europejskiego Dnia Prawnika jest "Prawo obywateli do prywatno┬Âci i ochrony danych osobowych w ┬Âwietle ujawnionej masowej inwigilacji przez organizacje rz┬▒dowe danych obywateli przesy┬│anych ró┬┐nymi ┬Ârodkami komunikacji elektronicznej. Wp┬│yw tego zjawiska na relacje klient - prawnik, których podstaw┬▒ jest zaufanie i poufno┬Â├Ž."

    W trakcie wyk┬│adu przybli┬┐ono m┬│odzie┬┐y zawód prawnika oraz pokazano, ┬┐e prawo dotyczy wszystkich dziedzin ┬┐ycia - w tym tak┬┐e codziennych sytuacji, z którymi si├¬ stykaj┬▒. Ponadto uczniowie zapoznali si├¬ z prawnymi aspektami publikacji cudzego wizerunku w portalach spo┬│eczno┬Âciowych, dokonywania zakupów w internecie, mo┬┐liwo┬Âci skorzystania z "prawa do bycia zapomnianym" przez wyszukiwark├¬ internetow┬▒, czy chocia┬┐by prawami i obowi┬▒zkami przys┬│uguj┬▒cymi kieruj┬▒cemu podczas kontroli policyjnej.

    Wyk┬│ad poprowadzi┬│ p. ┬úukasz Mi┬Âkiewicz z Kancelarii Adwokackiej w Radomiu.

 

  Dodano: 22:51:45 2014-12-08

Konkurs Piosenki  ┬Žwi┬▒tecznej

          W pi┬▒tek  w murach naszego Liceum odby┬│ si├¬ tradycyjny Konkurs Piosenki ┬Žwi┬▒tecznej przygotowany przez Samorz┬▒d Uczniowski oraz opiekuna pana Dariusza Paprockiego. Do konkursu zg┬│osi┬│o si├¬ 6 klas, które za┬Âpiewa┬│y piosenki zwi┬▒zane z okresem ┬Žwi┬▒t.
Jury, w sk┬│ad którego wchodzili przedstawiciele grona nauczycielskiego (pani Joanna Paw┬│owska- przewodnicz┬▒ca i pani Paulina Lasota) oraz m┬│odzie┬┐y (Oliwia Brodowska  kl.IIIc i Maciej Klich  kl. IIIa) mia┬│o nie┬│atwe zadanie wy┬│onienia trzech najlepszych wyst├¬pów. I miejsce zaj├¬┬│a klasa IId, drugie IIa a trzecie Ib. Wszyscy uczestnicy przedstawili bardzo ciekawe wykonania znanych piosenek ┬Âwi┬▒tecznych, wzbogacaj┬▒c swoje wyst├¬py pomys┬│owym przebraniem. Nagrody w postaci s┬│odkich upominków ufundowa┬│a pani dyrektor Ewa Glego┬│a. Zwyci├¬zcom gratulujemy.

  Dodano: 23:13:51 2014-12-05

W miniony weekend 28-30 listopada po raz 18-ty odby┬│a si├¬ ┬Žwi┬▒teczna Zbiórka ┬»ywno┬Âci. W sklepach spo┬┐ywczych w ca┬│ej Polsce, przy oznakowanych koszach na darczy├▒ców czekali wolontariusze Banków ┬»ywno┬Âci. W┬Âród nich nie mog┬│o zabrakn┬▒├Ž równie┬┐ wolontariuszy naszego LO. 14 wolontariuszy zach├¬ca┬│o do przekazywania produktów klientów pionkowskiego sklepu EURO ("Ola"). Wszystko na rzecz najubo┬┐szych osób w Polsce.

W tegorocznej akcji uda┬│o si├¬ zebra├Ž ┬│┬▒cznie 839 ton produktów spo┬┐ywczych. Zebrane produkty trafi┬▒ do 280 000 osób potrzebuj┬▒cych.

Dzi├¬kujemy wszystkim darczy├▒com za hojno┬Â├Ž oraz wolontariuszom naszej szko┬│y, którzy w┬│┬▒czyli si├¬ do akcji zbiórki ┬┐ywno┬Âci za ich prac├¬Smile

                                            koordynator wolontariatu - Paulina Lasota

 

  Dodano: 23:11:34 2014-12-05

                                                  Honorowi Dawcy Krwi

Sk┬│adamy Wam serdeczne wyrazy uznania za udzia┬│ we wtorkowej akcji honorowego oddawania krwi.

Honorowi dawcy krwi s┬▒ chlub┬▒ ka┬┐dej spo┬│eczno┬Âci. To oni oddaj┬▒c bezinteresownie ten cenny lek wykazuj┬▒ ogromn┬▒ dojrza┬│o┬Â├Ž i trosk├¬ o losy chorych ludzi. Oddawanie cz┬▒stki samego siebie ludziom potrzebuj┬▒cym pomocy jest symbolem wra┬┐liwo┬Âci na ludzkie cierpienie.

Dar krwi to pomoc drugiemu cz³owiekowi w potrzebie, to piêkny i udany krok w doros³e ¿ycieSmile

Ka┬┐da kropla krwi jest potrzebna. Tego leku nie da si├¬ zast┬▒pi├Ž. Dzi├¬kujemy za pobran┬▒ krew. By├Ž mo┬┐e uratowa┬│a ona czyje┬ ┬┐ycie.

Zapraszamy do nastêpnej akcji honorowego krwiodawstwa 25 lutego 2015r.

  Dodano: 23:09:35 2014-12-05

Spotkanie z nauk┬▒.

Dnia 04 grudnia 2014r. uczniowie klasy Ib i IIb udali si├¬ na wyk┬│ady naukowe na Polsko-Japo├▒sk┬▒ Akademi├¬ Technik Komputerowych i Politechnik├¬ Warszawsk┬▒. Nasz┬▒ przygod├¬ z nauk┬▒ na PJATK rozpoczeli┬Âmy od  opowie┬Âci dotycz┬▒cej jednego z hakerów white hat i histori├¬ jego skradzionego komputera. Dowiedzieli┬Âmy si├¬ jakie techniki pozwalaj┬▒ zabezpieczy├Ž si├¬ w sytuacji kradzie┬┐y delikatnych danych i jak sobie poradzi├Ž w takim przypadku.Kolejny wyk┬│ad informatyczny pt:„Za srebrnym ekranem - magiczne narz├¬dzia filmowców” poszerzy┬│ nasz┬▒ wiedz├¬ o sztuce filmowej, poprzez prezentacj├¬ cz├¬┬Âci sk┬│adowych sztuki filmowej  i ich znaczenia w budowaniu dramaturgii filmu. Prowadz┬▒cy zach├¬ci┬│ nas do chwycenia kamery w d┬│o├▒, i zrobienia kroku w kierunku opowiadania historii ruchomym obrazem. Na koniec naszej wizyty w PJAKT dowiedzieli┬Âmy si├¬ jakie rodzaje umiej├¬tno┬Âci i wiedzy powinien posi┬▒┬Â├Ž wspó┬│czesny mened┬┐er, je┬Âli chce by├Ž dobrym, efektywnym organizatorem pracy w swojej firmie.
Druga cz├¬┬Â├Ž naszego spotkania z nauk┬▒ mia┬│a miejsce na Politechnice Warszawskiej, gdzie uczestniczyli┬Âmy w trzech wyk┬│adach matematycznych. Podczas pierwszego sprawdzili┬Âmy, czy my┬Âlimy logicznie i poznali┬Âmy prawa rz┬▒dz┬▒ce logik┬▒ matematyczn┬▒. W kolejnym wyk┬│adzie zg┬│├¬biali┬Âmy w┬│asno┬Âci funkcji ci┬▒g┬│ych - w┬│asno┬Â├Ž Darboux. Na zako├▒czenie poznali┬Âmy ┬Âwiat liczb zespolonych.
Zm├¬czeni, pe┬│ni wra┬┐e├▒ oraz bogatsi o nowe wiadomo┬Âci wrócili┬Âmy do domu.

 

  Dodano: 22:33:12 2014-12-03

                          S┬│odko-gorzki smak kina.            

Nasze tegoroczne spotkania w ramach programu edukacyjnego „Akademia filmowa” rozpocz├¬li┬Âmy od obrazu Nata Faxona i Jima Rasha pt. „Najlepsze najgorsze wakacje”. Liceali┬Âci  poznali zamkni├¬tego w sobie nastolatka Duncana, który jedzie na pierwsze rodzinne wakacje z Trentem – nowym partnerem swojej mamy. Zdystansowany i pesymistycznie nastawiony do ┬Âwiata czternastolatek poznaje Owena, który uczyni z Duncana „króla aquaparku“ i sprawi, ┬┐e b├¬d┬▒ to jego najlepsze wakacje.
W opinii uczniów jest to film, który nie pozostawia oboj├¬tnym i zmusza do refleksji na temat roli rodziny we  wspó┬│czesnym „tymczasowo-jednorazowym” ┬Âwiecie.
Kolejny wyjazd do radomskiego kina Helios zaplanowany jest na 12 grudnia. B├¬dziemy wtedy mogli uczestniczy├Ž w wyk┬│adzie dotycz┬▒cym sztuki filmowej i obejrze├Ž komedio-dramat inspirowany rzeczywisto┬Âci┬▒: „Dzi┬ jestem blondynk┬▒”.   

  Dodano: 22:29:42 2014-12-03

Trzy razy „F”

                     Listopadowe spotkanie z muzyka klasyczn┬▒ zosta┬│o rozpisane na dwa instrumenty d├¬te drewniane - flet i fagot- oraz fortepian, w którym ┬╝ród┬│em d┬╝wi├¬ku jest drgaj┬▒ca struna.  Orkiestra Filharmonii Narodowej przekona┬│a nas o niezwyk┬│ym brzmieniu tego zespo┬│u instrumentów prezentuj┬▒c transkrypcj├¬ wielkich przebojów muzyki klasycznej oraz popularne tematy filmowe i musicalowe.

  Dodano: 00:40:09 2014-12-03

Uwaga !

W pi┬▒tek, 5 grudnia, o godzinie 15:00 w sali nr. 15 pan Krzysztof Starnawski przeprowadzi w naszej szkole wyk┬│ad pt:"Historia matematyki".

 Wszystkich serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 00:38:01 2014-12-03

                    Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Igora Matysiaka!  

              
 Ju┬┐ po raz drugi ucze├▒ naszej szko┬│y  - Igor Matysiak – otrzyma┬│ Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczysta gala wr├¬czenia dyplomów odby┬│a si├¬ 25 listopada 2014 r. w sali koncertowej Zespo┬│u Szkó┬│ Muzycznych w Radomiu. Igor jest uczniem klasy III b, który otrzymane stypendium traktuje jako motywacj├¬ do dalszej systematycznej nauki jednak zapytany,  na jakie cele przeznaczy uzyskane fundusze,  odpowiada krótko: rozrywkowe Wink
Przypominamy, ┬┐e o wspomniane stypendium mo┬┐e ubiega├Ž si├¬ ucze├▒, który otrzyma┬│ promocj├¬ z wyró┬┐nieniem, uzyskuj┬▒c przy tym najwy┬┐sz┬▒ w danej szkole ┬Âredni┬▒ ocen. Igorowi gratulujemy i ┬┐yczymy kolejnych sukcesów.

  Dodano: 00:25:04 2014-12-03

W dniu 27 listopada pod czujnym okiem pani profesor Anny Kozesta├▒skiej klasa 2c przygotowa┬│a potrawy z kuchni niemieckiej. Ka┬┐da z grup zaj├¬┬│a si├¬ przygotowaniem wcze┬Âniej wybranego niemieckiego przysmaku. W jad┬│ospisie przewa┬┐a┬│y polskie jab┬│ka.
Menu sk³ada³o siê z:
1. Nale┬Âników z zasma┬┐onymi jab┬│kami i cynamonem.
2. Piersi kurczaka z frytkami i surówk┬▒.
3. Placków z jab┬│kami i cynamonem.
Oczywi┬Âcie nie mog┬│o zabrakn┬▒├Ž Kartoffelsalat i Apfelstrudel. Zapachy roznosi┬│y si├¬ po ca┬│ej szkole wabi┬▒c g┬│odnych smakoszy.
„Mamy nadziej├¬, ┬┐e to nie by┬│a ostatnia tak mile sp├¬dzona lekcja niemieckiego’’- mówi┬▒ uczniowie klasy 2c.

  Dodano: 13:47:50 2014-12-02

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców.
 
We wtorek, 2 grudnia 2014r., odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole dzie├▒ otwarty dla rodziców. Nauczyciele i wychowawcy pe┬│ni├Ž b├¬d┬▒ dy┬┐ur w godz. 17.30-18.30. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 11:58:58 2014-12-02

Uwaga !

W pi┬▒tek, 5 grudnia, o godzinie 15:00 w sali nr. 15 pan Krzysztof Starnawski przeprowadzi w naszej szkole wyk┬│ad pt:"Historia matematyki".

 Wszystkich serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 22:42:48 2014-12-01

Mistrzostwa szkó┬│ ┬Ârednich w pi┬│ce no┬┐nej.

Dnia 27.11.2014 r. Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce im. Marii D┬▒browskiej w Pionkach bra┬│o udzia┬│ w turnieju pi┬│ki no┬┐nej halowej ch┬│opców szkó┬│ ┬Ârednich. W turnieju uczestniczy┬│y jeszcze dwie pionkowskie szko┬│y CKZiU Pionki (czerwone) i Zespó┬│ Szkó┬│ im. J├¬drzeja ┬Žniadeckiego (Zielone). Czytaj wi├¬cej....

  Dodano: 11:45:30 2014-12-01

Ostatnia w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa w naszej szkole.  

       Oddawanie krwi jest szlachetnym, bezinteresownym dzia┬│aniem na rzecz ratowania zdrowia i ┬┐ycia drugiego cz┬│owieka. Oddanie cz┬▒stki samego siebie ludziom potrzebuj┬▒cym pomocy jest symbolem wra┬┐liwo┬Âci na ludzkie cierpienie. W obliczu zagro┬┐enia ┬┐ycia ka┬┐da kropla krwi ma wielkie znaczenie. Wychodz┬▒c naprzeciw zapotrzebowaniu spo┬│ecznemu 02  grudnia 2014 m┬│odzie┬┐ naszej szko┬│y  b├¬dzie kolejny ju┬┐ raz przyst├¬powa├Ž do akcji krwiodawstwa. 

Wymagania w stosunku do chêtnych do oddania krwi:

- uko├▒czone 18 lat,

- waga co najmniej 50 kg,

- pe³ne zdrowie (¿adnych zaziêbieñ i infekcji w ostatnim tygodniu),

osoby wcze┬Âniej chore na ┬┐ó┬│taczk├¬ WZW nie mog┬▒ byc dawcami.

Szczegó┬│owe informacje mo┬┐na uzyskac u pedagoga szkolnego.

Zapraszamy uczniów i absolwentów naszej szko┬│y.

  Dodano: 11:32:01 2014-12-01

Uwaga Konkurs Bo┬┐onarodzeniowy!

Zach├¬camy wszystkich do udzia┬│u w  Bo┬┐onarodzeniowym Konkursie Kulinarnym na potraw├¬ i wypiek ┬Âwi┬▒teczny. Konkurs ma charakter otwarty i ka┬┐dy z uczestników (indywidualnych lub grupowych) mo┬┐e zg┬│osi├Ž do oceny konkursowej jeden produkt w wybranej kategorii. Zg┬│oszenia uczestników do 15 grudnia w bibliotece szkolnej. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs 18 grudnia 2014r. i  przyzna nastepuj┬▒ce nagrody:
w kategorii potrawa ┬Âwi┬▒teczna: I miejsce i dwa wyró┬┐nienia
w kategorii wypiek ┬Âwi┬▒teczny: I miejsce i dwa wyró┬┐nienia
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymaj┬▒ upominki i dyplomy.

Szczegó┬│owy regulamin w bibliotece szkolnej.

  Dodano: 14:24:05 2014-11-26

Msza ┬Âwi├¬ta
 
 Msza ┬Âwi├¬ta w intencji zmar┬│ych nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szko┬│y zostanie odprawiona w pi┬▒tek 28 listopada 2014r. o godzinie 17.00 w ko┬Âciele NMP Królowej Polski.
 Serdecznie zapraszamy 

  Dodano: 21:33:10 2014-11-23

11 listopada to dla Polaków jedna z najwa┬┐niejszych dat w kalendarzu. W┬│a┬Ânie tego dnia obchodzimy  Narodowe ┬Žwi├¬to Niepodleg┬│o┬Âci.  11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyska┬│a niepodleg┬│o┬Â├Ž i znów pojawi┬│a si├¬ na mapie Europy. Aby uczci├Ž t├¬ dat├¬, klasa 1c wraz z Pani┬▒ Dorot┬▒ Dró┬┐d┬┐, a tak┬┐e Pani┬▒ Teres┬▒ Iskr┬▒ przygotowa┬│a akademi├¬ upami├¬tniaj┬▒c┬▒ wydarzenia sprzed 96 lat. Scenariuszem i re┬┐yseri┬▒ zaj├¬┬│a si├¬ Roksana Bia┬│ek natomiast opiek├¬ nad dekoracj┬▒ przej├¬┬│a Sylwia Bednarczyk. O opraw├¬ muzyczn┬▒ zadba┬│ Eryk Faciota wraz Aleksandr┬▒ Warcho┬│ z klasy 1b. Przedstawienie u┬Âwietni┬│y wiersze oraz pie┬Âni, które obudzi┬│y w licealistach patriotyzm i zadum├¬ nad losem Polski.
-Przygotowanie akademii nie sprawi┬│o nam ┬┐adnych trudno┬Âci, lecz by┬│o ciekawym do┬Âwiadczeniem a tak┬┐e przypomnienie historii naszego kraju – oznajmi┬│a jedna z artystek.
Apel po┬Âwi├¬cony Narodowemu ┬Žwi├¬tu Niepodleg┬│o┬Âci zosta┬│ ciep┬│o przyj├¬ty przez widowni├¬.

  Dodano: 16:54:15 2014-11-22

Kolene warsztaty z sieci ju┬┐ za nami.

Dnia 22 listopada odby┬│y si├¬ w naszej szkole kolejne warsztaty pod has┬│em "Wokó┬│ sieci komputerowych". Na tym spotkaniu poznali┬Âmy kolejn┬▒ warstw├¬ modelu OSI warstw├¬ ┬│┬▒cza danych. W tej warstwie urz┬▒dzenia sieciowe rozpoznaj┬▒ si├¬ na podstawie adresów fizycznych (adresów MAC) kart sieciowych. Datagram IP przechodz┬▒c z warstwy sieci do warstwy ┬│┬▒cza danych zostaje przekszta┬│cony w ramk├¬ ethernetow┬▒ poprzez do┬│┬▒czenie nag┬│ówka z informacjami o adresach fizycznych kart sieciowych nadawcy i odbiorcy. Nadawca przed wys┬│aniem ramki musi znale┬╝├Ž adres fizyczny odbiorcy.Ogl┬▒dali┬Âmy lokalne tablice arp zawieraj┬▒ce informacje o adresach MAC i adresach IP oraz obserwowali┬Âmy jak nadawca i odbiorca komunikatów arp uaktualniaj┬▒ swoje tablice arp. By┬│o to bardzo ciekawe spotkanie, wzbogacone o ├Žwiczenia praktyczne. Laughing

  Dodano: 23:49:35 2014-11-19

┬Žwi├¬to to wywodzi si├¬ ze Stanów Zjednoczonych  i zainicjowane zosta┬│o przez braci McCormack, którzy w reakcji na konflikt zbrojny pomi├¬dzy Egiptem a Izraelem, nawo┬│ywali do pokoju i wzajemnej serdeczno┬Âci. Obecnie ┬Žwiatowy Dzie├▒ ┬»yczliwo┬Âci i    Pozdrowie├▒ obchodzony jest w ponad 180 krajach, w tym równie┬┐ w Polsce. Pi├¬kna idea tego ┬Âwi├¬ta zach├¬ca do czynnego zaanga┬┐owania si├¬ w jego obchody. Zapraszamy zatem do celebrowania Dnia ┬»yczliwo┬Âci poprzez wpisywanie pozdrowie├▒, ┬┐ycze├▒, komplementów, podzi├¬kowa├▒ dla przyjació┬│, znajomych lub nauczycieli na specjalnie przygotowanych karteczkach w kszta┬│cie li┬Âci na „Drzewku ┬┐ycze├▒ i pozdrowie├▒”, które znale┬╝├Ž b├¬dziecie mogli w dniu akcji na I pi├¬trze na kwadracie.
Ale to nie jedyne przedsi├¬wzi├¬cie przygotowane dla Was przez Bibliotek├¬ Szkoln┬▒ oraz Grup├¬ Qulturalni... U┬Âmiech, mi┬│e s┬│owo, pomocny gest … i ┬Âwiat od razu staje si├¬ pi├¬kniejszy! Tak niewiele trzeba, aby znale┬╝├Ž si├¬ w┬Âród ┬┐yczliwych. Namawiamy Was do aktywnego   i kreatywnego udzia┬│u w akcji! Laughing

  Dodano: 13:12:20 2014-11-15

Olimpijskie seminarium dla matematyków zaliczone!

30 pa┬╝dziernika 2014r. grupa uczniów naszej szko┬│y uda┬│a si├¬ do Radomia na warsztaty matematyczne organizowane przez MSCDN w Radomiu. Zaj├¬cia rozpocz├¬┬│y si├¬ ok. godz. 15:00. Pierwsza cz├¬┬Â├Ž spotkania po┬Âwi├¬cona by┬│a kolorowym punktom i odcinkom. Dr Joanna Jaszu├▒ska (cz┬│onek Komitetu G┬│ównego Olimpiady Matematycznej) prowadz┬▒ca wyk┬│ady przygotowa┬│a zestaw zada├▒, które wzbudzi┬│y ogromne zainteresowanie s┬│uchaczy. Kolejnym punktem by┬│ wyk┬│ad o nierówno┬Âciach. Ten temat przypad┬│ do gustu w szczególno┬Âci tegorocznym maturzystom, poniewa┬┐ opracowane zadania by┬│y bardziej zbli┬┐one do tych, których mog┬▒ spodziewa├Ž si├¬ na maturze. Trzygodzinny wyk┬│ad by┬│ niezwykle ciekawym i owocnym wydarzeniem.

  Dodano: 10:16:00 2014-11-12

                                       "I TY MO┬»ESZ ZOSTA├ć ┬ŽW. MIKO┬úAJEM"

W listopadzie rozpocz├¬┬│a si├¬ akcja wolontarystyczna "I Ty mo┬┐esz zosta├Ž ┬Âw. Miko┬│ajem", podczas której zbieramy s┬│odycze (do ┬Âwi┬▒tecznych paczek) dla najbiedniejszych dzieci z naszego miasta.

Tych, którzy jeszcze nie przy┬│┬▒czyli si├¬ do zbiórki, a chieliby obdarowa├Ž odrobin┬▒ przyjemno┬Âci nasze ma┬│e pionkowskie szkraby - SERDECZNIE ZAPRASZAMYSmile

Do akcji zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szko┬│y.

Punktem zbiórki jest gabinet pedagoga szkolnego. (akcja trwa do 30 listopada)

  Dodano: 21:08:21 2014-11-11

Dnia 6 listopada 2014r. odby┬│o si├¬ w naszej szkole spotkanie edukacyjne dotycz┬▒ce profilaktyki raka piersi, maj┬▒ce na celu podniesienie ┬Âwiadomo┬Âci i wiedzy na temat nowotworu piersi,które poprowadzi┬│y cz┬│onkinie Klubu Amazonka z Pionek. Podczas spotkania przedstawicielki Amazonek  nie tylko opowiedzia┬│y o profilaktyce raka piersi, ale pokaza┬│y te┬┐ jak prawid┬│owo wykona├Ž samobadanie piersi.
Uczniowie klas drugich, którzy uczestniczyli w spotkaniu pod czujnym okiem specjalistek, ├Žwiczyli badanie na specjalnych fantomach. Mamy nadziej├¬, ┬┐e ta inicjatywa b├¬dzie wst├¬pem do kolejnych spotka├▒ profilaktycznych na terenie naszej szko┬│y.
  Dodano: 14:12:07 2014-11-06

W dniu 07-10-2014 w naszej szkole obchodzi├Ž b├¬dziemy ┬Žwi├¬to Odzyskania Niepodleg┬│o┬Âci. Tego dnia obowi┬▒zuje strój galowy.
  Dodano: 12:04:19 2014-11-05

MZOiS w Pionkach informuje, ┬┐e stypendium szkolne dla uczniów na r.szk. 2014/15 za okres od wrze┬Ânia do grudnia 2014r. b├¬dzie okre┬Âlone w zale┬┐no┬Âci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.

W zwi┬▒zku z powy┬┐szym wysoko┬Â├Ž stypendium szkolnego ustala si├¬ nast├¬puj┬▒co:

 1. Przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia do 150 z┬│. netto, stypendium wynosi 840 z┬│.
 2. Przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 151 do 300 z┬│ netto, stypendium wynosi 780 z┬│.
 3. Przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 301 do 456 z┬│. netto, stypendium wynosi 720 z┬│.

 Faktury i rachunki nale┬┐y sk┬│ada├Ž do MZOiS w Pionkach, ul. Le┬Âna 5, pokój nr 3, do dnia 14 listopada 2014r.

Dodatkowo informujemy, ┬┐e przyznane ┬Âwiadczenia b├¬d┬▒ przekazywane na konta bankowe, dlatego uprzejmie prosimy osoby posiadaj┬▒ce konto, które nie z┬│o┬┐y┬│y jeszcze takiej dyspozycji o dope┬│nienie formalno┬Âci.

  Dodano: 12:50:12 2014-11-03

┬Žladami Celtów
Dzisiejszy koncert Filharmonii Narodowej zabra┬│ nas w podró┬┐  ┬Âladami Celtów.             Razem z zespo┬│em Stout udali┬Âmy si├¬  do Irlandii, Szkocji, Walii i hiszpa├▒skiej Galicji,          a wi├¬c do tych krajów, w których kultura celtycka rozwin├¬┬│a si├¬ najsilniej i przetrwa┬│a przez stulecia. Prezentacj├¬ oryginalnej muzyki, porywaj┬▒cej pi├¬knem melodii i ┬┐ywio┬│owo┬Âci┬▒ rytmów uzupe┬│ni┬│ pokaz charakterystycznych strojów i instrumentów. Podró┬┐ zako├▒czy┬│a si├¬  w┬Âród gwiazd – motywem muzycznym z filmu Star Wars.

 

  Dodano: 21:48:00 2014-10-29

 "Wariacje na temat sa┬│at  francuskich wed┬│ug  klasy IIIc- czyli kuchni francuskiej ci┬▒g dalszy"

 Po wrze┬Âniowym s┬│odkim flanie , tym razem postanowili┬Âmy przygotowa├Ž co┬ zdrowego , zielonego i dietetycznego… Wybór pad┬│ na francusk┬▒ orze┬╝wiaj┬▒c┬▒ sa┬│atk├¬, po┬│┬▒czenie  chrupi┬▒cej rukoli ,  delikatnej roszponki z serem ple┬Âniowym roquefort, gruszk┬▒, orzechami i owocem granatu . Przepis znale┬╝li┬Âmy w ksi┬▒┬┐ce „Pascal gotuje”. Wszystkie produkty zdobyli┬Âmy dzi├¬ki wycieczce do Francji Smile(szkoda ,┬┐e to by┬│ tylko pionkowski targ….) Bartek d┬│ugo ┬│upa┬│ orzechy, które nast├¬pnie upra┬┐yli┬Âmy na patelni. Wsypali┬Âmy je potem do miski z sa┬│atami , dodali┬Âmy pokrojony ser ple┬Âniowy (który mimo nazwy jest bardzo smaczny) i ziarenka granatu. Pó┬╝niej przyszed┬│ czas na miodowy sos z dodatkiem octu balsamicznego……… Nada┬│ on ca┬│o┬Âci ciekawego smaku, a w naszej szkolnej, jesiennej kuchni powia┬│o letnim, ┬Âródziemnomorskim wiatrem z po┬│udniowej Francji. Ostatnim krokiem by┬│o obranie gruszek i podsma┬┐enie ich na ma┬Âle z miodem. Tak┬▒ s┬│odk┬▒ sa┬│atk├¬ zajadali┬Âmy z bagietkami czosnkowymi.  Mieli┬Âmy wra┬┐enie ,┬┐e jeste┬Âmy w prawdziwej francuskiej restauracji przy Champs –Elysees w Pary┬┐u. Przyda┬│yby si├¬ jeszcze dzwi├¬ki akordeonu…..mo┬┐e nast├¬pnym razem. To ju┬┐ nied┬│ugo…czekajcie wi├¬c na nasz┬▒ kolejna relacj├¬.

  Dodano: 20:01:54 2014-10-29

                                                       Na le┬Ânym szlaku…
Klub Weso┬│ych Podró┬┐ników to ko┬│o dzia┬│aj┬▒ce przy LO Pionki zrzeszaj┬▒ce pierwszoklasistów pragn┬▒cych poznawa├Ž tajemnice geografii.
Wraz z p.Mart┬▒ ┬Žmietank┬▒ m┬│odzi podró┬┐nicy udali si├¬ do Garbatki odkrywa├Ž nieznane im dot┬▒d szlaki. Liceali┬Âci otrzymali materia┬│y, z którymi musieli zapozna├Ž si├¬ przed wyruszeniem w drog├¬ w poszukiwaniu willi. Obiekty zosta┬│y zaznaczone na mapie, któr┬▒ w├¬drownicy musieli si├¬ pos┬│ugiwa├Ž, aby trafi├Ž do celu.
Dziel┬▒c si├¬ na dwie dru┬┐yny, uczniowie wyruszyli w drog├¬. Odnajduj┬▒c obiekty, musieli zapozna├Ž si├¬ z ich histori┬▒ a tak┬┐e wykona├Ž ró┬┐norodne pomiary i obliczenia.                    Na wykonanie zadania mieli 40 minut. Kiedy obie dru┬┐yny przyby┬│y na wyznaczone miejsce, omówi┬│y ich dzia┬│ania i podzieli┬│y si├¬ swoimi refleksjami na temat historii odnalezionych willi. Kolejnym zadaniem sprawdzaj┬▒cym umiej├¬tno┬Âci i wiedz├¬ m┬│odych geologów by┬│y pomiary dolin oraz wydm. Mimo, i┬┐ ├Žwiczenie nie nale┬┐a┬│o do naj┬│atwiejszych, K.W.P. ┬Âwietnie da┬│ sobie rad├¬.
Kiedy wszystkie zaplanowane punkty podró┬┐y zosta┬│y wype┬│nione, pani ┬Žmietanka zabra┬│a swoich podopiecznych na krótki spacer po Garbatce. Nast├¬pnie m┬│odzie┬┐ spokojnie wróci┬│a do domów.
„Miejmy nadziej├¬, ┬┐e kolejne wycieczki naszego Klubu b├¬d┬▒ równie atrakcyjne                     i interesuj┬▒ce jak ta” wyzna┬│a jedna z uczennic klasy 1c.

 

  Dodano: 17:18:51 2014-10-25

Warsztaty z sieci komputerowych.

W sobot├¬ 25-10-2014r. odby┬│y si├¬ pierwsze warsztaty z cyklu zaj├¬├Ž dotycz┬▒cych sieci komputerowych prowadzone przez absolwenta naszego liceum P.┬Žmietank├¬.  Na tym spotkaniu zaj├¬li┬Âmy si├¬  fundamentem na którym zbudowany jest model referencyjny OSI, czyli warstw┬▒ fizyczn┬▒.  Okre┬Âla ona wszystkie sk┬│adniki sieci niezb├¬dne do obs┬│ugi elektrycznego, optycznego, radiowego wysy┬│ania i odbierania sygna┬│ów. Poznali┬Âmy budow├¬ mediów transmisyjnych, a tak┬┐e samodzielnie zarabiali┬Âmy najpopularniejsze miedziane medium transmisji danych w sieciach LAN – skr├¬tk├¬. Pozytywnie zmotywowani czekamy na kolejne warsztaty. Smile

 
  Dodano: 17:28:32 2014-10-24

                                  "STOP PIJANYM KIEROWCOM!"

    W ramach ogólnopolskiej kampanii "Stop pijanym kierowcom!" 9 pa┬╝dziernika w naszej szkole odby┬│o si├¬ spotkanie propaguj┬▒ce bezpieczne poruszanie si├¬ na drogach i trze┬╝we zachowania. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwi┬▒zywania Problemów Alkoholowych - p. R.Bartyzel i podinsp.W.Madej - Wydz. Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz cz┬│onek komisji - przedstawiciel Komisariatu Policji w Pionkach - dzielnicowy st.asp. L.Giska.

    Podczas spotkania u┬Âwiadomiono uczniów o konsekwencjach, jakie gro┬┐┬▒ za jazd├¬ po alkoholu. Wy┬Âwietlono drastyczne zdj├¬cia z wypadków drogowych powodowanych przez pijanych kierowców. Uczniowie mi├¬li mo┬┐liwo┬Â├Ž sprawdzenia jak postrzegamy rzeczywisto┬Â├Ž po alkoholu poprzez za┬│o┬┐enie alkogogli. Na trze┬╝wo przekonali si├¬ jak niekorzystny wp┬│yw na komórki nerwowe w mózgu wywiera alkohol: zak┬│óca ich funkcje i komunikacj├¬ mózgu ze wszystkimi cz├¬┬Âciami cia┬│a. Uczennica z kl.IIIa otrzyma┬│a drobny upominek za aktywno┬Â├Ž. Wraz z koleg┬▒ odegra┬│a krótk┬▒ scenk├¬, w której mia┬│a przekona├Ž pijanego kierowc├¬ by zrezygnowa┬│ z jazdy, udowodni├Ž, ┬┐e nie warto ryzykowa├Ž. 

    Mamy nadziej├¬, ┬┐e podj├¬te dzia┬│ania przyczyni┬▒ si├¬ do podniesienia ┬Âwiadomo┬Âci m┬│odzie┬┐y i odpowiedzialno┬Âci za ┬┐ycie swoje i innych u┬┐ytkowników dróg.

                                                              Pami├¬taj!

Nigdy nie daj si├¬ namówi├Ž na jazd├¬ z osob┬▒ prowadz┬▒c┬▒ po alkoholu. Nie dopu┬Â├Ž do tego, by nietrze┬╝wy usiad┬│ za kierownic┬▒.

Fotoreporta┬┐.

  Dodano: 21:59:39 2014-10-22

Warsztaty z sieci komputerowych.

Dnia 25-10-2014 w naszej szkole w godz.10:00-14:00 odbêd± siê warsztaty z sieci komputerowych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 21:54:32 2014-10-22

Klasa IIb pozna┬│a ┬┐ycie legendarnego kardiochirurga.

Dnia 22-10-2014 uczniowie kl. IIb wraz z wychowawc┬▒ udali sie do kina Helios na film pt."Bogowie". Jest to oparta na faktach opowie┬Â├Ž o ┬┐yciu profesora Zbigniewa Religi, który w latach 80 dokona┬│ pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca. Od pierwszych minut film wci┬▒gn┬▒┬│ nas ciekaw┬▒ i dynamiczn┬▒ akcj┬▒, humorem sytuacyjnym, ┬Âwietnymi dialogami i muzyk┬▒. Jest to produkcja, któr┬▒ warto by┬│o zobaczy├Ž. Przes┬│anie jej charyzmatycznego bohatera na d┬│ugo pozostanie w naszej pami├¬ci.

  Dodano: 11:08:30 2014-10-17

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach informuje, ┬┐e dofinansowanie do podr├¬czników w ramach rz┬▒dowego programu "Wyprawka Szkolna 2014" b├¬dzie wyp┬│acone w dniu 21 pa┬╝dziernika 2014r. w siedzibie MZOiS w pionkach, ul. Le┬Âna 5 pokój nr 3, w godz. od 9:00 - 14:0.
  Dodano: 22:53:26 2014-10-16

Dnia 15-10-2014 uczniowie kl IIc i kl IIIc z pani┬▒ B.Mazur udali si├¬ do CAL-u na wyk┬│ady z ornitologii prowadzone przez dr. Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego ZOO, który zapozna┬│ nas ze wspania┬│ym ┬Âwiatem polskich ptaków. Us┬│yszeli┬Âmy opowie┬Â├Ž o pracy w azylu dla chorych ptaków i procesie ich rekonwalestencji. M┬│odzie┬┐ dowiedzia┬│a sie jak post├¬powa├Ž, gdy spotkamy chore zwierz├¬ta. Nie zabrak┬│o równie┬┐ wielu zabawnych anegdot zwi┬▒zanych z prac┬▒ w lecznicy. Zadowoleni ze spotkania, czekamy z niecierpliwo┬Âci┬▒ na nast├¬pne.
  Dodano: 22:31:05 2014-10-16

┬Žwi├¬to Edukacji Narodowej .
W pi┬▒tek 10 pa┬╝dziernika w murach naszej szko┬│y uroczy┬Âcie obchodzili┬Âmy Dzie├▒ Edukacji Narodowej, powszechnie znany jako Dzie├▒ Nauczyciela. Tego dnia Samorz┬▒d Uczniowski pod opiek┬▒  pana Dariusz Paprockiego przygotowa┬│ akademi├¬. Po z┬│o┬┐eniu ┬┐ycze├▒  i zako├▒czeniu cz├¬┬Âci oficjalnej nadszed┬│ czas na konkurencje, w której udzia┬│ wzi├¬li  przedstawiciel m┬│odzie┬┐y i wychowawcy wszystkich klas. By┬│o karaoke, kalambury i quiz o szkole. Nie by┬│o przegranych, a ka┬┐da dru┬┐yna otrzyma┬│a s┬│odki upominek ufundowany przez Samorz┬▒d. Wszyscy bawili si├¬ znakomicie podczas tego ┬Âwi├¬ta. Poza konkurencjami na scenie obejrzeli┬Âmy skecz i wys┬│uchali┬Âmy piosenek wykonanych przez uzdolnion┬▒ m┬│odzie┬┐ naszego Liceum.
  Dodano: 10:48:41 2014-10-15

                                                           "TECZKA NA 6"

Trwa akcja ,,Teczka na 6", podczas której zbieramy przybory szkolne takie jak: kredki, o┬│ówki, farby, kleje, plastelin├¬, zeszyty, wycinanki, piórniki itp. Przybory te b├¬d┬▒ przekazane biednym dzieciom z naszego miasta.

Do akcji zach├¬camy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szko┬│ySmile

Punktem zbiórki jest gabinet pedagoga szkolnego. (akcja trwa do 31 pa┬╝dziernika).

                                                                 Szkolny Klub Wolontariatu

  Dodano: 14:46:25 2014-10-07

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców
 
7 pa┬╝dziernika w godzinach 17.30 - 18.30 zapraszamy rodziców na Dzie├▒ Otwarty. Dy┬┐ur pe┬│ni├Ž b├¬d┬▒ wychowawcy i nauczyciele.

  Dodano: 09:55:56 2014-10-07

Uwaga ! 

Dnia 09-X-2014 w godzinach 8:00-10:00 odbêdzie siê w naszej szkole XIII Miêdzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna - etap szkolny. Zg³oszenia do nauczycieli ucz±cych matematyki.

Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 22:35:09 2014-10-06

Liceali┬Âci w kinie

3 pa┬┐dziernika 2014r. klasa IIb i IIc wybra┬│y si├¬ do kina  na film  "Miasto 44". Jest to opowie┬Â├Ž o m┬│odych Polakach, którym przysz┬│o wchodzi├Ž w doros┬│o┬Â├Ž w okrutnych realiach okupacji. Mimo to s┬▒ pe┬│ni ┬┐ycia, nami├¬tni, niecierpliwi. ┬»yj┬▒ tak, jakby ka┬┐dy dzie├▒ mia┬│ okaza├Ž si├¬ tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury czy m┬│odzie├▒czej lekkomy┬Âlno┬Âci - taka postawa jest czym┬ naturalnym w otaczaj┬▒cej ich rzeczywisto┬Âci, kiedy ┬Âmier├Ž grozi na ka┬┐dym kroku. Film pokaza┬│ nam ca┬│┬▒ palet├¬ ró┬┐nych uczu├Ž jak mi┬│o┬Â├Ž do kraju, do ludzi, do rodziny, ale tak┬┐e oboj├¬tno┬Â├Ž, amok, z┬│o┬Â├Ž i bezradno┬Â├Ž. Wrócili┬Âmy do domu pe┬│ni wra┬┐e├▒, g┬│├¬boko poruszeni, dumni, ┬┐e jest┬Âmy Polakami.

  Dodano: 09:57:40 2014-10-03

 ┬Žwi├¬to Patronki.

Dzie├▒ 6 pa┬╝dziernika (poniedzia┬│ek) jest Dniem Patronki Szko┬│y.

Przypominamy, ┬┐e obowi┬▒zuje strój galowy.

 Lekcje w tym dniu b├¬d┬▒ skrócone:

0) 7.20 -7.55

1) 8.00 - 8.35

2) 8.40 - 9.15

3) 9.20 - 9.55

o godz. 10.00 akademia

4) bz 

5) bz

6) bz

7) bz

8) bz

  Dodano: 12:31:51 2014-10-02

Konkurs historyczny "25 rocznica upadku muru berli├▒skiego"

W zwi┬▒zku z przypadaj┬▒c┬▒ w bie┬┐┬▒cym roku 25 rocznic┬▒ upadku muru berli├▒skiego - jednego z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podzia┬│u Niemiec, w Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym im. Marii D┬▒browskiej w Pionkach odb├¬dzie si├¬ wewn┬▒trzszkolny konkurs wiedzy historycznej, dotycz┬▒cy historii najnowszej Polski i Niemiec.

Konkurs w postaci testu wiedzy zostanie przeprowadzony 9 pa┬╝dziernika 2014r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

  Dodano: 21:30:23 2014-09-30

Klasa turystyczno-sportowa ponownie na szlaku.


12 wrze┬Ânia 2014 roku wybrali┬Âmy si├¬ na sp┬│yw kajakowy rzek┬▒ Radomk┬▒ pod opiek┬▒ wychowawczyni p. Marty ┬Žmietanki. Krótkie szkolenie, kajaki, kapoki, wios┬│a w d┬│o├▒ i na wod├¬. Pogoda wyj┬▒tkowo sprzyja┬│a, mogli┬Âmy wi├¬c w pe┬│ni rozkoszowa├Ž si├¬ walorami przyrodniczymi. Plusk wody, ┬Âpiew ptaków i ┬│agodnie grzej┬▒ce s┬│o├▒ce sprawi┬│y, ┬┐e wszyscy uznali┬Âmy ten rodzaj wypoczynku za idealn┬▒ form├¬ pozbycia si├¬ stresu                i oderwania si├¬ cho├Ž na chwil├¬ od codzienno┬Âci. I chocia┬┐ niektórzy z nas po raz pierwszy mieli mo┬┐liwo┬Â├Ž korzystania z kajaków, to sprostali┬Âmy wyzwaniu i po oko┬│o 4 godzinach uda┬│o nam si├¬ dotrze├Ž do celu. Punktem ko├▒cowym trasy by┬│ Ryczywó┬│, gdzie czeka┬│a nas jeszcze jedna atrakcja – pieczenie kie┬│basek na ognisku.Nie oby┬│o si├¬ bez niespodzianek w postaci nieoczekiwanych k┬▒pieli wodnych.Mimo wszystko jednog┬│o┬Ânie uznali┬Âmy, ┬┐e wykorzystanie dnia wolnego na sp┬│yw kajakowy by┬│o ┬Âwietn┬▒ okazj┬▒ na wspóln┬▒ integracj├¬.

  Dodano: 22:37:50 2014-09-23

 I c na wycieczce rowerowej.

Dnia 19.09.2014 r. odby┬│a si├¬ wycieczka rowerowa klasy I c. Wszyscy punktualnie stawili┬Âmy si├¬ na zbiórk├¬ przed szko┬│┬▒ o godzinie 9:00, po czym zwart┬▒ grup┬▒ wyruszyli┬Âmy do Królewskich ┬»róde┬│. Gdy dotarli┬Âmy na miejsce ch┬│opcy rozpalili ognisko i ka┬┐dy upiek┬│ sobie kie┬│baski. Po syc┬▒cym posi┬│ku udali┬Âmy si├¬ do ┬╝róde┬│ek, aby skosztowa├Ž wody, która mia┬│a przynie┬Â├Ž nam szcze┬Âcie i mi┬│o┬Â├Ž. Spaceruj┬▒c po rezerwacie du┬┐o rozmawiali┬Âmy, dzi├¬ki czemu lepiej si├¬ poznali┬Âmy. Szcz├¬┬Âliwi                    i zadowoleni wrócili┬Âmy do domy, lecz ka┬┐dy ┬┐a┬│owa┬│, ┬┐e tak mi┬│y dzie├▒ zbyt szybko si├¬ sko├▒czy┬│. Ju┬┐ nie mo┬┐emy doczeka├Ž si├¬ kolejnej wycieczki.

 

  Dodano: 22:38:29 2014-09-21

„Powrót do szko┬│y i do kuchni francuskiej w klasie 3 c”


Koniec wakacji kojarzy si├¬ nam tylko z jednym – rozpoczyna si├¬ rok szkolny. Pe┬│ni wakacyjnych wra┬┐e├▒ , wrócili┬Âmy do nauki, przyjació┬│, sal szkolnych i do…..kuchni  w naszej ukochanej szkole, by  tak jak w poprzednim roku rozwija├Ž swoje umiej├¬tno┬Âci kulinarne. Tym razem postawili┬Âmy na co┬ bardziej skomplikowanego – postanowili┬Âmy upiec ciasto. Wybór pad┬│ na francuski „Flan”. Jest to kremowe ciasto waniliowe przypominaj┬▒ce budy├▒. Czasami podaje si├¬ je zapiekane pod warstw┬▒ karmelu, dlatego mo┬┐e przypomina├Ž s┬│ynny crème brûlée. Najlepiej smakuje na zimno, tak┬┐e jest to idealny deser przypominaj┬▒cy nam wakacje.
Gotowanie rozpocz├¬li┬Âmy ju┬┐ od samego rana. Przynie┬Âli┬Âmy odpowiednie sprz├¬ty kuchenne i zabrali┬Âmy si├¬ do pracy. Tym razem potrzebne nam by┬│y formy do pieczenia. Przepis na flan jest do┬Â├Ž prosty, wi├¬c nie zaj├¬┬│o nam to du┬┐o czasu. Jednak wymaga┬│ on troch├¬ cierpliwo┬Âci. Ciasto musia┬│o si├¬ upiec a potem sch┬│odzi├Ž w lodówce. Musieli┬Âmy zaczeka├Ž zanim zabrali┬Âmy si├¬ do próbowania. W tym celu pojechali┬Âmy rowerami pod wie┬┐├¬ Eiffla….co wida├Ž na za┬│┬▒czonym zdj├¬ciu( szkoda ┬┐e tylko na fototapecie w sali do francuskiego).
  Zas┬│ug┬▒ utalentowanych kucharek   ciasto wygl┬▒da┬│o bardzo apetycznie. Szybko znikn├¬┬│o z talerza, szkoda, ┬┐e by┬│o go tak ma┬│o.
Na tym nie ko├▒czymy naszej kariery kulinarnej. Mimo ci├¬┬┐kiej nauki  do matury nadal mamy ch├¬├Ž rozwija├Ž swoje kulinarne talenty i  dzi├¬ki temu poznawa├Ž kultur├¬ francusk┬▒. Mamy du┬┐o pomys┬│ów, wi├¬c niebawem znów zorganizujemy francusk┬▒ lekcj├¬ gotowania. 
Czekajcie z niecierpliwo┬Âci┬▒ na nast├¬pn┬▒ relacj├¬… .

 
  Dodano: 21:21:35 2014-09-17

Uwaga !

Zapraszam wszystkich ch├¬tnych  na Ko┬│o Fotograficzne które odbedzie si├¬ w najbli┬┐szy czwartek, 18.09.2014r. o godz. 14.20 w sali 24.
Temat spotkania to: Jeden ┬Âwiat - dwa spojrzenia. Czyli jakie s┬▒ ró┬┐nice w patrzeniu na ┬Âwiat przez ludzkie oko i przez aparat fotograficzny.
Przynie┬Âcie ze sob┬▒ 2 zdj├¬cia (w formie elektronicznej), którymi chcecie si├¬ pochwali├Ž. Omówimy sobie co w nich jest dobre, a co mo┬┐na by┬│oby poprawi├Ž...
ks. Wiktor

  Dodano: 11:06:57 2014-09-12

Zajêcia z etyki w roku szkolnym 2014/2015 bêd± odbywa³y siê w poniedzia³ki na 8 i 9 godzinie lekcyjnej.
  Dodano: 14:01:34 2014-09-09

Pierwsza w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa w naszej szkole.  

       Oddawanie krwi jest szlachetnym, bezinteresownym dzia┬│aniem na rzecz ratowania zdrowia i ┬┐ycia drugiego cz┬│owieka. Oddanie cz┬▒stki samego siebie ludziom potrzebuj┬▒cym pomocy jest symbolem wra┬┐liwo┬Âci na ludzkie cierpienie. W obliczu zagro┬┐enia ┬┐ycia ka┬┐da kropla krwi ma wielkie znaczenie. Wychodz┬▒c naprzeciw zapotrzebowaniu spo┬│ecznemu 18 wrze┬Ânia 2014 m┬│odzie┬┐ naszej szko┬│y  b├¬dzie kolejny ju┬┐ raz przyst├¬powa├Ž do akcji krwiodawstwa. 

Wymagania w stosunku do chêtnych do oddania krwi:

- uko├▒czone 18 lat,

- waga co najmniej 50 kg,

- pe³ne zdrowie (¿adnych zaziêbieñ i infekcji w ostatnim tygodniu),

osoby wcze┬Âniej chore na ┬┐ó┬│taczk├¬ WZW nie mog┬▒ byc dawcami.

Szczegó┬│owe informacje mo┬┐na uzyskac u pedagoga szkolnego.

Zapraszamy uczniów i absolwentów naszej szko┬│y

  Dodano: 09:25:07 2014-09-09

Pierwsza w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa w naszej szkole.  

       Oddawanie krwi jest szlachetnym, bezinteresownym dzia┬│aniem na rzecz ratowania zdrowia i ┬┐ycia drugiego cz┬│owieka. Oddanie cz┬▒stki samego siebie ludziom potrzebuj┬▒cym pomocy jest symbolem wra┬┐liwo┬Âci na ludzkie cierpienie. W obliczu zagro┬┐enia ┬┐ycia ka┬┐da kropla krwi ma wielkie znaczenie. Wychodz┬▒c naprzeciw zapotrzebowaniu spo┬│ecznemu 11 wrze┬Ânia 2014 m┬│odzie┬┐ naszej szko┬│y  b├¬dzie kolejny ju┬┐ raz przyst├¬powa├Ž do akcji krwiodawstwa. 

Wymagania w stosunku do chêtnych do oddania krwi:

- uko├▒czone 18 lat,

- waga co najmniej 50 kg,

- pe³ne zdrowie (¿adnych zaziêbieñ i infekcji w ostatnim tygodniu),

osoby wcze┬Âniej chore na ┬┐ó┬│taczk├¬ WZW nie mog┬▒ byc dawcami.

Szczegó┬│owe informacje mo┬┐na uzyskac u pedagoga szkolnego.

Zapraszamy uczniów i absolwentów naszej szko┬│y

  Dodano: 12:06:31 2014-09-04

Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2014/2015 mo┬┐na stara├Ž si├¬ o dofinansowanie zakupu podr├¬czników w ramach programu rz┬▒dowego "Wyprawka szkolna". Wnioski nale┬┐y pobra├Ž u pedagoga szkolnego i z┬│o┬┐y├Ž wype┬│nione w terminie do 15 wrze┬Ânia 2014r.

W tym roku pomoc skierowana jest do uczniów klas III-cich, u których dochód miesi├¬czny na osob├¬ w rodzinie nie przekracza 539 z┬│ netto lub osób znajduj┬▒cych si├¬ w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej (d┬│ugotrwa┬│e leczenie, sieroctwo, bezrobocie, alkoholizm, itp.), a tak┬┐e do uczniów niepe┬│nosprawnych (posiadaj┬▒cych orzeczenie o kszta┬│ceniu specjalnym).

  Dodano: 11:50:04 2014-09-04

Szkolne Ko┬│o Wolontariatu

zaprasza wszystkich chêtnych do niezwykle wdziêcznej pracy jak± jest praca wolontariusza. Formularz jest do pobrania u pedagoga szkolnego, a zarazem koordynatora wolontariatu - p. Pauliny Lasoty.

  Dodano: 11:42:59 2014-09-02

Kiermasz ksi┬▒┬┐ki

W pi┬▒tek (05 wrze┬Ânia) na d┬│ugiej przerwie na "kwadracie" odb├¬dzie sie kiermasz ksi┬▒┬┐ki. 

Je┬┐eli chcesz sprzeda├Ž kub kupi├Ž podr├¬czniki jest to idealna okazja.

Organizujemy równie┬┐ "k┬▒cik darmowej ksi┬▒┬┐ki ". Je┬┐├¬li masz  podr├¬czniki lub inne zb├¬dne ksi┬▒┬┐ki mo┬┐na je przynosi├Ž do biblioteki do pi┬▒tku.

Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w kiermaszu.

                                                                              Samorz┬▒d Uczniowski

  Dodano: 13:32:20 2014-08-29

UWAGA!
 
 
Uroczyste rozpocz├¬cie roku szkolnego 2014/2015 odb├¬dzie si├¬ 1 wrze┬Ânia o godzinie 9.00.
 

  Dodano: 14:45:35 2014-08-27

Rada Pedagogiczna
 
28 sierpnia 2014r. o godzinie 10.30 odbêdzie siê zebranie Rady Pedagogicznej.
  Dodano: 13:41:56 2014-08-14

MATURA W SESJI POPRAWKOWEJ - SIERPIE├Ĺ 2014R.
Informujemy, ┬┐e:
- poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbywa├Ž si├¬ b├¬dzie 26 sierpnia 2014r.
od godziny 9.00 w budynku szko┬│y;
- poprawkowy ustny egzamin maturalny  z j├¬zyka angielskiego odb├¬dzie si├¬ 26 sierpnia 2014r. o godzinie 9.00 w budynku szko┬│y.
Osoby zdaj±ce prosimy o zg³oszenie siê z dowodami osobistymi 15 minut przed rozpoczêciem egzaminu. Informacja o numerach sal egzaminacyjnych zostanie umieszczona na tablicy obok sekretariatu.
  Dodano: 13:01:03 2014-08-14

UWAGA UCZNIOWIE ZDAJ¡CY EGZAMINY POPRAWKOWE!
 
Terminy egzaminów poprawkowych:
26 sierpnia 2014r. godzina 9.00 - matematyka, jêzyk angielski
Egzamin z geografii zosta³ przeniesiony na 28 sierpnia 2014r. na godzinê 9.00.
 
  Dodano: 15:30:03 2014-08-04

                                    Uwaga uczniowie klas I !

W zak┬│adce pliki szkolne znajduje si├¬ aktualny wykaz podr├¬czników dla klas I na rok szkolny 2014/2015. Zmianie w stosunku do roku 2013/2014 uleg┬│ podr├¬cznik do j├¬zyka angielskiego.

  Dodano: 09:26:27 2014-07-09

Uwaga osoby deklaruj┬▒ce przyst┬▒pienie do egzaminu maturalnego w sesii poprawkowej - sierpie├▒ 2014!

Zaj├¬cia z matematyki z pani┬▒ Julit┬▒ Warcho┬│ odbywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ 15 lipca 2014r. od godziny 9.30. Zapraszamy

  Dodano: 10:12:20 2014-07-03

Uwaga kandydaci do liceum!

Listy osób zawkalifikowanych do przyj├¬cia do szko┬│y, b├¬d┬▒ wywieszone dnia 04 lipca 2014r. o godz. 12:00.

  Dodano: 23:30:23 2014-06-27

  Dodano: 15:26:28 2014-06-26

Uwaga maturzy┬Âci.
 
Rozdanie ┬Âwiadectw dojrza┬│o┬Âci nast┬▒pi 27 czerwca ok. godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 22:56:49 2014-06-25

                                                       Bartek i Filip najlepsi z historii!

Dwóch uczniów naszej szko┬│y Filip Nowak i Bart┬│omiej ┬»yli├▒ski z klasy Ib zaj├¬┬│o pierwsze miejsce w konkursie "Nasza ma┬│a ojczyzna - Pionki i powiat radomski".

Serdecznie gratulujemy.

