Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

"Pociecha jest balsamem na g┬│├¬bok┬▒ ran├¬. Jest oaz┬▒  w bezkresnej pustyni. Pociecha jest jak ┬│agodz┬▒ca d┬│o├▒ na twojej skroni. Pociecha jest niczym bliska, przyjazna twarz. To obecno┬Â├Ž kogo┬Â, kto rozumie twoje ┬│zy, przys┬│uchuje si├¬ twojemu utrudzonemu sercu, w smutku i nieszcz├¬┬Âciu pozostaje tobie i pomaga dojrze├Ž par├¬ gwiazd."

                                                                                                - Phil Bosmans

                                        Pami├¬taj!!!                                       

      G┬│ównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest ucze├▒.

                               DROGI UCZNIU! 

                     Zwró├Ž si├¬ do pedagoga szkolnego gdy: 

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwi┬▒za├Ž
 • czujesz, ┬┐e nikt Ci├¬ nie rozumie, jeste┬ samotny
 • nie potrafisz porozumie├Ž si├¬ z nauczycielem lub kolegami    w klasie
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz si├¬ w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzieli├Ž si├¬ swoj┬▒ rado┬Âci┬▒, sukcesem
 • chcia┬│by┬ z kim┬ porozmawia├Ž
 • chcia┬│by┬ pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomys┬│y, którymi chcesz si├¬ podzieli├Ž

                                          DROGI RODZICU!

                                 Zwró├Ž si├¬ do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Ci├¬ zachowanie Twojego dziecka,
 • masz pytania dotycz┬▒ce wyników w nauce, czy funkcjonowania dziecka w szkole,
 • chcesz porozmawia├Ž o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo si├¬ z nimi zwróci├Ž,
 • szukasz pomocy bo sam jeste┬ ju┬┐ bezradny
 Czego mo┬┐esz oczekiwa├Ž decyduj┬▒c si├¬ na rozmow├¬ z pedagogiem szkolnym?
 • Ca┬│kowitej dyskrecji; wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet je┬┐eli czasem pedagog b├¬dzie ci├¬ namawia┬│ do poszerzenia informacji to decyzja b├¬dzie nale┬┐a┬│a tylko do Ciebie.

 • ┬»yczliwej uwagi, niezale┬┐nie od tego z jak┬▒ spraw┬▒ zwrócisz si├¬ do pedagoga. 

 • Otrzymasz za to informacj├¬ na temat swojej sytuacji     i propozycj├¬ porady oraz pomocy.
   
   
  Zapraszamy od wtorku do pi┬▒tku, przyjd┬╝ z ka┬┐d┬▒ spraw┬▒, trosk┬▒, czy problemem!

  Godziny pracy pedagogów szkolnych

  Wtorek               8:00 - 14:00
  ┬Žroda                  8:00 - 14:00
  Czwartek           8:00 - 14:00
  Pi┬▒tek                 8:00 - 14:00

   Zapraszamy do wspó┬│pracy uczniów, rodziców, prawnych opiekunów oraz nauczycieli.
    Wspólne spotkania, rozmowy, konsultacje oraz wzajemna wymiana informacji pomog┬▒  w rozwi┬▒zywaniu bie┬┐┬▒cych problemów uczniów zwi┬▒zanych z okresem dorastania, edukacj┬▒, wychowaniem, zdrowiem, sytuacj┬▒ materialn┬▒ i rodzinn┬▒, k┬│opotami osobistymi itp.

Pami├¬taj - cz├¬sto obok Ciebie kto┬ potrzebuje pomocy, a Ty nie wiesz jak pomóc?
Powiniene┬ zwróci├Ž si├¬ do pedagoga lub innej osoby, do której masz zaufanie.
 

Dzia┬│ania pedagoga:

Prelekcje z policj┬▒ 

Spektakl profilaktyczny "Toksyczne siostry 

┬Žwiatowy Dzie├▒ Praw Dziecka

Stres pod kontrol┬▒

Linki:

www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.oke.waw.pl - Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

www.psychologia.edu.pl - Portal Psychologiczny

www.aids.gov.pl - Krajowe Centrum ds. AIDS

www.narkomania.org.pl

www.parpa.pl - Pa├▒stwowa Agencja Rozwi┬▒zywania Problemów Alkoholow

www.psychomanipulacja.pl - Centrum Przeciwdzia┬│ania Psychomanipulacji

www.przemocwszkole.org.pl -

www.badzwolny.eu - Dominika├▒ski O┬Ârodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

www.niebieskalinia.pl - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Telefony zaufania:

116 111 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i M┬│odzie┬┐y

800 12 01 48 - "Zatrzymaj przemoc"

800 12 12 12 - Dzieci├¬cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 12 00 02 - Niebieska Linia

801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

22 692 82 26 - ca┬│odobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds.AIDS

116 000 - ca┬│odobowy, bezp┬│atny telefon w sprawie zaginionego dziecka
Europejski Fundusz Spo│eczny