  Dodano: 22:50:23 2014-06-25

                                            TWORZYMY HOLOGRAMY!
Dnia 16 czerwca, grupa uczniów klasy Ib: Zuzia, Majka, Adela, Ola, Filip i Daniel, razem z pani┬▒ Katarzyn┬▒ Posack┬▒, wzi├¬┬│a udzia┬│ w wycieczce naukowej. Na Politechnice Warszawskiej Wydzia┬│ Fizyki zorganizowa┬│ warsztaty z tworzenia hologramów. Zaj├¬cia te prowadzi┬│ dr Jaros┬│aw Suszek.
Pracowali┬Âmy w grupach dwuosobowych pod nadzorem pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej. Podczas zaj├¬├Ž operowali┬Âmy profesjonalnym sprz├¬tem optycznym, takim, jak: noktowizory, zwierciad┬│a, obiektywy, lasery o bardzo du┬┐ym nat├¬┬┐eniu wi┬▒zki ┬Âwiat┬│a. Cz├¬┬Â├Ž zaj├¬├Ž odbywa┬│a si├¬ w kompletnych ciemno┬Âciach. Dowiedzieli┬Âmy si├¬ te┬┐ wielu interesuj┬▒cych rzeczy o Wydziale Fizyki.
 Mimo tego, ┬┐e zaj├¬cia trwa┬│y prawie siedem godzin, to przez ca┬│y ten czas, byli┬Âmy zaciekawieni prac┬▒, podczas której mogli┬Âmy si├¬ poczu├Ž jak prawdziwi naukowcy. Jako pami┬▒tk├¬ z wycieczki przywie┬╝li┬Âmy w┬│asnor├¬cznie wykonane hologramy oraz baga┬┐ nowych do┬Âwiadcze├▒ i ciekawych informacji.
 
  Dodano: 21:49:27 2014-06-23

                  I Zespo┬│owy Konkurs Matematyczny "IQ-LOgik" ju┬┐ za nami....

      W pi┬▒tek, 20 czerwca 2014 roku, w Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym im. Marii D┬▒browskiej w Pionkach odby┬│ si├¬ I Zespo┬│owy Konkurs Matematyczny IQ – LOgik. Zosta┬│ on zorganizowany i przeprowadzony przez Komisj├¬ Przedmiotów ┬Žcis┬│ych. Celem konkursu IQ – LOgik by┬│o promowanie logicznego my┬Âlenia oraz propagowanie i kszta┬│towanie umiej├¬tno┬Âci pracy zespo┬│owej....(fotorelacja)

  Dodano: 17:25:58 2014-06-20

Dzie├▒ Dziecka dla podopiecznych TPD

,,Dziecko mo┬┐e nauczy├Ž doros┬│ych 3 rzeczy: cieszy├Ž si├¬ bez powodu, by├Ž ci┬▒gle czym┬ zaj├¬tym, domaga├Ž si├¬ ze wszystkich si┬│ tego, czego si├¬ pragnie"-Paulo 
        10 czerwca 2014 roku uczniowie naszej szko┬│y ju┬┐ po raz kolejny zorganizowali Dzie├▒ Dziecka dla Podopiecznych Towarzystwa Przyjació┬│ Dzieci w Pionkach. Liceali┬Âci przygotowywali si├¬ do akcji przez kilka tygodni, po┬Âwi├¬cali swój czas i w┬│o┬┐yli ca┬│e serce w postawione przed nimi zadanie. Kiedy trzecioklasi┬Âci zmagali si├¬ z zadaniami maturalnymi,  ich m┬│odsi koledzy zajmowali si├¬ szukaniem sponsorów   naszego lokalnego ┬Ârodowiska. Liceali┬Âci przygotowali równie┬┐ zabawy, gry profilaktyczne i atrakcje, które sprawi┬│y najm┬│odszym ogromn┬▒ rado┬Â├Ž.  Nastolatkowie wykorzystali swoje talenty: kulinarne oraz cukiernicze, przygotowuj┬▒c dzieciom pyszne i kolorowe lol-popsy; wokalne, ┬Âpiewaj┬▒c z grup┬▒ ,,Niewidzialn┬▒ plastelin├¬", do której na gitarze akompaniowa┬│ Hubert z 1B; a tak┬┐e plastyczne, maluj┬▒c twarze dzieci i zmieniaj┬▒c ich w przeró┬┐ne zwierz┬▒tka czy superbohaterów z bajek( Asia i Magda z 2 B sprawdzi┬│y si├¬ ┬Âwietnie w roli animatorek zaj├¬├Ž plastycznych).
        Ka┬┐da klasa w naszej szkole przyczyni┬│a si├¬ do tego przedsi├¬wzi├¬cia, kupuj┬▒c s┬│odkie niespodzianki dla m┬│odszych kolegów. Samorz┬▒d Szkolny równie┬┐ z du┬┐ym zaanga┬┐owaniem w┬│┬▒czy┬│ si├¬ do akcji, przekazuj┬▒c s┬│odycze.
        Nadszed┬│ wreszcie wyczekiwany przez wszystkich wtorek. Na pocz┬▒tku spotkania uczniowie przywitali wszystkich go┬Âci i oczywi┬Âcie najwa┬┐niejszych tego dnia uczestników-podopiecznych Towarzystwa Przyjació┬│ Dzieci. Cho├Ž upa┬│ by┬│ niesamowity to nikomu nie zabrak┬│o ch├¬ci do wspólnej zabawy. Gra w ,,osio┬│ka" da┬│a pocz┬▒tek ponad 2-godzinnemu spotkaniu, podczas którego nawet nasi prawie doro┬Âli ju┬┐ uczniowie mogli przenie┬Â├Ž si├¬ w kolorowy ┬Âwiat swojego dzieci├▒stwa. Dzieci bardzo ch├¬tnie bawi┬│y si├¬, bra┬│y udzia┬│ w tworzeniu ,,letniego plakatu", przy czym wykazali si├¬ wielk┬▒ fantazj┬▒ i pomys┬│owo┬Âci┬▒. Wszystkie rysunki by┬│y tak wspania┬│e, ┬┐e nie mo┬┐na by┬│o wybra├Ž najlepszego, dlatego te┬┐ wszystkie dzieci zosta┬│y nagrodzone s┬│odk┬▒ niespodziank┬▒
z Magicznego Koszyka (za udost├¬pnienie owego koszyka dzi├¬kujemy pani  profesor Barbarze Mazur, mamy nadziej├¬, ┬┐e u┬┐yczy nam go Pani równie┬┐ w przysz┬│ym roku :) .Dzieci mog┬│y tak┬┐e wykaza├Ž si├¬ wyobra┬╝ni┬▒ i logicznym my┬Âleniem podczas kalamburów.
        Podsumowuj┬▒c, liceali┬Âci rozdali dzieciom paczki pe┬│ne pomocy szkolnych i innych drobiazgów, które wywo┬│a┬│y u zm├¬czonych ju┬┐ dzieci jeszcze wi├¬ksze u┬Âmiechy. W czasie trwania zaj├¬├Ž podopieczni TPD mogli cz├¬stowa├Ž si├¬ smako┬│ykami z przygotowanego przez licealistów kolorowego sto┬│u.
        Najwspanialsz┬▒ nagrod┬▒, jak┬▒ mogli┬Âmy sobie wyobrazi├Ž by┬│o g┬│o┬Âne DZI├ŐKUJEMY  wszystkich dzieci, ich u┬Âciski i niesko├▒czona rado┬Â├Ž widoczna w oczach.
        Rok szkolny ko├▒czy si├¬ i wszyscy udajemy si├¬ na wakacyjny odpoczynek, aby jesieni┬▒ móc ponownie, z nowymi pomys┬│ami, spotka├Ž si├¬ z podopiecznymi TPD.
        Dzi├¬kujemy serdecznie wszystkim sponsorom i uczniom, których wk┬│ad pozwoli┬│ na realizacj├¬ naszego spotkania.
Z ca┬│ego serca dzi├¬kujemy Oli i Adzie za ich trzyletni┬▒ prac├¬ koordynatorek i  za to, ┬┐e  teraz równie┬┐ ju┬┐ jako absolwentki by┬│y┬Âcie z nami. Wasza pomoc i rady s┬▒ dla nas bezcenne!
        Naszym kochanym podopiecznym z TPD ┬┐yczymy mnóstwa fascynuj┬▒cych przygód w czasie wakacji !

 

  Dodano: 23:14:34 2014-06-12

                         „IQ -LOgik": zaproszenie do konkursu!

Serdecznie zapraszamy do udzia┬│u w I Zespo┬│owym Konkursie Matematycznym „IQ – LOgik” promuj┬▒cym umiej├¬tno┬Â├Ž logicznego my┬Âlenia. Konkurs odb├¬dzie si├¬ 20 czerwca 2014 roku i jest adresowany do wszystkich uczniów liceum oraz do gimnazjalistów ucz├¬szczaj┬▒cych na kó┬│ko olimpijskie prowadzone w naszej szkole. Ciekawa formu┬│a zada├▒  umo┬┐liwia trening i rozwój logicznego my┬Âlenia, które przydaje si├¬ nie tylko w naukach ┬Âcis┬│ych, ale tak┬┐e na innych przedmiotach wymagaj┬▒cych rozwi┬▒zywania problemów. Udzia┬│ w konkursie prosimy zg┬│asza├Ž do 16 czerwca 2014 roku do swojego nauczyciela matematyki. W ramach konkursu wyk┬│ad poprowadzi pan Krzysztof Starnawski. Serdecznie zapraszamy, atrakcyjne nagrody czekaj┬▒… Wink

 

  Dodano: 22:34:28 2014-06-12

                      Niezapomniane podboje Krakowa i Zakopanego klasy IIb!
"Klasa IIb chc┬▒c porzuci├Ž my┬Âli o nauce i sprawdzianach wybra┬│a si├¬ na 3 dni w polskie  góry. Trasa Kraków-Zakopane sprawi┬│a, ┬┐e liceali┬Âci si├¬ rozlu┬╝nili i wrócili do domów z nowymi pok┬│adami si┬│. Pierwszy dzie├▒ sp├¬dzony w Krakowie przyniós┬│ nastolatkom wielu atrakcji, jak mi├¬dzy innymi gokarty. Zarówno ch┬│opcy jak i dziewcz├¬ta wczuli si├¬ w klimat rywalizacji, walcz┬▒c o najszybszy czas okr┬▒┬┐enia . Zwiedzanie rynku oraz podziemi równie┬┐ nie nale┬┐a┬│o do najnudniejszych, o co zatroszczy┬│a si├¬ równie┬┐ pogoda, która nie wszystkich zach├¬ca┬│a do pozostania na zewn┬▒trz. Jednak nawet w kaskadach deszczu jak si├¬ okazuje mo┬┐na odnale┬╝├Ž mnóstwo rado┬Âci....(czytaj wi├¬cej)

  Dodano: 22:23:08 2014-06-12

                         Niezapomniane podboje Krakowa i Zakopanego klasy IIb!

"Klasa IIb chc┬▒c porzuci├Ž my┬Âli o nauce i sprawdzianach wybra┬│a si├¬ na 3 dni w polskie  góry. Trasa Kraków-Zakopane sprawi┬│a, ┬┐e liceali┬Âci si├¬ rozlu┬╝nili i wrócili do domów z nowymi pok┬│adami si┬│. Pierwszy dzie├▒ sp├¬dzony w Krakowie przyniós┬│ nastolatkom wielu atrakcji, jak mi├¬dzy innymi gokarty. Zarówno ch┬│opcy jak i dziewcz├¬ta wczuli si├¬ w klimat rywalizacji, walcz┬▒c o najszybszy czas okr┬▒┬┐enia . Zwiedzanie rynku oraz podziemi równie┬┐ nie nale┬┐a┬│o do najnudniejszych, o co zatroszczy┬│a si├¬ równie┬┐ pogoda, która nie wszystkich zach├¬ca┬│a do pozostania na zewn┬▒trz. Jednak nawet w kaskadach deszczu jak si├¬ okazuje mo┬┐na odnale┬╝├Ž mnóstwo rado┬Âci....(czytaj wi├¬cej)

 

  Dodano: 18:04:44 2014-06-11

                                                      Klasa Ib na górskim szlaku.

       Uczniowie klasy Ib i dwóch uczniów z Ic 4 czerwca 2014r. wyruszyli na wycieczk├¬ szkoln┬▒. Opiek├¬ nad nami sprawowa┬│y panie Iwona Maj i Marta ┬Žmietanka. Pierwszego dnia sprawdzili┬Âmy swoje umiej├¬tno┬Âci w parku linowym w Kielcach. Mieli┬Âmy do wyboru 3 trasy o ró┬┐nym stopniu trudno┬Âci. Wi├¬kszo┬Â├Ž uczestników wycieczki wykaza┬│a si├¬ odwag┬▒ i wybra┬│a tras├¬ najtrudniejsz┬▒, która bieg┬│a na wys. 8m. Po „spacerze”  w koronach drzew udali┬Âmy si├¬ do miejscowo┬Âci O┬Âwi├¬cim,  by zwiedzi├Ž dwa niemieckie obozy koncentracyjne Auschwitz i Birkenau. Pani przewodnik  opowiada┬│a nam o tych miejscach pami├¬ci narodowej. Nast├¬pnie udali┬Âmy si├¬ do o┬Ârodka w Bia┬│ce Tatrza├▒skiej...(czytaj wi├¬cej) 

 

  Dodano: 22:07:17 2014-06-09

                                               Vivat ARA! Vivat Liceum!
W niedziel├¬ – 8 czerwca – w promieniach gor┬▒cego s┬│o├▒ca uczniowie liceum zaprezentowali na Ogródku Jordanowskim swoje talenty. A wszystko to w ramach spotkania ARA – Amatorskiego Ruchu Artystycznego, zorganizowanego przez MOK w Pionkach. M┬│odzi twórcy podzielili si├¬ swoimi dokonaniami z dziedziny plastyki, muzyki i recytacji. Oko cieszy┬│y rysunki wykonane o┬│ówkiem, wyklejanki i witra┬┐e zamieszczone na tablicy, któr┬▒ mo┬┐na by┬│o podziwia├Ž pod scen┬▒. A na samej scenie wyst┬▒pili ci, którzy ol┬Âniewali g┬│osem i dykcj┬▒. „M┬│odzie┬┐ w naszej szkole posiada kreatywne i niecodzienne pomys┬│y, które skonsultowane z nauczycielami  zachwycaj┬▒ nie tylko rodziców i pedagogów, ale tak┬┐e naszych rówie┬Âników”  - tak szko┬│├¬ zaprezentowa┬│a jedna z licealistek. A my mo┬┐emy tylko doda├Ž, ┬┐e w liceum ziarna talentu padaj┬▒ na ┬┐yzn┬▒ gleb├¬...
  Dodano: 21:40:28 2014-06-08

                                       Paulina Mróz w┬Âród najlepszych na Mazowszu.
Uczennica klasy Id Paulina Mróz zaj├¬┬│a III miejsce na II Mazowieckim Festiwalu Piosenki Obcoj├¬zycznej, który odby┬│ si├¬ 5 czerwca w Zespole Szkó┬│ nr 1 w Kozienicach. To ogromny sukces naszej licealistki. Poziom tegorocznego festiwalu by┬│ naprawd├¬ wysoki,   o czym ┬Âwiadczy├Ž mog┬│y d┬│ugie narady jury. W┬Âród 14 finalistów byli reprezentanci z ca┬│ego Mazowsza. Nasza uczennica doskonale za┬Âpiewa┬│a piosenk├¬ „ Too much love will kill you”zespo┬│u Queen. Warto wspomnie├Ž bardzo dobre przyj├¬cie Pauliny przez publiczno┬Â├Ž, która oklaskiwa┬│a jej wyst├¬p w trakcie ┬Âpiewania piosenki. By┬│ to jedyny taki przypadek podczas ca┬│ego konkursu. Serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 21:55:09 2014-05-29

                     Uczennice naszej szko┬│y na konkursie Gifted & Talented

26 maja 2014 uczniowie naszej szko┬│y: Dominika Prokop IIc, Joanna Kobylas IIb, Paulina Lis IIb wraz z Pani┬▒         T. Iskr┬▒ wybra┬│a si├¬ do Warszawy na konkurs Gifted & Talented, który jest organizowany przez Wydzia┬│ Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Zadaniem uczniów by┬│o wykonanie t┬│umaczenia o tematyce kulturoznawczej lub realioznawczej z j├¬zyka polskiego na j├¬zyk angielski w czasie 90 minut. By┬│ to pierwszy konkurs tego rodzaju, a uczniowie zostali zakwalifikowani na podstawie bardzo dobrego wyniku uzyskanego w etapie szkolnym. Mamy nadziej├¬, ┬┐e wyniki uzyskane na etapie II – uniwersyteckim b├¬d┬▒ równie┬┐ spektakularne. Smile

  Dodano: 11:54:35 2014-05-29

Uwaga !

Dnia 02 czerwca 2014r. o godz.14:20 w sali nr 15 absolwent naszej szko┬│y Mateusz Abramowicz wyg┬│osi dla wszystkich zainteresowanych wyk┬│ad pt: "Wytrzyma┬│o┬Â├Ž materia┬│ów". Serdecznie zapraszamy.Smile

  Dodano: 08:56:27 2014-05-28

29 maja (czwartek) w naszej szkole przeprowadzona b├¬dzie ostatnia w tym roku szkolnym  akcja pobierania krwi.
Ty równie┬┐ mo┬┐esz zosta├Ž krwiodawc┬▒ je┬Âli:

• masz 18 lat i posiadasz dowód osobisty (mo┬┐e by├Ž legitymacja ze zdj├¬ciem, musisz 
 poda├Ž pesel ),
• wa┬┐ysz: powy┬┐ej 50 kg,
• nie chorowa┬│e┬Â/-a┬ na ┬┐ó┬│taczk├¬,
• czujesz si├¬ zdrowy/-a,
• je┬Âli w ci┬▒gu ostatnich 6 miesi├¬cy nie mia┬│e┬Â/-a┬ wykonanego zabiegu operacyjnego, tatua┬┐u, przek┬│ucia uszu lub innych cz├¬┬Âci cia┬│a.
• zapoznasz si├¬ z „Informacj┬▒ o chorobach zaka┬╝nych dla krwiodawców” i wype┬│nisz 
 kwestionariusz dla krwiodawców

Dawcami krwi nie mog┬▒ by├Ž kobiety w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zako├▒czeniu.


Pamiêtaj!
• nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza,
• rano  zjedz lekkie ┬Âniadanie, unikaj po┬┐ywienia bogatego w t┬│uszcze, zw┬│aszcza w godzinach poprzedzaj┬▒cych pobranie krwi,
• nie mo┬┐esz  spo┬┐ywa├Ž alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi.

Zapraszamy wszystkich chêtnych spe³niaj±cych wy¿ej wymienione warunki.
Listê chêtnych przygotowuje p. Barbara Mazur.

  Dodano: 22:35:22 2014-05-26

                                                    Uwaga !

W naszej szkole ju┬┐ po raz drugi harcerze z 7 Pionkowskiej Dru┬┐yny W├¬drowniczej "Duch" organizuj┬▒ kurs pierwszej pomocy. Zapraszamy uczniów szkó┬│ ponadgimnazjalnych w dniach 30 maja - 1 czerwca, koszt 15 z┬│. wi├¬cej informacji na http://tnij.org/kurspplo.

  Dodano: 11:10:43 2014-05-23

                              "Nagrodzeni w konkursie matematycznym"

Sukcesem zako├▒czy┬│ si├¬ udzia┬│ uczniów naszej szko┬│y w XXIII edycji Mi├¬dzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny", który odby┬│ si├¬ dnia 20 marca 2014r. Wyró┬┐nienia w kategorii Junior zdobyli: Jakub Hrostek (Ib), Gabriela Ko┬│tun (Ic) i Karolina Styczy├▒ska(Ib) oraz w kategorii Student: Micha┬│ Dró┬┐d┬┐ (IIIb). Uczniowie otrzymuj┬▒ dyplom i nagrody ksi┬▒┬┐kowe. Gratulujemy serdecznie i ┬┐yczymy kolejnych sukcesów.

 

  Dodano: 14:24:43 2014-05-16

Zebranie Szkolnej Rady Rodziców.
 
  20 maja o godzinie 17.00 w sali nr 5 odb├¬dzie si├¬ zebranie Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 13:14:10 2014-05-13

Kó┬│ko fotograficzne.
 
Fascynujesz si├¬ fotografi┬▒? Albo po prostu lubisz robi├Ž zdj├¬cia...Przyjd┬╝ na spotkanie organizacyjne Kó┬│ka Fotograficznego w najbli┬┐sz┬▒ ┬Ârod├¬, 14 maja na d┬│ugiej przerwie w czytelni. Chcemy wymienia├Ž si├¬ do┬Âwiadczeniami, by nasze zdj├¬cia by┬│y jeszcze lepsze.
Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 10:17:51 2014-05-12

                Konkursowe zmagania z gramatyk┬▒ i kultur┬▒ Niemiec  i Francji


            11 kwietnia br. w naszej szkole odby┬│ si├¬ Fina┬│ XI Mi├¬dzypowiatowego Konkursu J├¬zyków Obcych w kategorii j├¬zyka niemieckiego i francuskiego. Ju┬┐ od samego rana do szko┬│y zacz├¬li zje┬┐d┬┐a├Ž go┬Âcie, m┬│odzi pasjonaci obu tych j├¬zyków ze szkó┬│ ponadgimnazjalnych naszego powiatu. W nasze go┬Âcinne progi zawitali liceali┬Âci                i nauczyciele z Bia┬│obrzeg, Przysuchy, Kozienic, Zwolenia i Chwa┬│owic. Niestety nie mieli┬Âmy szans na rywalizacj├¬ ze szko┬│ami pionkowskimi – zapraszamy za rok. Wy┬│onieni w eliminacjach szkolnych najlepsi uczniowie w cz├¬┬Âci pisemnej konkursu musieli rozwi┬▒za├Ž test gramatyczno-leksykalny, za┬ w cz├¬┬Âci ustnej przenie┬Â├Ž si├¬ do Berlina i Pary┬┐a i poradzi├Ž sobie  w ró┬┐nych sytuacjach i zdarzeniach z ┬┐ycia codziennego. 41 „Niemców”    i 40 „Francuzów” dosy├Ž dobrze poradzi┬│o sobie z cz├¬┬Âci┬▒ pisemn┬▒, najlepsi otrzymali maksymaln┬▒ ilo┬Â├Ž punktów. W cz├¬┬Âci ustnej jedni mówili wi├¬cej, drudzy mniej, jednym trafi┬│y si├¬ ┬│atwiejsze, innym trudniejsze zestawy, ale wszyscy podo┬│ali zadaniu. A wi├¬c sukces zosta┬│ osi┬▒gni├¬ty...czytaj wiecej

 

  Dodano: 18:07:04 2014-05-07

                                      Dzie├▒ Otwartych Drzwi – 22 maja 2014.
         Gimnazjalisto!!! Przed Tob┬▒ trudne wybory. Musisz zaplanowa├Ž swoj┬▒ przysz┬│o┬Â├Ž, rozpozna├Ž swoje mocne i s┬│abe strony, skonkretyzowa├Ž zainteresowania, zdoby├Ž informacje dotycz┬▒ce szkó┬│ ponadgimnazjalnych. Dyskutujesz z rodzicami, przyjació┬│mi i znajomymi.  My równie┬┐ chcemy Ci pomóc. 22 maja 2014r. specjalnie dla Ciebie  organizujemy Dzie├▒ Otwarty Szko┬│y. B├¬dziesz móg┬│ pozna├Ž warunki,  w których zdobywamy wiedz├¬, porozmawia├Ž  z uczniami, absolwentami i  nauczycielami oraz przedstawimy Ci ofert├¬ edukacyjn┬▒ na rok 2014/2015. Jeste┬Âmy pewni ┬┐e ró┬┐norodno┬Â├Ž proponowanych profili da Ci tak┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž wyboru, która sprosta Twoim oczekiwaniom i pomo┬┐e spe┬│ni├Ž marzenia.
  
  Dodano: 17:56:26 2014-05-07

                  Zmagania/przyjemno┬Âci* maturalne (*niepotrzebne skre┬Âli├Ž).


            Za nami trzy dni egzaminów maturalnych. Absolwenci zaczynali tekstem o mi┬│o┬Âci, w wypracowaniu p┬│yn├¬li z Sienkiewiczem lub weselili si├¬ z Wyspia├▒skim. We wtorek liczyli na nieskomplikowane zadania matematyczne, a w ┬Ârod├¬ degustowali piece of cake. Uczniowie przekonali si├¬, ┬┐e matura jest kobiet┬▒: bywa zaskakuj┬▒ca, czasami zawstydza, ale wykorzystuj┬▒c odpowiedni klucz, mo┬┐na j┬▒ zdoby├Ž i zaplanowa├Ž ┬Âwietlan┬▒ przysz┬│o┬Â├Ž. Przed absolwentami jeszcze kilka dni zmaga├▒.  Jeste┬Âmy przekonani,  ┬┐e – tak jak wasi poprzednicy- bardzo dobrze zdacie matur├¬. ┬»yczymy Wam po┬│amania d┬│ugopisów i popl┬▒tania j├¬zyka.Laughing

  Dodano: 21:46:11 2014-05-06

Uwaga !

W zak┬│adce plan lekcji  dost├¬pny jest plan obowiazuj┬▒cy od dnia 08-05-2014.

  Dodano: 13:00:47 2014-04-30

MZOiS w Pionkach informuje, ┬┐e stypendium szkolne dla uczniów za okres od stycznia do czerwca 2014r. b├¬dzie wyp┬│acane w zale┬┐no┬Âci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Wysoko┬Â├Ž stypendium szkolnego ustala si├¬ nast├¬puj┬▒co:

 1. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia do 150 z┬│. netto, stypendium wynosi 1000 z┬│.,
 2. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 151 do 300 z┬│. netto, stypendium wynosi 800 z┬│.,
 3. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 301 do 456 z┬│. netto, stypendium wynosi 700 z┬│.

Faktury i rachunki oraz o┬Âwiadczenia, ┬┐e dochód w rodzinie nie uleg┬│ zmianie nale┬┐y sk┬│ada├Ž do MZOiS, ul. Le┬Âna 5, pokój nr 3, do dnia 15.05.2014r. Jednocze┬Ânie informujemy, ┬┐e nie b├¬d┬▒ przyjmowane o┬Âwiadczenia o z┬│o┬┐eniu rachunków po wyp┬│aconym stypendium.

Dodatkowo informujemy, ┬┐e przyznane ┬Âwiadczenia b├¬d┬▒ przekazywane na konta bankowe, dlatego uprzejmie prosimy osoby które nie z┬│o┬┐y┬│y numeru konta bankowego o z┬│o┬┐enie takiej dyspozycji.

  Dodano: 13:42:22 2014-04-29

Za┬Âwiadczenia o wykonywaniu ┬Âwiadcze├▒ wolontarystycznych dla absolwentów LO s┬▒ do odbioru u p. Pauliny Lasoty.
  Dodano: 22:31:18 2014-04-27

                                                       ┬Žrodowisko ponad wszystko!
   Dzie├▒ Ziemi to akcja, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w spo┬│ecze├▒stwie. Na ┬Âwiecie obchodzona jest od 1970 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie ( www.earthday.org), obecnie bior┬▒ w niej udzia┬│ 192 kraje: od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australi├¬.  W Polsce ┬Âwi├¬to celebrowane jest od 1990r.
26 kwietnia 2014 r. w┬│┬▒czyli┬Âmy si├¬ w obchody Dnia Ziemi, których g┬│ównym organizatorem w Pionkach by┬│ MOK.          Z powodu deszczu zaplanowana impreza plenerowa odby┬│a si├¬  w budynku. Cho├Ž za oknem pada┬│o i wia┬│o ch┬│odem, na stoiskach promuj┬▒cych ekologi├¬ by┬│o weso┬│o. Nasi liceali┬Âci z zaanga┬┐owaniem rozdawali torby ekologiczne, które mia┬│y zach├¬ca├Ž do zmiany postaw – w my┬Âl has┬│a zamieszczonego na tablicy informacyjnej: „Zmie├▒ nawyki – chro├▒ ziemi├¬!” Równie┬┐ ulotki przygotowane na to ┬Âwi├¬to promowa┬│y postawy ekologiczne. Sobotnia akcja mia┬│a charakter interdyscyplinarny- podczas koncertu o pi├¬knie ┬Âwiata ┬Âpiewa┬│y nasze licealistki, a oko cieszy┬│y eksponaty rze┬╝by recyklingowej. Wszystkim nauczycielom i uczniom zaanga┬┐owanym w obchody ┬Žwi├¬ta Ziemi dzi├¬kujemy – cieszymy si├¬, ┬┐e „ Narodzie, pomagasz przyrodzie”.

 

  Dodano: 21:03:01 2014-04-24

Indeks AGH dla Micha┬│a Dró┬┐d┬┐a z III b.

Micha┬│ Dró┬┐d┬┐, ucze├▒ klasy III b Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im Marii D┬▒browskiej w Pionkach, zosta┬│ laureatem nagrody III stopnia VII Ogólnopolskiej Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH”z przedmiotu: matematyka.
Uzyskany tytu┬│ gwarantuje mu wolny wst├¬p na wi├¬kszo┬Â├Ž kierunków jednej z najlepszych polskich uczelni technicznych - Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Olimpiada odby┬│a si├¬ w tym roku pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wy┬┐szego.
Przypomnijmy, ┬┐e zawody fina┬│owe odby┬│y si├¬ 30 marca 2014 roku w Krakowie. Micha┬│, za przedstawione rozwi┬▒zania zada├▒ konkursowych, otrzyma┬│ 89% mo┬┐liwych do zdobycia punktów.
 (┬╝ród┬│o:http://www.diament.agh.edu.pl/index.php/component/content/article/1-aktualnosci/28-wyniki-iii-etapu-olimpiady ).

Serdecznie gratulujemy odniesionego sukcesu. Trzymamy kciuki i ┬┐yczymy powodzenia zarówno Micha┬│owi, jak i wszystkim tegorocznym  absolwentom na egzaminach maturalnych.

 

  Dodano: 12:09:19 2014-04-17

 

 

  Dodano: 13:41:13 2014-04-14

                    Ciekawy wyk┬│ad z matematyki w naszej szkole.

W pi┬▒tek, 4 kwietnia nasz┬▒ szko┬│├¬ po raz kolejny odwiedzi┬│ pan Krzysztof Starnawski – matematyk, którego wyk┬│ady ciesz┬▒ si├¬ du┬┐ym zainteresowaniem w┬Âród uczniów. Tym razem mogli┬Âmy wzi┬▒├Ž udzia┬│ w ciekawym wyk┬│adzie pt. „Krzywe sto┬┐kowe”.
Pan Krzysztof przekaza┬│ kluczowe zagadnienia w sposób niezwykle interesuj┬▒cy i przyst├¬pny nie tylko dla osób g┬│├¬boko zakorzenionych w ┬Âwiecie matematyki. Uczniowie z wielkim entuzjazmem s┬│uchali s┬│ów naszego go┬Âcia, systematycznie notuj┬▒c najwa┬┐niejsze informacje. Nie zabrak┬│o równie┬┐ miejsca na swobodn┬▒ wymian├¬ zda├▒ prowadzon┬▒ mi├¬dzy uczestnikami spotkania. Na zako├▒czenie wyk┬│adu nasza szko┬│a otrzyma┬│a od pana Krzysztofa  Starnawskiego w┬│asnor├¬cznie wykonan┬▒ konstrukcj├¬ geometryczn┬▒ zwi┬▒zan┬▒ z poruszon┬▒ tematyk┬▒. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z  takiej formy sp├¬dzenia swojego wolnego czasu i ch├¬tnie wezm┬▒ udzia┬│ w kolejnym matematycznym spotkaniu. Z niecierpliwo┬Âci┬▒ oczekujemy kolejnych wyk┬│adów poprowadzonych przez pana Krzysztofa Starnawskiego. Mamy nadziej├¬, ┬┐e ┬Âwiat matematyki znowu nas zaczaruje. Smile

  Dodano: 23:24:31 2014-04-11

                      I miejsce Kaliny w Mi├¬dzypowiatowym Konkursie J├¬zykowym

10 kwietnia 2014 ekipa uczniów naszej szko┬│y w sk┬│adzie: Szymon Bojek IIc, Paulina Lis IIb, Kalina Szewczyk IIIb wraz z Pani┬▒  T. Iskr┬▒ wybra┬│a si├¬ do Kozienic na XI Mi├¬dzypowiatowy Konkurs J├¬zykowy z j├¬zyka angielskiego. Konkurs sk┬│ada┬│ si├¬ z dwóch cz├¬┬Âci: pisemnej i ustnej. Kalina i Paulina uzska┬│y odpowiednio pierwsze i pi┬▒te miejsce, a Szymon zosta┬│ wyró┬┐niony. Czekaj┬▒c na og┬│oszenie wyników, uczniowie zajmowali si├¬ rze┬╝biarstwem i kinem niezale┬┐nym. Kalina udzieli┬│a niezwykle fascynuj┬▒cego wywiadu dla telewizji kozienickiej. Serdecznie gratulujemyLaughing.

 

  Dodano: 20:25:59 2014-04-10

                                I miejsce w biegach prze┬│ajowych.

8 kwietnia 2014 odby┬│y si├¬ biegi prze┬│ajowe na trasie wytyczonej w lasach Puszczy Kozienickiej. W┬Âród uczniów naszego liceum cieszy┬│y si├¬ one du┬┐ym zainteresowaniem. Nawet ekipa AEROWYSTRZA┬úU TV zdecydowa┬│a si├¬ towarzyszy├Ž biegaczom i udokumentowa├Ž  ten event.
Do zmaga├▒ przyst┬▒pi┬│y szko┬│y w 3 kategoriach : podstawowe, gimnazjalne oraz ┬Ârednie. Sprzyjaj┬▒ca pogoda, wy┬Âmienity klimat,profesjonalnie przygotowana oprawa biegów – to wszystko podgrzewa┬│o atmosfer├¬ tzw. prze┬│ajów. Je┬Âli chodzi o uczestników z naszego LO, to mo┬┐emy by├Ž naprawd├¬ dumni, poniewa┬┐ w kategorii szkó┬│ ponadgimnazjalnych wszystkie pierwsze miejsca trafi┬│y do nas. W kategorii dziewcz┬▒t w biegu na 1050 metrów zwyci├¬┬┐y┬│a Ma┬│gorzata Czerska, natomiast w kategorii m├¬┬┐czyzn zwyci├¬┬┐y┬│ Pawe┬│ Petkow deklasuj┬▒c swoich rywali. Pozostali uczestnicy biegów z naszej szko┬│y tak┬┐e wykazali si├¬ dobr┬▒ kondycj┬▒. Po ogólnym podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali uczniowie poszczególnych szkó┬│ Liceum zaj├¬┬│o I miejsce. Liczymy na dalsze sportowe sukcesy.

  

  Dodano: 11:29:27 2014-04-07

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców.
 
7 kwietnia odb├¬dzie si├¬ Dzie├▒ Otwarty dla rodziców. Nauczyciele i wychowawcy  pe┬│ni├Ž b├¬d┬▒ dy┬┐ur w godz. 17.30-18.30. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 22:16:15 2014-04-04

 

  Dodano: 22:12:51 2014-04-04

                      Liceum zaprasza Gimnazjalistów na warsztaty profilowane.

W naszej szkole rozpocz├¬┬│y si├¬ dzia┬│ania rekrutacyjne na rok szkolny 2014/ 2015. Gimnazjali┬Âci mog┬▒ kontynuowa├Ž nauk├¬ na jednym z 4 proponowanych profili: klasa 1 a profil spo┬│eczno – prawny, 1 b politechniczny, 1 c biomedyczny i 1 d  turystyczno-j├¬zykowy. Jak co roku nasza placówka organizuje Dzie├▒ Otwarty Szko┬│y (22 maja 2014), ale ju┬┐ w najbli┬┐szy poniedzia┬│ek – 7 kwietnia – Gimnazjali┬Âci mog┬▒ pozna├Ž  baz├¬ dydaktyczn┬▒ i specyfik├¬ nauki w wybranej klasie pierwszej uczestnicz┬▒c w warsztatach profilowanych. Celem tego  innowacyjnego  dzia┬│ania  jest „oswojenie” uczniów  z szeroko rozumian┬▒ organizacj┬▒ pracy w liceum. W czasie zaj├¬├Ž gimnazjali┬Âci zdob├¬d┬▒ wiedz├¬ o stosowanych  metodach nauczania, poznaj┬▒ zaplecze dydaktyczne, a przy s┬│odkim pocz├¬stunku b├¬d┬▒ mogli porozmawia├Ž z nauczycielami, uczniami  i absolwentami. Na te warsztaty zapraszamy 7 kwietnia 2014 wszystkich zainteresowanych profilem spo┬│eczno-prawnym b┬▒d┬╝ politechnicznym, a 8 kwietnia klas┬▒ biomedyczn┬▒ lub  turystyczno-j├¬zykow┬▒. Spotkanie rozpoczynamy o godzinie 15.30.
Gimnazjalisto, w naszym Liceum:
- uczymy siê w pracowniach multimedialnych,
- uczestniczymy w akcjach spo┬│ecznych i charytatywnych,
- rozwijamy zainteresowania w ko┬│ach przedmiotowych,
- pog³êbiamy wiedzê na wyk³adach prowadzonych przez nauczycieli
  akademickich,
- organizujemy spotkania z ciekawymi lud┬╝mi,
- uczestniczymy w ┬Žcie┬┐kach kariery, które pomagaj┬▒ wybra├Ž
  kierunek studiów,
- poznajemy tajniki X muzy w ramach zaj├¬├Ž Akademii Filmowej,
- promujemy zdrowy styl ¿ycia, kulturê fizyczn± i dzia³ania
  proekologiczne,
- bierzemy udzia┬│  w wycieczkach turystycznych i krajoznawczych,
- korzystamy z platformy edukacyjnej e-learning,
- inicjujemy przedsi├¬wzi├¬cia naukowo – artystyczne,
-  redagujemy gazetk├¬ w j├¬zyku angielskim „Look magazine”,
-  bardzo dobrze zdajemy matur├¬,
- czujemy siê bezpiecznie!
 

  Dodano: 20:37:54 2014-04-04

Uwaga !

W pi┬▒tek, 4 kwietnia, o godzinie 15:00 w sali nr. 15 pan Krzysztof Starnawski przeprowadzi w naszej szkole wyk┬│ad pt."Krzywe sto┬┐kowe".

 Wszystkich serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 17:34:29 2014-03-31

                     Sukces naszej uczennicy w olimpiadzie z j. angielskiego

Kalina Olga Szewczyk, uczennica klasy III b odnios┬│a wieki sukces w ogólnopolskiej Olimpiadzie J├¬zyka Angielskiego organizowanej przez Idea Group. Kalina na etapie  centralnym rozwi┬▒za┬│a pisemny test sprawdzaj┬▒cy gramatyk├¬, leksyk├¬ j├¬zyka angielskiego na poziomie B2 plus, wiedz├¬ o krajach angloj├¬zycznych oraz j├¬zyk biznesowy.
Do konkursu przyst┬▒pi┬│o 6444 uczniów, a do fina┬│u zakwalifikowa┬│o si├¬ 256 osób. Kalina zaj├¬┬│a w nim 13 miejsce! Warto doda├Ž, ┬┐e jest to nie pierwszy sukces na jej koncie. Finalistce gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 14:11:55 2014-03-31

                                                Uwaga Wolontariusze!

Pilnie potrzebujemy wolontariuszy do "┬Žwi┬▒tecznej zbiórki ┬┐ywno┬Âci", która odb├¬dzie si├¬ ju┬┐ w ten weekend 4 - 6 kwietnia. Tym razem stoimy w dwóch sklepach wi├¬c prosz├¬ o zg┬│aszanie si├¬ wszystkich wolontariuszy (do ┬Ârody).

Trwaj┬▒ równie┬┐ zapisy na "Tradycje Wielkanocne" (8 kwietnia).

                                                                        p.Paulina Lasota

  Dodano: 21:37:56 2014-03-30

                                                                              “Nothing refines but the intellect.” 
                                                                          (Nic tak nie uszlachetnia, jak intelekt)
                                                                                                         Oscar Wilde

Micha┬│ Dró┬┐d┬┐ finalist┬▒ VII edycji Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka

Micha┬│ Dró┬┐d┬┐, ucze├▒ klasy III B, zosta┬│ finalist┬▒  VII edycji Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka. W drugim etapie komisja konkursowa bardzo wysoko oceni┬│a przedstawione przez niego rozwi┬▒zania zada├▒, przyznaj┬▒c jego pracy 86% mo┬┐liwych do zdobycia punktów. Gratulujemy! Fina┬│ olimpiady odby┬│ si├¬ w Krakowie 30 marca 2014 roku.                                                    Powspominajmy …
Micha┬│, b├¬d┬▒c uczniem klasy pierwszej, zdoby┬│ wyró┬┐nienie w Mi├¬dzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Sukces ten powtórzy┬│ w kolejnym roku szkolnym. B├¬d┬▒c uczniem klasy drugiej, dotar┬│ do etapu okr├¬gowego VI edycji Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu: matematyka oraz zosta┬│ finalist┬▒ III edycji „Internetowej Przygody z Matematyk┬▒”, organizowanej przez Uniwersytet Kardyna┬│a Stefana Wyszy├▒skiego w Warszawie... czytaj wi├¬cej

  Dodano: 20:31:50 2014-03-30

Kolejna przygoda klasy II „c” z kuchni┬▒ francusk┬▒

Po pysznych nale┬Ânikach przyszed┬│ czas na równie pyszne ratatouille.
Tym razem  przenie┬Âli┬Âmy si├¬ na po┬│udnie Francji, do Prowansji, krainy s┬│o├▒ca, lawendy, s┬│oneczników, aromatycznych zió┬│ i b┬│├¬kitu Lazurowego Wybrze┬┐a. W┬│a┬Ânie stamt┬▒d pochodzi potrawa, któr┬▒ przygotowali┬Âmy – ratatouille. Wi├¬kszo┬Â├Ž z was kojarzy j┬▒ z disnejowskiej produkcji o przygodach sympatycznego szczurka .
Za oknem pi├¬kna pogoda, wi├¬c uczcili┬Âmy to i┬Âcie wiosennym daniem, gdy┬┐ „ratatuj” sk┬│ada si├¬ g┬│ównie z  wiosennych warzyw.... czytaj wi├¬cej

  Dodano: 16:32:59 2014-03-28

Naukowa wycieczka na PW

Dnia 27 marca uczniowie klasy Ia, Ib, Id i II b udali si├¬ do Warszawy na Politechnik├¬ na wyk┬│ady z zakresu informatyki, matematyki i fizyki. Wyk┬│ady przyci┬▒gn├¬┬│y wiele innych osób, wi├¬c aula nie by┬│a pusta. Jako pierwszy us┬│yszeli┬Âmy wyk┬│ad Miko┬│aja Boja├▒czyka o interfejsach komputerowych. Krótko mówi┬▒c pokaza┬│ on nam, ile jest wokó┬│ nas rzeczy ┬╝le zaprojektowanych, przyk┬│ady dobrych i z┬│ych wykresów  i w jaki  sposób nie tworzy├Ž m.in. stron internetowych. Po krótkiej przerwie, mieli┬Âmy przyjemno┬Â├Ž dowiedzie├Ž si├¬ od Wiktora Bartola o „ma┬│ym du┬┐ym zbiorze”, czyli o zbiorze Cantora. Ostatnim wyk┬│adem by┬│a historia teorii opisywania ┬Âwiata , któr┬▒ przedstawi┬│ nam Krzysztof Turzy├▒ski. Opowiada┬│a ona o odkryciach, postulatach oraz prawach fizyki, które badali i zapisywali fizycy oraz astronomowie pocz┬▒wszy od Kopernika, przez Newtona, na wspó┬│czesnych czasach ko├▒cz┬▒c. Wrócili┬Âmy pó┬╝nym wieczorem zm├¬czeni, lecz zadowoleni i z wi├¬kszym baga┬┐em wiedzy.

  Dodano: 16:30:46 2014-03-28

Warsztaty "Zagrajmy w przysz┬│o┬Â├Ž"

Dnia 26 marca  2014r. grupa 20 uczniów klasy Ib uczestniczy┬│a w warsztatach pod has┬│em "Zagrajmy w przysz┬│o┬Â├Ž" zorganizowanych w ramach ogólnopolskiej  kampanii "tydzie├▒ z internetem".  Warsztaty odby┬│y si├¬ w CAL-u.
Uczestnicy podzieleni zostali ma dru┬┐yny i w trakcie przeprowadzonych zabaw i gier poznali ró┬┐nego typu zawody oraz umiej├¬tno┬Âci niezb├¬dne do ich wykonywania, po┬│┬▒czyli swoje zasoby osobiste z konkretnymi zawodami, dzi├¬ki czemu dowiedzieli si├¬, ┬┐e ┬Âwiadomo┬Â├Ž swoich atutów i preferencji to pierwszy krok do wyboru odpowiedniej dla siebie ┬Âcie┬┐ki zawodowej.
Uczniowie poznali serwis praca-enter.pl oraz b├¬d┬▒ce jego cz├¬┬Âci┬▒ narz├¬dzie „Twój potencja┬│” .Grupy które zwyci├¬┬┐y┬│y w grze otrzyma┬│y nagrody ksi┬▒┬┐kowe. Warsztaty by┬│y bardzo dynamiczne i ciekawe, czekamy na nast├¬pne tego typu spotkanie.Smile

  Dodano: 10:54:41 2014-03-26

Wycieczka naukowa do Krakowa, 12–14 lutego 2014 r.

Cel: Kraków Uniwersytet Jagiello├▒ski
Liczba uczestników:12
Liczba opiekunów: 2
Liczba go┬Âci: 1
Dzie├▒ pierwszy:
Startujemy. Stacja PKP Pionki Zachodnie. Poci┬▒g relacji Ko┬│obrzeg – Kraków przyjecha┬│ planowo. Wsiedli┬Âmy, drzwi  za sob┬▒ zamkn├¬li┬Âmy i w drog├¬ ...

czytaj wiêcej

  Dodano: 10:16:46 2014-03-24

Pierwszy dzie├▒ wiosny w liceum z Talent Show

M┬│odzie┬┐ naszej szko┬│y przywita┬│a pierwszy dzie├▒ wiosny konkursem Talent Show przygotowanym przez Samorz┬▒d Uczniowski. Tegoroczny konkurs talentów by┬│ na bardzo wysokim poziomie. Wzi├¬┬│o w nim udzia┬│ dziewi├¬ciu uczestników, którzy g┬│ównie prezentowali umiej├¬tno┬Âci wokalne. Zwyci├¬zc┬▒ zosta┬│ Nikodem Dybi├▒ski z kl. IIIb, który swoim wyst├¬pem podbi┬│ serca widzów i tym samym zdoby┬│ nagrod├¬ publiczno┬Âci. Drugie miejsce zaj├¬┬│a Magdalena Mazur z kl. Ic a trzecie Paulina Mróz z kl. Id.
Dyrekcja szko┬│y i Samorz┬▒d Uczniowski przygotowali dla wszystkich wyst├¬puj┬▒cych atrakcyjne nagrody. Zabawa by┬│a wy┬ÂmienitaSmile

  Dodano: 21:05:33 2014-03-20

Dnia 20 marca w naszej szkole odby┬│ si├¬ Mi├¬dzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur". Konkurs ten cieszy si├¬ du┬┐ym zainteresowaniem w┬Âród uczniów naszego liceum, przyst┬▒pi┬│o do niego 39 osób, 22 w katerogii junior i 17 w kategorii student. ┬»yczymy wszystkim jak najlepszych wyników, które poznamy dopiero w maju.

  Dodano: 12:22:25 2014-03-18

Dnia 20 marca 2014r. w sali nr. 11 i nr. 15 o godz.9:00 odbêdzie siê w naszej szkole Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur".

  Dodano: 08:58:15 2014-03-17

          Micha┬│ w finale Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"!

Micha┬│ Dró┬┐d┬┐, ucze├▒ klasy III b, zakwalifikowa┬│ si├¬ do trzeciego – fina┬│owego etapu VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z przedmiotu matematyka. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceni┬│a przedstawione przez Micha┬│a rozwi┬▒zania zada├▒, przyznaj┬▒c jego pracy 86 % mo┬┐liwych do zdobycia punktów. Zawody fina┬│owe odb├¬d┬▒ si├¬ 30 marca 2014 roku w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy powodzenia.

  Dodano: 17:05:12 2014-03-12

                                                               Talent Show

Je┬Âli skrywasz jaki┬ talent i chcesz si├¬ nim pochwali├Ž wszystkim, nie zwlekaj i zg┬│o┬ si├¬ do kolejnej edycji Talent Show, który odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole w przysz┬│ym tygodniu. Umiesz ┬Âpiewa├Ž, gra├Ž na jakim┬ instrumencie, ta├▒czy├Ž, recytowa├Ž, ┬┐onglowa├Ž pi┬│k┬▒ czy te┬┐ potrafisz zaskoczy├Ž nas innym talentem- spróbuj swoich si┬│ i wygraj atrakcyjne nagrody w niepowtarzalnym konkursie organizowanym przez Samorz┬▒d Uczniowski. Zapisy do wtorku u przewodnicz┬▒cych klas lub opiekuna Samorz┬▒du pana Dariusza Paprockiego

  Dodano: 17:02:50 2014-03-11

Miko┬│aj Cybulski wyró┬┐niony w  eliminacjach 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

05 marca 2014 w Miejskim O┬Ârodku Kultury w Pionkach odby┬│y si├¬ eliminacje rejonowe OKR. Ucze├▒ naszego liceum – Miko┬│aj Cybulski z klasy I c zdoby┬│ wyró┬┐nienie w kategorii Turniej recytatorski.
OKR jest imprez┬▒ o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przegl┬▒dów zapewni┬▒ uczestnikom udzia┬│ w zaj├¬ciach seminaryjnych i warsztatowych oraz mo┬┐liwo┬Â├Ž indywidualnej rozmowy z cz┬│onkami S┬▒dów Konkursowych.
Mierz┬▒c si├¬ z literatur┬▒ pi├¬kn┬▒ poprzez recytacj├¬, poszerzamy skal├¬ w┬│asnych mo┬┐liwo┬Âci, odkrywamy nowe znaczenia wypowiadanych s┬│ów, upi├¬kszany wyobra┬╝ni├¬, dostarczamy s┬│uchaczom wzrusze├▒ i pozytywnej energii.

  Dodano: 20:04:04 2014-03-10

  Dodano: 16:33:29 2014-03-07

Dnia 7 marca uczniowie kl Ib przygotowali dla wszystkich kobiet  liceum  niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju koncert ┬┐ycze├▒. Koncert rozpocz├¬┬│y dziewczyny piosenk┬▒ „Gdzie Ci m├¬┬┐czy┬╝ni ?”
W odpowiedzi na ich pytanie wyst┬▒pili uczniowie p┬│ci m├¬skiej, którzy postanowili pokaza├Ž, ┬┐e dziewczyny nie musz┬▒ daleko szuka├Ž, gdy┬┐ Ci prawdziwi m├¬┬┐czy┬╝ni stoj┬▒ przed nimi. Dowodem na to by┬│y piosenki, które wykonali, m.in. „Czerwony jak ceg┬│a”, „W piwnicy u dziadka”, „Bo z dziewczynami…”, a tak┬┐e „Ba┬Âka”, której tekst by┬│  lekko zmodyfikowany i opowiada┬│ o profesorkach z naszego liceum. Dope┬│nieniem ca┬│ego przedstawienia by┬│ pi├¬kny wiersz pt. „Ewa”, a tak┬┐e kwiaty dla wszystkich pa├▒ pracuj┬▒cych w naszej placówce. Jeszcze raz ┬┐yczymy wszystkim kobietom,  aby:
                                   Wasza uroda nigdy nie przemin├¬┬│a,
                                   figura nigdy si├¬ nie rozd├¬┬│a,
                                   garderoba Was zadawala┬│a,
                                   a p┬│e├Ž m├¬ska docenia┬│a. Kiss
  Dodano: 10:18:10 2014-02-18

 

Wykaz zaj├¬├Ž organizowanych w ferie w roku 2013/2014 dot├¬pny tutaj.

  Dodano: 21:06:04 2014-02-17

                                     Dzie├▒ Nale┬Ânika  a la francaise
                         Czy nale┬Âniki francuskie ró┬┐ni┬▒ si├¬ od polskich?
                         Je┬┐eli chcecie pozna├Ž odpowied┬╝ , zapytajcie klas├¬ II c…..

 Otó┬┐  uczniowie tej w┬│a┬Ânie klasy zorganizowali kulinarne zaj├¬cia w szkolnej kuchni. Celebrowali w ten sposób ┬Žwi├¬to Zakochanych, ale równie┬┐ Dzie├▒ Nale┬Ânika, zwanego po francusku La Chandeleur, który obchodzony jest we Francji 2 lutego. W Polsce ten dzie├▒ znany jest jako ┬Žwi├¬to Matki Boskiej Gromnicznej i nie kojarzy nam si├¬ z nale┬Ânikami. Dla Francuzów jest to okazja do spotkania z rodzin┬▒ i przyjació┬│mi. Uczniowie postanowili lepiej pozna├Ž kultur├¬ francusk┬▒, przynie┬Âli patelni├¬, mleko , jajeczka… i zabrali si├¬ do sma┬┐enia.
Lekcja rozpocz├¬┬│a si├¬ od powtórzenia s┬│ownictwa zwi┬▒zanego z jedzeniem oraz od przeczytania przepisu…..znowu Dominika by┬│a najlepsza. Felicitations!!  Pó┬╝niej zacz├¬┬│o si├¬ sma┬┐enie.. Mieli┬Âmy nawet magiczn┬▒ maszyn├¬ do robienia nale┬Âników zwan┬▒ la crêpière.
Kusz┬▒ce zapachy dochodz┬▒ce z kuchni zwiod┬│y do nas wielu go┬Âci. Odwiedzili nas nauczyciele, inni uczniowie oraz pani dyrektor. Ka┬┐dy by┬│ zachwycony pomys┬│em uczniów, uwa┬┐aj┬▒c, ┬┐e jest to jedna z metod nauki j├¬zyka obcego oraz oczywi┬Âcie gotowania. Go┬Âcie otrzymali s┬│odki pocz├¬stunek. Uczniowie klasy IIc maj┬▒ w planach równie┬┐ pomys┬│y na inne kulinarne zaj├¬cia. Okazuje si├¬, ┬┐e w naszej szkole nie tylko ucz┬▒ si├¬ przyszli naukowcy i sportowcy, ale tak┬┐e wspaniali kucharze. Szkoda, ┬┐e nie by┬│o z nami ani Ma├Žka ani Seweryna  ani Bartosza…
Oto nasz przepis na pyszne nale┬Âniki. Oczywi┬Âcie po francusku.

Les Crêpes Françaises

Ingrédients:
# 50 g de beurre,
# 4 oeufs,
# 250 g de farine,
# 50 cl de lait,
# 1 pincée de sel,
# 30 g de sucre

Préparation:
1. Faites fondre le beurre et versez-le dans les œufs préalablement battus puis incorporez le sucre, le lait et le sel.
Versez la farine dans un récipient et faites un trou au fond o├╣ vous déposerez le tout.

2. Fouettez suffisamment la préparation afin d'ôter les grumeaux.
Laissez la pâte reposer durant 30 minutes.

3. Faites fondre 1 noix de beurre dans la po├¬le ├á cr├¬pes et déposez-y 1/2 louche de la préparation.
Faites cuire la cr├¬pe durant 1min30 au bout de laquelle vous la retournerez afin que son autre face dore durant 1min30 supplémentaire.

P.S. Bon appétit!!!   …..t┬│umaczenie jest chyba niepotrzebne, prawda?

  Dodano: 23:12:14 2014-02-13

                           Zapanowa├Ž nad nartami w dwa dni?
                                                Mo┬┐liwe!


 Musz┬▒ by├Ž tylko spe┬│nione nast├¬puj┬▒ce warunki:
- odpowiednio na┬Ânie┬┐ony, nachylony stok: p┬│asko-stromo-p┬│asko
- pogoda: s┬│oneczna z delikatnym mrozem -5
- sprz├¬t: dwie narty, dwa buty, ewentualnie dwa kije dla ka┬┐dego, instruktorzy: do┬Âwiadczeni i cierpliwi
-adepci sztuki narciarskiej pozytywnie nastawieni
Wszystkie te warunki zosta┬│y spe┬│nione 3 i 4 lutego 2014 roku w Krajnie k/┬Âw. Katarzyny. Grupa, która to udowodni┬│a – to uczniowie z klasy 1d turystyczno-sportowej z opiekunami: Mart┬▒ ┬Žmietank┬▒, Paw┬│em Zieli├▒skim i Danielem Karasiem.

  Dodano: 16:18:15 2014-02-12

Bio-chem poznaje swoje DNA i bia┬│ka


Dnia 5 lutego kl. Ic w ramach projektu BIO-CEN wybra┬│a si├¬ do SGGW oraz do Mi├¬dzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Uczniowie podczas bada├▒ pos┬│ugiwali si├¬ profesjonalnym sprz├¬tem laboratoryjnym, poznali równie┬┐ metody takie jak PCR czy elektroforez├¬ s┬│u┬┐┬▒ce badaniu DNA oraz bia┬│ek. Dodatkowo przyszli biolodzy  mieli szans├¬ rozmawia├Ž ze studentami i wyk┬│adowcami. Wyjazd ten pomóg┬│ niektórym utwierdzi├Ž si├¬ w przekonaniu, ┬┐e ich przysz┬│o┬Â├Ž b├¬dzie zwi┬▒zana z biologi┬▒ i chemi┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e czeka nas jeszcze wiele takich naukowych wypraw.

  Dodano: 10:21:10 2014-02-11

Micha┬│ i Nikodem walcz┬▒ o Indeks AGH

2 lutego 2014 roku, w I Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym w Piotrkowie Trybunalskim, odby┬│y si├¬ zawody II etapu VII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka. Wzi├¬┬│o w nich udzia┬│ dwóch uczniów naszej szko┬│y: Micha┬│ Dró┬┐d┬┐ oraz Nikodem Dybi├▒ski,  z klasy III b.
W pierwszym etapie konkursu prace ch┬│opców zosta┬│y bardzo wysoko ocenione przez komisj├¬. Nikodem zdoby┬│ 87%, natomiast Micha┬│ 98% mo┬┐liwych do zdobycia punktów. Serdecznie gratulujemy.

 Trzymamy kciuki Smile, z niecierpliwo┬Âci┬▒ czekaj┬▒c na wyniki II etapu olimpiady.

  Dodano: 22:49:48 2014-02-07

                                                         Honorowi Dawcy Krwi

Sk┬│adamy Wam serdeczne wyrazy uznania za udzia┬│ we wtorkowej akcji honorowego oddawania krwi.

Honorowi dawcy krwi s┬▒ chlub┬▒ ka┬┐dej spo┬│eczno┬Âci. To oni oddaj┬▒c bezinteresownie ten cenny lek wykazuj┬▒ ogromn┬▒ dojrza┬│o┬Â├Ž i trosk├¬ o losy chorych ludzi. Oddawanie cz┬▒stki samego siebie ludziom potrzebuj┬▒cym pomocy jest symbolem wra┬┐liwo┬Âci na ludzkie cierpienie.

Dar krwi to pomoc drugiemu cz³owiekowi w potrzebie, to piêkny i udany krok w doros³e ¿ycieSmile

Ka┬┐da kropla krwi jest potrzebna. Tego leku nie da si├¬ zast┬▒pi├Ž. Dzi├¬kujemy za pobran┬▒ krew. By├Ž mo┬┐e uratowa┬│a ona czyje┬ ┬┐ycie.

Zapraszamy do nastêpnej akcji honorowego krwiodawstwa 29 maja 2014r.

  Dodano: 17:48:23 2014-02-01

                                          Wspania┬│e wyniki naszych uczniów na lodzie.

  Dnia 28 stycznia 2014 roku uczniowie naszej szko┬│y uczestniczyli w miejskich zawodach ┬│y┬┐wiarskich na lodowisku"Orlik" przy Gimnazjum nr.1 w Pionkach. W zawodach bra┬│y udzia┬│ wszystkie szko┬│y ponadgimnazjalne i gimnazjalne z Pionek oraz PSP nr. 5. Sztafety pokonywa┬│y tor przeszkód. Trasa by┬│a przygotowana na wzór zesz┬│orocznego toru Mistrzostw Polski. Poziom by┬│ wi├¬c bardzo wysoki. Doskonale poradzi┬│y sobie nasze ┬│y┬┐wiarki w sk┬│adzie: Ma┬│gorzata Czerska, Anna Madej, Justyna Mizak, Karolina Korcz, Magdalena Mazur, oraz rezerwowe: Adrianna Wach i Ksenia Arendarska, które pokona┬│y i ,,Zielone" i ,,Czerwone" z czasem 1 min. 14 sek. Reprezentacja ch┬│opców w sk┬│adzie: Pawe┬│ Wiensztal, Adam Fio┬│na, Hubert Malinowski, Bart┬│omiej Wach i Bartosz Kurowski zaj├¬┬│a drugie miejsce przegrywaj┬▒c w finale (sze┬Âcioma sekundami) z ,,Czerwonym". Uczniowie naszej szko┬│y startowali pod opiek┬▒ pani Anny Berezowskiej. Fotoreporta┬┐

 Gratulujemy !

  Dodano: 20:15:00 2014-01-31

                                               GALA WOLONTARIATU

W czwartek 30 stycznia w Miejskim O┬Ârodku Kultury w Pionkach odby┬│a si├¬ Gala Wolontariatu. By┬│a to ju┬┐ siódma taka impreza, podczas której podzi├¬kowania us┬│yszeli wszyscy Ci, którzy bezinteresownie, z dobroci serca nios┬▒ pomoc potrzebuj┬▒cym. W┬Âród nich nie mog┬│o zabrakn┬▒├Ž równie┬┐ Wolontariuszy naszej szko┬│y.

Szkolny Klub Wolontariatu naszego LO reprezentowa┬│o 10 wolontariuszy, w┬Âród nich byli wyró┬┐nieni dyplomami i drobnymi upominkami: Klaudia Siczek, Milena Su┬│ek (kl.IIIa), Karolina Gregorczyk (kl.IIIc), Jaros┬│aw Trojanowski i Piotr Goli├▒ski (kl.IIc).

Na koniec gali wyst┬▒pi┬│ zespó┬│ m┬│odzie┬┐owy pod kierunkiem p. Ewy Sterczewskiej, w którym ┬Âpiewa┬│y w wi├¬kszo┬Âci uczennice naszej szko┬│y, by┬│y nimi: Karolina Deszczka, Magdalena Mazur, Adrianna Wach (kl.Ic), Agata Kalbarczyk (kl.IIa) i Ewa Siwecka (kl.IIIa).

                       Serdeczne podzi├¬kowania dla ca┬│ego Klubu WolontariatuSmile

  Dodano: 11:37:26 2014-01-31

                                           AKCJA KRWIODAWSTWA

4 lutego (wtorek) w naszej szkole przeprowadzona bêdzie akcja pobierania krwi.

I Ty mo┬┐esz zosta├Ž krwiodawc┬▒ je┬Âli:

 • masz 18 lat i posiadasz dowód osobisty (mo┬┐e by├Ž legitymacja ze zdj├¬ciem,PESEL),
 • wa┬┐ysz powy┬┐ej 50 kg,
 • nie chorowa┬│e┬Â/-a┬ na ┬┐ó┬│taczk├¬,
 • czujesz si├¬ zdrowy/-a,
 • w ci┬▒gu ostatnich 6 miesi├¬cy nie mia┬│e┬Â/-a┬ wykonanego zabiegu operacyjnego, tatua┬┐u, przek┬│ucia uszu lub innych cz├¬┬Âci cia┬│a,
 • zapoznasz si├¬ z "Informacj┬▒ o chorobach zaka┬╝nych dla krwiodawców" i wype┬│nisz kwestionariusz dla krwiodawców 

Dawcami krwi nie mog┬▒ by├Ž kobiety w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zako├▒czeniu.

Pamiêtaj!

 • nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza,
 • rano zjedz lekkie ┬Âniadanie, unikaj po┬┐ywienia bogatego w t┬│uszcze, zw┬│aszcza w godzinach poprzedzaj┬▒cych pobranie krwi,
 • nie mo┬┐esz spo┬┐ywa├Ž alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi.

Zapraszamy wszystkich chêtnych spe³niaj±cych wy¿ej wymienione warunki.

Listê chêtnych przygotowuje p. Paulina Lasota

 

  Dodano: 17:14:54 2014-01-20

                        Nasze liceum w gronie najlepszych w Polsce!!!


               Z ogromn┬▒ rado┬Âci┬▒ i dum┬▒ informujemy, ┬┐e w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szkó┬│ Ponadgimnazjalnych, og┬│oszonym przez "Perspektywy", nasza szko┬│a znalaz┬│a si├¬ w gronie  najlepszych liceów w Polsce.
Zgodnie z postanowieniem Kapitu┬│y, licea ogólnokszta┬│c┬▒ce zosta┬│y ocenione za pomoc┬▒ trzech kryteriów. S┬▒ to: sukcesy szko┬│y w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowi┬▒zkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporz┬▒dzenia rankingu wykorzystano dane ze ┬╝róde┬│ zewn├¬trznych - protoko┬│y komitetów g┬│ównych olimpiad, zestawienia okr├¬gowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowi┬▒zkowych i dodatkowych oraz dane Systemu Informacji O┬Âwiatowej.
 Uplasowali┬Âmy si├¬ na 319 miejscu w Polsce. W porównaniu do poprzedniego roku awansowali┬Âmy o 99 miejsc. W województwie mazowieckim jeste┬Âmy na 66  pozycji.

 W powiecie nie mamy sobie równych. Nast├¬pne liceum z powiatu radomskiego zosta┬│o sklasyfikowane na 126 miejscu w województwie mazowieckim. 

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz nauczycielom osi┬▒gni├¬cia tak wysokich wyników!

Ranking liceów regionu radomskiego znajduje si├¬:

 http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140115/POWIAT0209/140119214

  Dodano: 17:00:44 2014-01-20

Kolejna ods┬│ona "Akademii filmowej"


W pi┬▒tek 17 stycznia 2014r. grupa 51 uczniów wraz z opiekunami uczestniczy┬│a w spotkaniu w ramach "Akademii filmowej". Tym razem prelekcja dotyczy┬│a tematu buntu m┬│odych w ┬Âwiatowym kinie. Filmów o dorastaniu i m┬│odzie├▒czym buncie powsta┬│o w kinie tysi┬▒ce. Wydawa├Ž by si├¬ zatem mog┬│o, ┬┐e temat zosta┬│ wyczerpany i ┬┐e ogl┬▒danie kolejnej produkcji o tym samym nie ma sensu. Nic bardziej b┬│├¬dnego! Twórcy filmu "Królowie lata" – Jordan Vogt-Roberts i Chris Galletta – udowadniaj┬▒, ┬┐e wci┬▒┬┐ w tym obszarze pozosta┬│o sporo do powiedzenia. ┬Žwietny tekst zosta┬│ wsparty równie udan┬▒ re┬┐yseri┬▒. Vogt-Roberts dokona┬│ niebywa┬│ej rzeczy, tworz┬▒c film, który wydaje si├¬ zarazem autentyczny i ba┬Âniowy. Zachwycaj┬▒ce zdj├¬cia Rossa Riege'a i bezb┬│├¬dnie dobrana muzyka tworz┬▒ wyj┬▒tkowy klimat.
Ich dzie┬│o to jedna z najbardziej magicznych, zabawnych i inteligentnych produkcji filmowych roku 2013. To film, który z przyjemno┬Âci┬▒ ogl┬▒da m┬│odzie┬┐, ale jest to tak┬┐e lustro, w którym przejrze├Ž mog┬▒ si├¬ rodzice. Obrazy trzech rodzin, cho├Ž wywo┬│uj┬▒ spontaniczny ┬Âmiech, tak naprawd├¬ zabawne nie s┬▒. Po obejrzeniu "Królów lata" pojawia si├¬ uporczywie powracaj┬▒ce pytania, co w relacjach rodzinnych jest najwa┬┐niejsze, jak zmieniamy si├¬ przekraczaj┬▒c umowny próg doros┬│o┬Âci i co o niej tak naprawd├¬ decyduje? ┬»eby odpowiedzie├Ž na nie trzeba uda├Ž si├¬ do kina. Serdecznie zach├¬camy.

  Dodano: 12:47:31 2014-01-20

                                                UWAGA WOLONTARIUSZE!

22 stycznia (┬Âroda) o godz. 10:30 w bibliotece odb├¬dzie si├¬ spotkanie SKW. Prosz├¬ wszystkich o obecno┬Â├Ž ;-)

  Dodano: 22:51:06 2014-01-17

16 stycznia 2014r. w Warszawie 13 uczniów pionkowskiego Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im. Marii D┬▒browskiej wzi├¬┬│o udzia┬│ w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady J├¬zyka Angielskiego organizowanej przez Centrum Szkoleniowe Idea Group. M┬│odzie┬┐ liceum zmierzy┬│a si├¬ z 70 pytaniami na poziomie B2. Zakres materia┬│u, z którego zostali sprawdzeni obejmowa┬│ nie tylko gramatyk├¬,s┬│ownictwo ale równie┬┐ zagadnienia z kulturówki krajów angloj├¬zycznych. Zdeterminowani uczniowie maj┬▒ nadziej├¬ na jak najlepsze wyniki i zakwalifikowanie si├¬ do etapu fina┬│owego. Trzymamy za nich kciuki.

  Dodano: 02:06:11 2014-01-11

  Dodano: 14:50:07 2014-01-10

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców
 
W poniedzia┬│ek (13 stycznia) w godz. 17.30-18.30 odb├¬dzie si├¬ Dzie├▒ Otwarty dla rodziców. Dy┬┐ur b├¬d┬▒ pe┬│ni├Ž nauczyciele i wychowawcy. Serdecznie zapraszamy.
 

  Dodano: 22:24:00 2013-12-24

 
  Dodano: 12:00:27 2013-12-15

                             Fenomen niemego kina – „┬Žwiat┬│a wielkiego miasta”.
Grudiowy wieczór. Grupa licealistów wraz  z opiekunkami wyrusza do radomskiego kina Helios  zg┬│├¬bia├Ž tajniki X muzy. Wszyscy s┬▒  podekscytowani, gdy┬┐ maj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž przenie┬Â├Ž si├¬ w lata  trzydzieste XX wieku. To wszystko za spraw┬▒ filmu niemego Charliego Chaplina i towarzysz┬▒cej mu muzyki wykonywanej na ┬┐ywo. Uczniowie siadaj┬▒ wygodnie w fotelach i zamieniaj┬▒ si├¬ w s┬│uch (niech was nie zmyli okre┬Âlenie ”film niemy”).  Kolejne czarno-bia┬│e kadry przedstawiaj┬▒ histori├¬ bezdomnego m├¬┬┐czyzny. Tramp, spaceruj┬▒c po ulicy, spotyka niewidom┬▒ kwiaciark├¬. Bohater zakochuje si├¬ w dziewczynie, która, przez  ró┬┐ne zbiegi okoliczno┬Âci, my┬Âli, ┬┐e ma do czynienia z milionerem. Zaskakuj┬▒ce zwroty akcji sprawiaj┬▒, ┬┐e  Chaplin zostaje opiekunem niewidomej i zdobywa pieni┬▒dze na operacj├¬  chorych oczu. Ostatnia, liryczna scena, cho├Ž niejednoznaczna, jest nadziej┬▒ na happy end. Marcin Dymitr i Pawe┬│ Nowicki zaczarowali ws┬│uchanych w d┬╝wi├¬ki licealistów. Koniec filmu, ale nie koniec naszego spotkania, które, pomimo ┬┐e jest elementem programu Akademii Filmowej, odbywa si├¬ w ramach Kina Konesera. Tomasz Raczek - krytyk filmowy, rozmawia z widzami o  wra┬┐eniach, jakie  pojawi┬│y si├¬ po projekcji. Odbiorcy s┬▒ zachwyceni i gr┬▒ aktorsk┬▒,i muzyk┬▒. Prelegent podkre┬Âla, ┬┐e dzie┬│o powsta┬│o ju┬┐ w epoce kina d┬╝wi├¬kowego. Charles Chaplin pomimo wprowadzenia d┬╝wi├¬ku konsekwentnie realizowa┬│ filmy nieme, uwa┬┐a┬│, ┬┐e „film mówiony” zabije sztuk├¬ pantomimy. I on jednak musia┬│ uzna├Ž nowe regu┬│y – ┬Žwiat┬│a wielkiego miasta to jego ostatnie nieme arcydzie┬│o, które przesz┬│o do historii.
Po o┬┐ywionej dyskusji czeka nas mi┬│a i smaczna niespodzianka: z okazji pierwszej rocznicy radomskiego programu Kino Konesera zostajemy zaproszeni  na tort.  W czasie spotkania  z organizatorami dyskutujemy przy lampce szampana o pierwszych filmach kolorowych...

  Dodano: 14:27:01 2013-12-13

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach informuje, ┬┐e decyzje stypendialne wydawane b├¬d┬▒ w dniu 16 grudnia 2013r. w siedzibie zarz┬▒du, pokój nr 3 w godz. 9:00 - 14:30.

Warunkiem przekazania ┬Âwiadczenia na konto bankowe jest odbiór decyzji.

wyp┬│ata stypendiów dla osób nie posiadaj┬▒cych konta bankowego odb├¬dzie si├¬ w dniu 17 grudnia 2013r. w godz. 8:30 - 14:30.

  Dodano: 10:19:17 2013-12-05

                                                  Gratulujemy najlepszym!
Mi┬│o nam poinformowa├Ž, ┬┐e ucze├▒ naszej szko┬│y, Igor Matysiak z klasy 2 B odebra┬│ Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. Igor ma najwy┬┐sz┬▒ ┬Âredni┬▒ w szkole  5,35, jest to ucze├▒ ambitny, systematyczny, cechuje si├¬ wysok┬▒ kultur┬▒ osobist┬▒.
W┬Âród wyró┬┐nionych Stypendium Prezesa Rady Ministrów znalaz┬│o  si├¬ 8 osób z powiatu i 75 z delegatury radomskiej. Uroczysto┬Â├Ž wr├¬czenia stypendium odby┬│a si├¬ 28 listopada 2013 r. w Zespole Szkó┬│ Muzycznych w Radomiu.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 20:54:55 2013-12-04

                         5 grudnia - MI├ŐDZYNARODOWYM DNIEM WOLONTARIUSZA

Serdeczne podzi├¬kowania i wyrazy uznania dla wszystkich wolontariuszy naszego LO, za ch├¬├Ž niesienia pomocy innym.

Pami├¬tajmy, ┬┐e praca któr┬▒ wykonuje si├¬ za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcennaSmile

  Dodano: 16:55:11 2013-12-04

Kolejny wyk┬│ad z matematyki pana Krzysztofa Starnawskiego ju┬┐ za nami …

Dnia 29 listopada 2013 roku odby┬│o si├¬ w naszej szkole spotkanie m┬│odzie┬┐y i nauczycieli matematyki z panem Krzysztofem Starnawskim, wieloletnim pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Radomskiej, który swoj┬▒ prac├¬ zawodow┬▒ rozpoczyna┬│ jako asystent prof. Edwarda Otto w Politechnice Warszawskiej. Tradycyjnie, jak co roku, mogli┬Âmy wys┬│ucha├Ž przygotowanego specjalnie dla nas wyk┬│adu. Tym razem rzecz dotyczy┬│a stereometrii, a wszystkie rozwa┬┐ania ┬│┬▒czy┬│ wspólny temat: „O przekrojach wielo┬Âcianów”.  To niebywa┬│y dar potrafi├Ž mówi├Ž w lekki i prosty sposób o trudnych zagadnieniach matematyki. Pan Krzysztof Starnawski opanowa┬│ t├¬ sztuk├¬ do perfekcji, tym bardziej jeste┬Âmy wdzi├¬czni, ┬┐e ma ochot├¬ i znajduje czas, aby nam pokaza├Ž cho├Ž cz┬▒stk├¬ swoich umiej├¬tno┬Âci. Po raz pierwszy, w ramach spotka├▒ z przedstawicielami ┬Âwiata nauki,  mieli┬Âmy przyjemno┬Â├Ž go┬Âci├Ž w progach naszej szko┬│y m┬│odzie┬┐ gimnazjaln┬▒ wraz z ich nauczycielami. Dzi├¬kujemy za zainteresowanie i czynny udzia┬│ w zaj├¬ciach. Wyk┬│ad, zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej, zyska┬│ sobie du┬┐e uznanie w oczach s┬│uchaczy. Z niecierpliwo┬Âci┬▒ czekamy na nast├¬pne …

 

  Dodano: 22:35:29 2013-12-03

W miniony weekend 29.11 - 1.12  po raz 17 odby┬│a si├¬ ┬Žwi┬▒teczna Zbiórka ┬»ywno┬Âci. W tym roku zorganizowa┬│y j┬▒ 32 Banki ┬»ywno┬Âci. Akcja odby┬│a si├¬ w 3 500 sklepach spo┬┐ywczych w 584 miejscowo┬Âciach. Wzi├¬┬│o w niej udzia┬│ 52 000 wolontariuszy. W┬Âród nich nie mog┬│o zabrakn┬▒├Ž równie┬┐ wolontariuszy naszego z LO! 16 wolontariuszy zach├¬ca┬│o klientów sklepu "OLA" do podzielenia si├¬ swoimi zakupami z najubo┬┐szymi Polakami.

Dzi├¬kujemy wszystkim darczy├▒com za hojno┬Â├Ž oraz wolontariuszom naszej szko┬│y, którzy w┬│┬▒czyli si├¬ do akcji zbiórki ┬┐ywno┬Âci za ich prac├¬Smile

                                            koordynator wolontariatu- Paulina Lasota

  Dodano: 22:34:58 2013-12-03

                                                Akcja - "PACZKA"

┬Žwi├¬ta to czas rado┬Âci i dobroci, dlatego otwórz swoje serce dla potrzebuj┬▒cych Polaków na Ukrainie!

Zbierana jest ┬┐ywno┬Â├Ž d┬│ugoterminowa (np.: makaron, m┬▒ka, cukier, olej, ry┬┐, herbata itp.)

Serdecznie zapraszamy do w┬│┬▒czenia si├¬ w zbiórk├¬. Produkty prosimy dostarcza├Ž do gabinetu pedagoga szkolnego do 6 grudnia (pi┬▒tek).

  Dodano: 17:35:00 2013-12-03

                                        Zaproszenie na „Wybieg Szale├▒ców”

Aktorzy teatru  Czerwony Kwadrat  zapraszaj┬▒ na spektakl.  Uczniowie klas pierwszych, ze wzgl├¬dów organizacyjnych, proszeni s┬▒ o przybycie we wtorek, 3 grudnia; klasy drugie i trzecie - w ┬Ârod├¬.
Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli i wszystkich sympatyków teatru.

 

  Dodano: 12:22:49 2013-12-03

                                                                  Ninja w LO

W czasie pokazu spaceruje po t┬│uczonym szkle,  w d┬│oniach  wygina pr├¬ty, chodzi po ostrzach katan, na klatce piersiowej utrzymuje kilkaset kilogramów, a przy tym jest skromnym, pogodnym cz┬│owiekiem – mowa o Jurijm Ziniewiczu, którego go┬Âcili┬Âmy 2 grudnia w liceum. Tytu┬│ spotkania – „Mo┬┐liwo┬Âci ludzkiego organizmu”,  sugeruje, ┬┐e granica potencja┬│u  mo┬┐e by├Ž pozorna. Z komentarza p. Stanis┬│awa Stryjskiego, który towarzyszy kaskaderowi w wyst├¬pach,  dowiedzieli┬Âmy si├¬, ┬┐e to wojownik szkolony przez SPECNAZ, reprezentant Armii Radzieckiej w sztukach walki, jogin, mistrz karate, Ninjitsu, Karate-Do Black Kombat.... Ale nie tylko  okre┬Âlenia wzbudzaj┬▒ podziw i szacunek. Ten m├¬┬┐czyzna, który nie przypomina  osi┬│ków podnosz┬▒cych ci├¬┬┐ary, ani ochroniarzy o gro┬╝nym wyrazie twarzy, swobodnie wygina w┬│asne cia┬│o, a mi├¬┬Ânie s┬▒ mu ca┬│kowicie pos┬│uszne. Jego umiej├¬tno┬Âci s┬▒ dowodem na to, ┬┐e „trening czyni mistrza”, a „chcie├Ž to móc”. Wspó┬│czesny Ninja, odpowiadaj┬▒c na pytania,  wielokrotnie podkre┬Âla┬│, ┬┐e wytrzyma┬│o┬Â├Ž i moc  daje mu po┬│┬▒czenie si┬│ natury, kosmosu i Boga.  Ta triada sprawia, ┬┐e mo┬┐liwo┬Âci jego cia┬│a przerastaj┬▒ nasze wyobra┬┐enia. Jednak „Cz┬│owiek Rekord” zapewnia, ┬┐e ka┬┐dy, kto systematycznie ├Žwiczy i konsekwentnie przestrzega w┬│a┬Âciwych regu┬│, mo┬┐e osi┬▒gn┬▒├Ž sukces. Tego grudniowego przedpo┬│udnia w umys┬│ach i sercach m┬│odych ludzi zrodzi┬│o si├¬ wiele postanowie├▒ noworocznych...

  Dodano: 11:12:11 2013-11-28

                                     Nowy przewodnicz┬▒cy SU i Rzecznik Praw Ucznia. 

Dnia 21.11.2013r. w naszej szkole odby┬│y si├¬ demokratyczne wybory na rzecznika praw ucznia oraz przewodnicz┬▒cego samorz┬▒du uczniowskiego. Komisja wy┬│oni┬│a zwyci├¬zców. Wi├¬kszo┬Âci┬▒ g┬│osów przewodnicz┬▒cym szko┬│y zosta┬│ Bart┬│omiej Fila z klasy IB, zast├¬pc┬▒ Jaros┬│aw Trojanowski z klasy IIC i Miko┬│aj Cybulski z IC. Najwi├¬kszym zaufaniem uczniowie obdarzyli P. Gronczy├▒sk┬▒, która zosta┬│a wybrana na rzecznika praw  ucznia.

Gratulujemy i oczekujemy owocnej wspó┬│pracy !

  Dodano: 21:05:56 2013-11-26

Uwaga ! 

W┬ápi┬▒tek, 29 listopada, o godzinie┬á15:00 w sali nr. 15 pan Krzysztof Starnawski przeprowadzi w naszej szkole wyk┬│ad pt."O przekrojach wielo┬Âcian├│w".

 Wszystkich serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 12:56:09 2013-11-26

                                           UWAGA WOLONTARIUSZE!

PILNIE potrzebuj├¬ ok. 20 wolontariuszy do ┬Âwi┬▒tecznej zbiórki ┬┐ywno┬Âci, która odb├¬dzie si├¬ w najbli┬┐szy weekend tj. 29,30 listopada, 1 grudnia. Czekam na zapisy w ┬Ârod├¬ w godz. 11:00-13:00 w bibliotece.

                                                 koordynator wolontariatu: Paulina Lasota

  Dodano: 09:35:09 2013-11-20

                                                 20 listopada - DZIE├Ĺ PRAW DZIECKA

 W tym dniu przypada 54 rocznica uchwalenia przez ONZ Deklaracji Praw Dziecka oraz 24 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu obchodzony jest tak┬┐e Mi├¬dzynarodowy Dzie├▒ Praw Dziecka.

                         Dzieci├¬cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

                                                     tel.: 0 800 12 12 12

Wi├¬cej informacji mo┬┐na przeczyta├Ž na tablicy w szkolnym korytarzu (przy sklepiku).

               "Dziecko nie jest g┬│upie, g┬│upców w┬Âród nich nie wi├¬cej ni┬┐ w┬Âród doros┬│ych".

                                                                                         (Janusz Korczak)

Przypominamy, ¿e w czwartek odbêd± siê wybory na Rzecznika Praw Ucznia i do Samorz±du Szkolnego.

  Dodano: 11:25:42 2013-11-16

Spotkanie z nauk┬▒

Dnia 14-11-2013r.  m┬│odzie┬┐ z naszej szko┬│y z opiekunkami p.Katarzyn┬▒ Posack┬▒ i p.Iwon┬▒ Maj wybra┬│a si├¬ na wycieczk├¬ do Warszawy. Przygoda z nauk┬▒ rozpocz├¬┬│a si├¬ od wizyty w Planetarium, gdzie uczniowie obejrzeli  pierwsz┬▒ polsk┬▒ produkcj├¬ w technologii fulldome pt.„Na skrzyd┬│ach marze├▒”.Technologia ta umo┬┐liwia projekcj├¬ na sferycznym ekranie, otaczaj┬▒cym widowni├¬ z ka┬┐dej strony.„Na skrzyd┬│ach marze├▒” to niezwyk┬│a przygoda z nauk┬▒ i histori┬▒ lotnictwa, pozwalaj┬▒ca szybowa├Ž balonem, sterowcem i  samolotem. Uczniowie mieli okazj├¬ odkry├Ž  wielk┬▒ tajemnic├¬ latania z Leonardem da Vinci, bra├Žmi Montgolfier, bra├Žmi Wright i innymi pionierami lotnictwa. Po wizycie w Planetarium m┬│odzie┬┐ uczestniczy┬│a w wyk┬│adach matematyczno - informatycznych na Politechnice Warszawskiej. Pierwszy z wyk┬│adów wyg┬│osi┬│ programista firmy Google o tym, jak na wielu komputerach uruchomi├Ž jeszcze wi├¬cej programów. Kolejny wyg┬│osi┬│ matematyk Edmund Puczy┬│owski -"Gdy si├¬ wejdzie wy┬┐ej, to mo┬┐na zobaczy├Ž wi├¬cej", a na zako├▒czenie uczniowie dowiedzieli si├¬ ile matematyki kryje si├¬ w fotografii. Uczniowie zm├¬czeni, ale pozytywnie zmotywowani do nauki, ca┬│a drog├¬ powrotn┬▒ rozwi┬▒zywali zadania z matematyki.Smile (I.M)  Fotoreporta┬┐.

  Dodano: 14:20:25 2013-11-14

                                                        UWAGA WOLONTARIUSZE!

Wszystkich ch├¬tnych do przy┬│┬▒czenia si├¬ do akcji "Zbiórki karmy dla zwierz┬▒t", która odb├¬dzie si├¬ 23 listopada (sobota) w sklepie "Ola" zapraszam w pi┬▒tek 15 listopada o godz.10:30 (gabinet pedagoga).

  Dodano: 14:11:27 2013-11-14

                                               I TY MO┬»ESZ ZOSTA├ć ┬ŽW. MIKO┬úAJEM!

 Ostatnia szansa by obdarowa├Ž nasze najm┬│odsze i najbiedniejsze dzieci z Pionek odrobin┬▒ przyjemno┬Âci w postaci s┬│odyczy! Akcja trwa do 19 listopada. Wszystkie dary b├¬d┬▒ przekazane dzieciom w paczkach miko┬│ajkowych.

SERDECZNIE PROSIMY WSZYSTKICH DO W┬ú┬íCZENIA SI├Ő W ZBIÓRK├ŐInnocent

Punkt zbiórki s┬│odyczy - gabinet pedagoga szkolnego.

  Dodano: 22:15:15 2013-11-13

Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Ka┬┐dego roku w naszej szkole organizowana jest wycieczka do teatru na spektakl angloj├¬zyczny. Tym razem 7 listopada uczniowie wraz z opiekunami: p. Teres┬▒ Iskr┬▒ i p. Dariuszem Paprockim udali si├¬ na sztuk├¬ pt.: Dr. Jekyll and Mr. Hyde w re┬┐yserii Paula Stebbingsa, która opowiada o londy├▒skim prawniku (Adrian Palmer),prowadz┬▒cym dochodzenie w sprawie dziwnego zdarzenia pomi├¬dzy jego przyjacielem, dr. Henrym Jekyllem (Gareth Kennerly), a mizantropijnym Edwardem Hyde'em (Nick Dutton). Wraz z pojawieniem si├¬ na scenie pierwszej postaci,  wszyscy zamilkli i z zainteresowaniem wpatrywali si├¬ w aktora, mówi┬▒cego o z┬│u w naszych sercach. By┬│ to wst├¬p do sztuki. Niesamowita gra aktorska coraz bardziej wci┬▒ga┬│a do ┬Âwiata, w którym tajemnice stanowi┬│y codzienno┬Â├Ž. Wszystkim podoba┬│ si├¬ fakt, i┬┐ do sztuki zaanga┬┐owana by┬│a publiczno┬Â├Ž, z czego wynik┬│o kilka ┬Âmiesznych sytuacji.  Aktorzy wprowadzili do przedstawienie tak┬┐e polskie akcenty takie jak wygrana Legii Warszawa z Manchesterem United czy ukazanie polskiego piwa. W trakcie sztuki wszyscy mieli 15 min przerwy podczas której s┬│ycha├Ž by┬│o okrzyki zachwytu i podekscytowania. Uczniom podoba┬│o si├¬ równie┬┐ to, ┬┐e cho├Ž by┬│o tylko trzech aktorów, a postaci znacznie wi├¬cej, wszystko przebiega┬│o bez zak┬│óce├▒. Brak rozbudowanej scenografii pozostawiaj┬▒c┬▒ wiele do ┬┐yczenia, rekompensowa┬│a niesamowita gra aktorska. Odtwórcy ról mieli w sobie tyle pasji i zaanga┬┐owania, ┬┐e mimo i┬┐ spektakl by┬│ w j├¬zyku angielskim, wi├¬kszo┬Â├Ž uczniów nie mia┬│o problemu ze zrozumieniem tekstu, a wszyscy zgodnie przyznali, ┬┐e wycieczka przeros┬│a ich oczekiwania.
Zadowoleni i bogatsi o nowe do┬Âwiadczenia wrócili do Pionek i mimo pogody, która tamtego dnia nie dopisywa┬│a wszyscy byli u┬Âmiechni├¬ci, co ┬Âwiadczy┬│o o tym, ┬┐e wycieczka by┬│a wyj┬▒tkowo udana.

  Dodano: 20:44:24 2013-11-07

Uwaga !

W naszym internetowym czasopi┬Âmie LOok-magazine pojawi┬│y si├¬ nowe artyku┬│y. Zapraszamy do lektury.

  Dodano: 11:14:16 2013-11-04

07 listopada (czwartek) w naszej szkole przeprowadzona bêdzie kolejna akcja pobierania krwi.
 Ty równie┬┐ mo┬┐esz zosta├Ž krwiodawc┬▒ je┬Âli:

• masz 18 lat i posiadasz dowód osobisty (mo┬┐e by├Ž legitymacja ze zdj├¬ciem, musisz 
 poda├Ž pesel ),
• wa┬┐ysz: powy┬┐ej 50 kg,
• nie chorowa┬│e┬Â/-a┬ na ┬┐ó┬│taczk├¬,
• czujesz si├¬ zdrowy/-a,
• je┬Âli w ci┬▒gu ostatnich 6 miesi├¬cy nie mia┬│e┬Â/-a┬ wykonanego zabiegu operacyjnego, tatua┬┐u, przek┬│ucia uszu lub innych cz├¬┬Âci cia┬│a.
• zapoznasz si├¬ z „Informacj┬▒ o chorobach zaka┬╝nych dla krwiodawców” i wype┬│nisz 
 kwestionariusz dla krwiodawców

Dawcami krwi nie mog┬▒ by├Ž kobiety w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zako├▒czeniu.


Pamiêtaj!
• nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza,
• rano  zjedz lekkie ┬Âniadanie, unikaj po┬┐ywienia bogatego w t┬│uszcze, zw┬│aszcza w godzinach poprzedzaj┬▒cych pobranie krwi,
• nie mo┬┐esz  spo┬┐ywa├Ž alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi.

Zapraszamy wszystkich chêtnych spe³niaj±cych wy¿ej wymienione warunki.
Listê chêtnych przygotowuje p. Barbara Mazur.

  Dodano: 10:16:43 2013-10-31

                               Uczniowie ubiegaj┬▒cy si├¬ o stypendium szkolne

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu  w Pionkach informuje, ┬┐e stypendium szkolne dla uczniów za okres od wrze┬Ânia do grudnia 2013r. b├¬dzie wyp┬│acane w zale┬┐no┬Âci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Wysoko┬Â├Ž stypendium szkolnego ustala si├¬ nast├¬puj┬▒co:

 1. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia do 150 z┬│otych netto, stypendium wynosi 800 z┬│,
 2. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 151 do 300 z┬│otych netto, stypendium wynosi 650 z┬│,
 3. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 301 do 456 z┬│otych netto, stypendium wynosi 500 z┬│

Faktury i rachunki nale┬┐y sk┬│ada├Ž do MZOiS, ul. Le┬Âna 5, pokój nr 3, do dnia 15.11.2013r. Przypominamy, ┬┐e nie b├¬d┬▒ przyjmowane o┬Âwiadczenia o z┬│o┬┐eniu rachunków po wyp┬│aconym stypendium.

Dodatkowo informujemy, ┬┐e przyznane ┬Âwiadczenia b├¬d┬▒ przekazywane na konta bankowe, dlatego uprzejmie prosimyosoby które posiadaj┬▒ konto bankowe, a jeszcze nie z┬│o┬┐y┬│y w┬│a┬Âciwego numeru konta o dope┬│nienie formalno┬Âci.

  Dodano: 13:43:59 2013-10-30

Klasa Id ponownie na turystycznym szlaku.

Dnia 25 pa┬╝dziernika klasa Id wyruszy┬│a na wycieczk├¬ rowerow┬▒ do Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Celem wyjazdu by┬│o sprawdzenie umiej├¬tno┬Âci poruszania si├¬ po wyznaczonych szlakach turystycznych. W naszym przypadku by┬│ to "┬┐ó┬│ty szlak". Los sprawi┬│, ┬┐e par├¬ razy jednak zboczyli┬Âmy z trasy. Jechali┬Âmy nie tylko ┬┐ó┬│tym szlakiem, ale tak┬┐e niebieskim, czarnym i zielonym. By┬│o naprawd├¬ zabawnie. Podczas wycieczki, spotka┬│o nas wiele przygód. Zgubili┬Âmy nasz┬▒ opiekunk├¬, która, jak okaza┬│o si├¬ dotar┬│a pierwsza na miejsce. By┬│o tak┬┐e mnóstwo innych k┬│opotów, takich jak: urwany peda┬│ od roweru, wypompowane ko┬│a, bolesne upadki, czy muldy na trasie. Mimo problemów, dali┬Âmy rad├¬ i bezpiecznie dojechali┬Âmy na miejsce. Na obszarze izby dydaktycznej mogli┬Âmy podziwia├Ž ┬┐ó┬│wie b┬│otne i nieznane nam wcze┬Âniej gatunki ryb, które znajduj┬▒ si├¬ na terenie naszej puszczy. W ┬Ârodku ogl┬▒dali┬Âmy wypchane dzikie zwierz├¬ta. Mogli┬Âmy us┬│ysze├Ž, jakie d┬╝wi├¬ki wydaje ka┬┐de z nich. Poznali┬Âmy równie┬┐ histori├¬ Puszczy Kozienickiej. Na podsumowanie wyk┬│adu obejrzeli┬Âmy krótkometra┬┐owy film o ┬┐yciu ptaków zamieszka┬│ych nasze tereny. Po wszystkim udali┬Âmy si├¬ do domu. Droga powrotna nie by┬│a ju┬┐ tak m├¬cz┬▒ca, wszyscy jechali równym tempem i ┬Âwietnie si├¬ bawili. D┬│ugo b├¬dziemy wspomina├Ž t├¬ wycieczk├¬. Fotoreporta┬┐.

  Dodano: 12:49:03 2013-10-22

                                              Uwaga Wolontariusze!

Spotkanie SKW odb├¬dzie si├¬ w czwartek 24 pa┬╝dziernika o godz. 10:30 w gabinecie pedagoga szkolnego. Prosz├¬ wszystkich wolontariuszy o obecno┬Â├Ž.

  Dodano: 12:36:43 2013-10-22

"Wyprawka szkolna"

Miejski zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w pionkach informuje, ┬┐e dofinansowanie do zakupu podr├¬czników w ramach rz┬▒dowego programu "Wyprawka szkolna" wyp┬│acane b├¬dzie w MZOiS w Pionkach, ul. Le┬Âna 5, pokój nr 3 w dniu 24 pa┬╝dziernika 2013r. w godzinach od 8:30 do 14:00.

  Dodano: 20:55:45 2013-10-18

Konsultacje z jêzyka polskiego.

19 pa¼dziernika o godz. 9:00 odbêd± siê konsultacje z jêzyka polskiego dla poziomu rozszerzonego. Zajêcia poprowadzi p .A. Gronczyñska. Wszystkich chêtnych zapraszamy.

  Dodano: 12:11:19 2013-10-14

                                                        Dzie├▒ Edukacji Narodowej
        Historycznie: Dzie├▒ Edukacji Narodowej to ┬Âwi├¬to o┬Âwiaty i szkolnictwa wy┬┐szego, które obchodzone jest 14 pa┬╝dziernika, w rocznic├¬ powstania  w  1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Pe┬│na nazwa tego pierwszego w ┬Âwiecie ministerstwa o┬Âwiaty brzmia┬│a: Komisja nad Edukacj┬▒ M┬│odzi Szlacheckiej Dozór Maj┬▒ca. By┬│a to instytucja powo┬│ana do ┬┐ycia przez króla  Stanis┬│awa Augusta Poniatowskiego w celu reformowania polskiego szkolnictwa. Komisja stworzy┬│a nowoczesn┬▒ struktur├¬ organizacyjn┬▒ o┬Âwiaty - od szkó┬│ elementarnych poprzez gimnazja a┬┐ do wy┬┐szych uczelni. Reforma obj├¬┬│a równie┬┐ programy nauczania, nad którymi piecz├¬ trzyma┬│o Towarzystwo do Ksi┬▒g Elementarnych. Dzie├▒ Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 roku w miejsce obchodzonego wcze┬Âniej Dnia Nauczyciela.
        Matematycznie: jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, statystyczny polski nauczyciel ma 42 lata, wykszta┬│cenie wy┬┐sze i jest kobiet┬▒. W Polsce jest ponad 660 ty┬Â. nauczycieli. W minionym roku szkolnym najstarszy czynny zawodowo nauczyciel mia┬│ 86 lat .
        Biologicznie: nauczyciel jest istot┬▒ stadn┬▒, która zamieszkuje kopalnie kredy, ┬┐eruje od wrze┬Ânia do lipca, cz├¬sto  uczestniczy w rykowiskach. Cia┬│o pedagogiczne sw┬▒ aktywno┬Â├Ž zawdzi├¬cza dzwonkom, które wyznaczaj┬▒ rytm ┬┐ycia. Sens  istnienia gatunku  zwi┬▒zana jest z  ilo┬Âci┬▒ zdanych matur.
         Licealnie:  11 pa┬╝dziernika ┬Âwi├¬towali┬Âmy Dzie├▒ Edukacji Narodowej.  Dla pedagogów jest to czas zadumy i refleksji nad sensem i celem wykonywanej pracy. Jest to równie┬┐ okazja do nagradzania wyró┬┐niaj┬▒cych si├¬ nauczycieli: w tym roku Nagrod├¬ Dyrektora otrzymali: p. Joanna Paw┬│owska, p. Alicja Zych, p. Marta ┬Žmietanka i p. Aleksandra Gronczy├▒ska. Samorz┬▒d uczniowski przygotowa┬│ akademi├¬, która obfitowa┬│a w konkursy z udzia┬│em belfrów. Odpowiadali oni na pytania dotycz┬▒ce szko┬│y i uczniów, rysowali karykatury sztubaków i ┬Âwietnie si├¬ bawili. Nie zabrak┬│o równie┬┐ podzi├¬kowa├▒ i ┬┐ycze├▒. A ca┬│a spo┬│eczno┬Â├Ž szkolna cieszy si├¬, ┬┐e na mocy artyku┬│u 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kart┬▒ Nauczyciela, 14 pa┬╝dziernika jest  wolny od zaj├¬├Ž lekcyjnych.Laughing
  Dodano: 23:41:04 2013-10-07

Dnia 3 pa┬╝dziernika 2013r. klasy Ib i Ic wybra┬│y si├¬ na rowerow┬▒ wycieczk├¬ integracyjn┬▒ do gospodarstwa szkó┬│karskiego "Przejazd". Na miejscu przy blasku ogniska zajadaj┬▒c pieczon┬▒ kie┬│bask├¬, jab┬│ka i ┬┐elki podziwiali┬Âmy uroki jesieni w Puszczy Kozienickiej. Po posi┬│ku wszyscy nabrali ochoty do wspólnej zabawy. Atmosfera sprzyja┬│a integracji. Nim obejrzeli┬Âmy si├¬ zrobi┬│o si├¬ pó┬╝no wi├¬c na rowery i ruszyli┬Âmy w drog├¬ powrotn┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e niebawem udamy si├¬ na kolejn┬▒ wycieczk├¬.Smile  Fotoreporta┬┐.
  Dodano: 18:13:07 2013-10-07

Wydzia┬│ Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza m┬│odzie┬┐ naszej szko┬│y na wyk┬│ady z matematyki i informatyki :

Jakub Onufry Wojtaszczyk - O tym, jak na wielu komputerach uruchomi├Ž jeszcze wi├¬cej programów
Edmund Puczy┬│owski - Gdy sie wejdzie wy┬┐ej, to mo┬┐na zobaczy├Ž wi├¬cej
Marcin Kysiak - Czy w fotografii jest matematyka?
Wyk┬│ady odbed┬▒ si├¬ w czwartek, 14 listopada 2013 r., godz. 16:30-19:30, sala 107, Wydzia┬│ Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy o zg³aszanie siê do p.Katarzyny Posackiej.

  Dodano: 18:12:23 2013-10-07

Dnia 10 pa¿dziernika 2013r. odbêdzie siê I etap Miêdzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej. Zawody zostan± przeprowadzone w sali nr 11 w godz.8:00-11:00.

Wszystkich chêtnych prosimy o zg³aszanie siê do p.Katarzyny Posackiej.

  Dodano: 14:56:08 2013-10-07

Dzie├▒ otwarty dla rodziców.
 
7 pa┬╝dziernika w godz. 17.30-18.30 odb├¬dzie si├¬ pierwszy w tym roku szkolnym dzie├▒ otwarty dla rodziców. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 23:26:53 2013-10-06

Dnia 3 pa┬╝dziernika 2013 r. rozegrano zawody sportowe w biegach prze┬│ajowych "Pionki 2013". W zawodach bra┬│y udzia┬│ wszystkie pionkowskie szko┬│y. W kategorii dziewcz┬▒t w biegu na 1000 m wystartowa┬│o 15 dziewcz┬▒t . Zwycie┬┐y┬│a Ma┬│ogosia Czerska z klasy IIIb, 4 miejsce zaj├¬┬│a Marta Pachocka z kl IIIc, a 5 miejsce Monika Wi┬Âniewska z kl Id. W kategorii ch┬│opców w biegu na dystansie 1500 m wystartowa┬│o 45 biegaczy. 2 miejsce zaj┬▒┬│ Mateusz Gola z kl IIb, 3 miejsce Piotr ┬»ak - IIb, 4 miejsce Robert Pietrus-IIb. Miejsca w czo┬│owej 20-stce wywalczyli: 9-Komisarki Erwin, 10-Dusi├▒ski Maciej, 19-Ozga Adam, 20-Rajcher Konrad.

Serdecznie gratulujemy.

  Dodano: 15:11:19 2013-10-06

Akademia Filmowa w kinie Helios
Program edukacyjny „Akademia Filmowa” cieszy si├¬ w naszej szkole  du┬┐ym zainteresowaniem. Przypominamy, ┬┐e wyje┬┐d┬┐amy autokarem we wtorek o  godz. 10.30; planowany powrót o godz.15.00. Pieni┬▒dze ( 20 z┬│) prosz├¬ wp┬│aca├Ž w poniedzia┬│ek tj. 07 pa┬╝dziernika do p. Aleksandry Gronczy├▒skiej. Osoby ch├¬tne, które nie dostarczy┬│y jeszcze zgody na wyjazd,  proszone s┬▒ o jej przyniesienie  razem z pieni┬▒┬┐kami. Wzory zgody na wyjazd dost├¬pne s┬▒ tutaj.
Na pierwszym spotkaniu wys┬│uchamy wyk┬│adu pt. „Hollywoodzki sen. Spektakl nierzeczywisto┬Âci” i obejrzymy film „Iluzja”z 2013 r. w re┬┐yserii Louisa Leterriera.
  Dodano: 14:11:51 2013-10-04

Obchody ┬Âwi├¬ta patronki szko┬│y Marii D┬▒browskiej - 7 pa┬╝dziernika 2013r.

 W zwi┬▒zku z akademi┬▒ z okazji ┬Âwi├¬ta patronki - Marii D┬▒browskiej w poniedzia┬│ek 7.10.2013r. lekcje odbywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ w nast├¬puj┬▒cym porz┬▒dku:

0.  7.25 - 7.55

1. 8.00 - 8.30

2. 8.35 - 9.05

3. 9.05 - 9.35

9.40 - Uroczysta akademia

4. bz

5. bz

6. bz

7. bz

8. bz

  Dodano: 20:57:22 2013-10-02

„Bio – chem” poznaje proces uzdatniania wody dla Pionek

W ┬Ârod├¬ 2 pa┬╝dziernika 2013r. wybrali┬Âmy si├¬ pod opiek┬▒ pani Doroty Dró┬┐d┬┐ i Barbary Mazur do Stacji Uzdatniania Wody w Pionkach. Pan Jaros┬│aw Szwed – kierownik obiektu omówi┬│ proces oczyszczania wód g┬│├¬binowych. Dowiedzieli┬Âmy si├¬ tak┬┐e jak woda trafia do naszych domów. Mo┬┐liwo┬Âci przerobowe tej jednostki s┬▒ ograniczone, obowi┬▒zuje wi├¬c rejonizacja. Zwiedzana przez nas Stacja dostarcza wod├¬ do 1/3 pionkowskich gospodarstw domowych, mi├¬dzy innymi na ulice: Le┬Ân┬▒, Aleje Lipowe, Mickiewicza czy 15 stycznia. Cieszymy si├¬, ┬┐e mogli┬Âmy porozmawia├Ž z lud┬╝mi odpowiedzialnymi za czysto┬Â├Ž wody w naszym mie┬Âcie. Czekamy na kolejne wycieczki przedmiotowe. Uczniowie klasy I c. Fotoreporta┬┐

  Dodano: 22:28:27 2013-09-30

                          WOLONTARIUSZE I NIEPE┬úNOSPRAWNI...

W ┬Ârod├¬ 25 wrze┬Ânia na Ogródku Jordanowskim odby┬│a si├¬ VIII impreza sportowa dla osób niepe┬│nosprawnych pod has┬│em "Ka┬┐dy jest zwyci├¬zc┬▒ swoich s┬│abo┬Âci". Organizatorami imprezy by┬│y Warsztaty Terapii Zaj├¬ciowej w Pionkach. Wzi├¬li w niej udzia┬│ niepe┬│nosprawni z ró┬┐nych szkó┬│ i placówek powiatu radomskiego. Jak co roku w integracj├¬ i pomoc w przeprowadzeniu zawodów w┬│┬▒czyli si├¬ wolontariusze naszego LO (13 uczniów).

Wszystkim wolontariuszom obecnym na zawodach serdecznie dziêkujêSmile

                                                                                 p. Paulina Lasota

  Dodano: 12:26:09 2013-09-28

Wieczór s┬│owno-muzyczny „ M├¬ski rejs” - MOK Pionki.
 Przypominamy, ┬┐e w sobot├¬ 28 wrze┬Ânia o godzinie 17:00 w Miejskim O┬Ârodku Kultury w Pionkach odb├¬dzie si├¬ wieczór s┬│owno – muzyczny, którego go┬Â├Žmi b├¬d┬▒ radomscy arty┬Âci: Adrian Szary oraz Rafa┬│ B┬│├¬dowski. Spotkanie poprowadzi absolwentka naszego liceum – Karolina Mroczek. Wszystkich ch├¬tnych zapraszamy.
Aktywno┬Â├Ž kulturalna zaprocentuje na woku, wystarczy zachowa├Ž bilecik wst├¬pu – A. G. Smile
  Dodano: 23:22:40 2013-09-26

Pierwszy koncert Filharmonii Narodowej.


Dzieñ dzisiejszy (26.09.2013r) rozpocz±³ siê koncertem Filharmonii Narodowej.
Uczniowie klas I i II wraz z opiekunami mogli ws┬│uchiwa├Ž si├¬ w d┬╝wi├¬ki muzyki dworskiej.
Pierwsze utwory, cho├Ž powsta┬│y w ubieg┬│ym stuleciu, stylizowane by┬│y na muzyk├¬ dawn┬▒ – renesansow┬▒. Flet poprzeczny, fagot, waltornia, klarnet i obój to instrumenty, które wprowadza┬│y nas w magiczny ┬Âwiat d┬╝wi├¬ków. Us┬│yszeli┬Âmy w├¬gierski taniec ┬│opatek, zas┬│uchali┬Âmy si├¬ w romantyczne melodie francuskie i szybkie – oddaj┬▒ce tempo ┬┐ycia – utwory dwudziestowieczne. Ró┬┐norodno┬Â├Ž gatunkowa (madryga┬│y, szanty, tanga) sprawi┬│a, ┬┐e s┬│uchacze byli zainteresowani koncertem. Cho├Ž za oknem deszcz i dekadencka s┬│ota, to na sali gimnastycznej zapanowa┬│a atmosfera optymizmu i rado┬Âci. Cena jednostkowa koncertu Filharmonii to 2 z┬│ote, ale wra┬┐enie muzyczne - bezcenne.  Fotoreporta┬┐.

  Dodano: 21:40:25 2013-09-24

TURY┬ŽCI - PIERWSZA TRASA ZA NAMI

Dnia 19.09.2013r  - uczniowie klasy 1d wyruszyli na swoj┬▒ pierwsz┬▒ wycieczk├¬ zapoznawcz┬▒ do Garbatki - Letnisko. G┬│ównym celem by┬│a gra terenowa o nazwie "Uzdrowisko", która polega┬│a na odnalezieniu ┬Âcie┬┐ki wiod┬▒cej do poznania gminy i jej w┬│a┬Âciwo┬Âci leczniczych. Niezb├¬dne okaza┬│y si├¬ mapy, nawigacje i "orientacja w terenie". W planie wycieczki by┬│a tak┬┐e integracja klasy. W tym celu pani pedagog przeprowadzi┬│a warsztaty. Poprzez  ciekawe gry i zabawy oraz opowiadanie ciekawych historii z ┬┐ycia uczniowie mogli si├¬ lepiej pozna├Ž. Nie zabrak┬│o te┬┐ dobrego humoru. Cho├Ž pogoda nie sprzyja┬│a i przemokli do suchej nitki wszystko posz┬│o zgodnie z planem. Mimo ┬┐e wycieczka by┬│a niedaleko Pionek, to przecie┬┐ "nie wa┬┐ne gdzie, wa┬┐ne z kim".
Fotoreporta┬┐.

  Dodano: 15:55:04 2013-09-19

                                Maturzy┬Âci w Warszwie.

Salon Maturzystów 2013 stanowi najwi├¬ksz┬▒ kampani├¬ informacyjn┬▒ w Polsce adresowan┬▒ do uczniów ostatnich klas szkó┬│ ponadgimnazjalnych. 13 wrze┬Ânia 2013r. zwyczajem poprzednich lat, m┬│odzie┬┐ z klas trzecich wzi├¬┬│a udzia┬│ w targach . Maturzy┬Âci bardzo ch├¬tnie korzystali ze spotka├▒ z ekspertami OKE, którzy omawiali struktur├¬ egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów. Ka┬┐dy uczestnik Salonu Maturzystów móg┬│ porozmawia├Ž z przedstawicielami prezentowanych uczelni oraz otrzyma├Ž dodatkowe materia┬│y informacyjne . Oprócz polskich uczelni prezentowa┬│y si├¬ tak┬┐e uniwersytety z Danii, Holanddii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

  Dodano: 22:26:21 2013-09-18

                                       UWAGA WOLONTARIUSZE!

Spotkanie organizacyjne Szkolnego Ko┬│a Wolontariatu odb├¬dzie si├¬ 20 wrze┬Ânia (pi┬▒tek) o godz. 10:30 w gabinecie pedagoga szkolnego. Zapraszamy wszystkich ch├¬tnych Smile

  Dodano: 09:52:15 2013-09-18

                                       Targi Edukacji i Pracy "M┬│odzi Przedsi├¬biorczy"

13 wrze┬Ânia 2013r. w Miejskim O┬Ârodku Kultury w Pionkach odby┬│y si├¬ Targi Edukacji       i Pracy "M┬│odzi Przedsi├¬biorczy". Ich g┬│ównym celem by┬│o Przedstawienie ofert edukacyjnych szkó┬│ ponadgimnazjalnych i wy┬┐szych, a tak┬┐e ofert pracy z terenu powiatu radomskiego oraz pobudzenie aktywno┬Âci zawodowej w┬Âród m┬│odzie┬┐y.

Na targach nie mog┬│o zabrakn┬▒├Ž naszego LO. Ofert├¬ szko┬│y prezentowali uczniowie z kl.IIc: Klaudia Ko┬│odziej, Aleksandra Machniak, Kacper Sulima i Bartosz Kurowski, pod opiek┬▒ p. Pauliny Lasoty.

Wystawa nasza cieszy┬│a si├¬ du┬┐ym zainteresowaniem. Poprzez broszury, zwiedzaj┬▒cy zapoznali si├¬ z ofert┬▒ edukacyjn┬▒ szko┬│y, mogli równie┬┐ zasmakowa├Ž specja┬│ów kuchni europejskiej m.in. serów ple┬Âniowych - prosto z Francji czy te┬┐ niemieckich kabanosów. Zaznaczamy i┬┐ nasze LO jest jedyn┬▒ szko┬│┬▒ w Pionkach, w której m┬│odzie┬┐ uczy si├¬ j├¬zyka francuskiego.

Prezentacja szko┬│y barwno┬Âci┬▒ przekazu i walorami smakowymi uaktywnia┬│a zmys┬│y zwiedzaj┬▒cych.Smile

  Dodano: 14:51:04 2013-09-16

Kolejna akcja krwiodawstwa w naszej szkole.  

       Oddawanie krwi jest szlachetnym, bezinteresownym dzia┬│aniem na rzecz ratowania zdrowia i ┬┐ycia drugiego cz┬│owieka. Oddanie cz┬▒stki samego siebie ludziom potrzebuj┬▒cym pomocy jest symbolem wra┬┐liwo┬Âci na ludzkie cierpienie. W obliczu zagro┬┐enia ┬┐ycia ka┬┐da kropla krwi ma wielkie znaczenie. Wychodz┬▒c naprzeciw zapotrzebowaniu spo┬│ecznemu 12 wrze┬Ânia br. m┬│odzie┬┐ naszej szko┬│y  kolejny ju┬┐ raz przyst┬▒pi┬│a do akcji krwiodawstwa.  20 dawców odda┬│o 9 litrów krwi. Fotogaleria z akcji. 

  Dodano: 16:30:34 2013-09-13

 Kiermasz ksi┬▒┬┐ki

Dnia 18.09.2013 (┬Âroda) na d┬│ugiej przerwie odb├¬dzie si├¬ KIERMASZ KSI┬í┬»KI. B├¬dzie to okazja by sprzeda├Ž i kupi├Ž podr├¬czniki po atrakcyjnych cenach. Mo┬┐na b├¬dzie równie┬┐ przynie┬Â├Ž stare podr├¬czniki i ksi┬▒┬┐ki, z których ju┬┐ nie korzystacie, a które mog┬▒ si├¬ przyda├Ž innym osobom. Przeznaczymy na to specjalny k┬▒cik „Darmowa ksi┬▒┬┐ka”. Zapraszamy nie tylko uczniów naszej szko┬│y, lecz tak┬┐e absolwentów i wszystkich zainteresowanych.

  Dodano: 10:48:34 2013-09-12

Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpocz±³ siê sukcesami naszych licealistek!
W konkursie zorganizowanym przez  Towarzystwo Polsko - Austriackie , który by┬│  jednym z punktów obchodów 330 rocznicy bitwy pod Wiedniem, uczestniczy┬│o 30 uczniów . Pierwsze miejsce w kategorii liceów zaj├¬┬│a Anna Lis kl. IIc.  Drugie miejsce zaj├¬┬│a: Aleksandra Ostrowska  z kl. IIIc. 14 osób otrzyma┬│o wyró┬┐nienia. By┬│y w┬Âród nich: Marta Pachocka, Ada Sulima, Karolina Gregorczyk, Katarzyna Rojek, Natalia Siczek, Katarzyna Michalska -  wszystkie s┬▒ uczennicami kl. IIIc oraz Paulina Lis kl. IIc i Natalia Zawodnik kl. IIId. Nagrody laureatom wr├¬czy┬│ Tomasz Bylicki, kustosz Muzeum Historycznego Miasta Warszawy.  Gratulujemy!

  Dodano: 11:47:13 2013-09-11

Szkolne Ko┬│o Wolontariatu

Zaprasza wszystkich ch├¬tnych do niezwykle wdzi├¬cznej pracy jak┬▒ jest praca wolontariusza. Formularz  jest do pobrania u pedagoga szkolnego, a zarazem koordynatora wolontariatu - p. Pauliny Lasoty.

                                         "Tylko ┬┐ycie po┬Âwi├¬cone innym warte jest prze┬┐ycia."

  Dodano: 16:50:49 2013-09-10

W bie┬┐┬▒cym roku szkolnym b├¬dziemy ubezpieczeni w PZU na kwot├¬ 8000 z┬│. Prosimy o dokonywanie wp┬│at w wysoko┬Âci 29 z┬│ do ko├▒ca wrze┬Ânia u skarbnika klasowego.
  Dodano: 14:19:34 2013-09-06

Plan lekcji.
 
Od poniedzia┬│ku (9 wrze┬Ânia) obowi┬▒zuje sta┬│y plan zaj├¬├Ž. Mo┬┐na b├¬dzie go znale┬╝├Ž w zak┬│adce Plan lekcji. Wychowanie do ┬┐ycia w rodzinie ropoczyna si├¬ w klasach 1a, 1b, 1c. Pozosta┬│e klasy rozpoczn┬▒ realizacj├¬ tego przedmiotu w listopadzie.

  Dodano: 09:14:43 2013-09-06

                                                Stypendium szkolne

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach informuje, i┬┐ osoby zainteresowane - których dochody na osob├¬ w rodzinie nie przekraczaj┬▒ 456z┬│ netto proszone s┬▒ o sk┬│adanie wniosków w MZOiS w Pionkach, ul.Le┬Âna 5, pokój nr 3, w terminie do 15 wrze┬Ânia. Formularze wniosków s┬▒ do pobrania u pedagoga szkolnego.

  Dodano: 08:26:40 2013-09-06

             Wyprawka szkolna.

          W roku szkolnym 2013/2014 mo┬┐na stara├Ž si├¬ o dofinansowanie zakupu podr├¬czników i pomocy dydaktycznych w ramach programu rz┬▒dowego "Wyprawka szkolna". Wnioski nale┬┐y pobra├Ž u pedagoga szkolnego i z┬│o┬┐y├Ž wype┬│nione do dyrektora szko┬│y w terminie do 15 wrze┬Ânia 2013 .

         W tym roku pomoc skierowana jest do uczniów klas II-gich, u których dochód miesi├¬czny na osob├¬ w rodzinie nie przekracza 456 z┬│ netto lub osób znajduj┬▒cych si├¬ w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej ( d┬│ugotrwa┬│e leczenie, sieroctwo, bezrobocie, alkoholizm, itp.), a tak┬┐e do uczniów niepe┬│nosprawnych (posiadaj┬▒cych orzeczenie o kszta┬│ceniu specjalnym).

Szczegó┬│y u pedagoga szkolnego.

  Dodano: 12:59:09 2013-09-05

Link do kursu C++ dla kl II b

http://szkopul.edu.pl/c/c/join/3ff762ea7a6de33030e094c29b5f7be2cbc2b0aa/
  Dodano: 13:26:59 2013-09-04

12 wrze┬Ânia (czwartek) w naszej szkole przeprowadzona b├¬dzie kolejna akcja pobierania krwi.
 Ty równie┬┐ mo┬┐esz zosta├Ž krwiodawc┬▒ je┬Âli:

• masz 18 lat i posiadasz dowód osobisty (mo┬┐e by├Ž legitymacja ze zdj├¬ciem, musisz 
 poda├Ž pesel ),
• wa┬┐ysz: powy┬┐ej 50 kg,
• nie chorowa┬│e┬Â/-a┬ na ┬┐ó┬│taczk├¬,
• czujesz si├¬ zdrowy/-a,
• je┬Âli w ci┬▒gu ostatnich 6 miesi├¬cy nie mia┬│e┬Â/-a┬ wykonanego zabiegu operacyjnego, tatua┬┐u, przek┬│ucia uszu lub innych cz├¬┬Âci cia┬│a.
• zapoznasz si├¬ z „Informacj┬▒ o chorobach zaka┬╝nych dla krwiodawców” i wype┬│nisz 
 kwestionariusz dla krwiodawców

Dawcami krwi nie mog┬▒ by├Ž kobiety w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zako├▒czeniu.


Pamiêtaj!
• nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza,
• rano  zjedz lekkie ┬Âniadanie, unikaj po┬┐ywienia bogatego w t┬│uszcze, zw┬│aszcza w godzinach poprzedzaj┬▒cych pobranie krwi,
• nie mo┬┐esz  spo┬┐ywa├Ž alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi.

Zapraszamy wszystkich chêtnych spe³niaj±cych wy¿ej wymienione warunki.
Listê chêtnych przygotowuje p. Barbara Mazur.

  Dodano: 14:11:44 2013-09-03

Zajêcia wychowania do ¿ycia w rodzinie.
 
Zaj├¬cia wychowania do ┬┐ycia w rodzinie rozpoczn┬▒ si├¬ od 9 wrze┬Ânia br. zgodnie z harmonogramem  ustalonym z wychowawcami klas.

  Dodano: 11:50:51 2013-09-03

Zdjêcia klasowe.

W poniedzia┬│ek 9 wrze┬Ânia od godziny 9.00 wykonywane b├¬d┬▒ zdj├¬cia klasowe.

  Dodano: 13:17:42 2013-08-28

Rozpoczêcie roku szkolnego 2013/2014
 
Uroczyste rozpocz├¬cie roku szkolnego 2013/2014 odb├¬dzie si├¬ 2 wrze┬Ânia o godzinie 9.00.
O godzinie 7.00 w Ko┬Âciele NMP Królowej Polski odprawiona zostanie msza ┬Âwi├¬ta w intencji uczniów, nauczycieli oraz pracowników o┬Âwiaty. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 12:26:14 2013-08-23

Rada Pedagogiczna
 
28 sierpnia o godz. 10.00 odbêdzie siê zebranie Rady Pedagogicznej.
  Dodano: 12:24:44 2013-08-23

Egzaminy poprawkowe
 
Egzaminy poprawkowe odbêd± siê we wtorek 27 sierpnia o godz. 9.00.
  Dodano: 13:25:33 2013-07-09

UWAGA KANDYDACI!
 
Trwa rekrutacja uzupe┬│niaj┬▒ca. To ostatni monent na weryfikacj├¬ dokonanych wyborów. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Orygina┬│y dokumentów przyjmujemy do 11 lipca
do godziny 15.00. Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 22:42:38 2013-07-06

Uwaga !

W zak┬│adce pliki szkolne znajduje si├¬ wykaz podr├¬czników dla klas I i II na rok szkolny 2013/2014.

  Dodano: 22:15:27 2013-07-06

Matura 2013 - ogromny sukces naszego Liceum !

Wyniki matur zosta┬│y og┬│oszone, ┬Âwiadectwa dojrza┬│o┬Âci rozdane. Czas na podsumowanie tegorocznej matury. "Echo Dnia" og┬│osi┬│o list├¬ rankingow┬▒ 10 najlepszych szkó┬│ regionu radomskiego. Po raz drugi z rz├¬du Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce im. Marii D┬▒browskiej w Pionkach zaj├¬┬│o 1 miejsce w powiecie oraz 5 miejsce w regionie radomskim. W pionkowskim Liceum wszyscy maturzy┬Âci z powodzeniem zdali egzaminy. Cieszy nie tylko 100% zdawalno┬Â├Ž, ale tak┬┐e liczne grono absolwentów, którzy osi┬▒gn├¬li najwy┬┐sze - 100% wyniki. Z matematyki taki wynik uzyska┬│o 11 zdaj┬▒cych, a z j├¬zyka angielskiego 10. Serdecznie gratulujemy maturzystom i  ich nauczycielom. Takie wyniki otwieraj┬▒ absolwentom Ogólnika drzwi renomowanych uczelni wy┬┐szych.

 ┬»yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 11:01:56 2013-07-03

UWAGA KANDYDACI!
 
Listy przyj├¬tych do szko┬│y zostan┬▒ og┬│oszone 4 lipca o godzinie 12.00. 
Orygina┬│y dokumentów oraz o┬Âwiadczenie potwierdzaj┬▒ce wol├¬ podj├¬cia nauki w naszej szkole nale┬┐y sk┬│ada├Ž do 8 lipca 2013r. do godziny 16.00.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 14:41:37 2013-07-02

Drodzy maturzy┬Âci.
 
Zapraszamy wszystkich maturzystów do odbioru ┬Âwiadectw dojrza┬│o┬Âci. Wr├¬czenie ┬Âwiadectw odb├¬dzie si├¬ ok. godz. 11.15. Gratulujemy wszystkim zdanych egzaminów. Bardzo cieszymy si├¬, ┬┐e 100% naszych absolwentów zda┬│o pomy┬Âlnie egzamin maturalny.

  Dodano: 12:15:33 2013-06-25

UWAGA MATURZY┬ŽCI!
 
Wszyscy zdaj┬▒cy egzamin maturalny w sesji wiosennej 2013r. otrzymaj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž sprawdzenia indywidualnych wyników egzaminu. Odno┬Ânik do indywidualnych wyników matury zostanie umieszczony 28 czerwca 2013r. na stronie internetowej Okr├¬gowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Loginy i kody s┬▒ do odebrania u wychowawców klas.
Osoby podwy¿szaj±ce wynik egzaminu maturalnego zg³aszaja siê do sekretariatu szko³y.
  Dodano: 10:07:59 2013-06-18

UWAGA osoby, którym przyznano STYPENDIUM SZKOLNE!

MZOiS w Pionkach informuje, i¿ stypendium szkolne wyp³acane bêdzie dnia 21 czerwca 2013r. w godz. 9:00 - 14:00.

  Dodano: 09:14:44 2013-06-18

Uwaga
Spotkanie organizacyjne uczestników wyjazdu do Grecji odb├¬dzie si├¬ 22 czerwca 2013r.
( sobota) o godzinie 13.00 w budynku szko┬│y, w sali nr 7. Organizatorem wyjazdu jest ks. Piotr Szostek z parafii ┬Žw. Miko┬│aja w Ko├▒skich. Zapraszamy zainteresowanych.
 
 
  Dodano: 22:41:23 2013-06-17

                                  Trzy spektakle grupy Red Square ju┬┐ za nami!

           Mowi si├¬, i┬┐ najtrudniejszy jest pierwszy krok. Uczniowie naszej szkolnej grupy teatralnej Red Square uczynili ju┬┐ trzy takie kroki. Uwie├▒czeniem ich stara├▒ by┬│o bowiem potrójne wystawienie sztuki „Happy Easter” , przygotowanej przez nasza kole┬┐ank├¬ Kalin├¬ Szewczyk. Spektakle cieszy┬│y si├¬ du┬┐┬▒ frekwencj┬▒ i zainteresowaniem wszystkich grup wiekowych i zawodowych pionkowskiej spo┬│eczno┬Âci.  Przedstawienie zosta┬│o odebrane bardzo pozytywnie, a widzowie mogli podziwia├Ž aktorskie starania uczniów - amatorów. Dzi├¬kujemy,  i┬┐ mogli┬Âmy gra├Ž w MOKu dla zape┬│nionej i entuzjastycznej widowni. Mamy nadziej├¬, ┬┐e jest to dopiero obiecuj┬▒ca zapowied┬╝ naszej obecno┬Âci na deskach teatru.

  Dodano: 11:01:55 2013-06-17

W ┬Ârod├¬, 19 czerwca, o godzinie 13:30 pan Krzysztof Starnawski poprowadzi w naszej szkole wyk┬│ad interdyscyplinarny (matematyka, j├¬zyk polski).

 Wszystkich serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 13:59:00 2013-06-14

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach informuje, ┬┐e decyzje stypendialne wydawane b├¬d┬▒ w dniu 17 czerwca 2013r. w siedzibie Zarz┬▒du, pokój nr 3 w godz. 8:00 - 15:00.

Warunkiem wyp┬│acenia stypendium, b┬▒d┬╝ przekazania na konto jest odbiór decyzji.

  Dodano: 15:26:12 2013-06-06

  "Swoj┬▒ rado┬Â├Ž mo┬┐na znale┬╝├Ž w rado┬Âci innych, to w┬│a┬Ânie jest tajemnica szcz├¬┬Âcia" -Georges Bernanos
 4 czerwca 2013 roku uczniowie naszej szko┬│y po raz kolejny zorganizowali Dzie├▒ Dziecka dla podopiecznych Towarzystwa Przyjació┬│ Dzieci w Pionkach. Spotkanie to nie odby┬│oby si├¬ bez naszych sponsorów, których wk┬│ad pozwoli┬│ uczniom na organizacje tego wyj┬▒tkowego dnia. Nie zabrak┬│o z nami tak┬┐e Pana Burmistrza - Marka Janeczka.
 Przygotowania trwa┬│y ponad miesi┬▒c. Uczniowie po┬Âwi├¬cili swój czas i w┬│o┬┐yli ca┬│e swoje serce w prac├¬, któr┬▒ rozpocz├¬li od zdobywania funduszy materialnych.W tym celu w  s┬│oneczne i deszczowe dni pukali  do drzwi sponsorów z naszego lokalnego ┬Ârodowiska. Liceali┬Âci przygotowali równie┬┐ zabawy i atrakcje dla dzieci, które sprawi┬│y najm┬│odszym tak wiele przyjemno┬Âci. Wykorzystali swoje talenty kulinarne przy pieczeniu ciast oraz t├¬czowych nale┬Âników. Ka┬┐da klasa w naszej szkole przy┬│┬▒czy┬│a si├¬ do tego przedsi├¬wzi├¬cia, kupuj┬▒c s┬│odkie niespodzianki dla m┬│odszych kolegów. Samorz┬▒d Szkolny równie┬┐ z du┬┐ym zaanga┬┐owaniem w┬│┬▒czy┬│ si├¬ w akcj├¬, przekazuj┬▒c s┬│odycze.
 Nadszed┬│ wreszcie wyj┬▒tkowy dzie├▒! Uczniowie powitali wszystkich go┬Âci i oczywi┬Âcie najwa┬┐niejszych tego dnia - podopiecznych Towarzystwa Przyjació┬│ Dzieci. Wspólny taniec "Waka - Waka" zintegrowa┬│ i u┬│atwi┬│ dalsze prowadzenie zaj├¬├Ž. Dzieci bardzo ch├¬tnie bawi┬│y si├¬   z akompaniamentem gitary przy piosenkach:  "Osio┬│ek" oraz "Chusteczka rock and roll". Nast├¬pnie przyszed┬│ czas na bajk├¬ oraz konkurs na namalowanie najpi├¬kniejszej ok┬│adki. Podopieczni TPD wykazali si├¬ du┬┐┬▒ kreatywno┬Âci┬▒. Odkryli┬Âmy wiele m┬│odych talentów! Pan Burmistrz wraz z Panem Prezesem Towarzystwa Przyjació┬│ Dzieci stan├¬li przed trudnym zadaniem wyboru najpi├¬kniejszej pracy. Jednak┬┐e wszystkie rysunki by┬│y tak wspania┬│e, ┬┐e nie sposób by┬│o wybra├Ž najlepszy i ostatecznie ka┬┐dy zosta┬│ nagrodzony. Dzieci mog┬│y pochwali├Ž si├¬ równie┬┐ swoj┬▒ wiedz┬▒ o przys┬│owiach i znajomo┬Âci┬▒ bajek. Z radosci┬▒ uczestniczyli w quizie i jednog┬│o┬Ânie odpowiadali na pytania.
Ka┬┐de dziecko mia┬│o kartk├¬, na której za ka┬┐d┬▒ prawid┬│ow┬▒ odpowied┬╝ lub wykonane zadanie dosta┬│o malutkie serduszko. Zwie├▒czeniem tego dnia by┬│o rozdanie paczek z pomocami szkolnymi oraz ze s┬│odkimi niespodziankami.Dzieci zosta┬│y równie┬┐ wyró┬┐nione Dyplomami Honorowego Przyjaciela naszej szko┬│y, a szczególnie aktywne otrzyma┬│y ciekawe nagrody. W czasie trwania zaj├¬├Ž podopieczni TPD cz├¬stowali si├¬ smako┬│ykami, z przygotowanego przez licealistów , kolorowego sto┬│u pe┬│nego jedzenia.
   Rado┬Â├Ž dzieci jest dla nas najwa┬┐niejsza, a wypowiedziane przez nie s┬│owo "dzi├¬kuj├¬" niesamowicie wzrusza i motywuje do kolejnych dzia┬│a├▒. Zabawa szybko si├¬ sko├▒czy┬│a, ale to nie koniec naszej wspó┬│pracy. Liceali┬Âci maj┬▒ wiele nowych pomys┬│ów i planów. Mamy nadziej├¬, ┬┐e wakacyjny wypoczynek b├¬dzie czasem, który zaowocuje wieloma nowymi inicjatywami na nowy rok szkolny!  Dzi├¬kujemy serdecznie wszystkim sponsorom i uczniom, których wk┬│ad pozwoli┬│ na realizacje naszego spotkania.
 Naszym kochanym podpopiecznym z TPD ┬┐yczymy mnóstwa przygód na wakacyjnych szlakach. Fotoreporta┬┐
  Dodano: 20:32:34 2013-06-03

Dzie├▒ Dziecka w naszej szkole

Mimo, ┬┐e Dzie├▒ Dziecka jest adresowany g┬│ównie do najm┬│odszych, równie┬┐ uczniom naszego liceum przyniós┬│ wiele rado┬Âci, a to wszytsko za spraw┬▒ loterii zaorganizowanej przez Samorz┬▒d Uczniowski. S┬│odycze, b├¬d┬▒ce g┬│ównym elementem loterii, os┬│odzi┬│y nam ten dzie├▒. Ciekaw┬▒ i pyszn┬▒ nagrod┬▒ by┬│y ciasta wykonane przez nauczycieli naszej szko┬│y. Ka┬┐dy mia┬│ do dyspozycji jeden los - ┬┐aden nie by┬│ przegrany!
Warto wspomnie├Ž, ┬┐e s┬│odko┬Âci, które pozosta┬│y, Samorz┬▒d Uczniowski postanowi┬│ przekaza├Ž na Dzie├▒ Dziecka dla podopiecznych TPD w Pionkach.Oby wi├¬cej takich przyjemnych niepsodzianek!

 

  Dodano: 20:25:23 2013-06-03

Wycieczka klasy IIb

W dniach 27.05-29.05 uczniowie klasy IIb pod opiek┬▒ prof. Teresy Iskry i prof. Marty ┬Žmietanki mi┬│o sp├¬dzali czas w┬Âród s┬│onecznych, pokrytych wiosenn┬▒ zieleni┬▒ wzgórz Bia┬│ki Tatrza├▒skiej.
 Pogoda od samego pocz┬▒tku sprzyja┬│a naszym planom. Nied┬│ugo po przyje┬╝dzie na miejsce wyruszyli┬Âmy na Prze┬│om Bia┬│ki, by podziwia├Ž uroki Janosikowych Ska┬│ek, wznosz┬▒cych si├¬ nad wodami szeroko rozlanej rzeki .Miejsca, które nazw├¬ sw┬▒ wzi├¬┬│o od tytu┬│u serialu J. Passendorfa, kr├¬conego w┬│a┬Ânie w tych górach. W drodze powrotnej mieli┬Âmy okazj├¬ podziwia├Ž umiej├¬tno┬Âci wspinaczy ska┬│kowych, którzy postanowili sprawdzi├Ž si├¬ w wymagaj┬▒cym terenie.

 Czytaj wi├¬cej

  Dodano: 08:14:39 2013-05-29

Kurs pierwszej pomocy w nasszej szkole

W dniach 24-26 maja, w nasszej szkole odby┬│ si├¬ Kurs Pierwszej Pomocy dla uczniów
szkó┬│ ponad gimnazjalnych z terenu Pionek. Szkolenie organizowa┬│a 7 Pionkowska Dru┬┐yna W├¬drownicza "Duch" z Hufca ZHP Pionki, a kadr├¬ stanowili cz┬│onkowie dru┬┐yny a tak┬┐e instruktorzy Harcerskiej Szko┬│y Ratownictwa i podoficer Pa├▒stwowej Stra┬┐y Po┬┐arnej. W szkoleniu uczestniczy┬│o 16 osób w wieku od 17 do 20 lat, przy czym
W przewadze byli uczniowie Liceum. Szkolenie mog┬│o odby├Ž si├¬ dzi├¬ki dofinansowaniu Burmistrza Miasta Pionki w ramach konkursu dotycz┬▒cego edukacji w zakresie ochrony zdrowia. 20 godzinne szkolenie by┬│o zakrojone na tyle szeroko, aby uczestnicy
kursu potrafili zareagowa├Ž zawsze, gdy zdarzy si├¬ jaki┬ wypadek.  W ramach kursu uczestnicy nie tylko uczyli si├¬ w jaki sposób reagowa├Ž  w przypadku urazów, nag┬│ych zachorowa├▒ czy krwotoków, ├Žwiczyli równie┬┐ jak prawid┬│owo zabezpieczy├Ž wypadek samochodowego oraz jak prawid┬│owo wykona├Ž resuscytacj├¬ kr┬▒┬┐eniowo oddechow┬▒ i jak
pos┬│ugiwa├Ž si├¬ automatycznym defibrylatorem zewn├¬trznym (AED). Bardzo du┬┐y nacisk po┬│o┬┐ono na ├Žwiczenia praktyczne, czyli symulacje, podczas których uczestnicy musieli ratowa├Ž osoby pozoruj┬▒ce wypadki. Symulacje stanowi┬│y po┬│ow├¬ czasu kursu, poniewa┬┐ tylko dobrze prze├Žwiczona wiedza ma szanse na trwa┬│e zapisa├Ž si├¬ w pami├¬ci.
Uczestnicy byli oceniani przez instruktorów podczas symulacji po czym udzielana im by┬│a informacja zwrotna, aby przy nast├¬pnych pozoracjach nie pope┬│niali tych samych b┬│├¬dów. Ciekawostk┬▒ by┬│a pozoracja wypadku masowego, podczas którego kursanci musieli w┬│a┬Âciwie si├¬ zorganizowa├Ž i udzieli├Ž pomocy 8 poszkodowanym na raz.Na koniec kursu uczestnicy otrzymali dyplomy i ze zdobytymi umiej├¬tno┬Âciami ruszyli do swoich domów, maj┬▒c nadziej├¬, ┬┐e wiedza nabyta na kursie nigdy im si├¬ nie przyda. Jednak, gdyby byli ┬Âwiadkami lub uczestnikami wypadku z pewno┬Âci┬▒ to oni jako pierwsi rusz┬▒ z pomoc┬▒.  Fotoreporta┬┐ z kursu.

  Dodano: 14:34:57 2013-05-28

W czwartek 23 maja 2013 roku  w naszej szkole odby┬│a si├¬ czwarta w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa na terenie szko┬│y. Tradycyjnie akcj├¬ przeprowadzi┬│a ekipa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia. Prowadzone systematycznie akcje przyci┬▒gaj┬▒ nowych dawców, nie tylko w┬Âród spo┬│eczno┬Âci szkolnej. Prawie ka┬┐dy z nas, maj┬▒c odpowiedni stan zdrowia, mo┬┐e odda├Ž krew,  a dzi├¬ki temu przyczyni├Ž si├¬ do uratowania czyjego┬ ┬┐ycia, bez wzgl├¬du na osi┬▒gane wyniki w nauce lub aktualny status spo┬│eczny w naszym ┬Ârodowisku. Akcja przebiega┬│a sprawnie, nie zak┬│ócaj┬▒c  procesu dydaktycznego szko┬│y.  Postawa i zaanga┬┐owanie uczniów spotka┬│o si├¬ z uznaniem spo┬│eczno┬Âci szkolnej i ekipy medycznej .

Dziêkujemy wszyskim krwiodawcom.

  Dodano: 09:11:44 2013-05-27

Gratulujemy tegorocznym maturzystomSmile
 
W czwartek 23 maja zako├▒czy┬│y si├¬ w naszej szkole egzaminy ustne. Wszyscy maturzy┬Âci zdali je pomy┬Âlnie, wielu z nich uzyska┬│o wyniki 100%, zarówno z j├¬zyka polskiego, jak i angielskiego. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za wyniki egzaminów pisemnych.
  Dodano: 13:53:02 2013-05-23

Spotkanie z rodzicami.
 
23 maja o godzinie 17.00 odb├¬d┬▒ si├¬ w naszej szkole wywiadówki pó┬│semestralne. O godz. 16.30 w sali nr 5 odbedzie si├¬ spotkanie szkolnej Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 22:13:12 2013-05-21

Rafa┬│ i Micha┬│ wyró┬┐nieni w Kangurze!

Rafa┬│ Ko┬│tun z kl III b i Micha┬│ Dró┬┐d┬┐ z kl II b zdobyli wyró┬┐nienie w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur Matematyczny 2013", który  w  chwili obecnej jest najbardziej masow┬▒ imprez┬▒ matematyczn┬▒ na ┬Âwiecie.

Gratulujemy !

  Dodano: 13:16:44 2013-05-20

Uwaga !

Dnia 23 maja(czwartek) w godz.8:15-11:30 odb├¬dzie si├¬ IV ostatnia w tym roku szkolnym akcja poboru krwi po┬│┬▒czona z mo┬┐liwo┬Âci┬▒ rejestrowania potencjalnych dawców szpiku.

Liczymy na Was!

 

  Dodano: 15:22:29 2013-05-15

Uwaga !

Osoby chêtne na kurs pierwszej pomocy w dniach 24-26.05.2013 proszone s± o uzupe³nienie formularza kwalifikacyjnego na stronie http://tnij.org/kurspp.

  Dodano: 15:12:01 2013-05-14

                                                           UWAGA!

17 maja mija termin sk┬│adania rachunków do stypendium szkolnego dla uczniów za okres od stycznia do czerwca.

(15 maja nie bêd± przyjmowane rachunki)

Faktury i rachunki oraz o┬Âwiadczenia, ┬┐e dochód w rodzinie nie uleg┬│ zmianie nale┬┐y sk┬│ada├Ž do MZOiS, ul. Le┬Âna 5, pokój nr 3.

Stypendium b├¬dzie wyp┬│acane w zale┬┐no┬Âci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Wysoko┬Â├Ž stypendium szkolnego ustala si├¬ nast├¬puj┬▒co:

 1. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia do 150 z┬│. netto, stypendium wynosi 960 z┬│.,
 2. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 151 do 300 z┬│. netto, stypendium wynosi 850 z┬│.,
 3. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 301 do 456 z┬│ netto, stypendium wynosi 740 z┬│.
Przypominamy, ┬┐e nie b├¬d┬▒ przyjmowane o┬Âwiadczenia o z┬│o┬┐eniu rachunków po wyp┬│acanym stypendium.
  Dodano: 15:07:08 2013-05-13

Uwaga !

Dnia 14 maja 2013 ko³o z analizy matematycznej odbêdzie siê o godz. 13:30.

  Dodano: 10:17:14 2013-05-12

Dnia 6 maja w naszej szkole, jak co roku, odby┬│ si├¬ Dzie├▒ Otwarty. Wydarzenie to mia┬│o g┬│ównie na celu przekonanie gimnazjalistów, ┬┐e wybieraj┬▒c liceum maj┬▒ zapewniony dobry start w przysz┬│o┬Â├Ž, poprzez w┬│a┬Âciwe przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz wszechstronny rozwój w ró┬┐nych dziedzinach. Mia┬│ by├Ž to dla nich równie┬┐ czas na w┬│asne obserwacje i spostrze┬┐enia dotycz┬▒ce funkcjonowania naszej placówki.
Czytaj dalej....
  Dodano: 19:09:20 2013-05-09

Uwaga !

W zak┬│adce Plan  lekcji dost├¬pny jest plan obowi┬▒zuj┬▒cy od dnia 13-05-2013r.

  Dodano: 21:09:08 2013-05-05

Otwórz serce dla innych !

Jak co roku uczniowie LO rozpoczêli dzia³ania przygotowawcze do akcji ,,Dzieñ Dziecka dla podopiecznych TPD" w Pionkach. Wszystkich zainteresowanych pomoc± przy przedsiêwziêciu prosimy o kontakt z koordynatorkami: (Iga Beresiñska 2d, Joanna Kiraga 2a, Joanna Kobylas 1b,)Dziêkujemy!

  Dodano: 21:07:42 2013-05-05

  Dodano: 21:01:28 2013-05-05

W dniu 29 kwietnia 2013r. odby┬│o si├¬ seminarium podsumowuj┬▒ce prac├¬ nauczycieli i uczniów w projekcie organizowanym przez Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu pt."Uczniowie poznaj┬▒ chemi├¬ poprzez jej zastosowanie, rozwi┬▒zywanie problemów i wizualizacj├¬". Z naszej szko┬│y wzi├¬li udzia┬│ uczniowie z klasy IIc: Natalia Siczek, Marta Pachocka, Karolina Trzmielewska, Anna Madej, Ada Figura, Angelika Sterczewska, Mateusz Sztobryn i Szymon Lis wraz z opiekunem Dorot┬▒ Dró┬┐d┬┐. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

  Dodano: 21:39:42 2013-04-24

Rafa┬│ laureatem Olimpiady AGH !!!

Rafa┬│ Ko┬│tun z klasy III B zosta┬│ laureatem nagrody I stopnia w „Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka.

Serdecznie gratulujemy odniesionego sukcesu.

  Dodano: 13:59:08 2013-04-23

Kurs pierwszej pomocy !!!

Zapraszamy wszyskich ch├¬tnych na kurs pierwszej pomocy, który b├¬dzie organizowany w naszej szkole w dniach 24-26.05.2013 . Koszt kursu to tylko 10 z┬│. Szczegó┬│owe informacje: http://tnij.org/kurspp.

  Dodano: 20:14:04 2013-04-17

  Dodano: 13:09:26 2013-04-17

Najlepsi z Jêzyka Angielskiego !

Dnia 16.04.2013 w Centrum Kszta┬│cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach odby┬│ si├¬ X Mi├¬dzypowiatowy Konkurs z J├¬zyka Angielskiego. Co roku nasz┬▒ szko┬│├¬ reprezentuje troje uczniów. Tym razem, po eliminacjach szkolnych, w kolejnym etapie wzi├¬li udzia┬│ uczniowie klas drugich: Oskar M┬▒dry, Aleksander Wasi┬│ek i Aleksandra Zych. Nasi uczniowie odnie┬Âli ogromny sukces i zaj├¬li wysokie miejsca. Aleksander Wasi┬│ek - I miejsce; Aleksandra Zych - III miejsce, a Oskar M┬▒dry - wyró┬┐nienie. Gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 21:48:46 2013-04-16

Rafa┬│ w finale Internetowego Konkursu z matematyki !

Rafa┬│ Ko┬│tun, ucze├▒ klasy III B zosta┬│ finalist┬▒ XIV edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkó┬│ ┬Žrednich z przedmiotu Matematyka prowadzonego przez Politechnik├¬ Warszawsk┬▒. Zawody fina┬│owe odby┬│y si├¬ w sobot├¬ 13 kwietnia 2013 roku. Przypomnijmy, ┬┐e móg┬│ w nich wzi┬▒├Ž udzia┬│ ka┬┐dy ucze├▒ ( Wink), który z sukcesem przeszed┬│ przez 5 serii zada├▒ testowych wielokrotnego wyboru oraz rozwi┬▒za┬│ 10 zada├▒ otwartych, ocenianych przez komisj├¬ konkursow┬▒ w skali od 0 do 10 punktów za ka┬┐de. Próg kwalifikacyjny, to 90% mo┬┐liwych do zdobycia punktów. Poziom umiej├¬tno┬Âci uczestników tegorocznej edycji by┬│ bardzo wysoki. Rafa┬│, gratulujemy. ┬»yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 21:22:51 2013-04-11

Rozstrzygniêto konkurs na logo szko³y!!!

Informujemy, i┬┐ konkurs na logo szko┬│y wygra┬│a uczennica klasy II a Klaudia Makuch. Prace pozosta┬│ych uczestników konkursu mo┬┐na obejrze├Ž  w  galerii.

Gratulujemy!!

  Dodano: 15:36:52 2013-04-11

Informacja dla nauczycieli i uczniów!

Uprzejmie prosimy, aby nie parkowa├Ž samochodów  na wje┬╝dzie na ulic├¬ ks.Jerzego Popie┬│uszki.

  Dodano: 12:12:24 2013-04-10

  Dodano: 17:30:53 2013-04-09

Nasz uczeñ bêdzie reprezentowa³ miasto !

W dniu 06 kwietnia 2013 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa├▒stwowych w Radomiu , odby┬│y si├¬ Eliminacje miejsko-powiatowe do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po┬┐arniczej „M┬│odzie┬┐ Zapobiega Po┬┐arom”.
W III grupie wiekowej I miejsce zaj┬▒┬│ Krzysztof Mazur z klasy III b  i  to on b├¬dzie reprezentowa├Ž nasze miasto w eliminacjach wojewódzkich. Krzysztof ma du┬┐e do┬Âwiadczenie i wiedz├¬ po┬┐arnicz┬▒ uczestniczy┬│ w Turniejach Wiedzy Po┬┐arniczej od  szko┬│y podstawowej. W 2007 roku startowa┬│ po raz pierwszy i wygra┬│ eliminacje w Radomiu. Od tamtego czasu kilkakrotnie by┬│ laureatem Eliminacji Powiatowych, reprezentuj┬▒c Miasto Pionki równie┬┐ na Eliminacjach Wojewódzkich Turnieju.

  Dodano: 21:49:57 2013-04-04

Dzie├▒ otwarty dla rodziców
Dnia 8 kwietnia 2013r. od godziny 17.30 zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkania z wychowawcami i nauczycielami naszej szko┬│y.
  Dodano: 19:15:09 2013-03-29

   ┬»yczenia Zdrowych, Spokojnych,
 Pe┬│nych Rodzinnego Ciep┬│a i Rado┬Âci
                 ┬Žwi┬▒t Wielkanocnych!

Sk┬│adaj┬▒ Dyrekcja, Grono Pedagogiczne     i wszyscy pracownicy Liceum w Pionkach

  Dodano: 13:48:10 2013-03-28

Ogromny sukces Rafa┬│a Ko┬│tuna
 
 
Rafa┬│ Ko┬│tun ucze├▒ klasy III b zosta┬│ finalist┬▒ LXIV Olimpiady Matematycznej. Dzi┬ ju┬┐ Rafa┬│ mo┬┐e spa├Ž spokojnie, matur├¬ z matematyki ma zdan┬▒ na obu poziomach na 100%. O tak zdolnego, przysz┬│ego studenta b├¬d┬▒ zabiega├Ž najbardziej renomowane wy┬┐sze uczelnie. Ten spektakularny sukces zawdzi├¬cza niezwyk┬│ym zdolno┬Âciom matematycznym oraz ci├¬┬┐kiej pracy. Rafa┬│ w swojej szkolnej karierze zwyci├¬┬┐a┬│ w licznych konkursach matematycznych i fizycznych, wszystkich nie sposób tutaj wymieni├Ž, mo┬┐na o nich przeczyta├Ž na naszej stronie.
Pasj├¬ matematyczn┬▒  Rafa┬│ móg┬│ rozwija├Ž pod okiem pani Katarzyny Posackiej, która bez w┬▒tpienia przyczyni┬│a si├¬ do tego sukcesu. Jest to pedagog potrafi┬▒cy "szlifowa├Ž diamenty", ogromnie zaanga┬┐owany w prac├¬ zarówno z elit┬▒ matematyczn┬▒, jak i uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Serdecznie gratulujemy Rafa┬│owi i pani Katarzynie Posackiej. 

Takie sukcesy ucznia, nauczyciela i szko┬│y nie zdarzaj┬▒ si├¬ cz├¬sto. Spo┬Âród wszystkich szkó┬│ naszego regionu jeszcze tylko jedno liceum radomskie mo┬┐e pochwali├Ž si├¬ finalistami tegorocznej olimpiady matematycznej.

  Dodano: 14:56:00 2013-03-21

                                WSPÓ┬úPRACA MCK/PPP Z LO W PIONKACH 
21 marca odby┬│y si├¬ ostatnie zaj├¬cia ko├▒cz┬▒ce cykl spotka├▒ promocyjno-informacyjnych z uczniami Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im. M. D┬▒browskiej w Pionkach, maj┬▒ce na celu przedstawienie oferty M┬│odzie┬┐owego Centrum Kariery i Punktu Po┬Ârednictwa Pracy w Pionkach, udzielenie informacji na temat projektu „OHP jako realizator us┬│ug rynku pracy” wspó┬│finansowanego ze ┬Ârodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┬│ecznego oraz warunków uczestnictwa w wy┬┐ej wymienionym projekcie .....

  Dodano: 14:37:11 2013-03-21

Uwaga konkurs !!! 

Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce og┬│asza konkurs na LOGO szko┬│y. Nasza placówka nie posiada w┬│asnego znaku graficznego. Pragniemy to zmieni├Ž i mamy nadziej├¬, ┬┐e przy Waszej pomocy uda nam si├¬ tego dokona├Ž. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania si├¬ z regulaminem konkursu. Regulamin konkursu

  Dodano: 21:02:47 2013-03-20

                                                      4 DNI PRACY WOLONTARIUSZY

    W miniony weekend (15-17 marca) po raz kolejny zosta┬│a przeprowadzona ┬Žwi┬▒teczna Zbiórka ┬»ywno┬Âci, w której czynny udzia┬│ wzi├¬li wolontariusze naszej szko┬│y. Przez 3 dni dy┬┐urowali oni w pionkowskim sklepie "Ola". Zach├¬cali klientów do w┬│┬▒czenia si├¬ do akcji zbiórki ┬┐ywno┬Âci, która trafi┬│a do podopiecznych lokalnych organizacji charytatywnych, wspieranych przez Radomski Bank ┬»ywno┬Âci.

    Natomiast w czwartek 14 marca wolontariusze pomagali w imprezie organizowanej przez Warsztaty Terapii Zaj├¬ciowej pod nazw┬▒ "Tradycje Wielkanocne". Impreza odby┬│a si├¬ w PSP nr 5 w Pionkach.

    ┬ú┬▒cznie w akcjach wzi├¬┬│o udzia┬│ 30 wolontariuszy.

    Koordynatorka SKW - Paulina Lasota dzi├¬kuje wszystkim wolontariuszom zaanga┬┐owanym w wy┬┐ej wymienione akcje za aktywn┬▒ prac├¬.

  Dodano: 16:13:58 2013-03-20

                                       "┬Žpiewa├Ž ka┬┐dy mo┬┐e,     
                                    troch├¬ lepiej lub troch├¬ gorzej, 
                                           ale nie oto chodzi,
                                        jak co komu wychodzi"

                 Zapraszamy wszystich uczniów naszej szko┬│y,

                              gimnazjalistów oraz rodziców

                                               na

                                       Talent Show

   który odb├¬dzie si├¬ 22 marca 2013 w budynku naszej szko┬│y.

  Dodano: 20:05:22 2013-03-19

Uwaga !!!

Dnia 21 marca 2013 o godz. 9:00 - 10:30 odbêdzie siê w naszej szkole Miêdzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny".

Wszystkim uczestnikom ┬┐yczymy powodzeniaSmile.

  Dodano: 14:14:00 2013-03-08

DZIE├Ĺ KOBIET
 
Wszystkim kobietom pracuj±cym i ucz±cym siê w naszej szkole ¿yczymy,
┬┐eby ka┬┐dego dnia:
 
mia³y anielsk± duszêInnocent
by┬│y ┬│agodne jak owieczki
promienia³y piêknem jak wschodz±ce s³oñceKiss
b┬│yszcza┬│y jak diamenty
pachnia┬│y jak najdro┬┐sze perfumy
by┬│y delikatne jak chi├▒ska porcelanaEmbarassed
odznacza³y siê stoickim spokojem
i by³y wyrozumia³e dla swoich mê¿czyzn Wink
 
┬┐yczy
m├¬ska cz├¬┬Â├Ž LO Smile
 
 
 
  Dodano: 15:22:59 2013-03-04

Rekolekcje Wielkopostne w dniach 6-8 marca 2013

6 marca   9:00 Msza ┬Žwi├¬ta z nauk┬▒ rekolekcyjn┬▒

             15:00 Nauka rekolekcyjna a sali audio-wizualnej

7 marca  9:00 Msza ┬Žwi├¬ta z nauk┬▒ rekolekcyjn┬▒

             15:00 Nauka rekolekcyjna a sali audio-wizualnej

8 marca  9:00 Nabo┬┐e├▒stwo Drogi Krzy┬┐owej, przygotowanie do spowiedzi, spowied┬╝,  

                      Msza ┬Žwi├¬ta z nauk┬▒ na zako├▒czenie rekolekcji

  Dodano: 12:41:16 2013-03-04

Matematyczne zmagania rozpoczête!


Dnia 1.03.2013 r. odby┬│y si├¬ eliminacje szkolne X Mi├¬dzypowiatowego Zespo┬│owego Konkursu Matematycznego. Wzi├¬┬│o w nim udzia┬│ 48 uczniów. Do fina┬│u, który odb├¬dzie si├¬ 5.04.2013 r. w I┬│┬┐y, zakwalifikowa┬│y si├¬ dwie dru┬┐yny reprezentuj┬▒ce:
- poziom rozszerzony: Szymon Brodowski, Jakub Kwa┬Ânik, Robert Lis;
- poziom podstawowy: Szymon Bojek, Daniel Jastrzêbski, Igor Matysiak.


Serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy powodzenia!

  Dodano: 16:24:56 2013-03-03

Krzysztof Mazur w finale konkursu po┬┐arniczego!!! 

20 lutego w CKZiU odby┬│ si├¬szkolny etap "Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po┬┐arniczej"-M┬│odzie┬┐ zapobiega po┬┐arom. W konkursie wzi├¬┬│o udzia┬│ 16 osób z klas II i III. Cztery osoby: Krzysztof Mazur, Piotr Krzysztofik, Micha┬│ Dró┬┐d┬┐ i Martyna Maj zakwalifikowa┬│y si├¬ do eliminacji miejskich, które odby┬│y sie 28 lutego w Gimnazjum nr 2 w Pionkach. Uczniowie pisali test sk┬│adaj┬▒cy si├¬ z 30 pyta├▒. Krzysztof Mazur zaj┬▒┬│ I miejsce w III-ciej grupie wiekowej i zakwalifikowa┬│ si├¬ do eliminacji powiatowych, które odb├¬d┬▒ si├¬ 15 marca w Radomiu.

Gratulujemy Krzysiowi i ┬┐yczymy powodzenia!

  Dodano: 21:16:17 2013-03-01

Rafa┬│ najlepszy na Mazowszu!!! 

Rafa┬│ Ko┬│tun ucze├▒ klasy III b zosta┬│ zakwalifikowany do fina┬│u Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu: matematyka. Prac├¬ Rafa┬│a w etapie okr├¬gowym komisja konkursowa oceni┬│a na 94 punkty (na 100 mo┬┐liwych). Dzi├¬ki temu uplasowa┬│ si├¬ na 12 miejscu w kraju. Warto podkre┬Âli├Ž, ┬┐e wynik uzyskany przez Rafa┬│a jest najwy┬┐szym spo┬Âród wszystkich, jakie osi┬▒gn├¬li uczniowie z Mazowsza.
Micha┬│ Dró┬┐d┬┐, ucze├▒ klasy II B, równie┬┐ osi┬▒gn┬▒┬│ du┬┐y sukces docieraj┬▒c do etapu okr├¬gowego i uzyskuj┬▒c w nim liczb├¬ punków przewy┬┐szaj┬▒c┬▒ wyniki wielu jego rówie┬Âników.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” uczniowie naszej szko┬│y uczestnicz┬▒ dopiero po raz drugi. Cieszy fakt, ┬┐e z takim powodzeniem.
Panowie – gratulujemy. Rafa┬│owi ┬┐yczymy sukcesu w finale, który odb├¬dzie si├¬
24 marca 2013 roku. B├¬dziemy trzyma├Ž kciuki.

  Dodano: 18:03:13 2013-02-28

Uwaga !!! 

Og┬│aszamy nabór na rok szkolny 2013/2014 do klas pierwszych o profilach:

-akademicko-politechnicznym z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i j.angielskiego

-biomedycznym z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i i fizyki

-turystyczno-sportowym z rozszerzonym programem nauczania geografii, j.angielskiego, j. niemieckiego/j.francuskiego (do wyboru) oraz zwi├¬kszon┬▒ ilo┬Âci┬▒ wychowania fizycznego

-humanistycznym z rozszerzonym programem nauczania j.polskiego, historii i geografii

Szczegó┬│owe informacje b├¬d┬▒ dost├¬pne wkrótce.

  Dodano: 15:57:47 2013-02-28

28 lutego 2013 roku w naszyn liceum, odby┬│a si├¬  kolejna akcja krwiodawstwa zorganizowana przez  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  Oddawanie krwi daje satysfakcj├¬ bycia lepszym cz┬│owiekiem,  dlatego w miar├¬ naszych
mo┬┐liwo┬Âci oraz  potrzeb  RCKiK  takie akcje przeprowadzamy systematycznie. Cieszy nas fakt, ┬┐e nie tylko m┬│odzie┬┐, ale równie┬┐ mieszka├▒cy naszego miasta bardzo ch├¬tnie dziel┬▒ si├¬ najcenniejszym darem jakim jest krew. Mimo i┬┐ ig┬│a napawa nas l├¬kiem uda┬│o si├¬ dzisiaj pozyska├Ž ponad 7 litrów krwi od 17 dawców. Mo┬┐e w przysz┬│o┬Âci i Ty do┬│┬▒czysz do nas! Zapraszamy na nast├¬pn┬▒ akcj├¬ w naszej szkole,
która odb├¬dzie si├¬ 23 maja (czwartek) b.r. PozdrawiamySmile
  Dodano: 09:51:18 2013-02-27

Uwaga!!! 

Informujemy, ┬┐e nasza uczennica Lis Anna z kl Ic  zakwalifikowa┬│a do fina┬│u konkursu "Wokó┬│ muru berli├▒skiego - niemcy po II drugiej wojnie ┬Âwiatowej".

¯yczymy powodzenia w finale.

  Dodano: 09:47:20 2013-02-27

Wyró┬┐nienie w konkursie chemicznym!

Micha┬│ Sobol z kl IIIb zosta┬│ wyró┬┐niony w finale XXX Regionalnego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 2012/2013.

Serdecznie gratulujemy.

  Dodano: 09:43:54 2013-02-27

Kolejny sukces polonistyczny naszej uczennicy! 

Ilona Ko┬│odziej z kl IIIa odnios┬│a sukces na etapie okr├¬gowym XLIII Olimpiady Literatury i J├¬zyka Polskiego. Pomy┬Âlnie przesz┬│a etap pisemny i 9 marca 2013 roku przyst┬▒pi do ustnej cz├¬┬Âci olimpiady.

Gratulujemy i trzymamy kciuki.

  Dodano: 10:40:43 2013-02-26

Uwaga !!!

28 lutego 2013 odbêdzie siê w naszej szkole kolejna akcja honorowego krwiodawstwa.

  Dodano: 15:04:43 2013-02-25

Uwaga !!!

Redakcja LOOK-magazine informuje, i¿ na stronie pojawi³y siê nowe artyku³y. Zapraszamy do lektury.

  Dodano: 14:33:15 2013-02-22

Talent lieracki rodem z Liceum
 
Niebywa┬│ym osi┬▒gni├¬ciem mo┬┐e si├¬ poszczyci├Ž Micha┬│ Mazurek, absolwent naszej szko┬│y, wschodz┬▒ca gwiazda na rynku wydawniczym.
W┬│a┬Ânie ukaza┬│o si├¬ przedpremierowe wydanie jego pierwszej ksi┬▒┬┐ki pt. "Architekt z┬│a". W ramach promocji ksi┬▒┬┐ki Micha┬│ odwiedzi┬│ nasz┬▒ szko┬│├¬, spotka┬│ si├¬ ze swoj┬▒ wychowawczyni┬▒ pani┬▒ Ann┬▒ Berezowsk┬▒ i polonistk┬▒ pani┬▒ Joann┬▒ Paw┬│owsk┬▒. Obie nauczycielki otrzyma┬│y w prezencie powie┬Â├Ž z dedykacj┬▒ autora. Obie nie opar┬│y si├¬ wci┬▒gaj┬▒cej fabule i sympatycznym detektywom, bohaterom "Architekta z┬│a" i t├¬ lektur├¬ maj┬▒ ju┬┐ za sob┬▒.
Oficjalna premiera ksi┬▒┬┐ki odb├¬dzie si├¬ 4 marca w ksi├¬garniach Empik w ca┬│ej Polsce, ju┬┐ teraz mo┬┐na j┬▒ kupi├Ž w ksi├¬garniach internetowych. Zach├¬camy do lektury.
Ciekawa osobowo┬Â├Ž, refleksyjna natura, szrokie horyzonty i pasja to pzrepis na sukces Micha┬│a. Niewielu osobom w tak m┬│odym wieku udaje si├¬ zaistnie├Ž na, tak przecie┬┐ wymagaj┬▒cym, rynku wydawniczym. Gratulujemy Ci Micha┬│, chocia┬┐ nale┬┐a┬│o by chyba u┬┐y├Ž bardziej oficjalnej formy Panie Michale. Czekamy z niecierpliwo┬Âci┬▒ na cz├¬┬Â├Ž 2 powie┬Âci.
  Dodano: 12:37:42 2013-02-21

Serdeczne gratulacje dla Piotrka
 
Rozstrzygni├¬to konkurs Media Markt "Bierz co chcesz".  Zwyci├¬zc┬▒ zosta┬│ absolwent naszej szko┬│y Piotr Mikusek. SurprisedPiotrek uko├▒czy┬│ klas├¬ matematyczno - fizyczn┬▒, ale jego zainteresowania oscylowa┬│y wokó┬│ przedmiotów humanistycznych.
Fascynacje przesz┬│o┬Âci┬▒, histori┬▒ da┬│y o sobie zna├Ž w stylizacji j├¬zyka jak┬▒ pos┬│u┬┐y┬│ si├¬ Piotrek w tek┬Âcie konkursowym. Jury zachwyci┬│o si├¬ oryginalno┬Âci┬▒ i dopracowaniem stylistycznym. Pani Joanna Paw┬│owska, ucz┬▒ca go j├¬zyka polskiego stwierdzi┬│a: "To ca┬│y Piotru┬Â, jedyny w swoim rodzaju, oryginalny i ujmuj┬▒cy". Wspominmy go z ogromn┬▒ sympati┬▒. Jego specyficzne poczucie humoru, elokwencja, ci├¬te riposty wspominane s┬▒ przez kole┬┐anki, kolegów i nauczycieli. Ju┬┐ jako ucze├▒ naszej szko┬│y da┬│ si├¬ pozna├Ž  jako osoba kreatywna, wiedzia┬│, ┬┐e "jest skazany na sukces".
Cieszymy siê z Tob± Piotrek i pozdrawiamy SmileSmileSmile
Zapraszamy do szko┬│y, chcemy od Ciebie us┬│ysze├Ž relacje z tej niesamowitej "eskapady".
Pozdrawiamy tak┬┐e wspieraj┬▒cych Piotrka w realizacji tego karko┬│omnego przedsi├¬wzi├¬cia: B┬│a┬┐eja, Ma├Žka, Dawida i Szymka ( niez┬│a fotkaWink)
  Dodano: 11:11:43 2013-02-20

Informujemy, ┬┐e wystartowa┬│y zapisy do Ogólnopolskiego Turnieju Pi┬│ki No┬┐nej dla dzieci do lat 10 "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" czyli Mistrzostwa dziewcz┬▒t i ch┬│opców w kategorii U-10, w którym g┬│ówn┬▒ nagrod┬▒ jest wyjazd na mecz Anglia-Polska. Zapisy na www.zpodworkanastadion.pl.
  Dodano: 14:33:40 2013-02-13

                           DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE

                                      LICEUM OGÓLNOKSZTA┬úC┬íCEGO

                                                    ZAPRASZAJ┬í

 M┬úODZIE┬» III KLAS GIMNAZJALNYCH, WYCHOWAWCÓW I RODZICÓW NA

                                        DZIE├Ĺ PRZEDSI├ŐBIORCZO┬ŽCI

                     KTÓRY ODB├ŐDZIE SI├Ő 15 LUTEGO 2013 O GODZ. 12:30*

OFERUJEMY SPOTKANIA ZE STUDENTAMI I EKSPERTAMI Z RÓ┬»NYCH DZIEDZIN:

 INGWISTYKI, FIZYKI, TURYSTYKI, REKLAMY, BIOLOGII, INFORMATYKI.

Szczegó┬│owy harmonogram.

*┬Žcie┬┐ka Ratownictwo i rehabilitacja rozpocznie sie o godz. 11:30

  Dodano: 12:32:58 2013-02-05

                                 Kolejne sukcesy Rafa┬│a!!!

Informujemy, i┬┐ Rafa┬│ Ko┬│tun zakwalifikowa┬│ si├¬ do fina┬│u XIX Konkursu Fizycznego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium O┬Âwiaty i Politechnik├¬ Warszawsk┬▒ . Rafa┬│ zosta┬│ równie┬┐ zakwalifikowanych do etapu okr├¬gowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej 2012/13.

Gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów!

  Dodano: 12:31:43 2013-02-05

Uwaga maturzy┬Âci i absolwenci!

Dnia 7 lutego 2013r. up┬│ywa termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych. Osoby, które chc┬▒ dokona├Ž zmian proszone s┬▒ o zg┬│oszenie si├¬ do sekretariatu szko┬│y w godzinach od 9.00 do 14.00. Po w/w terminie deklaracja wst├¬pna b├¬dzie uznana jako ostateczna.

Absolwenci, którzy chc┬▒ zrezygnowa├Ž ze zdawania matury w sesji wiosennej 2013 proszeni s┬▒ o pisemn┬▒ informacj├¬.

  Dodano: 12:23:38 2013-02-05

UWAGA ! ZMIANA TERMINU !

Z powodów technicznych termin próbnej matury pisemnej z j├¬zyka polskiego na poziomie rozszerzonym ulega zmianie : wszyscy zainteresowani proszeni s┬▒ o przybycie w ┬Ârod├¬ 06 lutego na godz. 9:00.

  Dodano: 21:26:08 2013-01-25

                                 Polonistyczny sukces uczennicy !!!


Ilona Ko┬│odziej (uczennica klasy 3a) zakwalifikowa┬│a si├¬ do etapu okr├¬gowego              XLIII Olimpiady Literatury i J├¬zyka Polskiego. Ilona b├¬dzie reprezentowa├Ž nasz┬▒ szko┬│├¬ 16 lutego 2013r. w Kielcach. 

Gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów

  Dodano: 21:21:07 2013-01-25

 

Wykaz zaj├¬├Ž i konsultacji dla uczniów w czasie ferii 2013.

 

  Dodano: 14:36:35 2013-01-21

                        Rafa┬│ w zawodach II stopnia Olimpiady Matematycznej!!!

Informujemy, ┬┐e Rafa┬│ Ko┬│tun zosta┬│ zakwalifikowany do zawodów II stopnia LXIV Olimpiady Matematycznej, które odb├¬d┬▒ si├¬ 22 i 23 lutego 2013 r.

Serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 11:52:30 2013-01-18

Kolejny sukces naszej uczennicy!!!

Kalina Szewczyk, uczennica kl II b odnios┬│a ogromny sukces z j├¬zyka angielskiego. Zakwalifikowa┬│a si├¬ do etapu okr├¬gowego 37 Olimpiady J├¬zyka Angielskiego. Osi┬▒gni├¬cie jest tym wi├¬ksze, ┬┐e Kalina jest uczennic┬▒ klasy drugiej. To wyró┬┐nienie jest efektem jej systematycznej pracy i pasji j├¬zykiem angielskim. W wolnym czasie Kalina redaguje internetow┬▒ gazetk├¬ w tym j├¬zyku. W poniedzia┬│ek Kalina sprawdzi swoj┬▒ wiedz├¬ na etapie okr├¬gowym w Ostro┬│├¬ce.

Trzymamy kciuki i ┬┐yczymy sukcesu. Good luck!

  Dodano: 15:12:45 2013-01-16

Kolejny sukces naszego ucznia !!!

Informujemy, i┬┐ ucze├▒ klasy III b Micha┬│ Sobol zakwalifikowa┬│ sie do fina┬│u XXX Regionalnego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

Gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 15:08:48 2013-01-12

                               Licea oceniono – nasze liceum doceniono!
Fakty:
10 stycznia 2013 opublikowano Ogólnopolski Ranking Szkó┬│ Ponadgimnazjalnych 2013 miesi├¬cznika "Perspektywy” oraz dziennika "Rzeczpospolita”.
Liceum im. Marii D┬▒browskiej poprawi┬│o swój zesz┬│oroczny wynik - znalaz┬│o si├¬ na li┬Âcie   500 najlepszych  w ca┬│ym kraju – zaj├¬┬│o 418. miejsce! Na tle naszego regionu wypadamy jeszcze lepiej, zaj├¬li┬Âmy 75. pozycj├¬ w województwie mazowieckim, 5. w okr├¬gu radomskim (tu┬┐ za „kochanowskim”, „cha┬│ubi├▒skim”, „czachowskim” i „katolikiem”) oraz zaszczytne pierwsze miejsce w powiecie. W rankingu licealnym wzi├¬to pod uwag├¬ liczb├¬ olimpijczyków (30 procent wyniku), wynik matury podstawowej (25 procent), matury z przedmiotów dodatkowych (40 procent) i opini├¬ rektorów uczelni wy┬┐szych (5 procent).
Refleksja: Na tak dobry wynik zapracowali wspólnie uczniowie i grono pedagogiczne. Wszyscy wiemy, ┬┐e „do sukcesu nie ma ┬┐adnej windy, trzeba i┬Â├Ž po schodach..." dlatego metodyczna, systematyczna praca, codzienne zaj├¬cia grupowe i indywidualne, inwestycja w m┬│odego cz┬│owieka to droga do osi┬▒gni├¬cia zamierzonego celu. Dzi├¬kujemy tym, którzy w tej drodze nam towarzysz┬▒. Nie mo┬┐emy teraz spocz┬▒├Ž na laurach - mamy 418 powodów, aby sta├Ž si├¬ najlepszym liceum w krajuSmile
Wnioski:  Zaistnienie szko┬│y w rankingu to nie tylko statystyka, to przede wszystkim presti┬┐, a dyplom uko├▒czenia presti┬┐owej szko┬│y szerzej otwiera drzwi do dalszej edukacji i kariery. Najlepsza szko┬│a, najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie – jeste┬Âmy skazani na sukces. Gimnazjalisto, pami├¬taj o tym...

 

  Dodano: 13:46:12 2013-01-10

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szko┬│y dnia 13-01-2013 (niedziela) na  godz.17:00 na dyskotek├¬ szkoln┬▒.Laughing

  Dodano: 15:05:07 2013-01-07

Uwaga, nasi uczniowie walcz┬▒ o indeks AGH!!!

Informujemy, i┬┐ dwaj uczniowie naszej szko┬│y Rafa┬│ Ko┬│tun z kl. IIIb oraz Micha┬│ Dró┬┐d┬┐ z kl. IIb zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu VI Ogólnopolskiej Olimpiady "O diamentowy indeks AGH" z przedmiotu matematyka. Praca Rafa┬│a uzyska┬│a 100% przeliczeniowych punktów a Micha┬│a 71%.

Serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

Czytaj wiêcej

  Dodano: 14:43:41 2013-01-03

Przypominamy, i┬┐ 10 Stycznia 2013 r. o godz 10.00 odb├¬dzie si├¬ XXVIII edycja  Olimpiady Ekologicznej. Zg┬│oszenia do 7 stycznia do Pani Barbary Mazur.

  Dodano: 11:16:15 2013-01-03

Dzie├▒ otwarty dla rodziców
 
Dnia 7 stycznia 2013r. od godziny 17.30 zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkania z wychowawcami i nauczycielami naszej szko┬│y.
  Dodano: 16:41:06 2012-12-23

        Wszystkim uczniom, absolwentom oraz ich rodzinom 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy szko┬│y ┬┐ycz┬▒  zdrowych, weso┬│ych ┬Žwi┬▒t Bo┬┐ego Narodzenia oraz Szcz├¬┬Âliwego Nowego Roku 2013.
Niech nie opuszcza Was pomy┬Âlno┬Â├Ž i spe┬│ni┬▒ si├¬ marzenia te du┬┐e i te ma┬│e.

  Dodano: 10:08:54 2012-12-20

UWAGA!

10 Stycznia 2013 r. o godz 10.00 odb├¬dzie si├¬ XXVIII edycja  Olimpiady Ekologicznej. Zg┬│oszenia do 7 stycznia do Pani Barbary Mazur.

  Dodano: 09:54:16 2012-12-20

Oddajemy krew.

13 XII w LO w Pionkach odby┬│a si├¬ kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Zg┬│osi┬│o si├¬ do niej  wielu ch├¬tnych lecz z przyczyn zdrowotnych nie wszyscy mogli wzi┬▒├Ž w niej udzia┬│ . 17 uczniów odda┬│o po 450 ml krwi co stanowi 9% z ogólnej obj├¬to┬Âci krwi doros┬│ego cz┬│owieka . ┬ú┬▒cznie przekazali┬Âmy prawie 8 litrów lekarstwa ratuj┬▒cego ┬┐ycie.

  Dodano: 22:18:50 2012-12-19

      Wigilia dla dzieci z TPD     

         17 grudnia  w naszej szkole odby┬│a si├¬ Wigilia dla podopiecznych Towarzystwa Przyjació┬│ Dzieci. Uczniowie liceum po raz kolejny podj├¬li si├¬ zbiórki s┬│odyczy i zabawek. Zabiegali tak┬┐e o wsparcie finansowe. 
          Inicjatywa naszych licealistów spotka┬│a si├¬ z du┬┐ym zainteresowaniem ze strony pionkowskiej spo┬│eczno┬Âci. W akcj├¬ zaanga┬┐owa┬│y si├¬ liczne przedsi├¬biorstwa, sklepy oraz wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. Warto doda├Ž, ┬┐e grono uczniów ch├¬tnych do udzia┬│u w Wigilii nieustannie wzrasta. Liceali┬Âci próbuj┬▒ zarazi├Ž pasj┬▒ czynienia dobra kole┬┐anki i kolegów z innych szkó┬│, dlatego w tym roku na uroczysto┬Â├Ž zostali zaproszeni przedstawiciele PG 1 i PG 2. W┬Âród go┬Âci tradycyjnie znalaz┬│ si├¬ pan burmistrz Marek Janeczek oraz prezes TPD pan Henryk Jakubowski.
 Ogromne podzi├¬kowania  nale┬┐┬▒ si├¬ sponsorom, do których nale┬┐┬▒:
- Burmistrz Miasta Pionki Marek Janeczek,
- Soudal Manufacturing Sp. Z.o.o.,
- Stacja paliw “Bliska” Pionki,
- Kwiaciarnia „Gonia”,
- pan Dariusz Klich „Edemar”,
- Szko┬│a Podstawowa w Czarnej,
- pan Pawe┬│ Król,
- Restauracja „Royal”,
- Apteka pani Fliszkiewicz,
- Sklep ogólnospo┬┐ywczy „Ola”,
- Sklep papierniczy „Kamex” pani Olewi├▒ska,
- Kancelaria notarialna pani Anna Wik┬│acz,
- firma  Bochem,
- Powszechna Spó┬│dzielnia Spo┬┐ywców „Spo┬│em”,
- Fabryka Amunicji My┬Âliwskiej „FAM”,
- Zak┬│ad pogrzebowy „Hades”,
- Pizzeria „Duet”,
- Personel przychodni medycznej „Zdrowie”,
- Gor┬▒ce serduszka anio┬│ków LO, ┬Žwi├¬ty Miko┬│aj i jego elfy.
          Uroczysto┬Â├Ž rozpocz├¬┬│o przywitanie go┬Âci oraz przemowy. Nast├¬pnie ksi┬▒dz odmówi┬│ modlitw├¬ i wszyscy podzielili si├¬ op┬│atkiem. Nad dzie├Žmi czuwa┬│y uczennice przebrane za ┬Ânie┬┐ynki, elfy i wró┬┐ki. Oprócz pocz├¬stunku, liceali┬Âci przygotowali liczne konkursy i zabawy. Wszyscy mogli tak┬┐e zobaczy├Ž filmik dokumentuj┬▒cy dotychczasowe Wigilie, a by┬│o ich ju┬┐ 5. Punktem kulminacyjnym by┬│o przybycie ┬Žwi├¬tego Miko┬│aja i rozdanie prezentów. Przedsi├¬wzi├¬cie by┬│o wspierane przez pani┬▒ dyrektor Ew├¬ Glego┬│├¬, a koordynacj┬▒ pracy zaj├¬┬│y si├¬ pani M. Ba├▒kowska, pani A. Kozesta├▒ska-Grabowska i  J. Warcho┬│. Inicjatywa m┬│odych ludzi przy wsparciu doros┬│ych o wielkich sercach kolejny raz wywo┬│a┬│a na twarzach dzieci radosny u┬Âmiech. 

Fotoreporta┬┐.

  Dodano: 22:05:08 2012-12-19

Informacja dla uczniów, którym przys┬│uguje stypendium szkolne.

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach, ul. Le┬Âna 5 informuje, ┬┐e stypendia szkolne za okres od wrze┬Ânia do grudnia 2012r. wyp┬│acane b├¬d┬▒ w dniu 21 grudnia 2012r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie zarz┬▒du, pokój nr 3.

Osoby, które z┬│o┬┐y┬│y dyspozycj├¬ przelania kwoty stypendium na konto bankowe proszone s┬▒ o odbiór decyzji we wskazanym wy┬┐ej terminie.

Nieodebranie decyzji b├¬dzie skutkowa┬│o wstrzymaniem przekazania ┬Âwiadczenia na konto bankowe.

  Dodano: 22:26:54 2012-12-17

                                     "I TY MO┬»ESZ ZOSTA├ć ┬ŽW. MIKO┬úAJEM"

Trwa akcja wolontarystyczna "I Ty mo┬┐esz zosta├Ž ┬Âw. Miko┬│ajem", podczas której zbieramy s┬│odycze i maskotki (do ┬Âwi┬▒tecznych paczek) dla najbiedniejszych dzieci z naszego miasta.

Tych, którzy jeszcze nie przy┬│┬▒czyli si├¬ do zbiórki, a chcieliby obdarowa├Ž odrobin┬▒ przyjemno┬Âci nasze ma┬│e pionkowskie szkraby - SERDECZNIE ZAPRASZAMYSmile

Do akcji zach├¬camy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szko┬│y.

Punktem zbiórki jest gabinet pedagoga szkolnego (do 19 grudnia).

  Dodano: 10:15:21 2012-12-17

Uwaga !

Za┬│oga LOok-magazine poszukuje ch├¬tnych i pe┬│nych twórczego zapa┬│u autorów do wspó┬│pracy go┬Âcinnie lub na sta┬│e . Zach├¬camy do spróbowania swoich si┬│!. Zg┬│oszenia do Pani T.Iskry. Jednocze┬Ânie informujemy, i┬┐ pojawi┬│y si├¬ artyku┬│y wydania grudniowego. Zapraszamy do lektury.

Za┬│oga LOok.

  Dodano: 21:53:00 2012-12-11

Uczennice IIc na zaj├¬ciach na Uniwerysytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu

5 grudnia uczennice z klasy IIc wraz z pani┬▒  Dorot┬▒ Dró┬┐d┬┐ wzi├¬┬│y udzia┬│ w projekcie „Uczniowie poznaj┬▒ chemi├¬ poprzez jej zastosowanie, rozwi┬▒zywanie problemów i wizualizacj├¬”. Zaj├¬cia odbywa┬│y si├¬ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. UTH okaza┬│o si├¬ bardzo przyjaznym miejscem dla uczniów. Przywitano nas smacznymi, polskimi pierogami i nie tylko ;). Spotkanie by┬│o prowadzone przez dr. in┬┐. Janusza Szczerb├¬, który ma do czynienia z chemi┬▒ ju┬┐ ponad 20 lat. Niezwykle ciekawie i z pasj┬▒ opowiada o tej dziedzinie nauki. "W laboratorium uczyli┬Âmy si├¬ dok┬│adnego miareczkowania, pipetowania oraz obs┬│ugi wagi analitycznej. Jedna z naszych kole┬┐anek stworzy┬│a swój pierwszy w ┬┐yciu roztwór chemiczny. Oprócz tego robili┬Âmy ciekawe do┬Âwiadczenia. Na koniec pan Janusz przedstawi┬│ nam pokaz chemiczny z barwnikiem zwanym indygotermem. Jeszcze kilkadziesi┬▒t lat temu naukowcy uznaliby takie zjawisko za magi├¬ ;).  Z niecierpliwo┬Âci┬▒ czekamy na nast├¬pne zaj├¬cia. "- mówi┬▒ uczennice kl II c.

Fotoreporta┬┐

  Dodano: 22:06:03 2012-12-06

                                                    Przygoda czeka za rogiem…
           Liceum odwiedzi┬│ absolwent – Jakub Abramowicz. Na pocz┬▒tku bie┬┐┬▒cego roku wzi┬▒┬│ udzia┬│ w konkursie "Praca jak marzenie 2" organizowanym przez firm├¬ FujiFilm i po kilkumiesi├¬cznych zmaganiach zosta┬│ jego laureatem. W ramach pracy marze├▒ przez trzy miesi┬▒ce podró┬┐owa┬│, robi┬▒c zdj├¬cia i testuj┬▒c sprz├¬t firmy FujiFilm.  Wyruszy┬│ w lipcu 2012 przemierzaj┬▒c Laos i Kambod┬┐├¬. Nast├¬pnie skierowa┬│ si├¬ za Wielk┬▒ Wod├¬ by pozna├Ž multikulturow┬▒ Kanad├¬, a na zako├▒czenie po ró┬┐nych drogach przejecha┬│ Namibii. Podczas spotkania z uczniami opowiada┬│ o swojej pasji, któr┬▒ s┬▒ podró┬┐e i fotografia. Rozmowa z autorem zdj├¬├Ž przybli┬┐y┬│a uczniom tajniki sztuki fotografowania pi├¬knych miejsc na ┬Âwiecie. Jakub Abramowicz na co dzie├▒ jest stomatologiem, ale wszystkie wolne chwile po┬Âwi├¬ca na wycieczki do dalekich krajów. Zwiedzi┬│ mi├¬dzy innymi Kanad├¬, Laos i Namibi – i o tych miejscach opowiada┬│ naszym uczniom. W czasie podró┬┐y nie korzysta z opieki biura turystycznego, dlatego spotykaj┬▒ go niezwyk┬│e przygody. Jak zaznaczy┬│ nasz go┬Â├Ž, jednym z kluczy do rozwijania pasji jest znajomo┬Â├Ž j├¬zyków obcych. A wiadomo, ┬┐e nasza szko┬│a daje mo┬┐liwo┬Â├Ž nauki trzech j├¬zyków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
          By┬│o to bardzo ciekawe spotkanie i wielu z nas zacz├¬┬│o na powa┬┐nie my┬Âle├Ž  o spe┬│nianiu marze├▒, bo… przygoda czeka za rogiem.

Fotoreporta┬┐.

  Dodano: 10:19:27 2012-12-06

Komunikat dla uczniów ubiegaj┬▒cych si├¬ o stypendium szkolne

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach informuje, ┬┐e stypendium szkolne dla uczniów za okres od wrze┬Ânia do grudnia 2012r. b├¬dzie wyp┬│acane w zale┬┐no┬Âci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.

Informacj├¬ o wysoko┬Âci przyznanego stypendium szkolnego mo┬┐na uzyska├Ž pod numerem tel. (048) 384 84 93 b┬▒d┬╝ osobi┬Âcie w pokoju nr 3, MZOiS ul. Le┬Âna 5.

Faktury i rachunki nale┬┐y sk┬│ada├Ž do MZOiS, ul. Le┬Âna 5, pokój nr 3, do dnia 07.12.2012r. Jednocze┬Ânie przypominamy, ┬┐e nie b├¬d┬▒ przyjmowane o┬Âwiadczenia o z┬│o┬┐eniu rachunków po wyp┬│aconym stypendium.

Dodatkowo informujemy, ┬┐e przyznane ┬Âwiadczenia b├¬d┬▒ przekazywane na konta bankowe, dlatego uprzejmie prosimy o z┬│o┬┐enie wraz z fakturami w┬│a┬Âciwego numeru konta bankowego.

  Dodano: 11:33:52 2012-12-04

Uwaga !!!

Dnia 7-XII-2012(pi┬▒tek) w godzinach 8:00-10:00 odb├¬dzie si├¬ Konkurs Lingwistyki Matematycznej . Wszystich zainteresowanych zapraszamy.

  Dodano: 16:14:20 2012-12-03

            Szko┬│a i liceali┬Âci znowu nagrodzeni w konkursie ”Moje spotkania z Puszcz┬▒”!

         28 listopada w Miejskim O┬Ârodku Kultury w Pionkach odby┬│o si├¬ uroczyste podsumowanie XXII edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszcz┬▒" zorganizowanego przez  Mazowiecki Zespó┬│ Parków Krajobrazowych, Miejski O┬Ârodek Kultury w Pionkach oraz Nadle┬Ânictwa: Kozienice, Radom i Zwole├▒. 
        Tegoroczny temat „Rok w ┬┐yciu drzewa” nak┬│oni┬│ wielu m┬│odych ludzi do krótkiej refleksji i podzielenia si├¬ swoimi obserwacjami. W eliminacjach szkolnych wystartowa┬│o 1166 uczniów z 40 szkó┬│. Do etapu regionalnego zg┬│oszono 259 prac. Jurorzy nagrodzili 36 uczestników konkursu, a 35 wyró┬┐nili.
         Uczniowie naszego liceum, dzi├¬ki pomocy p. Barbary Mazur i p. Aleksandry Gronczy├▒skiej, po raz kolejny nie zawiedli, zdobywaj┬▒c nagrody i wyró┬┐nienia we wszystkich dziedzinach twórczych swojej kategorii wiekowej. Odzwierciedleniem ich wspólnego sukcesu i zaanga┬┐owania jest nagroda przyznana szkole za najlepsze wyniki w konkursie. Wyró┬┐nieni uczniowie zdobyli sprz├¬t sportowy, ksi┬▒┬┐ki, kalendarze oraz rozmaite gad┬┐ety. Opraw├¬ artystyczn┬▒ uroczysto┬Âci u┬Âwietni┬│y recytacje fragmentów nagrodzonych prac literackich – dzi├¬ki Danieli Pusaterii, Joannie Kobylas i Agacie Furdze z klasy I b utwory mia┬│y szans├¬ wybrzmie├Ž wobec tak wy┬Âmienitego audytorium. Gratulujemy zwyci├¬zcom i ich opiekunom, a was  drodzy koledzy i kole┬┐anki zach├¬camy do wypróbowania swoich si┬│ w przysz┬│ym roku.
Wyró┬┐nienia i nagrody otrzymali:
-plastyka-  nagroda: Anna Kwa┬Ânik kl. IIc
-fotografia- nagroda: Pawe┬│ Warcho┬│ kl. Ib, wyró┬┐nienie: Katarzyna Rojek kl. IIc
-literatura- nagroda: Agata Rolnik kl. IIIb oraz Adrianna Skrzek i Iga Okulska kl. IIb,                                                                                                                         - wyró┬┐nienie: Lidia Wojciechowska, Karolina Wójcik kl. IIb.

Fotoreporta┬┐

  Dodano: 14:59:25 2012-11-29

Uwaga !!!

Informujemy, i┬┐ klasa II b prowadzi internetow┬▒ gazetk├¬ w j├¬zyku angielskim. Zapraszamy do lektury .

  Dodano: 14:16:49 2012-11-29

                                     Uczniowie LO na wyk┬│adach w Warszawie


           W czwartek 22 listopada 2012 roku grupa ch├¬tnych uczniów naszej szko┬│y skorzysta┬│a z zaproszenia na cykl wyk┬│adów z matematyki, organizowanych przez Politechnik├¬ Warszawsk┬▒. G┬│odni wiedzy liceali┬Âci wyruszyli z miasta o godzinie 13:00 . Uczestnikom wycieczki szcz├¬┬Âliwie uda┬│o si├¬ unikn┬▒├Ž warszawskiego t┬│oku na ulicy i punktualnie o 16:30 stawili si├¬ w auli  na pierwszy wyk┬│ad zatytu┬│owany „Wycinanki – sk┬│adanki, czyli o mierze inaczej”, który poprowadzi┬│ pan Wiktor Bartol. W planie by┬│y jeszcze dwa - „Paradoksy w rachunku prawdopodobie├▒stwa” pana Rafa┬│a Lata┬│y i „Pierwiastek z dwóch” pana Witolda Sadowskiego. 

            -"Wyk┬│ady bardzo mi si├¬ podoba┬│y, panowie potrafili zaciekawi├Ž m┬│odzie┬┐ tre┬Âciami, które g┬│osili. Je┬┐eli mia┬│abym wybra├Ž, to co na d┬│ugo zapami├¬tam to jest to po┬│┬▒czenie tematu „Paradoksu w rachunku prawdopodobie├▒stwa” z osob┬▒ Zygmunta Hajzera. Naprawd├¬, bardzo ciekawe nawi┬▒zanie "- wypowiedzia┬│a si├¬ jedna z uczennic.     

Zaj├¬cia na Politechnice Warszawskiej sko├▒czy┬│y si├¬ o 1930 i pe┬│ni wra┬┐e├▒ liceali┬Âci ruszyli w podró┬┐ powrotn┬▒, po dniu, który prawdopodobnie by┬│ zapowiedzi┬▒ tego, co czeka ich po dobrze zdanej maturze.

Fotoreporta┬┐

  Dodano: 22:24:27 2012-11-27

                                           Deutsch Wagen Tour w LO!

         26 listopada liceali┬Âci wzi├¬li udzia┬│ w ogólnopolskim programie promuj┬▒cym nauk├¬ j├¬zyka niemieckiego.
         Program ten obj├¬ty jest patronatem Instytutu Goethego.Uczniowie klas pierwszych chc┬▒c uczci├Ž 200 rocznic├¬ powstania pierwszego tomu ba┬Âni braci Grimm zorganizowali spotkanie, na którym przedstawili w┬│asn┬▒ interpretacj├¬ ba┬Âni pt.” Czterej muzykanci z Bremy” w j├¬zyku niemieckim.
         Do czynnego udzia┬│u w odbywaj┬▒cych si├¬ pó┬╝niej „ba┬Âniowych” konkursach zach├¬ca┬│y upominki. Wsparcie zapewni┬│a nam pani Agnieszka ┬»ó┬│kowska – lektor Instytutu Goethego. Przez atrakcyjny sposób przekazu uczniowie „a┬┐ garn├¬li si├¬ do wiedzy”  poszerzaj┬▒c swoj┬▒ wiedz├¬ o krajach niemieckoj├¬zycznych poprzez ciekawe gry i zabawy.

Fotoreporta┬┐.

  Dodano: 19:01:39 2012-11-27

Uwaga !!!

W pi┬▒tek 30 listopada 2012r. Pan Krzysztof Starnawski wyg┬│osi wyk┬│ad "Twierdzenie Napoleona". Serdecznie zapraszamy wszystich uczniów naszej szko┬│y na godz. 14:30 do sali nr 15.

  Dodano: 16:33:11 2012-11-22

Kulturalny maraton filmowy w LO!

       Klasa Ib, z pobudek kulturalnych i towarzyskich, zorganizowa┬│a w nocy z 16 na 17 listopada maraton filmowy.

       Marzenie uczniów urzeczywistni┬│y si├¬ dzi├¬ki pani dyrektor i przychylno┬Âci nauczycieli-opiekunów, którzy po┬Âwi├¬cili swój prywatny weekendowy czas. Wychowawczyni - p.J.Warcho┬│, p. M. Ba├▒kowskiej i p. B.Mazur. niestrudzenie czuwa┬│y nad spragnionymi filmowych wra┬┐e├▒ uczniami. Maraton rozpocz┬▒┬│ si├¬ o godz. 19.30, a zako├▒czy┬│ o 8.30 nast├¬pnego dnia. M┬│odzie┬┐ ┬┐ywo reagowa┬│a na projekcje filmowe, które - ┬┐eby zaspokoi├Ž wymagaj┬▒ce gusta - prezentowa┬│y ró┬┐ne gatunki. Klasa zadba┬│a nie tylko o dusz├¬ ale równie┬┐ o cia┬│o: s┬│ucha┬│a muzyki w oczekiwaniu na ciep┬│y posi┬│ek.

       Wieczór i noc min├¬┬│y w mi┬│ej i spokojnej atmosferze. Uczniowie wykazali si├¬ dojrza┬│o┬Âci┬▒ zachowania, a szko┬│a po raz kolejny udowodni┬│a, ┬┐e jest otwarta na innowacyjne pomys┬│y, które s┬│u┬┐┬▒ propagowaniu kultury i budowaniu w┬│a┬Âciwych relacji mi├¬dzyludzkich.

Fotoreporta┬┐ z maratonu.

  Dodano: 20:39:51 2012-11-21

                                        UWAGA WOLONTARIUSZE!

W czwartek 22 listopada o godz.10:30 w gabinecie pedagoga szkolnego odbêdzie siê spotkanie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Prosz├¬ o obecno┬Â├Ž

  Dodano: 12:25:37 2012-11-21

   Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pu┬│askiego 

                                                 w Radomiu     

zaprasza na organizowany po raz pierwszy  „Wieczór Nauki”, który odb├¬dzie si├¬

                 27 listopada 2012 r. (wtorek) w godzinach od 16.00 do 21.00
                                    równolegle na ka┬┐dym wydziale UTH Rad


Szczegó┬│owe informacje : http://www.uniwersytetradom.pl

  Dodano: 18:44:23 2012-11-20

                                         20 listopada - DZIE├Ĺ PRAW DZIECKA

                                                  "Nie ma dzieci - s┬▒ ludzie"

20 listopada przypada 53 rocznica uchwalenia przez ONZ Deklaracji Praw Dziecka oraz 23 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu w wielu krajach obchodzony jest tak¿e Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Dziecka.

Równie┬┐ nasza szko┬│a w┬│┬▒cza si├¬ w ogólnopolsk┬▒ kampani├¬ spo┬│eczn┬▒ "Nie ma dzieci - s┬▒ ludzie". Pragniemy uwra┬┐liwi├Ž i przypomnie├Ž naszej spo┬│eczno┬Âci szkolnej, ┬┐e dziecko to pe┬│noprawny obywatel i nale┬┐y mu si├¬ najwy┬┐sze poszanowanie. Kampania wpisuje si├¬ nie tylko w dzia┬│ania, które podejmuje na co dzie├▒ Rzecznik Praw Dziecka, ale jest tak┬┐e po┬│┬▒czona z obchodami Roku Janusza Korczaka. Wszak to w┬│a┬Ânie Stary Doktor by┬│ pierwszym or├¬downikiem praw dziecka.

"Dziecko nie jest g┬│upie, g┬│upców w┬Âród nich nie wi├¬cej ni┬┐ w┬Âród doros┬│ych".                (Janusz Korczak)

Wi├¬cej informacji na temat Praw Dziecka mo┬┐na przeczyta├Ž na tablicach w szkolnym "kwadracie" lub zasi├¬gn┬▒├Ž u pedagoga szkolnego;-)

  Dodano: 22:47:22 2012-11-15

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY "TOKSYCZNE SIOSTRY"

      15 listopada w naszym LO odby┬│ si├¬ spektakl profilaktyczny pt. "Toksyczne siostry", wzi├¬li w nim udzia┬│ uczniowie klas I i II.

      G┬│ównym tematem spektaklu by┬│y uzale┬┐nienia - jak je rozpozna├Ž. Ukazano w nim podobie├▒stwa mi├¬dzy uzale┬┐nieniem od narkotyków, alkoholu i hazardu.

      Bohaterkami spektaklu by┬│y siostry Ilona i Agata, ró┬┐ne tylko z pozoru. ┬ú┬▒czy┬│ je jednak powa┬┐ny problem: uzale┬┐nienie.

      Uczniowie mi├¬li mo┬┐liwo┬Â├Ž przyjrzenia si├¬ fazom rozwoju uzale┬┐nienia od narkotyków i hazardu, skutkom chorób, zapoznali si├¬ równie┬┐ z konsekwencjami uzale┬┐nie├▒. Pomog┬│a w tym dyskusja, jak┬▒ w trakcie i po wyst├¬pie, przeprowadzili aktorzy z publiczno┬Âci┬▒.

     Celami spektaklu by┬│o ukazanie uczniom analogii w rozwoju ró┬┐nych uzale┬┐nie├▒, wskazanie charakterystycznych zachowa├▒ osób uzale┬┐nionych, wskazanie momentów krytycznych w procesie rozwoju uzale┬┐nienia. Po┬│o┬┐ono szczególny nacisk na uzale┬┐nienie od narkotyków, aby przestrzec m┬│odych ludzi przed nieodwracalnymi konsekwencjami przyjmowania tego typu substancji.

      Organizatorami spektaklu byli pedagodzy szkolni we wspó┬│pracy z Krakowskim Biurem Promocji Kultury.

  Dodano: 15:19:50 2012-11-15

Klasa I c na wycieczce edukacyjnej w Warszawie. 

14 listopada klasa I c i uczennica klasy I a, wraz z opiekunami , uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, do której ka┬┐dy móg┬│ do┬│┬▒czy├Ž wed┬│ug w┬│asnego wyboru. Pierwsza cz├¬┬Â├Ž odwiedzi┬│a Szko┬│├¬ G┬│ówn┬▒ Gospodarstwa Wiejskiego i mia┬│a przyjemno┬Â├Ž uczestniczy├Ž w projekcie "Zabawy z bakteriami" na oddziale parazytologii. Warsztaty prowadzi┬│y dwie studentki: studentki 5 i 3. roku. Pi├¬tnastoosobowa grupa uczniów zosta┬│a podzielona na 4 zespo┬│y.  Ka┬┐dy z uczestników móg┬│ korzysta├Ž ze sprz├¬tu laboratoryjnego, który by┬│ przydzielony ka┬┐dej grupie. Nale┬┐a┬│y do niego pipety z pojemnikiem na tipsy i statyw z probówkami. Jedna ze studentek prowadz┬▒cych zaj├¬cia bardzo dok┬│adnie t┬│umaczy┬│a co b├¬dziemy robi├Ž, pocz┬▒wszy od nauczenia nas jak korzysta├Ž z niezb├¬dnej do tego zadania pipety. G┬│ównym celem do┬Âwiadczenia by┬│o wyizolowanie plazmidowego DNA z komórek bakterii, co wszystkim grupom si├¬ uda┬│o, a dowodem na to by┬│y wyniki ko├▒cowe naszej pracy, które mogli┬Âmy zaobserwowa├Ž na komputerze, przy u┬┐yciu specjalnego programu. Druga grupa uda┬│a si├¬ do Instytutu Biocybernetyki i In┬┐ynierii Biomedycznej im. Macieja Na┬│├¬cza Polskiej Akademii Nauk. Czternastoosobowa grupa zosta┬│a podzielona na 7 zespo┬│ów. Prowadz┬▒cy uczyli obs┬│ugi sprz├¬tu laboratoryjnego i obja┬Ânia┬│a teorie naszych zaj├¬├Ž, które nosi┬│y nazw├¬ „Jak wyci┬▒gn┬▒├Ž meduz├¬ z bakterii i inne cuda biotechnologii ”. Po wykonaniu do┬Âwiadczenia ka┬┐da grupa uzyska┬│a ┬Âwietny wynik. Wszyscy uczestnicy zaj├¬├Ž byli zafascynowani faktem, i┬┐ mogli wykonywa├Ž tak nietypowe i do┬Â├Ž skomplikowane do┬Âwiadczenia. W drodze powrotnej uczestnikom wycieczki uda┬│o si├¬ jeszcze bardziej zintegrowa├Ž zarówno ze sob┬▒ jak i z opiekunami Pani┬▒ B. Mazur i Pani┬▒ U.Staniewsk┬▒.

  Dodano: 16:57:42 2012-11-13

Uczennica naszego liceum pierwsza w „czerwonym”!
09 listopada 2012 roku w  Centrum Kszta┬│cenia Zawodowego i Ustawicznego rozstrzygni├¬to otwarty konkurs fotograficzny „Portret dziecka”.  Idealne po┬│┬▒czenie formy i tematyki sprawi┬│oby trudno┬Âci niejednemu profesjonali┬Âcie. Ale dla naszych licealistów – pasjonatów nie ma rzeczy nieosi┬▒galnych. Wyczucie  pi├¬kna chwili, umiej├¬tno┬Â├Ž w┬│a┬Âciwego kadrowania oraz patrzenie sercem przez oko obiektywu charakteryzuj┬▒ autorów zdj├¬├Ž nagrodzonych: I miejsce w kategorii szkó┬│ ponadgimnazjalnych zdoby┬│a Klaudia Siczek z klasy II a natomiast Katarzyna Rojek z klasy II c  zosta┬│a uhonorowana wyró┬┐nieniem. Nad udzia┬│em licealistów w konkursie czuwa┬│a p. Aleksandra Gronczy├▒ska. Dodajmy,  ┬┐e sukces naszych dziewczyn jest ogromny – zdj├¬cia ocenia┬│o profesjonalne jury, które przygl┬▒da┬│o si├¬ kilkudziesi├¬ciu zg┬│oszonym fotografiom. Zdobyte zwyci├¬stwo  potwierdza,  ┬┐e szko┬│a  stwarza  jak najlepsze warunki do rozwoju pasji i zainteresowa├▒ uczniowskich.
Poni¿ej zdjêcie wykonane przez Klaudiê Siczek. Ta urocza modelka jest uderzaj±co podobna do autorki, ciekawe dlaczego?

  Dodano: 17:52:39 2012-11-09

PRELEKCJE DLA KL. III

    8 listopada w naszym LO odby┬│y si├¬ prelekcje nt. "Bezpiecze├▒stwa na drodze". Prelekcje skierowane by┬│y do uczniów klas trzecich, gdy┬┐ uczniowie, to w┬│a┬Ânie oni najcz├¬┬Âciej rozpoczynaj┬▒ swoj┬▒ przygod├¬ za kierownic┬▒.

    G┬│ównym celem prelekcji by┬│o u┬Âwiadomienie m┬│odym kierowcom konsekwencji brawurowej jazdy, nadmiernej pr├¬dko┬Âci, niezapinania pasów, b┬▒d┬╝ te┬┐ jazdy pod wp┬│ywem alkoholu i innych u┬┐ywek.

    Organizatork┬▒ prelekcji by┬│a p. pedagog we wspó┬│pracy z Komisriatem Policji w Pionkach.

    Policjnci wyemitowali film pt. "Pami├¬taj, masz jedno ┬┐ycie!", przedstawiaj┬▒cy drastyczne zdj├¬cia z wypadków drogowych powodowanych przez m┬│odocianych kierowców.

    Mamy nadziej├¬, ┬┐e podj├¬te przez nas dzia┬│ania przyczyni┬▒ si├¬ do podniesienia ┬Âwiadomo┬Âci m┬│odzie┬┐y i odpowiedzialno┬Âci za ┬┐ycie swoje i innych u┬┐ytkowników dróg. 

  Dodano: 16:04:29 2012-11-09

15 LISTOPADA 2012r. ┬Žwiatowy Dzie├▒ Rzucania Palenia Tytoniu

Od 1991 roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest w Polsce ┬Žwiatowy Dzie├▒ Rzucania Palenia Tytoniu.   Tysi┬▒ce palaczy staraj┬▒ si├¬ wytrwa├Ž ten jeden dzie├▒  w niepaleniu, a cz├¬┬Â├Ž z nich przestaje w ogóle pali├Ž. Realizacj├¬ planu Europy wolnej od dymu tytoniowego osi┬▒gamy poprzez tworzenie spo┬│ecznego i politycznego poparcia idei - organizowanie w skali populacyjnej, ogólnokrajowej i lokalnej kampanii zdrowotnych promuj┬▒cych zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl ┬┐ycia. Wed┬│ug bada├▒ specjalistów, statystyczny palacz podejmuje nawet siedem bezskutecznych prób rzucenia palenia zanim uda mu si├¬ przezwyci├¬┬┐y├Ž uzale┬┐nienie. Zaledwie 3-5 % palaczy, którzy rzucili palenie bez jakiegokolwiek wsparcia, nie wraca do palenia w okresie od 6 do 12 miesi├¬cy. Podstaw┬▒ skutecznego rzucenia palenia jest motywacja osoby pal┬▒cej i pe┬│na informacja na temat trudnej drogi wychodzenia z na┬│ogu.  

 Ty tak┬┐e powiniene┬ znale┬╝├Ž swoj┬▒ drog├¬, aby rozsta├Ž si├¬ z na┬│ogiem!  

  Dodano: 22:02:05 2012-11-08

W dniach 5-8 listopada klasa IIIc wraz z opiekunami prof. Alicj┬▒ Jaworowsk┬▒ i ksi├¬dzem Danielem Wiraszk┬▒ uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego i Krakowa. Dobre nastroje dopisywa┬│y wszystkim uczestnikom wycieczki, a droga nie by┬│a wcale taka d┬│uga. Pierwszego dnia po zakwaterowaniu uczniowie wybrali si├¬  na Krupówki, gdzie mi┬│o sp├¬dzili czas na robieniu zakupów, odwiedzaniu znajomych miejsc oraz próbowaniu lokalnych przysmaków. Drugi dzie├▒ by┬│ bardziej aktywny, poniewa┬┐ klasa w├¬drowa┬│a do Morskiego Oka. Pogoda nie rozpieszcza┬│a, zacz┬▒┬│ pada├Ž ┬Ânieg i ka┬┐dy marzy┬│ by znale┬╝├Ž si├¬ w ciep┬│ym schronisku. Po dotarciu na miejsce ka┬┐dy mia┬│ chwile na odpoczynek  i ogrzanie si├¬. Po powrocie,byli tacy, którzy znale┬╝li jeszcze si┬│├¬ na wodne szale├▒stwa w Aquaparku.Ostatniego dnia wycieczki klasa dotar┬│a do Krakowa, który uwiód┬│ swoj┬▒ architektur┬▒ i klimatem. Wieczorem, zm├¬czeni ale pe┬│ni pozytywnych wra┬┐e├▒ powrócili do rodzinnych Pionek.

  Dodano: 12:24:33 2012-11-05

Msza ┬Âwi├¬ta
 
11 listopada o godzinie 17.00  w Ko┬Âciele NMP Królowej Polski odprawiona zostanie msza ┬Âwi├¬ta w intencji zmar┬│ych pracowników i ucznów naszej szko┬│y. Wszystkich serdecznie zapraszamy do uczczenia ich pami├¬ci.
  Dodano: 21:42:16 2012-10-25

Maturzy┬Âci w Kazimierzu

W dniach 22-23 pa┬╝dziernika klasa IIIB uczestniczy┬│a w wycieczce do Kazimierza Dolnego. M┬│odzie┬┐ mia┬│a nie tylko okazj├¬ zwiedza├Ž zabytki miasta lecz równie┬┐ podziwia┬│a pi├¬kne widoki mi├¬dzy innymi W┬▒wozu Korzeniowego. Mglista pogoda nie przeszkodzi┬│a w udziale w konkursach i zabawach przygotowanych przez opiekunów. Jedn┬▒ z atrakcji by┬│a zabawa w parku linowym, gdzie uczniowie mogli sprawdzi├Ž swoj┬▒ sprawno┬Â├Ž fizyczn┬▒. Zabawa by┬│a wy┬Âmienita a nastroje dopisywa┬│y wszystkim uczestnikom wycieczki.

  Dodano: 20:51:03 2012-10-15

Sukcesy w Lekkiej Atletyce
 
   W dniu 10-10-2012 wroku w Kozienicach odby┬│y si├¬ Mistrzostwa Regionu Radomskiego Szkó┬│ Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce. W zawodach wzi├¬┬│o udzia┬│ 12 Szkó┬│ Ponadgimnazjalnych z naszego regionu. Uczniowie naszej szko┬│y zdobyli ┬│┬▒cznie 13 medali - 6 z┬│otych, 5 srebrnych i 2 br┬▒zowe.
Z┬│ote medale:
Maja Bielecka-100m kat. 3kl, Noemi ┬Žla┬┐y├▒ska-100m kat. 1kl,
Ma┬│gorzata Czerska-800m kat. 2kl,Andrzej Modrzejewski-100m kat. 1kl,
Kamil Zygli├▒ski- pchni├¬cie kul┬▒ kat. 2kl, 4x100m (Mizak,Bielecka,┬Žla┬┐y├▒ska,Amanowicz)
Srebrne medale:
Martyna Amanowicz-skok w dal kat. 3kl, Agnieszka M┬▒kosa-400m kat. 1kl,
Kamil Zygli├▒ski-rzut oszczepem kat. 2kl, Pawe┬│ Petkow-1000m kat. 2kl,
Andrzej Modrzejewski-skok w dal kat.1kl
Br┬▒zowe medale:
Martyna Amanowicz-100m kat. 3kl, Piotr ¯ak-400m kat. 1kl
 
W klasyfikacji generalnej szkó┬│ nasza szko┬│a uplasowa┬│a sie na 6 miejscu
Gratulujemy medalistom. 
  Dodano: 10:45:52 2012-10-11

15 listopada (czwartek, godz. wych.) na sali gimnastycznej odb├¬dzie si├¬ spektakl teatralny   

pt. „Toksyczne siostry”

Bohaterkami s┬▒ dwie siostry Ilona i Agata, ró┬┐ne tylko z pozoru, bo ┬│┬▒czy je  powa┬┐ny problem: uzale┬┐nienie.
Czy b├¬d┬▒ w stanie sobie pomóc nawzajem? Przekonasz si├¬ sam.
Bior┬▒c w nim udzia┬│ mo┬┐esz  nie tylko przyjrze├Ž si├¬ fazom rozwoju uzale┬┐nienia od hazardu, ale równie┬┐ od narkotyków,  a tak┬┐e dostrze┬┐enia podobie├▒stw i do┬Âwiadczenia skutków tych chorób.
W zrozumieniu konsekwencji niepohamowanych potrzeb pomo┬┐e dyskusja, jak┬▒ w trakcie i po wyst├¬pie przeprowadzaj┬▒ aktorzy z publiczno┬Âci┬▒.
W spektaklu uczestnicz┬▒ klasy I, II pod opiek┬▒ wychowawców, a  list├¬ uczniów klas III przygotowuje  p. B. Mazur.

Wst├¬p 3 z┬│.   Zapraszamy:)

  Dodano: 12:44:20 2012-10-01

Spotkanie Rady Rodziców
 
W poniedzia┬│ek, 1 pa┬╝dziernika 2012r. o godzinie 17.00 odb├¬dzie si├¬ spotkanie Szkolnej Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 10:46:30 2012-09-18

UWAGA WOLONTARIUSZE!

W czwartek 20 wrze┬Ânia o godz. 10:30 w gabinecie pedagoga szkolnego

 odb├¬dzie si├¬ spotkanie wolontariuszy.

Obecno┬Â├Ž obowi┬▒zkowa!

  Dodano: 13:12:09 2012-09-07

Informacja w sprawie stypendium szkolnego

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach informuje, i┬┐ osoby zaiteresowane - których dochody na osob├¬ w rodzinie nie przekraczaj┬▒ 456 z┬│ netto - proszone s┬▒ o sk┬│adanie wniosków w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach, ul. Le┬Âna 5, pokój nr 3, w terminie do 15 wrze┬Ânia 2012r. Formularze wniosków s┬▒ do pobrania u pedagoga szkolnego.

  Dodano: 13:02:21 2012-09-07

Wyprawka szkolna

Udzielana jest pomoc finansowa uczniom na zakup podr├¬czników. Pomoc tak┬▒ mog┬▒ otrzyma├Ž uczniowie klas I-wszych z rodzin, w których dochód na osob├¬ nie przekracza kwoty 351z┬│ netto, b┬▒d┬╝ te┬┐ z rodzin, w których wyst├¬puje niepe┬│nosprawno┬Â├Ž. Wnioski s┬▒ do pobrania u pedagoga szkolnego, nale┬┐y je sk┬│ada├Ž w sekretariacie szko┬│y do 15 wrze┬Ânia 2012r.

  Dodano: 08:14:45 2012-09-07

27 wrze┬Ânia (czwartek) w naszej szkole przeprowadzona b├¬dzie kolejna akcja pobierania krwi.
 Ty równie┬┐ mo┬┐esz zosta├Ž krwiodawc┬▒ je┬Âli:

• masz 18 lat i posiadasz dowód osobisty (mo┬┐e by├Ž legitymacja ze zdj├¬ciem, musisz 
 poda├Ž pesel ),
• wa┬┐ysz: powy┬┐ej 50 kg,
• nie chorowa┬│e┬Â/-a┬ na ┬┐ó┬│taczk├¬,
• czujesz si├¬ zdrowy/-a,
• je┬Âli w ci┬▒gu ostatnich 6 miesi├¬cy nie mia┬│e┬Â/-a┬ wykonanego zabiegu operacyjnego, tatua┬┐u, przek┬│ucia uszu lub innych cz├¬┬Âci cia┬│a.
• zapoznasz si├¬ z „Informacj┬▒ o chorobach zaka┬╝nych dla krwiodawców” i wype┬│nisz 
 kwestionariusz dla krwiodawców

Dawcami krwi nie mog┬▒ by├Ž kobiety w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zako├▒czeniu.


Pamiêtaj!
• nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza,
• rano  zjedz lekkie ┬Âniadanie, unikaj po┬┐ywienia bogatego w t┬│uszcze, zw┬│aszcza w godzinach poprzedzaj┬▒cych pobranie krwi,
• nie mo┬┐esz  spo┬┐ywa├Ž alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi.

Zapraszamy wszystkich chêtnych spe³niaj±cych wy¿ej wymienione warunki.
Listê chêtnych przygotowuje p. Barbara Mazur.

                                         TWOJA KREW MOJE ┬»YCIE

  Dodano: 11:58:39 2012-09-05

 

 

Zdjêcia klasowe

 W czwartek 6 wrze┬Ânia od godziny 10.00 wykonywane b├¬d┬▒ zdj├¬cia klasowe.

  Dodano: 11:54:06 2012-08-31

Rozpoczêcie roku szkolnego 2012/2013
 
Uroczyste rozpocz├¬cie roku szkolnego 2012/2013 odb├¬dzie si├¬ 3 wrze┬Ânia 2012r. o godzinie 9.00 przed budynkiem szko┬│y.
Msza ┬Âwi├¬ta w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkó┬│ odb├¬dzie si├¬ w Ko┬Âciele NMP Królowej Polski o godzinie 7.00.
 
Zapraszamy wszystkich uczniów, ┬┐yczliwie wspominaj┬▒cych szko┬│├¬ absolwentów oraz rodziców pragn┬▒cych wzi┬▒├Ž udzia┬│ w tych uroczysto┬Âciach.
  Dodano: 11:54:36 2012-08-27

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej odb├¬dzie si├¬ 30 sierpnia 2012r. ( w czwartek) o godzinie  12.00.
  Dodano: 08:13:23 2012-08-21

Rekrutacja uzupe┬│niaj┬▒ca
 
 
Informujemy wszystkich zainteresowanych kandydatów do Liceum, ┬┐e mamy jeszcze wolne miejsca w klasach pierwszych. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 12:36:21 2012-08-10

Egzaminy poprawkowe - sierpie├▒ 2012
 
 
Egzaminy poprawkowe w naszej szkole odbêd± siê w nastêpuj±cych terminach:
 
27 sierpnia 2012r. - poniedzia┬│ek godzina 9.00
jêzyk angielski
jêzyk niemiecki
 
28 sierpnia 2012r. - wtorek godzina 9.00
biologia
chemia
 
  Dodano: 14:23:30 2012-08-02

Uwaga

W zak┬│adce Pliki szkolne znajduje si├¬ wykaz podr├¬czników dla klas I na rok szkolny 2012/2013.

  Dodano: 15:04:36 2012-07-09

UWAGA KANDYDACI!
 
 
Trwa rekrutacja uzupe┬│niaj┬▒ca. Mamy jescze wolne miejsca. Zapraszamy wszystkich ch├¬tnych do z┬│o┬┐enia orygina┬│ów dokumentów do 12 lipca 2012r. do godziny 12.00.
  Dodano: 11:36:37 2012-07-05

UWAGA KANDYDACI!
 
Informujemy, ┬┐e og┬│oszone zosta┬│y listy przyj├¬tych do klas pierwszych na rok szk. 2012/13. O kolejno┬Âci na li┬Âcie decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata. Szczegó┬│owych informacji udziela Komisja Rekrutacyjna. Wszyscy kandydaci przyj├¬ci do Liceum proszeni s┬▒ o dostarczenie orygina┬│ów dokumentów do dnia 9 lipca, do godz.14.
Serdecznie zapraszamy.
 
 
  Dodano: 13:48:58 2012-07-03

MATURZY┬ŽCI Z LO NAJLEPSI W POWIECIE!
 
29 czerwca 2012r. rozdano ┬Âwiadectwa dojrza┬│o┬Âci. Ogromn┬▒ satysfakcj┬▒ napawa fakt, ┬┐e wyniki egzaminu uplasowa┬│y nasze liceum na pierwszym miejscu w powiecie  ( ┬╝ród┬│o Pionki24) . Nie powinno to dziwi├Ž bior┬▒c pod uwag├¬ fakt, ┬┐e a┬┐ 13 absolwentów uzyska┬│o wynik 100% ( 10 z j├¬zyka angielskiego i 3 z matematyki). Szczegó┬│owa analiza zosta┬│a przedstawiona na stronie "Echa Dnia" .
Tak dobrze zdana matura to sukces zdaj┬▒cych i ich nauczycieli. Serdecznie gratulujemy.
Zdawalno┬Â├Ž egzaminu wynios┬│a w naszej szkole 98% . Dwoje maturzystów, którym nie powiod┬│o si├¬ w maju maj┬▒ szans├¬ poprawi├Ž egzaminy w sierpniu.
  Dodano: 14:32:20 2012-06-30

Zako├▒czenie roku szkolnego
 29 czerwca zabrzmia┬│ ostatni dzwonek w roku szkolnym 2011/2012. By┬│ to udany rok, gdy┬┐  rekordowa liczba uczniów otrzyma┬│a nagrody za osi┬▒gni├¬cia w nauce i konkursach. Nadszed┬│ czas zas┬│u┬┐onego odpoczynku od nauki.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz oczywi┬Âcie uczniom naszej szko┬│y ┬┐yczymy mi┬│ych, weso┬│ych i s┬│onecznych wakacji podczas których nabierzemy energii na kolejny rok szkolny :)

 

  Dodano: 19:46:08 2012-06-26

Uwaga kandydaci do liceum

Od dnia 29 czerwca od godz. 11:00 do dnia 2 lipca do godz. 14:00 nale┬┐y dostarczy├Ž do sekretariatu szko┬│y po┬Âwiadczon┬▒ kserokopi├¬ ┬Âwiadectwa uko├▒czenia gimnazjum oraz po┬Âwiadczon┬▒ kserokopi├¬ za┬Âwiadczenia o szczegó┬│owych wynikach egzaminu gimnazjalnego.   

  Dodano: 15:17:02 2012-06-20

Uwaga maturzy┬Âci!

Dyrekacja szko┬│y informuje, ┬┐e ┬Âwiadectwa maturalne b├¬dzie mo┬┐na odbiera├Ž 29 czerwca 2012r. oko┬│o godziny 13.00 u wychowawców klas.

  Dodano: 15:07:04 2012-06-19

Uczniowie z kl Ic, Ia i Id bior┬▒ udzia┬│ w forum "Pojednanie narodów" - stosunki polsko-┬┐ydowskie. Dla uczestników forum zosta┬│y zorganizowane warsztaty prowadzone przez liderki z Warszawy. Uczestnicy zbieraj┬▒ informacje o spo┬│eczno┬Âci ┬┐ydowskiej mieszkaj┬▒cej w Pionkach w okresie mi├¬dzywojennym, w czasie wojny ┬Âwiatowej i po wojnie. Forum zostanie zako├▒czone wycieczk┬▒ dla m┬│odzie┬┐y, w┬│adz miasta "┬Âladami ┬┐ydów" w Pionkach oraz uczestnictwem w konkursie. Termin zako├▒czenia forum - 28 czerwiec 2012r.

  Dodano: 11:43:00 2012-06-18

Informacja o wyp┬│acie stypendium szkolnego

Wyp┬│ata stypendium szkolnego dla uczniów Liceum odb├¬dzie sie w terminie 21.06.2011r w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sporu w Pionkach, ul. Le┬Âna 5 w godz. 10.00 - 14.00

  Dodano: 11:01:01 2012-06-13

Uwaga komunikat Policji!

Dnia 23-06-2012 w godzinach 8:00-13:00 przed Urz├¬dem Gminy w Pionkach znakowane b├¬d┬▒ rowery. Wszyscy ch├¬tni w┬│a┬Âciciele proszeni s┬▒ o przybycie z dowodem osobistym.

  Dodano: 11:50:38 2012-06-04

Uwaga !

Dnia 4 czerwca o godz. 15:05 w sali nr 15 Pan Krzysztof Starnawski wyg┬│osi wyk┬│ad z geometrii.

Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 09:13:23 2012-05-31

ZAPRASZAMY RODZICÓW

W dniu 4 czerwca 2012r. o godz. 17.30 DZIE├Ĺ OTWARTY DLA RODZICÓW.Zapraszamy na spotkania  indywidualne z nauczycielami LO.

O godz. 16.30 odbêdzie siê posiedzenie Zespo³u Wychowawczego.

  Dodano: 08:40:59 2012-05-31

KOMUNIKAT DLA KRWIODAWCÓW!

Kolejna akcja oddawania krwi . Zapraszamy wszystkich pe┬│noletnich uczniów naszej szko┬│y w dniu 5 czerwca 2012r.  Od godz. 8.00 w sali nr 7 rozpocznie si├¬ akcja poboru krwi.

  Dodano: 09:02:02 2012-05-25

Lednica 2000

2 czerwca 2012r. odbêdzie siê wyjazd na Spotkanie M³odych Lednica 2000.
Jest to spotkanie skierowane g┬│ównie do M┬│odzie┬┐y. Wszyscy s┬▒ serdecznie zaproszeni na to wydarzenie. Ca┬│kowity koszt wyjazdu wynosi 70z┬│.
Zapisy prowadzi ks. Wiktor G┬│uszek, który równie┬┐ udziela szczegó┬│owych informacji dotycz┬▒cych wyjazdu.
Aby dowiedzie├Ž si├¬, na czym polega Spotkanie M┬│odych Lednica 2000, warto zajrze├Ž na stron├¬ internetow┬▒:  www.lednica2000.pl

  Dodano: 10:07:39 2012-05-18

Kolejne sukcesy matematyczne naszych uczniów!!!

Rafa┬│ Ko┬│tun ucze├▒ kl II b uzyska┬│ bardzo dobry wynik w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur Matematyczny 2012". Wyró┬┐nienia zdobyli: Micha┬│ Dró┬┐d┬┐ z kl I b, Dominik Surmacz z kl II b, Grzegorz Janeczek z kl II b oraz Ernest Jaroszek z kl III b. Uczniowie z wynikiem bardzo dobrym otrzymuj┬▒ nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast wyró┬┐nieni otrzymyj┬▒ ksi┬▒┬┐ki i dyplomy.

Serdecznie gratulujemy.

  Dodano: 09:58:33 2012-05-17

UWAGA KANDYDACI DO LICEUM !

Od dnia 14 maja od godz.10 do 25 maja do godz.13 przyjmujemy podania o przyj├¬cie do naszej szko┬│y (podanie.doc). Wraz z podaniem nale┬┐y z┬│o┬┐y├Ž dwa zdj├¬cia o wym. 30x42 mm podpisane na odwrocie. Sekretariat szko┬│y czynny codziennnie od godz.8.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy!

 

  Dodano: 23:09:22 2012-05-01

W piatek 27 kwietnia 2012 roku w naszym liceum odby³ siê dzieñ otwarty, skierowany do trzecich klas gimnazjum. Odwiedzili nas uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pionkach, Gimnazjum nr 2 w Pionkach, Gimnazjum z Suskowoli i Gimnazjum w Garbatce.
Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego przygotowali szereg atrakcji dla naszych go┬Âci. Pierwszym punktem programu by┬│o serdeczne przywitanie przez pani┬▒ dyrektor Ew├¬ Glego┬│├¬ na sali gimnastycznej, gdzie gimnazjali┬Âci mieli mo┬┐liwo┬Â├Ž obejrzenia cz├¬┬Âci artystycznej obrazuj┬▒cej ┬┐ycie uczniów naszej szko┬│y. Przedstawione scenki wprawi┬│y ca┬│┬▒ widowni├¬ w radosny nastrój, po czym wszyscy ruszyli zwiedza├Ž szko┬│├¬. Licealisci przygotowali dla gimnazjalistów prezentacje o profilach, które b├¬d┬▒ otwarte od wrze┬Ânia. S┬▒ to:
– profil medialny z rozszerzonym nauczaniem j├¬zyka polskiego, historii i geografii,
– profil politechniczny z rozszerzonym nauczaniem matematyki, fizyki i j├¬zyka angielskiego,
– profil biomedyczny z rozszerzonym nauczaniem biologii, chemii i fizyki,
– profil lingwistyczno – ekonomiczny z rozszerzonym nauczaniem  matematyki, geografii i j├¬zyka obcego.
W ka┬┐dej klasie uczniowie b├¬d┬▒ mieli mo┬┐liwo┬Â├Ž wyboru drugiego j├¬zyka obcego – francuskiego lub niemieckiego.
 Po prezentacji poszczególnych profilów gimnazjali┬Âci otrzymali specjalny Poradnik Gimnazjalisty wraz z p┬│yt┬▒ multimedialn┬▒, która zawiera m.in. informacje pomocne w wyborze dalszej drogi kszta┬│cenia. Ostatnim punktem programu by┬│a ocena Dnia Otwartego. Gimnazjali┬Âci na specjalnie przygotowanych tablicach wyra┬┐ali swoj┬▒ opini├¬.  
 Dzie├▒ Otwarty to tylko namiastka tego, co czeka uczniów gimnazjów w naszej szkole, która jest przyjazna i otwarta na ka┬┐dego m┬│odego cz┬│owieka wkraczaj┬▒cego w jej mury.
Zapewniamy wszystkim rozwijanie w┬│asnych zainteresowa├▒, pomoc wyborze w┬│asnej drogi zawodowej i gruntowne przygotowanie  do dalszego etapu kszta┬│cenia.
  Dodano: 13:15:32 2012-04-26

  Kolejne sukcesy matematyczne Rafa┬│a!!!

24 kwietnia 2012r. Rafa┬│ Ko┬│tun, ucze├▒ kl IIb odebra┬│ tytu┬│ laureata XIII edycji Matematycznego Konkursu Internetowego  dla uczniów szkó┬│ ┬Ârednich  organizowanego przez Politechnik├¬ Warszawsk┬▒.

W nagrod├¬ Rafa┬│ otrzyma┬│  indeks Politechniki Warszawskiej.

Rafa┬│ zosta┬│ równie┬┐ laureatem XXIX edycji Matematycznego Konkursu Politechniki Radomskiej.

Serdecznie gratulujemy sukcesów.

  Dodano: 07:18:52 2012-04-24

Uczniowie, którzy pobieraj┬▒ stypendium szkolne proszeni s┬▒ o sk┬│adanie rachunków i faktur do Miejskiego Zarz┬▒du O┬Âwiaty i Sportu, ul. Le┬Âna 5, pok. nr 3, do dnia 10.05.2011 r. Jednocze┬Ânie MZOiS przypomina, ┬┐e nie b├¬d┬▒ przyjmowane o┬Âwiadczenia o z┬│o┬┐eniu rachunków po wyp┬│aconym stypendium. Szczegó┬│owe informacje o wysoko┬Âci stypendium w zale┬┐no┬Âci od miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia mo┬┐na uzyska├Ž u pedagoga szkolnego.

  Dodano: 15:18:57 2012-04-19

Uwaga!
 
20 kwietnia 2012r. liceali┬Âci uczcz┬▒ Dzie├▒ Ziemi. W tym dniu na zaj├¬ciach biologii oraz wychowania fizycznego klasy I i II b├¬d┬▒ sprz┬▒ta├Ž ┬Âmieci, sadzi├Ž drzewka, krzewy i kwiaty.
Organizatorzy zwracaj┬▒ si├¬ z pro┬Âb┬▒ do uczniów o przyniesienie r├¬kawiczek ochronnych, worków na ┬Âmieci oraz podr├¬cznych narz├¬dzi ogrodniczych. Ka┬┐da klasa b├¬dzie mog┬│a posadzi├Ž na terenie szko┬│y zakupiony przez siebie krzew lub drzewko.
Zapraszamy wszystkich do aktywnego w┬│┬▒czenia sie do tej akcji. Samorz┬▒d Szkolny
  Dodano: 18:37:33 2012-04-18

Uwaga !!!

W dniu 17 kwietnia 2012r w Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym w Zwoleniu odby┬│ si├¬ IX Mi├¬dzypowiatowy Konkurs J├¬zyka Angielskiego. W konkursie wzi├¬li udzia┬│ uczniowie z dziewi├¬ciu szkó┬│ ponadgimnazjalnych z powiatu radomskiego, zwole├▒skiego oraz kozienickiego.
Uczniowie naszej szko┬│y zdominowali tegoroczny konkurs zajmuj┬▒c I i III miejsce. Aleksander Wasi┬│ek z klasy IB okaza┬│ si├¬ najlepszy spo┬Âród 26 uczestników. III miejsce zaj┬▒┬│ Artur Glego┬│a z klasy IIB. . Na najlepszych czeka┬│y atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zosta┬│y wr├¬czone przez Pana Starost├¬ Waldemara Urba├▒skiego.
Serdecznie gratulujemy.

  Dodano: 12:07:48 2012-04-16

Uwaga kolejne sukcesy naszych uczniów !!!
Uczniowie naszej szko┬│y Dominik Cybulski z klasy IIIc  zaj┬▒┬│ IV miejsce w Mi├¬dzypowiatowym Konkursie "Wokó┬│ Muru Berli├▒skiego - Niemcy po II Wojnie ┬Žwiatowej" , Agata Zago┬┐d┬┐on z klasy IIIb zdoby┬│a I miejsce i Micha┬│ Sobol kl IIb zaj┬▒┬│ III miejsce w Mi├¬dzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckoj├¬zycznych.
Serdecznie gratulujemy
  Dodano: 08:31:47 2012-04-03

Uwaga!!

31 marca 2012 roku  w Dyrekcji Lasów Pa├▒stwowych w Radomiu odby┬│ si├¬ XXXV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po┬┐arniczej „M┬│odzie┬┐ Zapobiega Po┬┐arom”.  W konkursie wzi├¬li  udzia┬│ uczniowie naszej szko┬│y Krzysztof Mazur i Piotr Krzysztofik z klasy II b . Opiekunem   z ramienia szko┬│y by┬│a mgr Dorota Bzikot. Ucze├▒ Krzysztof Mazur zaj┬▒┬│ I miejsce i zakwalifikowa┬│ si├¬ do eliminacji wojewódzkich, które odb├¬d┬▒ si├¬ 14  kwietnia 2012 roku w Warszawie. Gratulujemy uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy, a Krzysztofowi  ┬┐yczymy dalszych sukcesów .

  Dodano: 14:26:22 2012-03-19

Uwaga !!! 

Ciekawa oferta Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego w Pionkach dla gimnazjalistów.

 

  Dodano: 11:18:07 2012-03-15

Uwaga !

Dnia 15 marca (czwartek) o godz. 9:00 odbêdzie siê XXI edycja konkursu "Kangur Matematyczny".

Dnia 23 marca (pi±tek) odbêdzie siê Miêdzypowiatowy Zespo³owy Konkurs Matematyczny.

Wszystkim bior┬▒cym udzia┬│ ┬┐yczymy powodzenia.Smile

 

 

  Dodano: 10:20:14 2012-03-14

Uwaga sukcesy naszych uczniów!

Informujemy, i┬┐ ucze├▒ naszej szko┬│y Rafa┬│ Ko┬│tun kl. II b zosta┬│ zakwalifikowany do zawodów fina┬│owych XXIX Konkursu Matematycznego Politechniki Radomskiej.

Dwóch uczniów Rafa┬│ Ko┬│tun kl. II b i Krzyszto┬│ Mazur kl II b zakwalifikowa┬│o si├¬ do fina┬│owego etapu Konkursu Fizycznego Politechniki Radomskiej.

Gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 13:41:05 2012-02-24

UWAGA!

Informujemy wszystkich zainteresowanych, ┬┐e od 1 marca 2012r. PKS Sp. z o o. w Kozienicach uruchamia po┬│┬▒czenie na trasie Pionki - Garbatka - Letnisko

Wyjazd z Garbatki 7.20, powrót godzina 15.00

Autokar bêdzie kursowa³ w Pionkach przez ul. Popie³uszki przy LO.

 

 

  Dodano: 12:46:04 2012-02-21

Komunikat

W dniu 28 lutego 2012 r. (wtorek) ch├¬tni uczennice i uczniowie, którzy maj┬▒ uko├▒czne 18 lat mog┬▒ odda├Ž krew. Akcja rozpoczyna si├¬ o godz. 8,00 w sali nr 7. Zapraszamy

  Dodano: 11:01:50 2012-02-17

Gratulujemy stypendystom!!!

Najlepsi uczniowie do grona których nale┬┐┬▒: Micha┬│ Sobol ┬Âr. 5,33  M┬▒kosa Katarzyna ┬Âr. 5,25  Zago┬┐dzon Agata ┬Âr. 5,20  Ko┬│odziej Ilona ┬Âr. 5,00 Sztobryn Mateusz ┬Âr. 5,00 Rejnowicz Patrycja ┬Âr. 4,93 otrzymali stypendia Starosty Radomskiego.

Gratulujemy.

  Dodano: 12:22:57 2012-02-15

 Uwaga sukcesy naszych uczniów!

Uczniowie naszej szko³y Kêpka Artur kl III b i Rafa³ Ko³tun kl II b zakwalifikowali siê do fina³u XVIII Konkursu Fizycznego. Zawody fina³owe odbêd± siê 3 marca 2012r.

Uczennice Ilona Ko┬│odziej z kl II a i Iga Okólska z kl I b zakwalifikowa┬│y si├¬ do etapu okr├¬gowego XLII Olimpiady Literatury i J├¬zyka Polskiego.

Uczniowie Pawe┬│ Stalmach kl III b  i Micha┬│ Sobol kl II b zakwalifikowali si├¬ do etapu okr├¬gowego X Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 11:14:34 2012-01-31

Og┬│oszenie

W dniu 4 lutego(sobota) o godz. 10,00 w Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym im. Marii Dabrowskiej w Pionkach, ul. Aleje Lipowe 23 odb├¬d┬▒ si├¬ zaj├¬cia z historii, chemii oraz zaj├¬cia artystyczne i SZOK w ramach realizowanego przez szko┬│├¬ projektu POKL, dzia┬│anie 9.5 "Z pi├¬tnastolatkiem o studiach".

Zapraszamy gimnazjalistów zainteresowanych zaj├¬ciami i prosimy o przybycie 15 min wcze┬Âniej.

Poni┬┐ej zamieszczony jest harmonogram zaj├¬├Ž na luty i marzec

 

 zaj├¬cia

 

 

 4.

II

 11

 II

 25

II

 3

III

10

III

 17

III

 24

III

     
 j├¬zyk polski                    
 j├¬zyk angielski        X            
 j├¬zyk niemiecki        X            
 j├¬zyk francuski        X            
 historia  X    X              
 zaj├¬cia artystyczne  X                  
 matematyka    X                
 fizyka    X    X            
 chemia  X                  
 biologia    X  X              
 geografia    X                
 SZOK  X  X  X  X            
                     
  Dodano: 12:54:51 2012-01-30

Gratulujemy

Ucze├▒ klasy II b Rafa┬│ Ko┬│tun zosta┬│ zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia LXIII Olimpiady Matematycznej. Ponadto Rafa┬│ zakwalifikowa┬│ si├¬ do: zawodów pó┬│fina┬│owych XXVII Konkursu Matematycznego Politechniki Radomskiej oraz drugiego etapu konkursu "O Diamentowy Indeks AGH" w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 14:20:24 2012-01-26

Uwaga 

W zak³adce Plan Lekcji dostêpny jest plan obowi±zujacy od dnia 30-01-2012.

  Dodano: 23:00:31 2012-01-13

Wykaz  zaj├¬├Ž podczas ferii zimowych 2012.
  Dodano: 10:13:27 2012-01-05

W poniedzia┬│ek 09-01-2012 o godz. 14:30 odb├¬dzie si├¬ wyk┬│ad z matematyki w j├¬zyku angielskim, który wyg┬│osi pani Ma┬│gorzata Nowak.

Serdecznie zapraszamy.

 

  Dodano: 18:06:05 2011-12-16

Uwaga 

W poniedzia┬│ek  19-12-2011 o godz. 16:30 odb├¬dzie si├¬ spotkanie kó┬│ka teatralnego. Obecno┬Â├Ž obowi┬▒zkowa.

  Dodano: 10:23:48 2011-12-16

Og┬│oszenie!

Wyp┬│ata stypendium szkolnego dla uczniów naszej szko┬│y odb├¬dzie si├¬ w dniu 21.12.2011 (┬Âroda) w godzinach 10.00 - 14.00 w Miejskim Zarzadzie O┬Âwiary i Sportu, ul. Le┬Âna 5, pokój nr 3.

  Dodano: 08:54:22 2011-12-16

OG£OSZENIE

W sobot├¬ 17 grudnia 2011 r. o godz. 1000  w Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym

im. Marii D±browskiej w Pionkach odbêd± sie zajêcia z projektu:

"Z pi├¬tnastolatkiem o studiach", realizowanego w ramach POKL, dzia┬│anie 9.5. Zapraszamy gimnazjalistów klas trzecich. Zainteresowanych prosimy o przybycie 15 min. wcze┬Âniej.

  Dodano: 09:28:48 2011-12-08

 X Mi├¬dzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Etap szkolny odb├¬dzie si├¬ we czwartek, 8 grudnia 2011 roku o godzinie 9:45 sali nr 11. Osoby ch├¬tne proszone s┬▒ o zg┬│aszanie uczestnictwa do ┬Ârody, 7 grudnia 2011, do pani Katarzyny Posackiej. Przyk┬│adowe zadania zosta┬│y wywieszone na tablicy og┬│osze├▒ obok sali nr 15. Zach├¬camy do wzi├¬cia udzia┬│u w w/w olimpiadzie.

 

  Dodano: 11:33:34 2011-12-01

Uwaga

W sobot├¬ 26-11-2011 o godz. 10 odb├¬dzie si├¬ spotkanie kó┬│ka teatralnego. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 12:00:12 2011-11-30

Szkolny epat XIX Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz³owieka odbêdzie siê:

5 grudnia 2011-epat pisemny godz. 8:00 w czytelni

9 grudnia 2011-etap ustny godz. 8:00

  Dodano: 11:12:01 2011-11-21

Komunikat dla krwiodawców!

W dniu 08.12. 2011r. (czwartek) pe┬│noletni uczniowie naszej szko┬│y mog┬▒ odda├Ž krew. Akcja oddawania krwi rozpocznie si├¬ o godz. 800 rano w sali nar 7. Zapraszamy wszystkich ch├¬tnych.

  Dodano: 18:12:42 2011-11-17

Uwaga!

Olimpiada z WOS-u odbêdzie siê 18-11-2011 o godz.8:00 w czytelni.

 

  Dodano: 11:26:25 2011-11-16

Uwaga!

Pierwsze spotkanie ko┬│a teatralnego odb├¬dzie si├¬  w pi┬▒tek o godz. 16:30. Tematem spotkania b├¬dzie organizacja tegorocznych jase┬│ek. Wszystkich potencjalnych aktorów i dawców pomys┬│ów serdecznie zapraszamy.

A.Gronczy├▒ska

  Dodano: 17:15:25 2011-11-15

Organizatorzy XXI edycji konkursu z cyklu "Moje spotkania z Puszcz┬▒" pt:"Las dla ka┬┐dego z nas" maj┬▒ zaszczyt zaprosi├Ž lauratów: Agata Rolnik, Micha┬│ Sobol, Rafa┬│ Kobylarczyk, Katarzyna Rojek, Anna Kwa┬Ânik, Karolina Wójcik, Kalina Szewczyk wraz z opiekunem na podsumowanie konkursu,wr├¬czenie nagród oraz otwarcie wystawy nagrodzonych prac. Uroczysto┬Â├Ž odb├¬dzie si├¬ w MOK-u w Pionkach w dniu 29 listopada 2011r. o godz. 1000.

Gratulujemy nagrodzonym.

  Dodano: 16:46:41 2011-11-10

Dnia 10.XI.2011r. przeprowadzone zosta┬│y wybory do Samorz┬▒du Uczniowskiego. Zg┬│oszono 13 kandydatur. ┬ú┬▒cznie oddano 259 g┬│osów, w tym 4 niewa┬┐ne. Przewodnicz┬▒c┬▒ Samorz┬▒du Uczniowskiego zosta┬│a: Oliwia Su┬│ek z kl. II b . Zast├¬pc┬▒ Przewodnicz┬▒cej zosta┬│ Mateusz ┬»uber z kl. II d.
  Dodano: 11:58:28 2011-11-07

Komunikat dla uczniów ubiegaj┬▒cych sie o stypendium szkolne

Miejski Zarz┬▒d O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach informuje, ┬┐e stypendium szkolne dla uczniów za okres od wrze┬Ânia do grudnia 2011r. b├¬dzie wyp┬│acane w zale┬┐no┬Âci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Wysoko┬Â├Ž stypendium szkolnego ustala si├¬ nast├¬puj┬▒co:

1. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia do 100 z┬│ netto stypendium wynosi 728,00 z┬│

2. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 101 do 200 z┬│ netto stypendium wynosi: 546,00 z┬│

3. przy miesi├¬cznej wysoko┬Âci dochodu na osob├¬ w rodzinie ucznia od 201 do 351 z┬│ netto stypendium wynosi 364,00 z┬│.

Faktury i rachunki na w/w kwoty nale┬┐y sk┬│ada├Ž do Miejskiego Zarz┬▒du O┬Âwiaty i Sportu, ul. Le┬Âna 5, pok. 3, do dnia 23 listopada 2011 r.

Jednocze┬Ânie MZOiS przypomina, ┬┐e nie b├¬d┬▒ przyjmowane o┬Âwiadczenia o z┬│o┬┐eniu rachunków po wyp┬│aconym stypendium.

  Dodano: 11:37:32 2011-11-07

Uwaga pe┬│noletni uczniowie Liceum!

W dniu 10 listopada (czwartek), w godz. 10.00 - 16.00 w Zespole Szkó┬│ Ponadgimnazjalnych Nr 1, przy ul. Jana Paw┬│a II 7 w Pionkach odb├¬dzie si├¬ Dzie├▒ Dawcy Szpiku Kostnego zorganizowany przy wsp┬│ópracy z Fundacj┬▒ DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, pod has┬│em: "M┬│odzie┬┐ w walce z bia┬│aczk┬▒". Organizatorzy zapraszaj┬▒ pe┬│noletnich uczniów do zarejestrowania si├¬, jako potencjalny dawca. Dawc┬▒ mo┬┐e zosta├Ž ka┬┐dy pomi├¬dzy 18 a 55 rokiem ┬┐ycia, wa┬┐┬▒cy minimum 50 kg i nie ma┬▒cy duzej nadwagi.

Szpik kostny to bezcenny dar ratuj┬▒cy ludzkie ┬┐ycie. W Polsce, co druga osoba chora na bia┬│aczk├¬ nie znajduje jego dawcy. Chorzy licz┬▒ na wra┬┐liwo┬Â├Ž i ofiarno┬Â├Ž ludzi dobrej woli. Wspólnie mo┬┐emy im da├Ž szans├¬ na nowe ┬┐ycie. Je┬Âli przy┬│┬▒czysz si├¬ do walki z bia┬│aczk┬▒, jutro mo┬┐e okaza├Ž si├¬, ze to w┬│a┬Ânie Ty mozesz uratowa├Ž komu┬ ┬┐ycie. Szczegó┬│owych informacje mo┬┐na uzyska├Ž u pedagoga szkolnego a tak┬┐e z plakatów rozwieszonych w szkole.

zapraszamy

  Dodano: 11:12:30 2011-11-02

Dnia 03-11-2011 w ramach programu "Powrót do szko┬│y" odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole spotkanie klas III z nasz┬▒ absolwentk┬▒ Pani┬▒ Krystyn┬▒ Rocco urz├¬dnikiem PE. Spotkanie to ma przybli┬┐y├Ž uczniom ide├¬ integracji europejskiej, zapozna├Ž z warunkami odbycia sta┬┐u w Parlamencie Europejskim i podj├¬cia w przysz┬│o┬Âci pracy na rzecz silnej Polski w silnej Uni Europejskiem. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 13:14:04 2011-10-25

Msza ┬Âwi├¬ta
 
Dnia 1 listopada o godzinie 17.00 w ko┬Âciele NMP Królowej Polski odb├¬dzie si├¬ msza w intencji zmar┬│ych nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów naszej szko┬│y. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 14:01:11 2011-10-12

Dzie├▒ Edukacji Narodowej
 
13 pa┬╝dziernika to ┬Žwi├¬to Edukacji Narodowej. Z tej okazji w naszej szkole odb├¬dzie si├¬ uroczysta akademia. Obowi┬▒zuje strój galowy.Smile

  Dodano: 11:03:08 2011-10-07

UWAGA!!!
Szko┬│a j├¬zyków obcych "Lingua" informuje, ┬┐e pierwsze zaj├¬cia odb├¬d┬▒ si├¬ 11 pa┬╝dziernika ( wtorek) w godzinach 17.45 - 19.15.
  Dodano: 11:31:57 2011-09-30

AKCJA KOREK
Miko┬│ajek urodzi┬│ si├¬ 12-09-2010r. z wrodzon┬▒ wad┬▒ r┬▒czek i nó┬┐ek. B├¬dzie potrzebowa┬│ 4 protezek wymienianych co kilka miesi├¬cy ze wzgl├¬du na wzrost . Koszt pierwszych protezek to kilkana┬Âcie tys. z┬│. Aby pomóc sfinansowa├Ž koszty zakupu protez zbieramy w naszej  szkole plastikowe nakr├¬tki z butelek.
Je┬┐eli mo┬┐esz pomóc SERDECZNIE DZI├ŐKUJEMY.
  Dodano: 09:26:53 2011-09-30

Spotkanie Rady Rodziców
W poniedzia┬│ek 3 pa┬╝dziernika 2011r. o godzinie 17.00 w sali nr 5 odb├¬dzie si├¬ spotkanie Rady Rodziców.
  Dodano: 09:24:40 2011-09-30

Dzie├▒ otwarty dla rodziców

W poniedzia┬│ek 3 pa┬╝dziernika 2011r. od godziny 17.30 zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

  Dodano: 07:33:03 2011-09-30

 W dniu 03 (poniedzia┬│ek)pa┬┐dziernika w Kozienicach odb├¬d┬▒ si├¬ Miedzyszkolne Mi├¬dzypowiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce.

Wyjazd na zawody o godzinie 7:30 spod budynku LO.

  Dodano: 12:15:31 2011-09-27

Informacja dla uczniów!

Jest mo┬┐liwo┬Â├Ž przeprowadzenia w naszej szkole kolejnej edycji kursu pomocy przedmedycznej w pa┬╝dzierniku 2011 r. Kurs jest prowadzony przez wolontariuszy Stowarzyszenia Malta├▒ska S┬│u┬┐ba Medyczna z P┬│ocka. Kurs najcz├¬┬Âciej trwa przez 2,5 dnia (pi┬▒tek po po┬│udniu,sobota, niedziela oko┬│o 18 godz. lekcyjnych) i obejmuje wyk┬│ady i ├Žwiczenia na fantomach. Materia┬│ szkoleniowy zosta┬│ przygotowany w sposób umo┬┐liwiaj┬▒cy przyswojenie wiedzy osobom, które na codzie├▒ nie maj┬▒ do czynienia z medycyn┬▒. Po egzaminie (zdanym pozytywnie) uzyskujeci dyplom, który mo┬┐e Wam pomóc w ró┬┐nych sytuacjach (np. zwolni├Ž z cz├¬┬Âci kursu BHP lub pomóc w egzaminie do specjalistycznej szko┬│y wy┬┐szej. W tej edycji jest mozliwo┬Â├Ž prowadzenia zaj├¬├Ž w dni powszednie, po po┬│udniu. Kurs jest p┬│atny. informacj w tym zakresie udziela pedagog szkolny i u niego mo┬┐na si├¬ zapisa├Ž.

Zapraszamy wszystkich ch├¬tnych uczniów nasze szko┬│y

 

  Dodano: 13:46:17 2011-09-22

Sprz┬▒tanie ┬Âwiata
 
Klasy, które bior┬▒ udzia┬│ w sprz┬▒taniu ┬Âwiata musz┬▒ zaopatrzy├Ž si├¬ w worki i r├¬kawice ochronne we w┬│asnym zakresie.
  Dodano: 12:24:14 2011-09-16

UWAGA!!!
 
 Samorz┬▒d Uczniowski informuje, ┬┐e 19 wrze┬Ânia - w poniedzia┬│ek w szkole wykonywane b├¬d┬▒ zdj├¬cia klasowe.
  Dodano: 11:43:15 2011-09-13

Wyniki matury poprawkowej

Odbiór ┬Âwiadectw maturalnych zdaj┬▒cych egzamin w sesji poprawkowej 13 wrze┬Ânia o godzinie 13.30.

  Dodano: 09:22:32 2011-09-08

Uwaga !

Pragniemy poinformowa├Ž uczniów naszej szko┬│y oraz ich rodziców ┬┐e  od 27 wrze┬Ânia 2011 r. w ka┬┐dy wtorek w godzinach od 13 00 do 15 00 b├¬d┬▒ dy┬┐ury psychologa z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pionkach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

  Dodano: 09:07:24 2011-09-08

Informacje dotycz┬▒ce stypendium szkolnego

Uczniowie, w których rodzinach dochód na jednego cz┬│onka rodziny nie przekracza 351,00 z┬│ netto mog┬▒ ubiega├Ž si├¬ o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski nale┬┐y sk┬│ada├Ž w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu do dnia 15 wrze┬Ânia 2011. Formularze wniosku s┬▒ do pobrania u pedagoga szkolnego. Wype┬│nione wnioski nie musz┬▒ by├Ž  jak dotychczas po┬Âwiadczane przez szko┬│├¬. Zmiana dotyczy równie┬┐ dokumentowania wysoko┬Âci osi┬▒gni├¬rtych dochodów, nie tylko za┬Âwiadczenie o wysoko┬Âci dochodów netto za m-c sierpie├▒ 2011 lecz równie┬┐ o┬Âwiadczenie, przy czym konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a o systemie o┬Âwiaty o nast├¬puj┬▒cej tre┬Âci: "Jestem ┬Âwiadomy/a odpowiedzialno┬Âci karnej za z┬│o┬┐enie fa┬│szywego o┬Âwiadczenia".

Uczniowie naszej szko┬│y mieszkaj┬▒cy na terenie gminy równie┬┐ mog┬▒ ubiega├Ž si├¬ o stypendium, z tym ┬┐e do wniosku nale┬┐y do┬│┬▒czy├Ž za┬Âwiadczenie o wysoko┬Âci osi┬▒gni├¬tych dochodów za miesi┬▒c sierpie├▒ 2011. Formularze wniosków b├¬d┬▒ do pobrania u pedagoga szkolnego. Wnioski nale┬┐y sk┬│ada├Ž w Gminnym O┬Ârodku Pomocy Spo┬│ecznej w Pionkach przy ul. Sienkiewicza lub w innym zale┬┐nie od miejsca zamieszkania.

  Dodano: 12:25:12 2011-08-31

ROZPOCZ├ŐCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Uroczyste rozpocz├¬cie roku szkolnego 1 wrze┬Ânia 2011r. o godzinie  9.00.

  Dodano: 13:03:59 2011-08-29

Posiedzenie Rady Pedagogiczna
 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbêdzie siê 30 sierpinia 2011r. o godzinie 12.00
  Dodano: 11:44:30 2011-08-25

Uwaga kandydaci do szko┬│y!

Trwa rekrutacja uzupe┬│niaj┬▒ca. Informujemy zainteresowanych, ┬┐e s┬▒ jeszcze wolne miejsca w klasach z rozszerzonym programem nauczania:

jêzyka polskiego, historii i jêzyka francuskiego - I a;

matematyki, geografii i jêzyka niemieckiego ( jêzyk ten nauczany jest od podstaw) - I d

Ch├¬tnych zapraszamy do z┬│o┬┐enia orygina┬│ów. 

  Dodano: 22:39:58 2011-08-23

Wykaz podr├¬czników dla klas I na rok szkolny 2011/2012.
  Dodano: 13:22:04 2011-08-12

Egzaminy poprawkowe- sierpie├▒ 2011
 
Egzaminy poprawkowe odbêd± siê w naszej szkole w nastêpuj±cych terminach:
29.08.2011r. ( poniedzia┬│ek), godzina 9.00 - j├¬zyk polski;  matematyka
30.08.2011r. ( wtorek), godzina 9.00  - j├¬zyk angielski; biologia; fizyka.
                                                  
  Dodano: 11:57:17 2011-08-09

Podrêczniki do klas I w roku szkolnym 2011/2012

Wykaz podr├¬czników znajduje si├¬ na drzwiach wej┬Âciowych szko┬│y.

Informacja o podrêcznikach do klas I zostanie umieszczona na stronie po 16 sierpinia.

Podrêcznik do fizyki [klasy bez rozszerzenia tego przedmiotu ( I a, I c, I d) ]- poziom podstawowy.

  Dodano: 12:29:59 2011-07-01

Uwaga kandydaci
 
Lista kandydatów do liceum zostanie og┬│oszona 1 lipca o godz. 14.00.
 
Orygina┬│y dokumentów oraz o┬Âwiadczenie potwierdzaj┬▒ce wol├¬ nauki w naszej szkole nale┬┐y dostarczy├Ž do 5 lipca (wtorek) do godz. 14.00.
 
Zapraszamy wszystkich chêtnychSmile

  Dodano: 14:20:41 2011-06-29

UWAGA MATURZY┬ŽCI ORAZ ABSOLWENCI POPRAWIAJ┬íCY WYNIKI MATURY!!!

Wr├¬czenie ┬Âwiadectw maturalnych odb├¬dzie si├¬ 30 czerwca 2011r. oko┬│o godziny 12.30 - 13.00. Poszczególne klasy spotkaj┬▒ si├¬ z wychowawcami w nast├¬puj┬▒cych salach:

III a - 13

III b- 17

III c - 14

III d - 24

Absolwenci mog┬▒ odebra├Ž ┬Âwiadectwa u pani dyrektor lub u zast├¬pcy dyrektora.

Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 14:11:01 2011-06-29

Uwaga maturzy┬Âci oraz absolwenci poprawiaj┬▒cy wyniki matury !

┬Žwiadectwa maturalne b├¬d┬▒ wr├¬czane przez wychowawców klas 30 czerwca 2011r. oko┬│o godziny 12.30- 13.00. Poszczególne klasy spotkaj┬▒ si├¬ z wychowawcami w nast├¬puj┬▒cych salach:

III a - 13

III b - 17

III c - 14

III d - 24

Absolwenci mog┬▒ odebrac ┬Âwiadectwa u pani dyrektor lub zastepcy dyrektora.

Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 15:55:22 2011-06-22

Stowarzyszenie KLATRAT, zaprasza uczniów z naszej szko┬│y do wzi├¬cia udzia┬│u w LETNIM OBOZIE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 2011.
 
Podczas wyjazdu planowane s┬▒:
- warsztaty z nauk ┬Âcis┬│ych i technicznych (5 warsztatów z ró┬┐nych dziedzin m. in. robotyka, elektronika domowej produkcji, fizyka),
- zaj├¬cia rekreacyjno - sportowe (pi┬│ka no┬┐na, siatkówka, koszykówka, bilard, pi┬│karzyki, ping-pong, pla┬┐owanie i k┬▒piele w morzu),
- zajêcia integracyjne (m. in. ognisko, gry terenowe, gry planszowe).

Ponadto podczas wyjazdu m┬│odzie┬┐ b├¬dzie mia┬│a mo┬┐liwo┬Â├Ž odbycia licznych rozmów ze studentami Politechniki Warszawskiej, którzy ods┬│oni┬▒ kulisy studenckiego ┬┐ycia oraz studiowania na najlepszej uczelni technicznej w Polsce.

Termin: 21 - 29 SIERPNIA 2011. Cena 750 z┬│.

Miejsce: O┬Ârodek Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie
Morskim (www.sarbinowo.pw.edu.pl ).

Szczegó┬│owe informacje znajduj┬▒  na stronie internetowej: www.klatrat.pl

  Dodano: 11:09:43 2011-06-13

Uwaga!!!

Informujemy, iz wyp┬│ata stypendium szkolnego dla uczniów naszej szko┬│y udb├¬dzie si├¬ w dniu 17 czerwca 2011 (pi┬▒tek) w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu, pokój nr 3, w godz. 1000 - 1400. Uczniowie pe┬│noletni proszeni s┬▒ o posiadanie dowodu to┬┐samo┬Âci. W imieniu uczniów niepe┬│noletnich stypendium odbieraj┬▒ rodzice/prawni opiekunowie. pedagog sazkolny

  Dodano: 13:50:52 2011-06-02

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców
 
W poniedzia┬│ek (6 czerwca) odb├¬dzie si├¬ ostatni w tym roku szkolnym Dzie├▒ Otwarty dla rodziców. Nauczyciele i wychowawcy b├¬d┬▒ pe┬│ni├Ž dy┬┐ur od godziny 17.30 do 18.30. Serdecznie zapraszamy.
  Dodano: 10:57:22 2011-06-02

ODDAJ KREWW! NIE B┬íD┬Č OBOJ├ŐTNY!!!

Przypominamy wszystkim pe┬│noletnim uczniom naszej szko┬│y ┬┐e w dniu 07 czerwca b.r. (wtorek) od godz. 800 mog┬▒ odda├Ž krew. Zapraszamy wszystkich ch├¬tnych.

  Dodano: 15:35:25 2011-05-18

Spotkania z rodzicami
 
W czwartek (19 maja) o godz. 17 odb├¬d┬▒ si├¬ w naszej szkole pó┬│wywiadówki. Zapaszamy rodziców uczniów klas pierwszych i drugich. O godzinie 16.30 w sali nr 5 odb├¬dzie si├¬ spotkanie Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy do udzia┬│u przedstawicieli wszystkich klas.

  Dodano: 09:55:47 2011-05-17

UWAGA MATURZY┬ŽCI!!!
 
  Egzamin ustny z j├¬zyka niemieckiego w dniu 19 maja 2011r. rozpoczyna si├¬ o godzinie 8.00 . Prosimy o punktualne stawienie si├¬ na egzamin. ┬»yczymy powodzenia.
  Dodano: 14:35:45 2011-05-13

UWAGA!

MZOiS informuje, ┬┐e  na okres od I - do VI 2011 kwota stypendium socjalnego wynosi 460 z┬│ .

Rachunki na w/w kwot├¬ nale┬┐y sk┬│ada├Ž do MZOiS w Pionkach pokój nr 3 do 16 maja 2011 . Jednocze┬Ânie przypominamy, ┬┐e nie b├¬d┬▒ przyjmowane o┬Âwiadczenia o z┬│o┬┐eniu rachunku po wyp┬│acie stypendium.

  Dodano: 14:18:06 2011-05-06

UWAGA MATURZY┬ŽCI!!!
 
9 maja 2011r. o godzinie 8.00 rozpoczynaj± siê egzaminy ustne z jêzyka polskiego.
Egzamin ka┬┐dego zdaj┬▒cego trwa ok. 30 min. Og┬│oszenie wyników po ka┬┐dej osobie.
Zdaj┬▒cy proszeni s┬▒ o przyj┬Âcie do szko┬│y min. 20 min. wcze┬Âniej.
  Dodano: 12:10:37 2011-04-20

Dzie├▒ Otwarty w naszej szkole 

18 kwietnia w naszej szkole odby┬│ si├¬ Dzie├▒ Otwarty, podczas którego uczniowie III klas gimnazjalnych mieli okazj├¬ spotka├Ž si├¬ z pedagogami i licealistami. Naszymi go┬Â├Žmi byli uczniowie: Gimzazium nr 1 w Pionkach, Gimnazjum nr 2 w Pionkach, Gimnazjum w Suskowoli, Gimnazjum w Jedlni, Gimnazjum w Garbatce.

            Uroczysto┬Â├Ž rozpocz├¬┬│o przemówienie Pani Dyrektor Ewy Glego┬│y, która ciep┬│o przyj├¬┬│a przysz┬│ych uczniów. Po mi┬│ym powitaniu g┬│os zabrali liceali┬Âci, opowiadali oni o poszczególnych profilach. W roku 2011/2012 w naszej szkole uczniowie b├¬d┬▒ mieli szans├¬ uczy├Ž si├¬ w czterech klasach:

klasa I a – z rozszerzonym programem nauczania j├¬zyka polskiego, historii oraz j├¬zyka francuskiego ,

klasa i b – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i j├¬zyka angielskiego,

klasa I c – z rozszerzonym programem nauczania biologii oraz chemii,

klasa I d – z rozszerzonym programem nauczania geografii, matematyki i j├¬zyka niemieckiego.

Nast├¬pnie zosta┬│a wy┬Âwietlona prezentacja multimedialna, dzi├¬ki której gimnazjali┬Âci mogli pozna├Ž histori├¬ szko┬│y, panuj┬▒ce u nas zwyczaje, ró┬┐nego rodzaju przedsi├¬wzi├¬cia organizowane przez licealistów, osi┬▒gni├¬cia uczniów w nauce i sporcie oraz ┬┐ycie codzienne w szkole. Gimnazjali┬Âci obejrzeli równie┬┐ filmik promuj┬▒cy szkol├¬. Ostatnim punktem programu by┬│a cz├¬┬Â├Ž artystyczna. Liceali┬Âci dali pokaz talentu aktorskiego, wokalnego i tanecznego.

Mamy nadziej├¬, ┬┐e data 18 kwietnia 2011 roku rozpocznie now┬▒ kart├¬ w ┬┐yciu naszych go┬Âci i od 1 wrze┬Ânia stan┬▒ si├¬ oni wspó┬│gospodarzami Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im. Marii D┬▒browskiej w Pionkach.

  Dodano: 10:30:19 2011-04-15

                                        Dzie├▒ Otwarty Szko┬│y

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego zapraszaj┬▒ m┬│odzie┬┐ III klas gimnazjalnych, wychowawców i rodziców na Dzie├▒ Otwarty Szko┬│y, który odb├¬dzie si├¬ 18 kwietnia 2011 o godz. 11oo i godz. 12oo .

           Podczas Dnia Otwartego b├¬dzie mo┬┐na uzyska├Ž szczegó┬│owe informacje dotycz┬▒ce zasad rekrutacji na rok szkolny 2011/2012. Gimnazjali┬Âci b├¬d┬▒ mieli okazj├¬ bli┬┐ej zapozna├Ž si├¬ z obyczajami i atmosfer┬▒ panuj┬▒c┬▒ w szkole oraz spotka├Ž si├¬ z pedagogami i uczniami naszego liceum. W czasie spotkania zostanie wy┬Âwietlona prezentacja multimedialna przybli┬┐aj┬▒ca charakterystyk├¬ profili i pozwalaj┬▒ca zapozna├Ž si├¬ z baz┬▒ dydaktyczn┬▒ szko┬│y. Liceali┬Âci przygotowali krótki pokaz artystyczny podczas którego b├¬dzie mo┬┐na podziwia├Ž m.in.  wyst├¬py taneczne i wokalne. Nie zabraknie równie┬┐ dobrego humoru i gry aktorskiej.

                                      Serdecznie zapraszamy

  Dodano: 12:41:41 2011-04-13

W pi┬▒tek 8 kwietnia odby┬│ sie fina┬│ VIII Mi├¬dzypowiatowego Zespo┬│owego Konkursu Matematycznego .  Zwyci├¬stwo w konkursie na poziomie podstawowym  odnie┬Âli : Micha┬│ Wojty┬Â, Emilia Ziemka i Piotr Maci┬▒g, a na rozszerzonym : Rafa┬│ Ko┬│tun, Micha┬│ Sobol i Grzegorz Janeczek z kl. Ib

Gratulujemy 

  Dodano: 14:00:25 2011-04-04

Dzie├▒ Otwarty
 
W poniedzia┬│ek (4 kwietnia br) odb├¬dzie si├¬ pierwszy w tym semestrze Dzie├▒ Otwarty dla rodziców. Nauczyciele i wychowawcy b├¬d┬▒ dy┬┐urowa├Ž w godz. 17.30-18.30. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 13:57:09 2011-04-04

Dzie├▒ Otwarty dla Rodziców
 
W poniedzia┬│ek (4 kwietnia br.) odb├¬dzie si├¬ pierwszy w tym semestrze Dzie├▒ Otwarty dla Rodziców. Nauczyciele i wychowawcy b├¬d┬▒ na dy┬┐urze w godz. 17.30-18.30. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 12:07:45 2011-03-28

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA M£ODZIE¯Y
30-31 MARCA, 1 KWIETNIA 2011r.
 
┬Âroda - 30 marca
10.00 - Nabo┬┐e├▒stwo rekolekcyjne z konferencj┬▒ w ko┬Âciele NMP Królowej Polski
16.00 - Koncert zespo┬│u "New Adonai" ( sala audiowizualna)
 
czwartek - 31 marca
10.00 - Nabo┬┐e├▒stwo rekolekcyjne z konferencj┬▒ w ko┬Âciele NMP Królowej Polski
15.00 - Projekcja filmu ( sala audiowizualna)
18.00 - Wyjazd do Radomia na spektakl teatralny "Idiota" na podstawie powie┬Âci
F. Dostojewskiego
 
pi┬▒tek - 1 kwietnia
10.00 - Droga krzy┬┐owa
          - Spowied┬╝ ┬Âwi├¬ta
          - Msza ┬Âwi├¬ta na zako├▒czenie rekolekcji
 
Rekolekcje poprowadzi ks. Piotr Popis - wikariusz z parafii ┬Âw. Barbary w Pionkach
 

  Dodano: 12:52:42 2011-03-16

"KANGUR"
W czwartek 17 marca o godzinie 9.00 w sali nr 15 odb├¬dzie si├¬ Mi├¬dzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR".

  Dodano: 13:05:28 2011-03-14

PRÓBNA MATURA Z J├ŐZYKA ANGIELSKIEGO
 
EGZAMIN ROZPOCZYNA SI├Ő O GODZINIE 7.30 !!!
Pocz±tkowo na zmianie planu podano b³êdn± godzinê.
 
Rozmieszczenie uczniów w salach:
 
III a nr 1-20 sala  13
III a nr 21-26 sala 5
III b nr 1-25 sala 11
III b nr 26-31 sala 5
III c ( ca┬│a klasa) sala1
III d nr 1 - 20 sala 7
III d nr 21-27 sala 5
 
  Dodano: 13:17:48 2011-03-10

VIII MI├ŐDZYPOWIATOWY ZESPO┬úOWY KONKURS MATEMATYCZNY

 

W dniu 11 marca 2011r. o godzinie 10.00 odbêdzie siê Miêdzypowiatowy Zespo³owy Konkurs Matematyczny.
  Dodano: 12:05:36 2011-03-09

Rekolekcje wielkopostne

 Rekolekcje wielkopostne dla m┬│odzie┬┐y naszej szko┬│y odbywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ w dniach 30.03-01.04.20011r. Ze szczegó┬│owym harmonogramem rekolekcji zapoznaj┬▒ ksi├¬┬┐a katecheci. M┬│odzie┬┐ zapraszamy do udzia┬│u w konferencjach. W tych dniach nie odbywaj┬▒ si├¬ zaj├¬cia dydaktyczne.

  Dodano: 14:06:00 2011-03-08

21 marca odb├¬dzie si├¬ Szkolny Festiwal Talentów.
Ch├¬tni maj┬▒ okazj├¬ zaprezentowa├Ž si├¬ w obecno┬Âci ca┬│ej szko┬│y.
Zapisy u p. prof. Ga┬│kowskiej lub Adama Wilka do ko├▒ca tego tygodnia.
  Dodano: 13:42:10 2011-02-11

ORGANIZACJA ZAJ├Ő├ć DLA M┬úODZIE┬»Y PODCZAS FERII ZIMOWYCH w roku szkolnym 2010/2011

I TYDZIE├Ĺ

 

14.02.2011r. - poniedzia┬│ek

konsultacje pp                      9:00 - 10:00          Dariusz Paprocki
konsultacje pr                     10:00 - 11:00
kó┬│ko j. angielskiego           11:00 - 12:00

konsultacje j. angielski pr     9:00 - 10:00            Teresa Iskra
matura próbna - ustna         10:00 - 12:00

j. niemiecki                          9:00 - 13:00             AlicjaZych

konsultacje - matura ustna   12:00 - 13:00            Urszula Staniewska                                                                    

matematyka - pr                 10:00 - 11:00 IIId     Katarzyna Posacka

15.02.2011r. - wtorek

matematyka II a, II c, II d      10.00 - 11.00            Ewa Glego┬│a

matematyka - zaj├¬cia dodatkowe     12:00 - 13:00     Iwona Maj

konsultacje - j. polski pp                 10:00 - 11:00     Urszula Staniewska
konsultacje - j. polski pr                  11:00 - 13:00     Urszula Staniewska

matematyka pp - IIIa                      9:00 - 10:00       Katarzyna Posacka

konsultacje - historia                       9:00 - 11:00      Ma┬│gorzata Ga┬│kowska

techniki skutecznego uczenia si├¬      10:00 - 13:00     Agnieszka Lewikowska

zaj├¬cia sportowe                             10:00 - 13:00     Pawe┬│ Zieli├▒ski

16.02.2011r. - ┬Âroda

konsultacje - j. angielski pr                 9:00 - 10:00    Teresa Iskra

matura próbna j. angielski - ustna     10:00 - 13:00    Teresa Iskra

matura próbna j. angielski - ustna     10:00 - 13:00     Dariusz Paprocki

konsultacje - j. polski                       11:00 - 13:00     Agnieszka Lewikowska

j. niemiecki - zaj├¬cia dodatkowe        10:30 - 12:30     Anna Kozesta├▒ska-Grabowska

matematyka, informatyka -              11:00 - 12:30      Iwona Maj

zajêcia dodatkowe

17.02.2011r. - czwartek

matura próbna z matematyki pp       9:00 - 12:00    J. Warcho┬│, K. Posacka
matura próbna z matematyki pr        12:00 - 15:00   J. Warcho┬│, K. Posacka
bezpo┬Ârednio po maturze                 12:00 - 14:00   J. Warcho┬│, K. Posacka
omówienia zada├▒ egzam.

18.02.2011r. - pi┬▒tek

matematyka pp - IIIa                     9:00 - 10:00        Katarzyna Posacka
matematyka pp - IIId                    10:00 - 11:00       Katarzyna Posacka
matematyka pr - IIId                     11:00 - 12:00       Katarzyna Posacka

konsultacje - j. polski                     10:00 - 12:00        Joanna Paw┬│owska

konsultacje - j. francuski                 9.30 - 12.30         Marzena Ba├▒kowska

II TYDZIE├Ĺ

21.02.11r. - poniedzia┬│ek

konsultacje - j. polski                     10:00 - 12:00         Agnieszka Lewikowska

przygotowanie do Olimpiady            10:00 - 12:00        Jadwiga Skrzy├▒ska

Wiedzy Po┬┐arniczej

22.02.2011r. - wtorek

chemia                                         9:00 - 11:00          Dorota Dró┬┐d┬┐

biologia                                        11:00 - 14:00        Barbara Mazur

matura próbna z j├¬z.ang.                9:00 - 13:00         Dariusz Paprocki

pokazy gier planszowych,                9:00 - 15:00         Dawid Wasi┬│ek

 karcianych i figurkowych

23.02.2011r. - ┬Âroda

biologia                                       9:00 - 11:00         Barbara Mazur

techniki skutecznego uczenia si├¬    10:00-12:00         Agnieszka Lewikowska

j├¬z. polski                                    11:15 - 12:30      Joanna Paw┬│owska

24.02.2011r. - czwartek

matura próbna z fizyki                  9:00 -12:00         Alicja Jaworowska

matura próbna z chemii                11:00 - 13:30      Dorota Dró┬┐d┬┐

 

  Dodano: 13:49:25 2011-02-10

 

 Spotkania z rodzicami

10 lutego br. o godz. 17.00 odb├¬d┬▒ si├¬ wywiadówki semestralne we wszystkich klasach. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 13:22:26 2011-02-10

Ucze├▒ nazej szko┬│y Jakub Tomasikiewicz zakwalifikowa┬│ si├¬ do fina┬│u XVII Konkursu Fizycznego . Zawody fina┬│owe odb├¬d┬▒ si├¬ 5 marca w Audytorium Wydzia┬│u Fizyki Politechniki Warszawskiej. Gratulujemy.  
  Dodano: 13:20:42 2011-02-10

Nie masz co robi├Ž z wolnym czasem w ferie, nudzisz si├¬ na okr┬▒g┬│o, a chcia┬│by┬Â/ chcia┬│aby┬ zaj┬▒├Ž si├¬ czym┬ interesuj┬▒cym to:

22-02-2011 w godz. 9.00-15.00

B├¬dzie mo┬┐na spróbowa├Ž czego┬ nowego, mianowicie:

 • Gier planszowych
 • Gier karcianych (m.in. Word of Warcraft TCG)
 • Gier bitewnych/figurkowych (np.Warhammer 40000)

Zatem nie nudzi├Ž si├¬ i nie tra├Ž czasu niepotrzebnie, we┬╝ znajomych i wpadnijcie a nie po┬┐a┬│ujecie.

  Dodano: 14:55:06 2011-02-07

W najbli┬┐sz┬▒ ┬Ârod├¬ i pi┬▒tek (9 i 11 lutego, w godz. 1600-1730) odb├¬dzie si├¬ wyk┬│ad absolwenta naszej szko┬│y, Przemys┬│awa Michalskiego, dotycz┬▒cy analizy matematycznej. Wszystkich ch├¬tnych zapraszamy.
  Dodano: 16:05:04 2011-01-31

Czworo ucziów naszej szko┬│y bra┬│o udzia┬│ w olimpliadzie historycznej: Aleksandra M┬│oczkowska (3b), Kacper Kurowski (2b), Piotr Mikusek (2b) oraz Grzegorz Sa┬│ek (2b). Do etapu okregowego, cz├¬┬Âci pisemnej, który odby┬│ si├¬ 8 stycznia w Kielcach zakwalifikowali si├¬: A. M┬│oczkowska, P. Mikusek oraz G. Sa┬│ek. Niestety nikt nie zakwalifikowa┬│ si├¬ do dalszej cz├¬┬Âci olimpiady.

W konkusie "Dzieje or├¬┬┐a polskiego" bra┬│o udzia┬│ 2 uczniów naszej szko┬│y - Kacper Kurowski i Piotr Mikusek. Kacper zakwalifikowa┬│ si├¬ do 2. etapu. Odb├¬dzie si├¬ on w Warszawie 12 marca 2011.

  Dodano: 09:09:33 2011-01-28

W najbli¿sz± sobotê (29 stycznia) w godzinach 9-12 odbêd± siê konsultacje z geografi.
  Dodano: 13:27:06 2011-01-05

Uwaga uczniowie!

W dniu 7 stycznia 2011 roku ( pi±tek) biblioteka szkolna bêdzie nieczynna.

  Dodano: 12:06:49 2011-01-05

Pomagamy potrzebuj┬▒cym
 
 Nasza szko┬│a sta┬│a si├¬ darczy├▒c┬▒ "Szlachetnej paczki". 12 grudnia 2010 roku rodzina otrzyma┬│a przygotowane przez uczniów, nauczycieli i pracowników szko┬│y podarunki. Bardzo cieszymy si├¬, ┬┐e ┬Âwi├¬ta w tej rodzinie b├¬d┬▒ radosne i spokojne.
Otrzymali┬Âmy tak┬┐e Certyfikat "Szlachetnej paczki"
 

 
 
Ju┬┐ po raz trzeci nasi uczniowie pod opiek┬▒ pani Marzeny Ba├▒kowskiej i pani Anny Kozesta├▒skiej - Grabowskiej przygotowali Wigili├¬ dla podopiecznych TPD.  Jak co roku dzieci otrzyma┬│y od Miko┬│aja paczki, uczestniczy┬│y w konkursach i zabawach. Wraz z rodzicami, opiekunami, panem bumistrzem Markiem Janeczkiem, panem Henrykiem Jakubowskim i dyrekcj┬▒  szko┬│y wys┬│ucha┬│y koncertu kol├¬d, który zaprezentowa┬│y uczennice z PG nr 1 w Pionkach pod kierunkiem pani Edyty Ferchichi i pani Anny ┬»uber. dzi├¬ki licznym sponsorom uda┬│o si├¬  przygotowa├Ž nie tylko paczki, ale tak┬┐e pocz├¬stunek dla go┬Âci wigilijnych. Sp├¬dzili┬Âmy ten wieczór w bardzo mi┬│ej atmosferze, spotkamy si├¬ z pewno┬Âci┬▒ za rok .
 
Z inicjaytwy uczniów klasy III c oraz wychowawczyni  nawi┬▒zali┬Âmy kontakt ze szko┬│┬▒ w Winiarach w gminie Dwikoz,y powiat sandomierski. M┬│odzie┬┐ wra┬┐liwa na nieszcz├¬┬Âcie innych zainteresowa┬│a si├¬ potrzebami mieszka├▒ców terenów popowodziowych. Uczniowie zorganizowali zbiórk├¬ pieni├¬dzy, odzie┬┐y, ┬┐ywno┬Âci i zabawek. W akcji wzi├¬li udzia┬│ nauczyciele, pracownicy szko┬│y, uczniowie, ich rodzice oraz mieszka├▒cy Pionek. Pzygotowano ┬Âwi┬▒teczne paczki dla 35 uczniów szko┬│y podstawowej i 20 przedszkolaków. Dzi├¬ki pomocy rodziców jednego z uczniów klasy III c paczki oraz inne potrzebne rzeczy zgromadzone w trakcie trwania akcji dotar┬│y do Winiar 21 grudnia. Najwi├¬ksz┬▒ nagrod┬▒ dla organizatorów by┬│a rado┬Â├Ž obdarowanych dzieci.
 

  Dodano: 22:18:50 2010-12-22

Wszystkim uczniom, absolwentom oraz ich rodzinom 

Dyrekcja Grono Pedagogiczne i pracownicy szko┬│y ┬┐ycz┬▒
zdrowych weso┬│ych ┬Žwi┬▒t Bo┬┐ego Narodzenia oraz Szcz├¬┬Âliwego Nowego Roku 2011.
Niech spe³niaj± siê marzenia te du¿e i te ma³e.
Niech nie opuszcza Was nadzieja na lepsze i pi├¬kniejsze jutro. 
 

 

  Dodano: 10:25:27 2010-12-22

 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

10 stycznia 2011r. o  godz. 10.00 odbe├¬dzie si├¬ szkolny etap XXVI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Do etapu podstawowego maj┬▒ prawo przyst┬▒pi├Ž wszyscy ch├¬tni uczniowie. Czas przeprowadzenia eliminacji stopnia podstawowego to 60 minut, test zawiera 50 pyta├▒ wyboru. Do eliminacji stopnia wojewódzkiego przechodzi wy┬│┬▒cznie trzech najlepszych uczniów, ktorzy uzyskali wynik minimum 80%. List├¬ ch├¬tnych przygotowuje p. B Mazur.

Zapraszamy do udzia┬│u w Olimpiadzie.

  Dodano: 09:03:35 2010-12-22

Dostêpny jest nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie sie z nim.
  Dodano: 11:47:23 2010-12-16

Uwaga!

Wyp┬│ata stypendium szkolnego odb├¬dzie si├¬ w dniu 21 grudnia (wtorek) 2010r. w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu, pokój nr 3 w godz. 1000 - 1500 . Uczniowie pe┬│noletni proszeni s┬▒ o posiadanie dokumentu to┬┐samo┬Âci. W imieniu uczniów niepe┬│noletnich stypendium odbieraj┬▒ ich rodzice/prawni opiekunowie.

pedagog szkolny

  Dodano: 11:55:32 2010-11-22

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM
 
 
23.11.2010R. (WTOREK) godz. 8:00
 
sala 23  kl IIIb  - wej┬Âcie od strony sali 24
            kl IIIc   - wej┬Âcie od strony sali 22
 
sala 24  kl IIIa  nr.1-18
 
sala 22  kl IIIa  nr.19-26
            kl IIId  nr. 17-27
 
sala 21  kl IIId  nr. 1-16
 
24.11.2010R. (┬ŽRODA) godz. 8:00
 
sala 23  kl IIIb  - wej┬Âcie od strony sali 24
            kl IIIc  - wej┬Âcie od strony sali 22
 
sala 24  kl IIIa  nr 1-18
 
sala 22  kl IIIa  nr 19-26
            kl IIId  nr 17-27
 
sala 21  kl IIId  nr 1-16
 
 
 
 

  Dodano: 12:31:31 2010-11-17

Uwaga!

Uczniowie, którzy z┬│o┬┐yli wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszeni s┬▒ o sk┬│adanie faktur na kwot├¬ 620,00 z┬│ do dnia 30 listopada  2010 r. w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu w pokoju nr 3.

  Dodano: 19:25:38 2010-11-09

Turniej Pi┬│ki No┬┐nej
 
  Dnia 10-11-2010 naterenie naszej szko┬│y odb├¬dzie sie Turniej Pi┬│ki no┬┐nej inauguruj┬▒cy otwarcie naszego  boiska wielofunkcyjnego. W turnieju wezm┬▒ udzia┬│ 4 dru┬┐yny reprezentuj┬▒ce: ZSP I┬│┬┐a, ZSP nr1 Pionki, ZSP nr2 Pionki oraz LO Pionki.
turniej rozegrany zostanie systemem "ka┬┐dy z kazdym" w godzinach 9:00-11:30.
reprezentacja naszej szko┬│y
┬Žwi┬▒tek Grzegorz, Iwanowski Potr, Toporek Igor, Grynechko Gienek, Borkowski Micha┬│, Sot Gabriel, Grzeszczyk Micha┬│, Lockstaedt Jakub, Majewski Jakub, M┬▒kosa Piotr, Adamiec Patryk, Dzikowski Micha┬│,( Zieli├▒ski Daniel, Lockstaedt Szymon- rez)
¯yczymy powodzenia.

  Dodano: 16:12:58 2010-11-09

W najbli¿sz± sobotê (13 listopada) w godzinach 9:00-12:00 odbêd± siê konsultacje z geografii.
  Dodano: 14:39:46 2010-11-05

MSZA ┬ŽWI├ŐTA
 
W najbli┬┐sz┬▒ niedziel├¬ (7 listopada), w ko┬Âciele NMP Królowej Polski, o godz. 17.00 odprawiona zostanie  msza ┬Âwi├¬ta w intencji zmar┬│ych pracowników, nauczycieli, uczniów i absolwentów naszego liceum. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 09:14:36 2010-10-29

STYPENDIUM STAROSTY
W dniu 28 pa┬╝dziernika 2010r. w Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym im. Marii D┬▒browskiej w Pionkach go┬Âci┬│ Wicestarosta powiatu radomskiego pan Krzysztof Górak oraz reprezentujacy miasto Pionki w radzie powiatu pan Henryk Rybak.
Pan Starosta uhonorowa┬│ najlepszych uczniów wr├¬czaj┬▒c stypendia ufundowane przez Starost├¬ powiatu radomskiego. Do grona wyró┬┐nionych nale┬┐┬▒: Katarzyna M┬▒kosa z klasy IIc ┬Ârednia ocen na ┬Âwiadectwie uko├▒czenia klasy I to 5,36, Aleksander Bana┬ z klasy IIIb ┬Ârednia ocen na ┬Âwiadectwie uko├▒czenia klasy II to 5,31, Piotr Kuci├▒ski z klasy IIIb ┬Ârednia ocen na ┬Âwiadectwie ukonczenia klasy II to 5,16, Monika Dziadura z klasy IId ┬Ârednia ocen na ┬Âwiadectwie uko├▒czenia klasy I to 5,14 i Anna Pindakiewicz z klasy IId ┬Ârednia ocen na ┬Âwiadectwie ukonczenia klasy I to 5.0.
Stypendy┬Âci otrzymali gratulacje od pana Starosty Krzysztofa Góraka oraz radnego Henryka Rybaka. Uroczysto┬Â├Ž u┬Âwietni┬│a swoim wyst├¬pem uczennica klasy Ia Klaudia Gola, która wykona┬│a piosenk├¬ z musicalu "Metro" pt. "Szyby".
M┬│odzie┬┐ podzi├¬kowa┬│┬▒ panu Staro┬Âcie za otrzymane stypendia.

  Dodano: 08:50:10 2010-10-29

Matura próbna 3 listopada 2010
 
MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY
IIIA   27       SALA 23
IIIB   1-19    SALA 22
IIIB   20-31  SALA 21
IIIC   1-4     SALA 21
IIIC   5-22   SALA 24
IIID   27      SALA 23
 
 
klasa III a wchodzi do sali 23 od strony sal 24-25
klasa III d wchodzi do sali 23 od strony sal 21-22
 
Uczniowie nie losuj┬▒ miejsc.
Zajmuj┬▒ miejsca zgodnie z numerami w dzienniku lekcyjnym.
Uczniowie musz┬▒ mie├Ž do pisania czarne d┬│ugopisy, powinni mie├Ž ze sob┬▒ równie┬┐ linijki, cyrkiel i kalkulator prosty. Tablice ze wzorami otrzymaj┬▒ na sali egzaminacyjnej. Uczniowie powinni mie├Ž ze sob┬▒ dowód to┬┐samo┬Âci.
Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosi├Ž telefonów komórkowych ani innych urz┬▒dze├▒ telekomunikacyjnych. 

  Dodano: 11:07:52 2010-10-28

Informacja dla kandydatów na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Ustalono termin kursu ratownictwa przedmedycznego. Odbêdzie siê on w dniach 26 - 28 listopada 2010 r.

  Dodano: 11:34:25 2010-10-26

Kino konesera
 
Informujemy, i┬┐ w tym tygodniu, wyj┬▒tkowo w ┬Ârod├¬ 27.10.2010r. o godzinie 18.00
w MOK-u odbêdzie siê projekcja filmu Romana Polañskiego "Autor Widmo". Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. Wstêp wolny!
  Dodano: 19:28:05 2010-10-24

Zosta┬│a dodana nowa zak┬│adka, gdzie b├¬d┬▒ dodawane informacje o zbli┬┐aj┬▒cych si├¬ konkursach. Je┬Âli kto┬ b├¬dzie wiedzia┬│ o konkursach, o których informacji nie zamie┬Âcimy, prosimy o kontakt.
  Dodano: 08:23:34 2010-10-22

Informacja dla uczniów

Og┬│aszamy nabór na kolejn┬▒ edycj├¬ kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapraszamy wszystkich ch├¬tnych uczniów naszej szko┬│y. Kurs prowadzony jest przez wolontariuszy Stowarzyszenia Malta├▒ska S┬│u┬┐ba Medyczna. Nabór prowadzi pedagog szkolny. Tu mo┬┐na równie┬┐ uzyska├Ž szczegó┬│owe informacje na temat kursu.

  Dodano: 11:45:47 2010-10-21

Informujemy, ┬┐e Wy┬┐sza Szko┬│a Nauk Spo┬│ecznych i Technicznych w Radomiu organizuje dwa konkursy: "M┬│odzi potrafi┬▒ - nauka nie idzie w las" oraz "Spo┬│ecze├▒stwo kreatywne i obywatelskie". Po szczegó┬│y odsy┬│amy na stron├¬ uczelni - www.wsnsit.pl
  Dodano: 08:18:00 2010-10-13

UWAGA UCZNIOWIE!!!

Ze wzglêdu na og³oszon± przez Wojewodê mazowieckiego trzydniow± ¿a³obê obchody Dnia Edukacji w naszej szkole zostaj± przeniesione na poniedzia³ek 18 pa¼dziernika 2010r.

  Dodano: 10:23:14 2010-10-07

Filmowy klub konesera.
Dnia 8 pa┬┐dziernika 2010r (pi┬▒tek) o  godzinie 18:00 w MOK-u odb├¬dzie si├¬ projekcja filmu "BOY" w re┬┐yserii Taika Waititi.
wstêp wolny!
Serdecznie zapraszamy

  Dodano: 10:14:39 2010-10-07

┬Žwi├¬to patronki szko┬│y
 
Dnia 8 pa┬╝dziernika 2010r (pi┬▒tek) odb├¬dzie si├¬ uroczysto┬Â├Ž po┬Âwi├¬cona Marii D┬▒browskiej. Wszystkich uczniów obowi┬▒zuje od┬Âwi├¬tny strój.
Klasy pierwsze z┬│o┬┐┬▒ ┬Âlubowanie i zostan┬▒ oficjalnie przyj├¬ci do szkolnej spo┬│eczno┬Âci.
  Dodano: 14:05:15 2010-10-06

W najbli¿sz± sobotê (10 pa¼dziernika) w godzinach 10:00-12:00 odbêd± siê konsultacje z geografii.
  Dodano: 11:17:24 2010-10-04

Dzie├▒ Otwarty dla Rodziców
 
4 pa┬╝dziernika (poniedzia┬│ek) odb├¬dzie si├¬, pierwszy w tym roku szkolnym, Dzie├▒ Otwarty dla Rodziców. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele b├¬d┬▒ na dy┬┐urze od godz. 17.30 do 18.30. Serdecznie zapraszamy. 

  Dodano: 10:21:38 2010-10-01

Spotkanie Szkolnej Rady Rodziców
 
W poniedzia┬│ek (tj. 4 pa┬╝dziernika) o godz. 17.00 odb├¬dzie si├¬ pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Szkolnej Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas na obrady do sali nr 5.

  Dodano: 12:39:28 2010-09-22

ODDAJ KREW! NIE PRZECHOD┬Č OBOJ├ŐTNIE

Przypominamy wszystkim pe┬│noletnim uczniom , i┬┐ jutro ,23 wrze┬Ânia 2010r. od godz.800 odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole akcja  oddawania krwi. Zapraszamy wszystkich ch├¬tnych .

  Dodano: 11:37:02 2010-09-22

Spotkanie z rodzicami klas I i III

W dniu 23 wrze┬Ânia 2010r. o godzinie 17.00 odb├¬d┬▒ si├¬ spotkania z rodzicami klas pierwszych i trzecich. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 13:16:45 2010-09-17

W najbli┬┐sz┬▒ sobot├¬ (18 wrze┬Ânia) w godzinach 9:00-11:00 odb├¬d┬▒ si├¬ konsultacje z geografii.
  Dodano: 11:39:02 2010-09-02

Uwaga

Uczniowie Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego mieszkaj┬▒cy na terenie miasta Pionki mog┬▒ ubiega├Ž sie o stypendium szkolne. Miesi├¬czna wysoko┬Â├Ž dochodu na jedn┬▒ osob├¬ w rodzinie nie mo┬┐e przekracza├Ž 351,00 z┬│ netto. wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 przyjmowane s┬▒ w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu ul. Le┬Âna 5, pok. nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do 15 wrzesnia 2010r.  Do wniosku zaopiniowanego przez szko┬│├¬ nale┬┐y do┬│┬▒czy├Ž za┬Âwiadczenie o dochodach netto uzyskane przez cz┬│onków rodziny za m-c sierpie├▒ 2010r.

Formularze wniosków s┬▒ do pobrania u pedagoga szkolnego w godz. 900 - 1130.

Uczniowie LO mieszkaj┬▒cy na terenie gminy Pionki mog┬▒ pobiera├Ž formularze wniosków w szkole lub w siedzibie Gminnego Zarz┬▒du O┬Âwiaty i Sportu przy ul. Sienkiewicza.

Zasi┬│ek szkolny

Uczniowie naszej szko┬│y znajduj┬▒cy si├¬ przej┬Âciowo w trudnej sytuacji materialnej na skutek zdarzenia losowego (┬Âmier├Ž rodzica, przewlek┬│a choroba ucznia, nag┬│y wypadek losowy- po┬┐ar, kradzie┬┐, powód┬╝, wichura,itp.) mog┬▒ ubiega├Ž si├¬ o przyznanie zasi┬│ku szkolnego.

Szczegó┬│owe informacje dotycz┬▒ce pomocy materialnej mozna uzyska├Ž u pedagoga szkolnego.

  Dodano: 12:34:10 2010-08-31

UROCZYSTE ROZPOCZ├ŐCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Wszystkich uczniów, zainteresowanych rodziców oraz sympatyzuj┬▒cych ze szko┬│┬▒ absolwentów serdecznie zapraszamy 1 wrze┬Ânia o godzinie 9.00 na uroczyste rozpocz├¬cie nowego roku szkolnego.

Jednocze┬Ânie informujemy, ┬┐e o godzinie 7.00 w Ko┬Âciele NMP Królowej Polski odb├¬dzie si├¬ msza ┬Âwi├¬ta w intencji wszystkich uczniów i nauczycieli.

  Dodano: 20:00:54 2010-08-28

Rada Pedagogiczna
 
W poniedzia³ek (30.08) o godz. 12.00 odbêdzie siê zebranie Rady Pedagogicznej naszej szko³y.

  Dodano: 11:53:02 2010-08-17

EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe w naszej szkole odbêd± siê w nastêpuj±cych terminach:

27.08.2010r. - pi┬▒tek godzina 10.00

jêzyk polski, biologia, fizyka

30.08.200r. - poniedzia┬│ek godzina 10.00

jêzyk angielski, chemia

¯yczymy powodzeniaSmile

  Dodano: 11:52:42 2010-08-17

EGZAMIN MATURALNY - SESJA POPRAWKOWA 

Informujemy wszystkich zdaj┬▒cych matur├¬ w sesji poprawkowej, ┬┐e egzaminy pisemne odb├¬d┬▒ si├¬ 23 sierpnia 2010r. w Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym im. Miko┬│aja Kopernika w I┬│┬┐y. Adres szko┬│y I┬│┬┐a ul. Jakuba Starszego 6.

Uwaga!!!

Zdaj±cy proszeni s± o stawienie siê w w/w szkole z dowodem osobistym o godzinie 8.30.

¯yczymy powodzeniaSmile

  Dodano: 11:57:07 2010-07-12

Uwaga uczniowie klas pierwszych
Wykaz podr├¬czników do klas pierwszych jest wywieszony na wej┬Âciu g┬│ównym do budynku szko┬│y. Mo┬┐na go pobra├Ž w sekretariacie szko┬│y.

  Dodano: 13:26:17 2010-07-09

Uwaga uczniowie klas I
 
W dniu 09 lipca 2010 roku o godzinie 13 zostan┬▒ wywieszone listy uczniów klas pierwszych
  Dodano: 10:20:23 2010-07-06

UWAGA KANDYDACI

S┬▒ jeszcze wolne miejsca w klasach 1c i 1d. Zainteresowani powinni dostarczy├Ž orygina┬│y ┬Âwiadectwa uko├▒czenia gimnazjum oraz za┬Âwiadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.


  Dodano: 15:17:58 2010-07-05

Uwaga kandydaci

5 lipca o godzinie 16:00 og┬│oszone zostan┬▒ listy kandydatów przyj├¬tych do szko┬│y.

  Dodano: 13:11:09 2010-07-02

UWAGA KANDYDACI DO LICEUM

     Wszyscy kandydaci przyj├¬ci do Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im. M. D┬▒browskiej w Pionkach zobowi┬▒zani s┬▒ do dostarczenia orygina┬│u dokumentów do dnia 5 lipca 2010 r do godziny 14.

  Dodano: 13:48:50 2010-06-30

WYNIKI MATURY 2010

Znamy ju┬┐ wyniki tegorocznych matur. Zdawalno┬Â├Ž egzaminu maturalnego w naszej szkole jest bardzo wysoka i wynosi 98%. Z ogromn┬▒ satysfakcj┬▒ informujemy, ┬┐e spo┬Âród 124 maturzystów z przedmiotów obowi┬▒zkowych 15 naszych absolwentów uzyska┬│o najwy┬┐szy wynik, czyli 100%. Na egzaminie z j├¬zyka angielskiego 8, 5 z matematyki, 1 osoba z j├¬zyka polskiego i 1 z j├¬zyka rosyjskiego. Serdecznie gratulujemy.

Absolwenci, którzy dzi┬ nie otrzymali ┬Âwiadectw maj┬▒ szans├¬ poprawi├Ž egzaminy w sierpniu i wzi┬▒├Ž udzia┬│ w rekrutacji uzupe┬│niajacej na wy┬┐sze uczelnie

Wszystkim maturzystom ┬┐yczymy powodzenia.

  Dodano: 09:04:44 2010-06-30

UWAGA MATURZY┬ŽCI !!!
 
 
Odbiór wyników egzaminu oraz ┬Âwiadectw maturalnych 30 czerwca o godzinie 12.00.

  Dodano: 11:29:48 2010-06-25

Osoby, które zapisa┬│y si├¬ na wyjazd do Grecji prosimy, aby stawi┬│y si├¬ na spotkaniu organizacyjnym 1 lipca o godz. 18:00 na salce przy ko┬Âciele.
  Dodano: 09:22:35 2010-06-24

  Dnia 22 czerwca w Ostro┬│├¬ce odb├¬d┬▒ sie fina┬│owe zawody Mistrzostw Mazowsza LZS w grach zespo┬│owych.  Do zawodów tych jako reprezentacja Powiatu radomskiego zakwalifikowa┬│y si├¬ uczniowie i uczennice z naszej szko┬│y.

pi┬│ka siatkowa 3 osobowa dziewcz┬▒t

Sosnowska Natalia, Pindakiewicz Anna, ¯uber Aleksandra, B±k Milena

pi┬│ka koszykowa 3 osobowa dziewcz┬▒t

Iwanowska Patrycja, Wo¼niak Monika, B±k Milena, £ukasiñska Marta

pi┬│ka koszykowa 3 osobowa ch┬│opców

Tomasikiewicz Jakub, Markowski Kacper, Wasi┬│ek Dariusz

 Trzymamy kciuki

  Dodano: 11:14:55 2010-06-17

Spotkanie Rady Rodziców

 

W najbli┬┐szy poniedzia┬│ek (t.j. 21 czerwca 2010r.) o godzinie 17.00 w sali nr 5 ob├¬dzie si├¬ spotkanie Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy.


  Dodano: 11:10:51 2010-06-17

Spotkanie Rady Rodziców

Dnia 21 czerwca o godzinie 17.00 w sali nr 5 odbedzie si├¬ spotkanie Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 12:25:01 2010-06-15

Stypendium szkolne

Wyp┬│ata stypendium szkolnego w dniu 16 czerwca 2010 r.  w godz. 1000- 1430 w pokoju nr 3 w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu.

  Dodano: 11:02:45 2010-06-02

Sukces naszych uczennic na Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej w Kozienicach

Ju┬┐ po raz czwarty odby┬│ si├¬ w Kozienicach Festiwal Piosenki Obcoj├¬zycznej. Nasz┬▒ szko┬│├¬ reprezentowa┬│y: Maja Jaworowska, Agnieszka Witek,  Martyna Granowicz i Partycja Pionka. Poziom Festiwalu by┬│ bardzo wysoki, ┬Âwietnie zaprezentowa┬│a si├¬ Agnieszka, która zdoby┬│a III miejsce, wyró┬┐nione zosta┬│y Martyna i Patrycja. Gratulujemy sukcesu i ┬┐yczymy powodzenia na nast├¬pnym konkursie, tym razem w Radomiu.

  Dodano: 11:10:20 2010-05-14

We wtorek 18 maja o godz. 1530 w sali nr 15 odb├¬dzie si├¬ wyk┬│ad z matematyki, który poprowadzi pan Krzysztof Starnawski.

Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 11:45:20 2010-05-13

Wywiadówki
 
  W dniu dzisiejszym 13 maja o godzinie 17 odb├¬d┬▒ si├¬ spotkania z rodzicami dla klas I-II
 
 

  Dodano: 15:08:39 2010-05-07

UWAGA MATURZY┬ŽCI!!!
 
EGZAMIN Z BIOLOGII 10 MAJA POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY ROZPOCZYNA SI├Ő O GODZINIE 9.00. Prosimy o przybycie 30 minut wcze┬Âniej.

  Dodano: 10:15:17 2010-05-07

UWAGA MATURZY┬ŽCI !!!

Egzaminy ustne rozpoczynaj± siê o godzinie 8.00.

Na egzamin nale┬┐y przyj┬Â├Ž 30 minut wcze┬Âniej, w przypadku pierwszej osoby 15 minut wcze┬Âniej.

Przypominamy, ¿e egzamin z jêzyka polskiego trwa (³±cznie: prezentacja i rozmowa) 25 mniut.

Sprz├¬t audiowizualny potrzebny do prezentacji z j├¬zyka polskiego nale┬┐y przygotowa├Ž i  sprawdzi├Ž  poprzedniego dnia.

Egzamin z j├¬zyków obcych:

poziom podstawowy - w sali przebywa jeden zdaj┬▒cy, egzamin trwa:  - 15 minut

poziom rozszerzony w sali mo┬┐e by├Ž jeden przygotowuj┬▒cy si├¬ do egzaminu i jeden zdaj┬▒cy- 15 minut trwa przygotowanie ucznia, 15 minut egzamin.

 

  Dodano: 22:22:26 2010-05-06

1 czerwca odb├¬dzie si├¬ w Konkurs M┬│odych Talentów. Wszystkich ch├¬tnych prosimy o zapisywanie si├¬ do 20 maja u przewodnicz┬▒cego Samorz┬▒du Szkolnego Kuby Niedzielskiego (kl I B).

  Dodano: 13:39:17 2010-05-05

DZIE├Ĺ OTWARTY
 
7 maja od godz. 12.00 odbywa├Ž si├¬ b├¬dzie w naszej szkole Dzie├▒ otwarty. Na spotkanie z dyrekcj┬▒, nauczycielami i uczniami Liceum serdecznie zapraszamy uczniów klas III gimnazjów wraz z opiekunami.
Tego dnia lekcje bed┬▒ skrócone i odbywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ wg poni┬┐szego rozk┬│adu dzwonków:
 
0. 7.10-7.40
1. 7.45-8.15
2. 8.20-8.50
3. 8.55-9.25
4. 9.30-10.00
5. 10.15-10.45
6. 10.50-11.20
7. 11.25-11.50
 
  Dodano: 19:05:36 2010-04-30

Plan lekcji uleg³ zmianie. Aktualnie obowi±zuj±ca wersja jest dostêpna w menu po lewej stronie.
  Dodano: 14:47:51 2010-04-28

Etap fina³owy VII Miêdzypowiatowego Konkursu Jêzyka Francuskiego.

21 kwietnia 2010 r. w naszej szkole odby┬│ si├¬ fina┬│ VII Mi├¬dzypowiatowego Konkursu Wiedzy J├¬zykowej  w kategorii  j├¬zyk francuski, przeprowadzany pod patronatem MODN w Radomiu. Przygotowaniem ca┬│ej uroczysto┬Âci zaj├¬┬│a si├¬ klasa IIa z wychowawc┬▒. Uczniowie starannie wywi┬▒zali si├¬ z wykonania powierzonego im zadania. Zrobili pi├¬kne dekoracje, przygotowali pocz├¬stunek dla go┬Âci oraz zaj├¬li si├¬ cz├¬┬Âci┬▒ artystyczn┬▒.

W konkursie wzi├¬┬│o udzia┬│ 17 uczestników z liceum w Szyd┬│owcu, Przysusze, Kozienicach i liceum w Pionkach. 15 osób napisa┬│o test na poziomie podstawowym i 2 na rozszerzonym. Konkurs podzielony by┬│ na dwa etapy: pisemny i ustny. W cz├¬┬Âci pisemnej uczestnicy musieli wykaza├Ž si├¬ umiej├¬tno┬Âci┬▒ rozumienia tekstu czytanego i s┬│uchanego, a tak┬┐e rozpoznawaniem i stosowaniem struktur leksykalno-gramatycznych. W zadaniach sprawdzano równie┬┐, czy uczniowie potrafi┬▒ napisa├Ž krótk┬▒ notatk├¬ i list do kolegi. Etap ustny polega┬│ na opisie ilustracji oraz przeprowadzeniu rozmowy na wybrany temat. Oczywi┬Âcie wszystko odbywa┬│o si├¬ w j├¬zyku francuskim. W przerwie mi├¬dzy cz├¬┬Âciami nasi koledzy z zaprzyja┬╝nionych szkó┬│ obejrzeli prezentacj├¬ multimedialn┬▒ dotycz┬▒c┬▒ naszej szko┬│y.

Po stresuj┬▒cej cz├¬┬Âci konkursowej przysz┬│a pora na cz├¬┬Â├Ž artystyczn┬▒. Na pocz┬▒tku odby┬│o si├¬ uroczyste wr├¬czenie nagród.

I miejsce   - Cieloch Alicja (kl. Ia LO Pionki)
II miejsce - M┬│oczkowska Aleksandra (kl. IIb LO Pionki)
III miejsce - Granowicz Martyna (kl. IIa LO Pionki)
IV miejsce - Korba Martyna (LO Szyd┬│owiec)

Laureaci otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe, repetytoria, s┬│owniki, testy maturalne, albumy o Francji. Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy.

Po wr├¬czeniu nagród uczennice kl. IIa odegra┬│y scenk├¬ pt.  „Czerwony Kapturek” w wersji francuskiej. Nast├¬pnie Tomasz Czerski i Kuba Niedzielski za┬Âpiewali piosenk├¬ „Belle” (równie┬┐ w j├¬zyku francuskim). Pó┬╝niej przedstawiona zosta┬│a prezentacja multimedialna na temat kuchni francuskiej, przygotowana przez uczennice kl. IIa. Na zako├▒czenie jedna z uczestniczek  z LO w Szyd┬│owcu wyrecytowa┬│a pi├¬kny wiersz Jean Paul Sartra „Le Pont Mireabeau” w j├¬zyku francuskim. Konkurs by┬│ okazj┬▒ do wzajemnego poznania si├¬, nawi┬▒zania nowych znajomo┬Âci oraz mo┬┐liwo┬Âci┬▒ poszerzenia wiedzy z j├¬zyka francuskiego.

Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy!
  Dodano: 10:32:59 2010-04-28

Komunikat dotycz┬▒cy stypendium szkolnego

Informujemy, i┬┐ kwota stypendium szkolnego za okres I - VI 2010 r. wynosi 437,00 z┬│. Uczniowie proszeni s┬▒ o sk┬│adanie faktur do 12 maja 2010 r. w pokoju nr 3 Miejskiego Zarz┬▒du O┬Âwiaty i Sportu w Pionkach.

  Dodano: 15:40:57 2010-04-27

Sukces Magdy
 W dniach 24-25 kwietnia 2010r. w Warszawie odby┬│y si├¬ eliminacje centralne XLI Olimpiady J├¬zyka Rosyjskiego, do których zakwalifikowali si├¬ najlepsi uczniowie szkó┬│ ponadgimnazjalnych z ca┬│ej Polski. Nasz┬▒ szko┬│├¬ reprezentowa┬│a uczennica klasy IIIb 
Magdalena Anna Furga, uzyskuj┬▒c tytu┬│ finalisty XLI OJR.
   Magda jest zwolniona z egzaminu maturalnego z j├¬zyka rosyjskiego z najwy┬┐szym wynikiem na poziomie rozszerzonym.
Naszej kole┬┐ance i jej opiekunce mgr Annie W┬│odarczyk serdecznie gratulujemy
 

  Dodano: 09:13:24 2010-04-18

MI├ŐDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O FRANCJI

W dniu 14 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkó┬│ Hotelarsko – Gastronomicznych w Radomiu odby┬│ si├¬ II Mi├¬dzyszkolny Konkurs Wiedzy o Francji. Tegoroczny zestaw pyta├▒ obejmowa┬│ tematyk├¬ zwi┬▒zan┬▒ ze zwyczajami i tradycjami we Francji. Zadaniem uczestników by┬│o udzielenie odpowiedzi na 20 szczegó┬│owych pyta├▒. Musieli si├¬ oni wykaza├Ž znajomo┬Âci┬▒ ró┬┐nych tradycji francuskich, zwi┬▒zanych m.in. z Bo┬┐ym Narodzeniem czy Wielkanoc┬▒. W konkursie wzi├¬┬│o udzia┬│ 60 uczniów ze szkó┬│ w Radomiu i okolicy, m.in.: z Liceum im. M. im. Kopernika, Liceum im. L. Staszica, z Zespo┬│u Szkó┬│ Hotelarsko – Gastronomicznych, IV Liceum w Radomiu, Liceum w Przysuchej, a tak┬┐e z Liceum w Pionkach. Uczennice naszej szko┬│y zaj├¬┬│y trzy pierwsze miejsca:
I miejsce – Ania P┬│achecka z kl. I a
II miejsce – Ewa Psiuk z kl. II a
III miejsce – Karolina ┬Žmietanka z kl. II a

ZWYCI├ŐZCOM GRATULUJEMY!!!

  Dodano: 18:57:26 2010-04-12

Msza ┬Âwi├¬ta

 

W zwi┬▒zku z ┬┐a┬│ob┬▒ narodow┬▒ po tragicznym wypadku lotniczym w okolicach Smole├▒ska, w którym zgin┬▒┬│ Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczy├▒ski, jego ma┬│┬┐onka Maria oraz wybitne osobisto┬Âci ┬Âwiata polityki, armii i duchowie├▒stwa dyrekcja szko┬│y w dniu 12 kwietnia 2010r. o godzinie 10.00 organizuje w ko┬Âciele NMP Królowej Polski msz├¬ ┬Âwi├¬t┬▒ w intencji ofiar.

Zapraszamy do udzia┬│u w modlitwie.

 

  Dodano: 14:57:03 2010-04-11

UWAGA!
W zwi┬▒zku z ┬┐alob┬▒ narodow┬▒ wprowadzon┬▒ po katastrofie prezydenckiego samolotu w dniu jutrzejszym (poniedzia┬│ek) obowi┬▒zuje strój galowy.
  Dodano: 11:53:57 2010-04-07

Uwaga krwiodawcy

W dniu 09. kwietnia 2010 r. o godzinie 800 rano rozpocznie si├¬ akcja oddawania krwi. Zapraszamy wszystkich pe┬│noletnich uczniów. Szczególowe informacje dotycz┬▒ce stanu zdrowia mo┬┐na uzyska├Ž u pedagoga szkolnego.

  Dodano: 13:47:41 2010-03-21

Od poniedzia┬│ku rusza d┬│ugo oczekiwana budowa boiska. Obowi┬▒zuje zakaz wst├¬pu na obszar obj├¬ty robotami. W zwi┬▒zku z tym otwarte b├¬dzie tylko frontowe wej┬Âcie na teren szko┬│y.
  Dodano: 12:55:47 2010-03-17

Budowa boiska
W dn. 17 marca 2010r. zosta┬│a podpisana umowa na budow├¬ boiska wielofunkcyjnego. W obecno┬Âci przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz inspektora nadzoru w imieniu firmy Eurocourt umow├¬ podpisa┬│ Prezes zarz┬▒du p. B┬│a┬┐ej Kostrzewa. Planowany termin rozpocz├¬cia prac budowlanych to 22 marca 2010r. 
  Dodano: 19:38:41 2010-03-15

KONKURS NA NAJSYMPATYCZNIEJSZ┬í KLAS├Ő MATURALN┬í!
Po raz ósmy redakcja "Echa Dnia" organizuje SMSowy konkurs na najsympatyczniejsz┬▒ klas├¬ maturaln┬▒ naszego regionu.W tym roku nagrody to m.in. wycieczka do Strasburga, wej┬Âciówki do kina IMAX, Teatru Powszechnego w Radomiu, kina Helios a tak┬┐e gry w paintball oraz dyskoteka w Radomskim klubie Strefa G2. Ka┬┐dej klasie zosta┬│ przypisany numer. Aby zag┬│osowa├Ž nale┬┐y wys┬│a├Ž SMS pod nr 71051 w tre┬Âci wpisuj┬▒c:
- kl. III A - "matura.rm.113"
- kl. III B - "matura.rm.114"
- kl. III C - "matura.rm .115"
- kl. III D - "matura.rm..116"
 
G┬│osowa├Ž mo┬┐na do 31 marca. Zapraszamy do wspierania naszych kochanych maturzystów!
Szczegó┬│owe informacje o konkursie tutaj .

  Dodano: 19:07:58 2010-03-15

SUKCESY NASZYCH MATEMATYKÓW!

16.04 w I┬│zy odb├¬dzie si├¬ fina┬│ VII Mi├¬dzypowiatowego Dru┬┐ynowego Konkursu Matematycznego. Jak co roku, w eliminacjach szkolnych wybrali┬Âmy dwie dru┬┐yny: z klas o rozszerzonym programie nauczania matematyki najlepsi byli reprezentanci kl. I B: Patrycja Podsiad┬│a, Mateusz Cierpisz i Damian Marczyk, natomiast z klas z podstawow┬▒ matematyk┬▒ wygra┬│a dru┬┐yna z kl. I C w sk┬│adzie: Katarzyna M┬▒kosa, Micha┬│ Kowalski i Dominik Cybulski.

Natomiast do drugiego etapu Radomskich Zawodów Matematycznych zakwalifikowali si├¬: Bart┬│omiej Fliszkiewicz z kl. III C oraz Barbara W┬▒sik z kl. III D.

Serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy powodzenia!
  Dodano: 16:04:51 2010-02-26

Informacje dotycz±ce rozstrzygniêcia przetargu na budowê boiska wielofunkcyjnego znajduj± siê w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale Przetargi (tutaj)
  Dodano: 12:47:49 2010-02-16

Informacja dla uczniów w sprawie kursu ratownictwa przedmedycznego.

Kolejna edycja kursu prowadzonego przez Malta├▒sk┬▒ S┬│u┬┐b├¬ Medyczn┬▒ od├¬dzie si├¬ w dniach 26 - 28 luty 2010. (pi┬▒tek, sobota, niedziela). Uczniowie, którzy zapisali si├¬ na kurs proszeni s┬▒ o kontakt z pedagogiem szkolnym w celu dok┬│adnego omówienia szczegó┬│ów. Informuj├¬, ┬┐e s┬▒ jeszcze wolne miejsca, ale w ograniczonej ilo┬Âci.  Zapraszam

                                               pedagog szkolny

  Dodano: 14:15:55 2010-02-15

Pytania i odpowiedzi dotycz±ce przetargu na budowê boiska wielofunkcyjnego znajduj± siê w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale Przetargi (tutaj)
  Dodano: 09:49:50 2010-02-05

Og┬│szenie o przetargu
 
     Dyrektor Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego w Pionkach og┬│asza przetarg nieograniczony, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie├▒ Publicznych Dz.U.Nr19 poz 177 z pó┬╝niejszymi zmianami, na Roboty Budowlane zwi┬▒zane z Budow┬▒ Boiska Wielofunkcyjnego w LO w Pionkach Al. Lipowe 23.
     Termin sk┬│adania ofert up┬│ywa dn.22.02.2010r. godz. 9:30.
Otwarcie ofert dn. 22.02.2010r. godz. 10:00.
Kryterium oceny ofert - 100% cena.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dost├¬pna jest na naszej stronie internetowej www.lopionki.pl w dziale Biuletyn Informacji Publicznych (pozycja BIP w menu). 
Dokumentacja techniczna do wgl┬▒du w sekretariacie szko┬│y w godzinach 8:00-14:00.
 
  Dyrektor
Ewa Glego┬│a
  Dodano: 00:44:05 2010-01-31

Podczas zbiórki pieni┬▒dzy na rzecz ofiar trz├¬sienia ziemi na Haiti uda┬│o nam si├¬ zebra├Ž a┬┐ 205 z┬│!
Wszystkim, którzy przy┬│┬▒czyli si├¬ do tej akcji, bardzo serdecznie DZI├ŐKUJEMY!!
  Dodano: 09:55:09 2010-01-28

Rozgrywki szkolne - pi┬│ka siatkowa dziewcz┬▒t

W ramach rozgrywek o Mistrzostwo szko³y w pi³kê siatkow± dziewcz±t dnia 2 lutego o godzinie 10.00 rozegrane zostan± nastêpuj±ce mecze:

III a - III b

II b - I a

II a - I d

II b - I b

  Dodano: 12:09:27 2010-01-20

Zapraszamy ch├¬tnych uczniów naszej szko┬│y do uko├▒czenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonego przez wolontariuszy Malta├▒skiej S┬│u┬┐by Medycznej.

Zgodnie z zapowiedzi┬▒ po przerwie semestralnej chcemy rozpocz┬▒├Ž kolejn├¬ edycj├¬ kursu. S┬▒ jeszcze wolne miejsca. Zapisy przyjmuje oraz szczegó┬│owych informacji udziela pedagog szkolny.

  Dodano: 14:05:17 2010-01-15

Ju┬┐ w najbli┬┐sz┬▒ sobot├¬, 16 stycznia, odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole tradycyjna zabawa studniówkowa. Rodziców maturzystów serdecznie zapraszamy na cz├¬┬Â├Ž oficjaln┬▒, rozpoczynaj┬▒c┬▒ si├¬ o godz. 19.00. Ca┬│emu Gronu Pedagogicznemu, wszystkim zaproszonym go┬Âciom, oraz, oczywi┬Âcie, maturzystom wraz z osobami towarzysz┬▒cymi ┬┐yczymy wspania┬│ej, niezapomnianej zabawy!

Jak co roku wszystkich uczniów zapraszamy równie┬┐ na dyskotek├¬, która odb├¬dzie si├¬ w niedziel├¬ w godzinach 17.00-21.00. Wst├¬p wolny.

  Dodano: 13:31:55 2010-01-04

Inofrmacja o dniu otwartym
 
W bie┬┐┬▒cym miesi┬▒cu nie b├¬dzie tradycyjnego dnia otwartego dla rodziców ze wzgl├¬du na planowane pod koniec stycznia wywiadówki semestralne. Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o indywidualny kontakt z wychowawc┬▒ lub innym nauczycielem.
 Jednocze┬Ânie informujemy, ┬┐e w zak┬│adce Plan lekcji mo┬┐na sprawdzi├Ž godziny pracy poszczególnych nauczycieli naszej szko┬│y.
  Dodano: 13:52:32 2009-12-22

Przy wigilijnym stole, ┬│ami┬▒c op┬│atek ┬Âwi├¬ty,
Wspomnijcie, ┬┐e dzie├▒ ten radosny w mi┬│o┬Âci pocz├¬ty,
┬»e jak mówi Wam wszystkim dawne, odwieczne or├¬dzie
Z pierwsz┬▒ na niebie gwiazdk┬▒ Bóg w Waszym domu zasi┬▒dzie.

 
Wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom oraz ich rodzinom ┬┐yczymy zdrowych, spokojnych i radosych ┬Âwi┬▒t Bo┬┐ego Nardzenia, ┬┐eby nadchodz┬▒cy Nowy Rok by┬│ szcz├¬┬Âliwy, owocny i jeszcze lepszy od mijaj┬▒cego! :)
  Dodano: 13:17:32 2009-12-22

Przygarnij pieska!

┬Žwi├¬ta, to czas dawania prezentów.

To czas czynienia przyjemno┬Â├Ži sobie i bliskim.

Przygarnij ma┬│ego, ┬Âlicznego pieska...

To nic nie kosztuje, a Ty i piesek b├¬dziecie szcz├¬┬Âliwi!

Telefon kontaktowy: 608 033 248
 
 Zdj├¬cia piesków tutaj
  Dodano: 18:52:30 2009-12-21

Jeste┬Âmy najlepsi w Miejskiej Lidze pi┬│ki siatkowej
 
W czwartek 17 grudnia 2009 r odby┬│ si├¬  turniej fina┬│owy Miejskiej Ligi Pi┬│ki Siatkowej. W fina┬│owym turnieju startowa┬│y : LO Pionki, PTS Pionki, ZSP 1 Pionki oraz ZSP 2 Pionki.
Dru┬┐yna naszej szko┬│y wyst┬Âpowa┬│a  w sk┬│adzie: Dasiewicz Kacper, Wi┬Âniewski Jakub, Bana┬ Aleksander, Grzeszczyk Micha┬│, Kwa┬Ânik ┬úukasz, Toporek Igor, Pietrus Rafa┬│, Markowski Kacper, Kope├Ž ┬úukasz, Lockstaedt Szymon.
 
Turniej mia┬│ bardzo emocjonuj┬▒cy przebieg. W pierwszym pó┬│fina┬│owym meczu wygrali┬Âmy po bardzo zaci├¬tej walce z ZSP nr2   2:1
w drugim pólfinale ZSP nr1 g┬│adko pokona┬│ PTS Pionki 2:0
Faworytem fina┬│u by┬│ ZSP Nr1, wzmocniony absolwentem tej szko┬│y. Jednak 1 seta wygrali┬Âmy po zaci├¬tym boju 25:23,  drugi set wygrali nasi rywale 25:21. Najbardziej emocjonuj┬▒cy by┬│ set 3 tiebreakowy. Dru┬┐yna nasza przegrywa┬│a ju┬┐ 7:12, nast├¬pnie 10:13, jednak niesamowita ko├▒cówka a przed wszystkim gra blokiem przynios┬│a nam wygran┬▒ 15:13. Serdecznie gratulujemy tego sukcesu. w meczu o 3 miejsce PTS Pionki pokona┬│ ZSP nr2 Pionki 2:1.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju zosta┬│ Micha┬│ Grzeszczyk, a najlepiej atakuj┬▒cym Igor Toporek.
wiêcej o tym turnieju na www.pionki24.pl
  Dodano: 13:44:07 2009-12-02

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki
 
Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki b├¬d┬▒  znane 14 grudnia 2009r.

  Dodano: 18:12:00 2009-11-29

Gratulujemy Monice
  W dniu 27 listopada 2009 roku uczennica naszej szko┬│y Monika Zakrzewska 
z klasy IIIc odebra┬│a Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
  Stypendium to przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocj├¬ z wyró┬┐nieniem, uzyskuj┬▒c  przy tym najwy┬┐sz┬▒ w danej szkole ┬Âredni┬▒ ocen. ┬Žrednia ocen Moniki w roku szkolnym 2008/2009 wynios┬│a 5,58. Poza tym nasza stypendystka zaj├¬┬│a I miejsce w Mi├¬dzypowiatowym konkursie wiedzy "Omnibus" i IV miejsce w VI Mi├¬dzypowiatowym Dru┬┐ynowym Konkursie Matematycznym. Monika mo┬┐e te┬┐ poczwali├Ž si├¬ licznymi sukcesami sportowymi. Gratulujemy.

  Dodano: 09:55:25 2009-11-23

Uwaga!

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez wolontariuszy Malta├▒skiej S┬│u┬┐by Medycznej odb├¬dzie si├¬ w dniach 11 - 13 grudnia 2009 r. Mamy jeszcze dwa miejsca, zapraszamy ch├¬tnych uczniów naszej szko┬│y.

pedagog szkolny - Izabela Wi┬Âniewska

  Dodano: 09:48:39 2009-11-23

Ruszy┬│a akcja "I Ty mo┬┐esz zosta├Ž ┬Žw. Miko┬│ajem". Do 27 listopada 2009 r. zbieramy s┬│odycze i zabawki. Zebrane dary serca trafi┬▒ do najm┬│odszych i biednych dzieci z naszego miasta w postaci paczek. Pragniemy równie┬┐ obdarowa├Ž upominkami podopiecznych Fundacji "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii w Instytucie " Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Mali pacjenci z chorob┬▒ nowotworow┬▒  ju┬┐ nie mog┬▒ doczeka├Ž si├¬ wspania┬│ej choinki i prezentów. Prosimy o sk┬│adanie podarunków w pokoju pedagoga szkolnego.

Serdecznie dziêkujemy za pomoc i wsparcie ma³ych dzieci.

  Dodano: 10:18:25 2009-11-05

UWAGA!!

Uczniowie , którzy z┬│o┬┐yli wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu proszeni s┬▒ o dostarczenie faktur na kwot├¬ 290,00 z┬│. 

 do 17 listopada 2009 r. Faktury nale┬┐y sk┬│ada├Ž w MZOiS w pokoju nr 3.

  Dodano: 11:39:01 2009-11-04

Przypominamy o mozliwo┬Âci uko├▒czenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, który prowadz┬▒ wolontariusze Malta├▒skiej S┬│u┬┐by Medycznej. Planujemy przeprowadzenie kursu w grudniu 2009 r. Zapraszamy ch├¬tnych uczniów do uko├▒czenia tego kursu.

W kursie mog┬▒ wzi┬▒├Ž udzia┬│ równie┬┐ absolwenci , którzy uko├▒czyli nasz┬▒ szko┬│e w ubieg┬│ym roku szkolnym.

  Dodano: 12:29:24 2009-11-02

Matura próbna z matematyki

W dniu jutrzejszym 03.11.2009r.uczniowie klas trzecich bior┬▒ udzia┬│ w  próbnym egzaminie maturalnym  z matematyki.

Zdaj±cy proszeni s± o stawienie siê w szkole o godzinie 8.40. Klasy III a i III c pisz± egzamin w sali 23, klasa III b w salach 21 i 22, klasa III d w salach 24 i 25.

Egzamin rozpoczyna si├¬  o godzinie 9.00.Przypominamy o zabraniu ze sob┬▒: dowodu osobistego, czarnego d┬│ugopisu, linijki, kalkulatora prostego. Jednocze┬Ânie informujemy o zakazie wnoszenia na sal├¬ telefonów komórkowych!

Wszystkim zdaj┬▒cym ┬┐yczymy powodzenia.

Wyniki egzaminu bêd± znane w po³owie grudnia, gdy¿ prace sprawdzane s± przez organizatora, czyli Okrêgow± Komisjê Egzaminacyjn± w Warszawie.

 

  Dodano: 11:32:10 2009-10-26

Wzorem inicjatywy z poprzedniego roku szkolnego chcemy umo┬┐liwi├Ž uczniom naszej szko┬│y uko├▒czenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs prowadzony jest przez instruktorów Malta├▒skiej S┬│u┬┐by Medycznej, trwa 18 godzin lekcyjnych obejmuj┬▒cych wyk┬│ady i ├Žwiczenia. W ramach zaj├¬├Ž uczestnicy kursu maj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž wykonywania ├Žwicze├▒ na fantomach. W tematyce kursu uwzgl├¬dniona jest najnowsza wiedza medyczna z zakresu pomocy w wypadkach. Kurs trwa najcz├¬┬Âciej dwa dni (sobota i niedziela) w godzinach od 900 do ok. 1500. Po egzaminie zdanym pozytywnie, (nie jest obowi┬▒zkowe przyst┬▒pienie do niego, wówczas uczestnik otrzymuje tylko za┬Âwiadczenie o uko├▒czeniu kursu) uczestnik otrzymuje dyplom. Dyplom pomaga w ró┬┐nych sytuacjach, np. 50 pktów na kierunki ratownictwa medycznego na studia czy praca w wontariacie europejskim.

Zapraszamy uczniów ch├¬tnych do udzia┬│u w kursie o zg┬│aszanie si├¬ do pedagoga szkolnego. Chcemy przeprowadzi├Ž kurs do ko├▒ca 2009 r.

pedagog szkolny  Izabela Wi┬Âniewska

 

  Dodano: 12:47:15 2009-10-23

Prezentacja Paw³a Pe³ki pt. "Zwyciêstwo Prywatne" jest do pobrania w dziale Przydatne pliki

(tutaj)

  Dodano: 12:36:12 2009-10-22

Pami├¬tamy o tych, którzy odeszli
 
Serdecznie zapraszamy do udzia┬│u we mszy ┬Âwi├¬tej w intencji zmar┬│ych nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szko┬│y. Nabo┬┐e├▒stwo odb├¬dzie si├¬ w najbli┬┐sz┬▒ niedziel├¬ (25 pa┬╝dziernika) o godz. 11 w ko┬Âciele NMP Królowej Polski.
  Dodano: 11:54:30 2009-10-15

Z inicjatywy Zarz┬▒du Ko┬│a Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Pionkach w naszej szkole w,  ramach dzia┬│alno┬Âci profilaktycznej przeprowadzone b├¬d┬▒ badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania cukrzycy. Badania przeprowadzone zostan┬▒ w dniu 16pa┬╝dziernika br.(pi┬▒tek) od godz.800 w pomieszczeniu pedagoga szkolnego. Zapraszamy do badania wszystkich uczniów naszej szko┬│y.

Wczesne wykrycie cukrzycy i podj├¬cia leczenia chroni przed powik┬│aniami. Badania prowadzi├Ž b├¬d┬▒ przeszkoleni cz┬│onkowie Ko┬│a z udzia┬│em dyplomowanej piel├¬gniarki. Badania s┬▒ bezp┬│atne - najepiej ┬┐eby osoby zg┬│aszaj┬▒ce si├¬ do badania by┬│y na czczo lub spo┬┐y┬│y posi┬│ek na 2 godziny przed badaniem.

Uczniowie pe┬│noletni proszeni s┬▒ o okazanie dowodu to┬┐samo┬Âci, natomiast niepe┬│noletni powinni okaza├Ž zgod├¬ rodziców/prawnych opiekunów na przeprowadzenie badania.

Zapraszamy wzsystkich do wziêcia udzia³u w badaniach

  Dodano: 18:33:06 2009-10-12

W zwi┬▒zku z obchodzonym jutro (wtorek) w naszej szkole Dniem Edukacji Narodowej prosimy wszystkich uczniów o strój galowy.
  Dodano: 09:06:34 2009-09-30

Uniewa┬┐nienie przetargu.
 
Z┬│o┬┐one oferty przekracza┬│y kwot├¬, jak┬▒ zamawiaj┬▒cy mo┬┐e przeznaczy├Ž na sfinansowanie zamówienia, w zwi┬▒zku z tym zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówie├▒ Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przetarg zosta┬│ uniewa┬┐niony.
 
Dyrektor szko┬│y
Ewa Glego┬│a

  Dodano: 17:54:10 2009-09-19

Sukces Siatkarek
  Dru┬┐yna naszych siatkarek zdoby┬│a 2 miejsce w III ogólnopolskim Turnieju o Puchar Marsza┬│ka Województwa Mazowieckiego "Pionkowskie Antenki"

  Dodano: 13:27:38 2009-09-07

           Og┬│szenie o przetargu
 
     Dyrektor Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego w Pionkach og┬│asza przetarg nieograniczony, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie├▒ Publicznych Dz.U.Nr19 poz 177 z pó┬╝niejszymi zmianami, na Roboty Budowlane zwi┬▒zane z Budow┬▒ Boiska Wielofunkcyjnego w LO w Pionkach Al. Lipowe 23.
     Termin sk┬│adania ofert up┬│ywa dn.28.09.2009r. godz. 9:30.
Otwarcie ofert dn. 28.09.2009r. godz. 10:00.
Kryterium oceny ofert - 100% cena.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dost├¬pna jest na naszej stronie internetowej www.lopionki.pl w dziale Biuletyn Informacji Publicznych (pozycja BIP w menu). 
Dokumentacja techniczna do wgl┬▒du w sekretariacie szko┬│y w godzinach 8:00-14:00.
 
  Dyrektor
Ewa Glego┬│a
  Dodano: 12:50:43 2009-09-04


UWAGA! ZMIANA PLANU LEKCJI!
 
Plan lekcji na rok 2009/2010 uleg┬│ zmianie. Aktualna wersja w dziale "Plan lekcji".
  Dodano: 11:47:42 2009-09-02

Stypendium szkolne

Uczniowie naszej szko┬│y mieszkaj┬▒cy na terenie miasta, w których rodzinach miesi├¬czna wysoko┬Â├Ž dochodu na osob├¬ nie przekracza 351,00 z┬│. mog┬▒ ubiega├Ž sie o przyznanie stypendium szkolnego.  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 przyjmowane s┬▒ w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu ul. Le┬Âna 5 pok.nr 3 w godzinach 900 - 1500  do dnia 15 wrze┬Ânia 2009 r. Do wniosku zaopiniowanego przez szko┬│├¬ nale┬┐y do┬│┬▒czy├Ž dochody netto uzyskane przez cz┬│onków rodziny za miesi┬▒c sierpie├▒ 2009 r. Formularze wniosków sa do pobrania u pedagoga szkonego.

Uczniowie naszej szko┬│y mieszkaj┬▒cy na terenie gmin mog┬▒ pobiera├Ž formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Gminnych Zarz┬▒dach O┬Âwiary i Sportu w siedzibach gmin.

Zasi┬│ek szkolny

Uczniowie znajduj┬▒cy si├¬ przej┬Âciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mog┬▒ ubiega├Ž si├¬ o przyznanie zasi┬│ku szkonego.Zdarzeniem losowym uzasadniaj┬▒cym przyznanie zasi┬│ku s┬▒ w szczególno┬Âci:

- ┬Âmier├Ž rodzica,

- przewlek┬│a choroba ucznia,

- nag┬│y wypadek losowy (po┬┐ar, kradzie┬┐ powoduj┬▒ca znaczn┬▒ lub ca┬│kowita utrat├¬ mienia, powód┬╝, wichura)

Szczegó┬│owych informacji na temat ubiegania si├¬ o zasi┬│ek szkolny udziela pedagog szkolny.

  Dodano: 13:11:53 2009-08-31

Inauguracja nowego roku szkolnego
 
Uroczyste rozpocz├¬cie roku szkolnego odb├¬dzie si├¬ 1 wrze┬Ânia br. o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i absolwentów naszego Liceum.

  Dodano: 10:33:42 2009-08-30

Rada Pedagogiczna
 
Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej odbêdzie siê 31 sierpnia o godz. 10.

  Dodano: 14:17:03 2009-08-25

Terminy egzaminów poprawkowych.

Egzamin poprawkowy z jêzyka niemieckiego odbêdzie siê 27 sierpnia 2009r. o godz. 9.00.

Egzaminy poprawkowe z : matematyki, biologii, chemii, jêzyka angielskiego odbêd± siê 28 sierpnia 2009r. o godz. 9.00.

Egzamniy sk┬│adaj┬▒ si├¬ z cz├¬┬Âci pisemnej i ustnej.

  Dodano: 09:54:33 2009-08-24

Uwaga maturzy┬Âci zdaj┬▒cy egzamniy w sesji poprawkowej!

Egzaminy pisemne odbywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ 25 sierpnia od godziny 9.00. Prosimy o zg┬│oszenie si├¬ do szko┬│y o godzinie 8.45.

Egzamin ustny z jêzyka angielskiego odbêdzie siê 25 sierpnia o godzinie 8.30.

  Dodano: 17:56:38 2009-06-26

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego.
 
30 czerwca ok. godz.13 odb├¬dzie si├¬ rozdanie ┬Âwiadectw dojrza┬│o┬Âci i przekazanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.
  Dodano: 17:50:58 2009-06-26

Uwaga kandydaci do liceum.
Orygina┬│y ┬Âwiadectwa uko├▒czenia gimnazjum oraz za┬Âwiadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego mo┬┐na sk┬│ada├Ž w sekretariacie szko┬│y do poniedzia┬│ku ( 29 czerwca ), do godz. 14.
W tym samym dniu Szkolna Komisja Rekrutacyjna o godz. 16 og┬│osi list├¬ przyjetych uczniów.
 

  Dodano: 23:25:35 2009-06-21

Wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz oczywi┬Âcie uczniom naszej szko┬│y ┬┐yczymy mi┬│ych, weso┬│ych i s┬│onecznych wakacji podczas których nabierzemy energii na kolejny rok szkolny :)
  Dodano: 13:47:29 2009-06-09

Bêdzie po³±czenie autobusowe do Garbatki.
Z rado┬Âci┬▒ informujemy o pozytywnej odpowiedzi uzyskanej od PKS Sp. z o.o. w Kozienicach w sprawie uruchomienia po┬│┬▒czenia na trasie Garbatka Letnisko - Pionki- Garbatra Letnisko od 1 wrze┬Ânia 2009r. Starania w tej sprawie rozpocz├¬li┬Âmy ju┬┐ we wrze┬Âniu 2008r. Wtedy niemo┬┐liwe by┬│o uruchomienie tego po┬│┬▒czenia w mijaj┬▒cym roku szkolny. Tym bardziej cieszymy si├¬, ┬┐e podj├¬te na nowo starania zako├▒czy┬│y si├¬ sukcesem i w nowym roku szkolnym uczniowie z Garbatki i okolic b├¬d┬▒ mieli lepszy dojazd do szko┬│y. Szczegó┬│y dotycz┬▒ce uruchomienia w/w kursów b├¬d┬▒ podane w miesi┬▒cu sierpniu br.
  Dodano: 11:58:59 2009-06-09

Sukces Karoliny
 
   Dnia 01 czerwca 2009 roku w Kozienicach odby┬│ si├¬ Fina┬│ Mi├¬dzypowiatowy Festiwalu Piosenki Obcoj├¬zycznej. Nasz┬▒ szko┬│├¬ reprezentowa┬│a Karolina Bogobowicz, która zaj├¬┬│a
1 miejsce. Gratulujemy  Karolinie i ┬┐yczymy dalszych sukcesów
  Dodano: 12:19:00 2009-06-05

Informacja dla uczniów pobieraj┬▒cych stypendium szkolne

Wyp³ata drugiej raty stypendium szkolnego odbêdzie siê 10 czerwca 2009r.

w godz. 900 - 1500.

Zasi┬│ki szkolne b├¬d┬▒ wyp┬│acane 8 czerwca 2009r. o godz. 1000. Wyp┬│aty odbywaj┬▒ si├¬ w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu (budynek MOPS) na parterze.

Izabela Wi┬Âniewska - pedagog szkolny

 

 

  Dodano: 13:59:41 2009-05-29

Dzie├▒ otwarty dla rodziców

W poniedzia┬│ek 1 czerwca 2009 roku odbedzie si├¬ ostatni w tym roku szkolnym Dzie├▒ otwarty dla rodziców. Wychowawcy i nauczyciele dyzurowac b├¬d┬▒ w godzinach 17.30 - 18.30. Serdecznie zapraszamy. Jednocze┬Ânie informujemy, ┬┐e w zwi┬▒zku z wycieczk┬▒ szkoln┬▒ nieobecne b├¬d┬▒: p. B. Mazur, p. M. ┬Žmietanka, p. U. Staniewska.

  Dodano: 11:15:44 2009-05-26

   Dnia 01-06-2009 r  w Kozienicach odb├¬dzie si├¬ Fina┬│ Mi├¬dzypowiatowego Konkursu Piosenki Obcoj├¬zycznej. Nasz┬▒ szko┬│├¬ reprezentowa├Ž b├¬dzie Karolina Bogobowicz.

Trzymamy kciuki

  Dodano: 10:21:39 2009-05-26

Uwaga maturzy┬Âci.
Rozdanie ┬Âwiadectw dojrza┬│o┬Âci i wyników egzaminu maturalnego nast┬▒pi 30 czerwca 2009r.

  Dodano: 10:18:47 2009-05-26

Informacja dla kandydatów do Liceum
W roku szkolnym 2009/2010 klasy pierwsze b├¬d┬▒ uczy┬│y si├¬ nast├¬puj┬▒cych przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
klasa Ia- j. polski, historia, j. francuski
klasa Ib- matematyka, fizyka, j. angielski
klasa Ic- biologia, chemia, fizyka
klasa Id- j. niemiecki, geografia, matematyka
Najwi├¬ksza liczba kandydatów do klas Ib i Ic wybra┬│a jako drugi j├¬zyk obcy j. niemiecki.
 

  Dodano: 18:17:55 2009-05-19

Maciej Celuch z kl. II b zosta┬│ wyró┬┐niony w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!

  Dodano: 14:32:04 2009-05-12

W dniach 4 – 9 maja 2009 r w Warszawie odby┬│o si├¬ Polsko – Niemiecko – Francuskie Forum M┬│odzie┬┐y finansowane przez Program „M┬│odzie┬┐ w Dzia┬│aniu” oraz Urz┬▒d Marsza┬│kowski Województwa Mazowieckiego zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W┬Âród 100 – osobowej grupy by┬│o 25 uczestników  reprezentuj┬▒cych Polsk├¬, w tym 4 uczennice klas pierwszych  naszego liceum: Amelia Ferchichi, Karolina ┬Žmietanka, Aleksandra M┬│oczkowska oraz Martyna Koz┬│owska. Opiekunem grupy by┬│a pani profesor Marzena Ba├▒kowskaWi├¬cej informacji->>
  Dodano: 12:46:20 2009-05-08

Informacja dla kandydatów do Liceum.
Podania o przyj├¬cie do szko┬│y mo┬┐na sk┬│ada├Ž w sekretariacie szko┬│y w godz. 8.00-15.00 do dnia 19 maja 2009r. Zapraszamy.
  Dodano: 09:22:32 2009-05-04

Rozpoczynamy Maturê 2009!

Wszystkim maturzystom ┬┐yczymy powodzenia.Wink

  Dodano: 13:51:52 2009-04-29

Dzie├▒ otwarty w Liceum.

27 kwietnia go┬Âcinne progi naszej szko┬│y odwiedzili uczniowie klas trzecich gimnazjum.  Dla gimnazjalistów przygotowana zosta┬│a prezentacja multimedialna ukazuj┬▒ca tradycj├¬ i dzie├▒ dzisiejszy Liceum. Na uwag├¬ zas┬│uguje fakt, ┬┐e ogl┬▒dano j┬▒ z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

Pani Dyrektor Ewa Glego┬│a przybli┬┐y┬│a zasady rekrutacji, zwracaj┬▒c uwag├¬ na konieczno┬Â├Ž uwa┬┐nego wype┬│niania poda├▒ oraz na to, by orygina┬│y dokumentów sk┬│ada├Ž w wyznaczonym procedurami terminie.

Na go┬Âci czekali uczniowie klas m┬│odszych prezentuj┬▒c specyfik├¬ poszczególnych klas oraz mo┬┐liwo┬Âci dalszego kszta┬│cenia po uko├▒czeniu liceum. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszy┬│a si├¬ cz├¬┬Â├Ž artystyczna, w której m┬│odzie┬┐ Liceum zaprezentowa┬│a swoje wszczechstronne talenty. Jak wiemy wszystko ma swój cas, jest czas na nauk├¬, jest i czas na zabaw├¬.

Ka┬┐dy z uczestników spotkania otrzyma┬│ folder informacyjny, zainteresowani kontynuacj┬▒ nauki w Liceum - podania do szko┬│y oraz s┬│odycze.

Mamy nadziej├¬, ┬┐e z wieloma osobami goszczacymi u nas 27 kwietnia spotkamy sie we wrze┬Âniu. Zapraszamy.

  Dodano: 10:24:03 2009-04-29

Uczniowie, którzy otrzymuj┬▒  stypendium szkolne  proszeni s┬▒ sk┬│adanie faktur na kwot├¬ nie mniejsz┬▒ ni┬┐ 500,00z┬│  w  pokoju nr 3  w Miejskim Zarz┬▒dzie O┬Âwiaty i Sportu do dnia 15 maja 2009 r.

                                     Izabela Wi┬Âniewska- pedagog szkolny

  Dodano: 13:08:41 2009-04-28

Kolejny wielki sukces!

Maciej Celuch z kl II b zaj┬▒┬│ pierwsze miejsce w etapie okr├¬gowym Austriackiej Olimpiady Matematycznej! Zawody te odbywa┬│y si├¬ w dniach 22-24.04 w mie┬Âcie Leibniz. Przypomnijmy, Maciek zosta┬│ zaproszony do go┬Âcinnego udzia┬│u w tym konkursie jako jeden z dwóch reprezentantów Polski.

  Dodano: 17:08:38 2009-04-27

Uczennica kl II c Monika Zakrzewska zajê³a pierwsze miejsce w Miêdzypowiatowym Konkursie Wiedzy "Omnibus" rozgrywanym 24.04 w I³¿y. W tym roku tematem przewodnim by³y "Zagadki powietrza".

Serdecznie gratulujemy!

  Dodano: 11:30:38 2009-04-22

Pragniemy poinformowa├Ž, i┬┐ odbywa si├¬  nabór osób ch├¬tnych do przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , któr┬▒ prowadz┬▒ wolontariusze Malta├▒skiej S┬│u┬┐by Medycznej z P┬│ocka. Zainteresowani uczniowie proszeni s┬▒ o zg┬│aszanie si├¬ do pedagoga szkolnego .   Izabela Wi┬Âniewska 

  Dodano: 11:26:18 2009-04-22

Belfer Roku
 
   Do tego znakomitego miana kandyduje prof. Dariusz Paprocki.
Wszyscy kibicujemy panu profesorowi i liczymy na wysokie miejsce w tym plebiscycie.
Jest to plebiscyt organizowany przez Echo Dnia oddzia┬│ radomski. G┬│osowanie do dnia 28 kwietnia. Ten tytu┬│ zale┬┐y od liczby SMS-ów wys┬│anych na danego kandydata. 
Mo┬┐na wys┬│a├Ž dowoln┬▒ ilo┬Â├Ž SMS-ów. Ja to zrobi┬│em wy┬Âlij i Ty. 
SMS o tre┬Âci RDM.Dariusz Paprocki Pionki - pod  numer 71601
 
Wi├¬cej przeczytasz na stronach www.echodnia.eu  -szukaj zak┬│adki belfer roku powiat radomski
  Dodano: 10:18:26 2009-04-22

Dnia 27 kwietnia (poniedzia┬│ek) od godziny 8:00 w naszej szkole odb├¬dzie si├¬ honorowe oddawanie krwi. Informacja skierowana jest do wszystkich pe┬│noletnich uczniów. Krew b├¬dzie pobierana w sali nr 7.
  Dodano: 21:19:40 2009-04-21

UWAGA UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH!

W zwi±zku ze zbli¿aj±cym siê koñcem roku klas III przypominamy o kilku istotnych sprawach, a s± to:

- podpisanie karty obiegowej (zwrot ksi┬▒┬┐ek do biblioteki, op┬│acenie Rady Rodziców, zwrot rzeczy do pracowni informatycznej, zwrot rzeczy do nauczycieli wychowania fizycznego)

- op┬│acenie funduszu nagród (10 z┬│)

- sp┬│ata d┬│ugów w sklepiku szkolnym

- przyniesienie do wychowawców swoich po jednym zdj├¬ciu do dokumentów, które b├¬dzie umieszczone na ┬Âwiadectwie

Osoby, które b├¬d┬▒ otrzymywa├Ž nagrody musz┬▒ wybra├Ž je sobie w ksi├¬garni "Minimax" w ┬Ârod├¬ lub w czwartek (w godzinach 10 - 13). Warto┬Â├Ž pojedynczej nagrody to 30 z┬│ (nagrody mog┬▒ by├Ž dro┬┐sze, ale ró┬┐nic├¬ ponad 30 z┬│otych nale┬┐y zap┬│aci├Ž samodzielnie). Informacje kto i ile otrzyma nagród posiadaj┬▒ wychowawcy.

  Dodano: 20:43:28 2009-04-21

Kolejny sukces Ma├Žka!
 
Ucze├▒ klasy II b Maciej Celuch zosta┬│ zaproszony do go┬Âcinnego udzia┬│u w zawodach okr├¬gowych Austriackiej Olimpiady Matematycznej, które odb├¬d┬▒ si├¬ 23 kwietnia w miasteczku Leibniz. To niebywa┬│y zaszczyt poniewa┬┐ w ten sposób wyró┬┐nione zosta┬│y tylko 2 osoby z Polski.
Trzeba przyzna├Ž, ┬┐e teraz Maciek s┬│awi nasze Liceum nie tylko w Polsce ale i Europie.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki! :)
 
Wi├¬cej o sukcesach Ma├Žka tutaj.
  Dodano: 18:06:59 2009-04-20

Koszykarze  mistrzami w Finale Mi├¬dzypowiatowych Igrzysk M┬│odzie┬┐y  Szkolnej 
regionu radomskiego
 
Gratulujemy !!!!!!!!
 
Wiêcej informacji w dziale "Sport".
  Dodano: 18:06:06 2009-04-20

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie
 
Jeste┬Âmy ju┬┐ w najlepszej 8 na Mazowszu!!
 
  Na pocz┬▒tku kwietnia rozpocz├¬┬│a si├¬ III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie "DialNet Masters"
Do 1 etapu przyst┬▒pi┬│o ponad 200 zespo┬│ów szkolnych w województwie mazowieckim.  Awans do 2 etapu uzyska┬│o 50 spo┬Âród nich. Nasza dru┬┐yna zaj├¬┬│a 2 miejsce. W 2 etapie wy┬│oniono najlepszych 8 ekip, które zakwalifikowa┬│y si├¬ do pó┬│fina┬│u krajowego rozgrywanego 23 kwietnia w Warszawie z udzia┬│em dru┬┐yn z Mazowsza oraz okr├¬gu Warmi├▒sko-Mazurskiego. Nasz zespó┬│ zakwalifikowa┬│ si├¬ na 4 miejscu.
Dru┬┐yna z LO Pionki to "SlackTeam" w sk┬│adzie:
1. ┬Žmietanka Piotr      -3b
2. Michalski Przemek  - 3b
3. M├¬┬┐yk Piotrek        - 2b
4. Czarnota Emil        - 2b
 opiekunem zespo┬│u jest Zieli├▒ski Pawe┬│
 
Przypominamy ┬┐e ta sama dru┬┐yna w zesz┬│ym roku zaj├¬┬│a 2 miejsce w pó┬│finale oraz 17  w finale krajowym. 
Z Warszawy  do fina┬│owej rozgrywki we Wroc┬│awiu dostanie si├¬ 4 najlepsze ekipy.
Trzymamy kciuki i gratulujemy ju¿ osi±gniêtego wielkiego sukcesu!
  Dodano: 21:37:39 2009-04-07

W dniach 20 – 22 marca 2009 r. uczniowie Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego w
Pionkach uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej,
przeprowadzonego przez Malta├▒sk┬▒  S┬│u┬┐b├¬ Medyczn┬▒ z  oddzia┬│u
P┬│ock. Czytaj wiecej->>
  Dodano: 21:36:53 2009-04-07

Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje polsko-niemiecko-francuskie forum m┬│odzie┬┐y. Spo┬Âród klas pierwszych naszego liceum wybrano cztery osoby wyró┬┐niaj┬▒ce si├¬ dobrymi ocenami z j├¬zyków obcych oraz czynnym zaanga┬┐owaniem w zycie w zycie szko┬│y. Warunki te spe┬│ni┬│y: Amelia Ferchichi, Karolina ┬Žmietanka, Aleksandra M┬│oczkowska oraz Martyna Koz┬│owska. Konkurencja by┬│a du┬┐a. Ze 160 nades┬│anych zg┬│osze├▒ z ca┬│ej Polski wybrano 25 przedstawicieli. Warunkiem wzi├¬cia udzia┬│u w forum by┬│o napisanie krótkiego ┬┐yciorysu w j├¬zyku obcym.
         4 kwietnia 2009 r. w Warszawie odby┬│o si├¬ spotkanie organizacyjno-zapoznawcze uczestników forum. Wszyscy dyskutowali nad przebiegiem forum, które ma trwa├Ž od 4 do 9 maja br.
       Celem forum jest integracja m┬│odzie┬┐y polsko-niemiecko-francuskiej, zaprezentowanie rejonów na arenie mi├¬dzynarodowej oraz wypracowanie nowych metod na zaanga┬┐owanie m┬│odych ludzi w pisanie projektów oraz Zycie spo┬│eczne na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim oraz globalnym.
Gratulujemy i ┬┐yczymy powodzenia w pracy na forum!
  Dodano: 16:39:47 2009-04-03

Reprezentacja  kl. II b w sk┬│adzie: Agnieszka Sa┬│but, Maciek Celuch i Piotrek M├¬┬┐yk zaj├¬┬│a pierwsze miejsce w┬Âród klas o rozszerzonym programie matematyki w finale VI Mi├¬dzypowiatowego Dru┬┐ynowego Konkursu Matematycznego. Natomiast dru┬┐yna z kl. II c: Monika Zakrzewska, Natalia Wo┬╝nica, Bartek Fliszkiewicz uplasowa┬│a si├¬ na szóstym miejscu wsród klas z poziomu podstawowego.

Serdecznie gratulujemy!

  Dodano: 13:45:25 2009-03-31

Uczniowie naszej szko┬│y mog┬▒ pochwali├Ž si├¬ kolejnym wspania┬│ym osi┬▒gni├¬ciem. Monika Zgrzywa z kl. III c oraz Piotrek Sobol z kl. II b zaj├¬li kolejno I i II miejsce na szczeblu powiatowiatowym w konkursie plastycznym "Zapobiegamy Po┬┐arom" zwi┬▒zanym z XXXII OTWP. Ponadto wyró┬┐niony zosta┬│ Mariusz K├¬ska z II b.
  Dodano: 23:20:58 2009-03-18

W dziale "Przydatne pliki" zamieszczony zosta┬│ Regulamin Szkolnego Festiwalu Talentów "Talent roku".

  Dodano: 17:42:05 2009-03-16

W ┬Ârod├¬ 5 marca w naszej szkole odby┬│y si├¬ eliminacj├¬ VI Dru┬┐ynowego Konkursu Matematycznego. Do kolejnego etapu, rozgrywanego w I┬│┬┐y, zakwalifikowa┬│y si├¬ dwie dru┬┐yny. Reprezentantami poziomu podstawowego b├¬d┬▒ Monika Zakrzewska, Natalia Wo┬╝nica i Bartek Fliszkiewicz z kl IIc. Z klas o rozszerzonym programie matematyki najlepsza okaza┬│a si├¬ dru┬┐yna z kl IIb w sk┬│adzie: Agnieszka Sa┬│but, Maciek Celuch i Piotrek M├¬┬┐yk.

Gratulujemy i ┬┐yczymy powodzenia na kolejnym etapie!

  Dodano: 12:01:07 2009-03-13

Z rado┬Âci┬▒ informujemy, ┬┐e dwójka uczniów kl. IIb - Ola Burska oraz Maciek Celuch zakwalifikowa┬│a si├¬ do fina┬│u XXVI Regialnego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Politechnik├¬ Radomsk┬▒. Zawody odb├¬d┬▒ si├¬ 27 marca o godz 10.

¯yczymy powodzenia!

  Dodano: 08:11:34 2009-03-05

Spotkanie Rady Rodziców

Dnia 2 marca o godzinie 17.00 w sali nr 5 odb├¬dzie si├¬ spotkanie Szkolnej Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy!

  Dodano: 08:11:29 2009-03-05

Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzêdu Pracy
 
W ┬Ârod├¬ (25.02.09) o godzinie 9.45 na sali gimnastycznej odb├¬dzie si├¬ spotkanie uczniów klas trzecich z Pani┬▒ Bogus┬│aw┬▒ Mykietyn z Powiatowego Urz├¬du Pracy w Pionkach.  
  Dodano: 08:11:24 2009-03-05

Gratulujemy!

W drugim semestrze roku szkolnego 2008/2009 sze┬Âciu uczniów naszej szko┬│y b├¬dzie otrzymywa┬│o stypendium Starosty Radomskiego. Stypendium przyznawane jest za dobre wyniki w nauce jak równie┬┐ za sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Stypendy┬Âci to:

Katarzyna Pyrgiel - IIId

Katarzyna Pyryt - IIIb

Agata Lenc - IIIc

Aleksandra M┬│oczkowska - Ib

Natalia Wo┬╝nica - IIc

Maciej Celuch - IIb 

Gratulujemy obecnym stypendystom. Dzi┬ oni zostali nagrodzeni. W nast├¬pnym semestrze równie┬┐ Ty mo┬┐esz by├Ž w ich gronie. 

  Dodano: 08:11:17 2009-03-05

UWAGA!
 
Lubisz bawi├Ž si├¬ komórk┬▒? Lubisz kr├¬ci├Ž filmy? To co┬ dla Ciebie!

Grupa ludzi z Warszawy zajmuj┬▒ca si├¬ filmowaniem rzeczywisto┬Âci telefonem komórkowym ju┬┐ nied┬│ugo poprowadzi darmowe warsztaty w Pionkach.

Wszystkich zainteresowanych i niepewnych prosimy o kontakt z Ameli┬▒ Ferchichi z kl. I c: GG 10574974 lub e-mail amelus007@buziaczek.pl


  Dodano: 08:11:12 2009-03-05

Kolejne sukcesy uczniów naszego Liceum!
 
Mamy zaszczyt poinformowa├Ž, ┬┐e dwie osoby z naszej szko┬│y zakwalifikowa┬│y si├¬ do etapu powiatowego XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po┬┐arniczej! W kwalifikacjach miejskich uczniowie klasy II b
 • Piotrek M├¬┬┐yk
 • Ola Burska
zajêli kolejno drugie i trzecie miejsce. Kolejny etap turnieju odbêdzie siê 26 marca w Radomiu.
Ale wiedza to nie wszystko! Nasi uczniowie zostali tak┬┐├¬ wyró┬┐nieni i nagrodzeni w konkursie plastycznym pt. "Zapobiegamy po┬┐arom" zwi┬▒zanym z OTWP. Ich prace b├¬d┬▒ teraz oceniane na szczeblu powiatu. Oto nasi laureaci:
 • Monika Zgrzywa - III c
 • Karol Rybak - II b
 • Katarzyna Gutt i Patrycja Kara┬ - II a
Serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów!
  Dodano: 08:11:02 2009-03-05

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców
W poniedzia┬│ek, 2 marca odb├¬dzie si├¬ pierwszy w tym semestrze Dzie├▒ Otwarty dla rodziców. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele b├¬d┬▒ w szkole w godz. 17.30-18.30. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 13:05:49 2009-03-03

"Eurodeputowany dr Zbigniew Ku┬╝miuk naszym go┬Âciem"

Dnia 23 lutego o godzinie 9.00 odb├¬dzie si├¬ spotkanie z przedstawicielem Parlamentu Europejskiego dr Zbigniewem Ku┬╝miukiem. Uczniowie klas drugich i trzecich b├¬d┬▒ mieli okazj├¬ zapozna├Ž si├¬ ze specyfik┬▒ pracy europos┬│a, a tek┬┐e uzyska├Ž odpowiedzi na pytania zwi┬▒zane z problematyk┬▒ Unii Europejskiej.

  Dodano: 13:04:57 2009-03-03

Wyk┬│ad z matematyki
W ┬Ârod├¬ (4.III.2009r.) o godz. 16.00 odb├¬dzie si├¬ kolejny wyk┬│ad z cyklu "Co by┬│o, a nie jest, a przyda├Ž si├¬ mo┬┐e". Tematem spotkania b├¬dzie "Zastosowanie pochodnej do obliczania granic funkcji". Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 10:11:43 2009-02-27

Wycieczka do Berlina
 
    W dniach 16-18 kwietnia 2009 organizowana jest wycieczka do Berlina i Frankfurtu n/O.
W programie wycieczki jest zwiedzanie Berlina: Reichstag, Brama Brandenburska, Muzeum Pergamonu, West i Ost Berlin , Katedra. (Wst├¬py do obiektów s┬▒ darmowe dla wycieczek).
We Frankfurcie zobaczymy : Rynek i Katedrê oraz Viadrinê(Uniwersytet Europejski).
    Przewidywany koszt wycieczki wynosi ok 300 z┬│. w co wliczony jest przejazd autokarem, 2 noclegi, 1 obiadokolacja i 2 ┬Âniadania.
Nocowa├Ž b├¬dziemy w S┬│ubicach w Akademiku Kolegium Polonicum.
Po drodze zwiedzimy równie┬┐ Pozna├▒.
Zg┬│oszenia do 3 marca 2009 roku u p. Alicji Zych. 

  Dodano: 18:04:25 2009-02-25

Konkurs matematyczny
 
Dnia 5.03.2009 odb├¬dzie si├¬ etap szkolny VI M├¬dzypowiatowego Zespo┬│owego Konkursu Matematycznego. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I i II. Dru┬┐yny (max. 3 osoby) nale┬┐y zg┬│asza├Ž do poniedzia┬│ku 02.03.2009 do nauczycieli matematyki.
 
Serdecznie zachêcamy wszystkich do udzia³u!

  Dodano: 13:12:04 2009-01-27

NOWY PLAN LEKCJI !
 
W dziale "Plan Lekcji" jest ju¿ dostêpny plan na II semestr. Zapraszamy wszystkich do zapoznania siê.
  Dodano: 09:12:27 2009-01-16

WIELKI SUKCES MA├ćKA!

  Z rado┬Âci┬▒ zawiadamiamy, ┬┐e ucze├▒ kl. IIb (mat-fiz-inf) Maciej Celuch zakwalifikowa┬│ si├¬ do zawodów drugiego stopnia LX Olimpiady Matematycznej. Zawody te odb├¬d┬▒ si├¬ dn. 13 i 14 lutego 2009r w gmachu Wydzia┬│u Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki i ┬┐yczymy Ma├Žkowi powodzenia!

Opiekunem Ma├Žka jest pani profesor Katarzyna Poscacka.

  Dodano: 23:12:11 2009-01-15

Na stronie pojawi┬│ si├¬ harmonogram zaj├¬├Ž w naszej szkole podczas ferii zimowych. Znajduje si├¬ on w dziale "Przydatne linki/pliki".

Nowy Plan lekcji na II semestr pojawi siê oko³o czwartku lub pi±tku drugiego tygodnia ferii.

  Dodano: 13:21:59 2009-01-14

 Wywiadówka

Dnia 15 stycznia 2009r. o godzinie 17.00 odb├¬dzie si├¬ wywiadówka semestralna we wszystkich klasach. Serdecznie zapraszamy rodziców!

  Dodano: 15:57:33 2009-01-10

Studniówka
10 stycznia 2009r. odb├¬dzie si├¬ w naszej szkole tradycyjny bal uczniów klas maturalnych. Z tej  okazji ┬┐yczymy wszystkim doskona┬│ej zabawy do bia┬│ego rana.

  Dodano: 18:23:22 2009-01-04

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców
Informujemy, ┬┐e w poniedzia┬│ek 5 stycznia 2009r. odb├¬dzie si├¬, ostatni w tym semestrze, Dzie├▒ Otwarty dla rodziców uczniów naszej szko┬│y. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele b├¬d┬▒ obecni w gmachu Liceum  w godz. 17.30-18.30. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 22:01:33 2008-12-23

Z okazji ┬Žwi┬▒t Bo┬┐ego Narodzenia pragniemy z┬│o┬┐y├Ž naszym Uczniom najserdeczniejsze ┬┐yczenia zdrowia, szcz├¬┬Âcia i pogody ducha. Niech te ┬Âwi├¬ta oka┬┐┬▒ si├¬ czasem magicznym, który zapadnie Wam w pami├¬├Ž i doda energii na ca┬│y najbli┬┐szy rok.

¯yczymy tak¿e szampañskiego sylwestra i zabawy do bia³ego rana - zw³aszcza, ¿e do szko³y wracamy dopiero 5 stycznia ;-)

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szko┬│y 

  Dodano: 08:55:28 2008-12-16

Wyniki wyborów na Rzecznika Praw Ucznia w naszym Liceum:

1. Anna Berezowska - 156 g┬│osów

2. Alicja Jaworowska - 98 g┬│osów

3. Katarzyna Posacka - 43 g┬│osy

Rzecznikiem Praw Ucznia zosta┬│a pani Anna Berezowska.

  Dodano: 14:02:09 2008-12-11

Odrabiamy zajêcia z 2 stycznia 2009r
W sobot├¬ 13 grudnia w naszej szkole, odbywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ zaj├¬cia edukacyjne zgodnie z planem lekcji przewidziane na pi┬▒tek 2 stycznia 2009r. Dzi├¬ki temu zimowa przerwa ┬Âwi┬▒teczna b├¬dzie trwa┬│a a┬┐ do 5 stycznia.

  Dodano: 09:22:38 2008-12-10

                                                                UWAGA!

W dziale "Samorz┬▒d" pojawi┬│ si├¬ harmonogram wyborów na Rzecznika Praw Ucznia.

  Dodano: 09:21:57 2008-12-10

                                                          OG┬úOSZENIE

Informujemy, ┬┐e w dniu 19 grudnia br. o godzinie 11 organizujemy spotkanie miko┬│ajkowe dla dzieci z TPD. W programie przewidziane s┬▒ jase┬│ka, konkursy muzyczne i plastyczne z nagrodami. Chcemy równie┬┐ przygotowa├Ž dla dzieci upominki i s┬│odki pocz├¬stunek.

Akcja prowadzona jest w ramach projektu: "Spo┬│ecze├▒stwo obywatelskie zaczyna si├¬ w szkole". Realizacja tego projektu wymaga w┬│asnej inicjatywy i wk┬│adu finansowego, dlatego do 15 grudnia u pani Pedagog b├¬dzie wystawiony kosz, do którego b├¬dziemy zbiera├Ž s┬│odycze i przybory szkolne. Klasa, która zbierze najwi├¬ksz┬▒ ilo┬Â├Ž s┬│odyczy (w kg) otrzyma dodatkowy dzie├▒ wolny na wycieczk├¬ szkoln┬▒. Przyniesione przez Was dary wr├¬czymy dzieciom na spotkaniu 19 grudnia.

Nauczmy si├¬ pomaga├Ž biedniejszym od nas, obdarzmy ich u┬Âmiechem i dobroci┬▒ nie tylko w okresie ┬Žwi┬▒t Bo┬┐ego Narodzenia, ale i na co dzie├▒.

  Dodano: 09:12:55 2008-12-10

Podsumowanie akcji "Góra Grosza 2009" w naszym Liceum

Klasa Ia: 19,59 z┬│

Klasa Ib: 80,89 z┬│

Klasa Ic: 15,00 z┬│

Klasa IIa: 21,06 z┬│

Klasa IIc: 119,03 z┬│

Klasa IId: 10,30 z┬│

Klasa IIIa: 80,56 z┬│

  Dodano: 14:13:48 2008-12-05

Jeste┬Âmy Mistrzami Regionu w Pi┬│ce Koszykowej Ch┬│opców!
Z prawdziw┬▒ rado┬Âci┬▒ informujemy, ┬┐e reprezentacja naszego liceum zdoby┬│a I miejsce w Mistrzostwach Regionu w Pi┬│ce Koszykowej Ch┬│opców.  Zawody odby┬│y si├¬ 4 grudnia br. w ZS nr 1 w Przysusze. Nasza dru┬┐yny broni┬│a tytu┬│u mistrzowskiego zdobytego w poprzednim roku szkolnym. Po zaci├¬tej rywalizacji okaza┬│o si├¬ jednak, ┬┐e nasi ch┬│opcy byli i s┬▒ po prostu najlepsi. Serdecznie gratulujemy!
Wiecej informacji mo┬┐na znale┬╝├Ž w zak┬│adce Sport.

  Dodano: 08:27:22 2008-12-03

Wyk┬│ady z matematyki

Kolejny wyk┬│ad z matematyki z cyklu "Co by┬│o, a nie jest, a przyda├Ž si├¬ mo┬┐e" odb├¬dzie si├¬ w drug┬▒ ┬Ârod├¬ miesi┬▒ca tj.10 grudnia br.

 

  Dodano: 18:19:24 2008-11-26

Spotkanie z rodzicami.

27 listopada o godz. 17.00 odb├¬d┬▒ si├¬ w naszej szkole pó┬│semestralne wywiadówki. Tego samego dnia o godz. 16.15 w sali nr 5 odb├¬dzie sie spotkanie szkolnej Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy.

  Dodano: 19:15:37 2008-11-15

Mamy przyjemno┬Â├Ž poinformowa├Ž, ┬┐e trzech uczniów naszej szko┬│y zosta┬│o laureatami XVIII edycji konkursu z cyklu "Moje spotkania z Puszcz┬▒". Temat tegorocznej edycji brzmia┬│ "Osobliwo┬Âci przyrodnicze Puszczy Kozienickiej".

Wyró┬┐nione osoby to Ewa Solecka z klasy Ib, Przemys┬│aw Maksym z klasy IIa i Agata Fr┬▒czek z klasy Ia.

Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy!

  Dodano: 20:04:19 2008-11-07

W dniu 5 listopada br odby┬│a si├¬ kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. 22 uczniów naszej szko┬│y odda┬│o ┬│┬▒cznie 9,9 litra krwi. Pami├¬tajmy, ┬┐e dar krwi jest darem ┬┐ycia i ┬┐e oddaj┬▒c krew, mo┬┐emy tym uratowa├Ž ┬┐ycie innym ludziom. Dzi├¬kujemy i zapraszamy wszystkich ch├¬tnych do udzia┬│u w nast├¬pnych akcjach.

  Dodano: 13:07:00 2008-11-05

GÓRA GROSZA 

Jak co roku, w naszej szkole odb├¬dzie si├¬ akcja pt. "Góra Grosza". Do 5 grudnia uczniowie naszej szko┬│y b├¬d┬▒ mogli wp┬│aca├Ž pieni┬▒dze na cele charytatywne.

W tym roku zbieramy pieni┬▒dze w systemie klasowym - uczniowie wp┬│acaj┬▒ pieni┬▒dze do skarbnika, b┬▒d┬╝ przewodnicz┬▒cego swojej klasy, a ten nast├¬pnie przeka┬┐e ca┬│┬▒ kwot├¬ przedstawicielowi szko┬│y. 

Serdecznie zapraszamy do wzi├¬cia udzia┬│u w akcji! 

  Dodano: 13:03:47 2008-11-05

Z przyjemno┬Âci┬▒ informujemy, ┬┐e na stronie szko┬│y pojawi┬│y si├¬ zdj├¬cia klasowe, rocznik 2008 - 2009.

 

Zawiadamiamy równie┬┐, ┬┐e zaj├¬cia Szkolnego Klubu Fotograficznego zostaj┬▒ zawieszone, z powodu braku ch├¬tnych osób. Aby jednak idea Klubu nie umar┬│a ca┬│kowicie, SKF ma zamiar zorganizowa├Ž w ci┬▒gu bie┬┐┬▒cego roku szkolnego kilka wystaw ze zdj├¬ciami by┬│ych cz┬│onków.

Osoby spoza SKF, zainteresowane udzia³em w przysz³ych wystawach proszone s± o zg³aszanie siê do Przemka Michalskiego z klasy IIIb.
  Dodano: 20:20:48 2008-11-01

  "Co by┬│o, a nie jest a przyda├Ž si├¬ mo┬┐e"

 Kolejny wyk┬│ad z matematyki odb├¬dzie si├¬ 5 listopada br. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sali nr 24 o godz.16. W najbli┬┐sz┬▒ ┬Ârod┬▒ b├¬dziemy mówi├Ž o zbiorach punktów o okre┬Âolnych w┬│asno┬Âciach.

  Dodano: 20:13:30 2008-11-01

Dzie├▒ Otwarty dla rodziców

 W poniedzia┬│ek (3.XI.08) odb├¬dzie si├¬  dzie├▒ otwarty dla rodziców. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele b├¬d┬▒ na dy┬┐urze w godz. 17.30-18.30.

 

  Dodano: 20:12:22 2008-11-01

UWAGA!

 W czwartek (29 pa┬╝dziernika 2008) odby┬│y si├¬ wybory do M┬│odzie┬┐owej Rady Miasta. Wszyscy uczniowie naszej szko┬│y wybierali swoich przedstawicieli spo┬Âród 7 zg┬│oszonych kandydatów. Najwi├¬ksz┬▒ liczb├¬ g┬│osów otrzymali: Katarzyna Neska-164, Piotr M├¬┬┐yk-129 oraz Emilia Czerwiec-113  i to w┬│a┬Ânie oni b├¬d┬▒ reprezentowa├Ž uczniów LO w nast├¬pnej kadencji rady. Gratulujemy i ┬┐yczymy kolejnych sukcesów oraz satysfakcji w pracy na rzecz ca┬│ej pionkowskiej m┬│odzie┬┐y.

  Dodano: 12:01:08 2008-10-01

Wyk┬│ady z matematyki

 10 wrze┬Ânia odby┬│ si├¬ w naszej szkole pierwszy wyk┬│ad z matematyki w ramach cyklicznych spotka├▒ pod has┬│em "Co by┬│o, a nie jest, a przyda├Ž si├¬ mo┬┐e". Zaj├¬cia te maj┬▒ na celu uzupe┬│nienie materia┬│u z matematyki o tematy obecnie nie uj├¬te w programie szko┬│y ┬Âredniej, a z którymi nasi uczniowie mog┬▒ si├¬ spotka├Ž na studiach. Tematem pierwszego wyk┬│adu by┬│y " Liczby zespolone". Kolejne zaj├¬cia odbywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ w pierwsze ┬Ârody miesi┬▒ca. Na najbli┬┐sze spotkanie (1.X.08) serdecznie zapraszam-Ewa Glego┬│a.

  Dodano: 12:09:41 2008-09-22

                                                            UWAGA!

Spotkania Szkolnego Klubu Fotograficznego odbywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ w ┬Ârody o godzinie 15:00. Zapraszamy wszystkich m┬│odych i zdolnych :-)

Zbiórka pod sal┬▒ numer 5 (historia).

  Dodano: 07:58:50 2008-09-15

 Termin odbioru ┬Âwiadectw dojrza┬│o┬Âci
Z satysfakcj┬▒ informujemy, ┬┐e wszyscy absolwenci przyst├¬puj┬▒cy do sesji poprawkowej pomy┬Âlnie zdali egzaminy. Zapraszamy po odbiór ┬Âwiadectw dojrza┬│o┬Âci 15 wrze┬Ânia o godz. 14. Wyniki egzaminu mo┬┐na odbiera├Ž w sekretariacie szko┬│y.

  Dodano: 11:23:06 2008-09-12

Nowa szata strony internetowej Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego w Pionkach sta┬│a si├¬ faktem. Nie bez przyczyny w┬│a┬Ânie dziasiaj zacz├¬┬│a funkcjonowa├Ž w wirtualnym ┬Âwiecie. Wydarzenie to u┬Âwietnia wiadomo┬Â├Ž wa┬┐na dla ┬┐ycia szko┬│y i miasta - nasza dyrektor Ewa Glego┬│a, otrzyma┬│a zgod├¬ na realizacj├¬ projektu budowy hali sportowej. 26 pa┬╝dziernika 2007 r. Liceum otrzyma┬│o pozwolenie na budow├¬ obiektu sportowego, na który sk┬│adaj┬▒ si├¬: hala, ┬│┬▒cznik, szatnia i boiska towarzysz┬▒ce. Oczekujemy, ┬┐e prace rusz┬▒ wiosn┬▒. Informujemy, ┬┐e nowa strona to nie tylko pi├¬kna szata graficzna, ale równie┬┐ zmieniony uk┬│ad przekazywania wiadomo┬Âci, a tak┬┐e nowe podstrony. Na uwag├¬ zas┬│uguje playlista, która umo┬┐liwia zainteresowanym bezpo┬Ârednie kszta┬│towanie repertuaru Radiow├¬z┬│a.

Pragniemy równie┬┐ zauwa┬┐y├Ž, ┬┐e odpowiedzialno┬Â├Ž za stron├¬ nie spoczywa tylko na administratorach. Ich praca wspierana jest przez osoby kompetentne z danych dziedzin: samorz┬▒d redaguje i uaktualnia wiadomo┬Âci z ┬┐ycia szko┬│y, sportowcy informuj┬▒ o zawodach, zgrupowaniach i swoich osi┬▒gni├¬ciach... Jak widzicie, taki stan rzeczy daje mo┬┐liwo┬Â├Ž kreowania strony wed┬│ug potrzeb i gustów spo┬│eczno┬Âci licealnej.

Mamy nadziej├¬, ┬┐e pozyskamy szerokie grono wspó┬│pracowników, pe┬│nych nowych pomys┬│ów, które spe┬│ni┬▒ oczekiwania nas wszystkich.

  Dodano: 11:51:05 2008-07-22

Termin egzaminów poprawkowych
Egzaminy poprawkowe odbêd± siê w nastêpuj±cych terminach:
biologia, j. angielski - 28 sierpnia, matematyka - 29 sierpnia. Godzina rozpocz├¬cia cz├¬┬Âci pisemnej to 8.30

  Dodano: 13:05:28 2008-07-17

W dziale "Galerie" pojawi³y siê zdjêcia z zakoñczenia roku szkolnego.

Zapraszamy do ogl┬▒dania i wspominania tego najsympatyczniejszego dnia w ci┬▒gu roku ;-)

  Dodano: 08:59:20 2008-07-10

W dziale "Przydatne linki/pliki" pojawi┬│ si├¬ wykaz obowi┬▒zuj┬▒cych podr├¬czników na rok szkolny 2008/2009.

Przypominamy równie┬┐, ┬┐e strona lopionki.pl posiada w┬│asny, internetowy kiermasz ksi┬▒┬┐ek, do korzystanie z którego serdecznie zapraszamy (link w menu).

  Dodano: 13:43:30 2008-07-02

Wyniki matur
30 czerwca absolwenci Liceum otrzymali ┬Âwiadectwa dojrza┬│o┬Âci. Gratulujemy zdania egzaminu maturalnego i osi┬▒gni├¬cia wysokich wyników. Z satysfakcj┬▒ informujemy, ┬┐e 98% naszych uczniów pozytywnie  zaliczy┬│o ten egzamin. Dla porównania ┬Ârednia zdawalno┬Â├Ž w kraju wynosi 79% a w powiecie radomskim 84%. Pozostali absolwenci maj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž poprawienia wyniku ju┬┐ w sierpniu poniewa┬┐ nie zdali tylko jednego z pi├¬ciu egzaminów. Trzymamy za nich kciuki i wierzymy, ┬┐e po wakacyjnych przygotowaniach bez problemu poradz┬▒ sobie z egzaminem. Szczególnie ciesz┬▒ nas wysokie wyniki osi┬▒gane przez absolwentów naszego liceum. Na egzaminie ustnym prawie co drugi ucze├▒ uzyska┬│ wynik co najmniej 90%. Równie wysokie noty uzyska┬│o 36 prac pisemnych naszych absolwentów. Warto w tym miejscu nadmieni├Ž, ┬┐e wi├¬kszo┬Â├Ž egzaminów zdawana by┬│a na poziomie rozszerzonym. Ogromnym sukcesem jest uzyskanie na tym poziomie wyniku 100%. Jeden z naszych absolwentów osi┬▒gn┬▒┬│ taki wynik na egzaminie z matematyki a kilku by┬│o bardzo blisko. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
  Dodano: 10:05:24 2008-07-02

UWAGA! WA┬»NA INFORMACJA DLA OBECNYCH I PRZYSZ┬úYCH UCZNIÓW!

 

Do 11 lipca mo┬┐na zg┬│asza├Ž wnioski o stypendium unijne w ramach programu "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych". Kwota stypendium wynosi 250 z┬│ miesi├¬cznie (mo┬┐e zosta├Ž podwy┬┐szona do 500 z┬│) i jest wyp┬│acana przez 10 miesi├¬cy.

Warunek, jaki musz┬▒ spe┬│ni├Ž osoby chc┬▒ce si├¬ ubiega├Ž o stypendium to dochód na osob├¬ nie wi├¬kszy ni┬┐ 1008 z┬│ lub 1166 z┬│ (w przypadku osoby niepe┬│nosprawnej).

Dodatkowo, nale┬┐y spe┬│ni├Ž przynajmniej jeden z poni┬┐szych warunków:

- uzyskanie w roku szkolnym 2007/08 tytu┬│u laureata konkursu przedmiotowego organizowanego lub wspó┬│organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora O┬Âwiaty (organizowanego na podstawie rozporz┬▒dzenia Ministra Edukacji)

- uzyskanie w roku szkolnym 2007/08 tytu┬│u laureata lub finalisty olimpiady i turnieju ogólnopolskiego (organizowanego na podstawie rozporz┬▒dzenia Ministra Edukacji)

- z cz├¬┬Âci matematyczno - przyrodniczej egzaminu zewn├¬trznego na zako├▒czenie gimnazjum zdawanej w latach 2004/05 - 2007/08 osoba otrzyma┬│a co najmniej 46 punktów;

- osoba uzyska┬│a ┬Âredni┬▒ ocen ze wszystkich przedmiotów obliczon┬▒ na podstawie ┬Âwiadectwa uko├▒czenia klasy w roku szkolnym 2007/2008 na poziomie nie ni┬┐szym ni┬┐ 5,0.

 

Wi├¬cej informacji, regulamin i wzory wniosków na stronie www.stypendia.oeiizk.waw.pl

  Dodano: 10:14:19 2008-06-12

                                             Wielki fina┬│ ju┬┐ za nami

Dnia 5 czerwca 2008 odby┬│ si├¬ wielki fiana┬│ Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters. Bra┬│a w nim udzia┬│ dru┬┐yna z naszej szko┬│y SlackTeam w sk┬│adzie: Piotr ┬Žmietanka, Przemys┬│aw Michalski, Piotr M├¬┬┐yk oraz Emil Czarnota. Ch┬│opcy zaj├¬li 17 miejsce zdobywaj┬▒c 109 punktów i uzyskuj┬▒c tym samym najlepszy wynik w okr├¬gu warszawskim.

Gratulujemy i ¿yczymy zwyciêstwa w trzeciej edycji olimpiady.

 

  Dodano: 12:08:25 2008-06-11


Podziêkowania.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu sk┬│ada podzi├¬kowania dla uczniów Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im. Marii D┬▒browskiej w Pionkach za ratowanie zdrowia i ┬┐ycia ludzkiego poprzez honorowe oddawanie krwi. Dyrekcji i gronu pedagogicznemu serdecznie dzi├¬kujemy za wspieranie i szerzenie idei honorowego krwiodastwa na terenie szko┬│y.
  Dodano: 08:11:22 2008-06-04


Konkurs piosenki.
30 kwietnia 2008r. odby┬│ si├¬ w Kozienicach II Mi├¬dzypowiatowy Festiwal Piosenki Obcoj├¬zycznej. Nasz┬▒ szko┬│├¬ reprezentowa┬│y dwie uczennice: Karolina Bogobowicz z kl. IIb oraz Maja Jaworowska z klasy Ib. Ich wyst├¬p spodoba┬│ si├¬ publiczno┬Âci i profesjonalistom zasiadaj┬▒cym w jury tak bardzo, ┬┐e Maja zaj├¬┬│a II miejsce a Karolina III. Gratulujemy sukcesu i ┬┐yczymy zwyci├¬stwa w przysz┬│ym roku.
  Dodano: 08:26:40 2008-05-30

Jak co roku, uczniowie naszej szko┬│y brali udzia┬│ w Mi├¬dzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur", osi┬▒gaj┬▒c wysokie wyniki. W┬Âród 26 uczestników Konkursu najlepszy rezultat, "Bardzo dobry" zdoby┬│ Maciej Celuch z klasy Ib. Wyró┬┐nienia zdobyli: Barbara W┬▒sik (Id),  Maciej Wierzbicki (Ib) oraz Henryk B┬▒k (by┬│a IIIb).  Serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy matematycznej oraz ┬┐yczymy sukcesów z przysz┬│ym roku.
  Dodano: 23:37:01 2008-05-19

Do Szanownego Grona Pedagogicznego LO w Pionkach.

 

W imieniu klasy B z rocznika 1989 - 1993 mamy zaszczyt zaprosi├Ž Grono Pedagogiczne naszego liceum na spotkanie z okazji 15-lecia egzaminu maturalnego. Spotkanie to odb├¬dzie si├¬ w dniu 31 maja 2008r w restauracji "Adria" o godzinie 20.00.

  Dodano: 13:42:06 2008-05-14

Mamy swojego pos┬│a.

Z przyjemno┬Âci┬▒ informujemy, ┬┐e Paulina Zaremba -  uczennica klasy IIa uzyska┬│a mandat pos┬│a XIV Sesji Sejmu Dzieci i M┬│odzie┬┐y. Paulinie gratulujemy sukcesu i ┬┐yczymy owocnych obrad.

  Dodano: 17:10:36 2008-04-14

Niebywa³y sukces £ukasza!

  W dniach 5 i 6 kwietnia 2008 roku  w Warszawie odby┬│y si├¬ zawody centralne (trzeciego stopnia) XX Olimpiady Filozoficznej, do której zakwalifikowali si├¬ najlepsi uczniowie szkó┬│ ponadgimnazjalnych z ca┬│ej Polski. Nasz┬▒ szko┬│├¬ – Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce im. M. D┬▒browskiej w Pionkach – reprezentowa┬│ ucze├▒ klasy III a, ┬úukasz Go┬│acki. Wi├¬cej->

  Dodano: 10:59:43 2008-04-14

Mamy olbrzymi┬▒ przyjemno┬Â├Ž poinformowa├Ž o kolejnym sukcesie naszej szko┬│y.

10 kwietnia, w Warszawie, odby┬│y si├¬ pó┬│fina┬│y Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters. Bra┬│o w niej udzia┬│ 20 dru┬┐yn wy┬│onionych z dwóch okr├¬gów, podczas dwóch konkursów eliminacyjnych.

Nasze LO reprezentowa┬│a dru┬┐yna SlackTeam w sk┬│adzie: Piotr ┬Žmietanka jako kapitan, Przemek Michalski (klasa IIb), Piotr M├¬┬┐yk, Emil Czarnota (klasa Ib) oraz mgr Iwona Maj jako opiekun. Ch┬│opaki ze SlackTeamu zaj├¬li wysokie II miejsce, co oznacza, ┬┐e b├¬d┬▒ reprezentowa├Ž nasz┬▒ szko┬│├¬ na Wielkim Finale we Wroc┬│awiu.

Zwyci├¬zcom serdecznie gratulujemy!

 

Wi├¬cej informacji i szczegó┬│owa punktacja: http://www.dialnetmasters.pl 

  Dodano: 22:38:34 2008-04-09

Dnia 4 kwietnia 2007, w Przysusze, odby┬│ si├¬ drugi etap V Mi├¬dzypowiatowego Zespo┬│owego Konkursu Matematycznego. Bra┬│o w nim udzia┬│ ponad 40 dru┬┐yn z ca┬│ego by┬│ego województwa radomskiego. Nasz┬▒ szko┬│├¬ reprezentowa┬│y dwie dru┬┐yny, jedna z poziomu podstawowego (profil bio-chem) i jedna z poziomu rozszerzonego (profil mat-fiz).

Tegoroczna edycja okaza┬│a si├¬ by├Ž szcz├¬┬Âliw┬▒ dla naszej szko┬│y - dru┬┐yna z poziomu rozszerzonego w sk┬│adzie Kasia Pyryt, Dawid Kara┬ oraz Przemek Michalski zaj├¬┬│a wysokie, czwarte miejsce. Kasia, Dawid i Przemek prawie otarli si├¬ o podium, niestety przegrali w dogrywce o trzecie miejsce.

Zwyci├¬zcom serdecznie gratulujemy. 

  Dodano: 11:59:12 2008-03-17

Dnia 15-03-2008 trzech uczniów klasy III b bra┬│o udzia┬│ w Konkursie Wiedzy z Zakresu Informatyki w Prywatnej Wy┬┐szej Szkole Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie. Mateusz Ka┬╝mierczak i Micha┬│ Mazur zakwalifikowali si├¬ do fina┬│u, w którym uczestniczy┬│o 7 osób. Micha┬│ Mazur zaj┬▒┬│ II miejsce. Gratulacje.

Opiekunem jest mgr Iwona Maj.

  Dodano: 18:05:19 2008-02-28

┬úukasz Go┬│acki, ucze├▒ klasy IIIa, zosta┬│ rekomendowany do zawodów centralnych (trzeciego stopnia) XX Olimpiady Filozoficznej, osi┬▒gaj┬▒c wysokie noty w eliminacjach okr├¬gowych (drugiego stopnia).

Dodatkowo, jego praca pisemna z zawodów pierwszego stopnia zosta┬│a przes┬│ana do Komitetu G┬│ównego Olimpiady Filozoficznej i we┬╝mie udzia┬│ w konkursie specjalnym.

Opiekunem £ukasza jest mgr Barbara Maci±g.

 

To nie koniec sukcesów uczniów naszej szko┬│y. Dawid Kara┬Â, ucze├▒ klasy IIb, uzyska┬│ tytu┬│ finalisty eliminacji okr├¬gowych XXXVIII Olimpiady Literatury i J├¬zyka Polskiego.

Dawid przygotowywa┬│ si├¬ do olimpiady równie┬┐ pod kierunkiem mgr Barbary Maci┬▒g.

  Dodano: 18:04:59 2008-02-27

KONKURS NA NAJLEPSZE OPOWIADANIE

Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja ┬Žlesickiego i Bogus┬│awa
Lindy
LATERNA MAGICA oraz Miejski O┬Ârodek Kultury w Pionkach zapraszaj┬▒
pionkowsk┬▒ m┬│odzie┬┐ do wzi├¬cia udzia┬│u w konkursie na najlepsze krótkie
opowiadanie o dowolnej tematyce, które mo┬┐na by by┬│o zrealizowa├Ž w ciagu
kilku dni na planie filmowym.
Autorzy najlepszych prac otrzymaj± zaproszenie do wziêcia udzia³u w
kilkudniowych darmowych warsztatach filmowych odbywajacych siê w ramach
Letnich Spotka├▒ Filmowych Kameralne Lato Pionki 2008, od 30 czerwca do 6
lipca w Pionkach.
Najciekawsze opowiadanie zostanie nagrodzone.
Prace z wype┬│nionym formularzem zg┬│oszeniowym nale┬┐y dostarczy├Ž
do Miejskiego O┬Ârodka Kultury w Pionkach poczt┬▒ b┬▒d┬╝ osobi┬Âcie DO DNIA
21 KWIETNIA.

Szczegó┬│owy regulamin konkursu oraz kart├¬ zg┬│oszeniow┬▒ znajdziecie pod
adresem:

 

www.kameralnelato.filmforum.pl
ZAPRASZAMY  Dodano: 18:07:40 2008-02-06

W dniu 05.02.2008 w naszej szkole odby┬│ si├¬ pierwszy etap dru┬┐ynowego konkursu matematycznego. Wzi├¬┬│o w nim udzia┬│ 81 uczniów w 27 zespo┬│ach. 4 zespo┬│y z ka┬┐dej kategorii zakwalifikowa┬│y si├¬ do rundy fina┬│owej, zwyci├¬sko wysz┬│y z niej 2 zespo┬│y, jeden z klasy IIb(Pyryt Katarzyna, Kara┬ Dawid, Michalski Przemys┬│aw), drugi z klasy IIc(Warcho┬│ Micha┬│, Zgrzywa Monika, Wilk Paulina), zespo┬│y te b├¬d┬▒ reprezentowa├Ž nasz┬▒ szko┬│├¬ 4 kwietnia na finale w Przysusze. Zwyci├¬zcom gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 09:57:45 2008-01-25

Z g┬│├¬bokim ┬┐alem zawiadamiamy, i┬┐ 12 stycznia 2008 r. zmar┬│a Jadwiga Wiktorowska wychowawczyni oraz nauczycielka matematyki wielu pokole├▒ uczniów Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im. Marii D┬▒browskiej w Pionkach.

Msze ┬Žwi├¬te w intencji zmar┬│ej odb├¬d┬▒ si├¬ w ko┬Âciele pw. ┬Âw. Barbary w dniach: 29 stycznia (godz. 6:30), 31 stycznia (godz. 17:00), 8 lutego (godz. 7:00) i 9 lutego (godz. 6:00), a tak┬┐e w ko┬Âciele pw. Naj┬Âwi├¬tszej Marii Panny, dnia 9 lutego o godzinie 6:30.

  Dodano: 12:09:03 2008-01-14

Dru┬┐yna z naszego liceum zdoby┬│a Mistrzostwo Regionu Radomskiego Szkó┬│ Ponadgimnazjalnych w Pi┬│ce koszykowej

Reprezentantom oraz opiekunowi gratulujemy!

Wiêcej informacji w dziale sport.

  Dodano: 13:43:08 2007-11-30

Od poniedzia┬│ku dzia┬│a w naszej szkole monitoring. Wszyscy uczniowie zauwa┬┐yli kamery na parterze i na drugim pi├¬trze. Nied┬│ugo pojawi┬▒ si├¬ one równie┬┐ na pierwszym pi├¬trze. Dzi├¬ki specjalnej kamerze zewn├¬trznej istnieje mo┬┐liwo┬Â├Ž obserwowania terenu szko┬│y, równie┬┐ po zmroku. Na instalacj├¬ monitoringu dostali┬Âmy, podobnie jak inne placówki, dotacj├¬ z MEN.
** Archiwum aktualnoÂci **
Europejski Fundusz Spo│eczny