Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Konkursy rok szkolny 2014/2015

 Uwaga Konkurs Bo┬┐onarodzeniowy!

Zach├¬camy wszystkich do udzia┬│u w  Bo┬┐onarodzeniowym Konkursie Kulinarnym na potraw├¬ i wypiek ┬Âwi┬▒teczny. Konkurs ma charakter otwarty i ka┬┐dy z uczestników (indywidualnych lub grupowych) mo┬┐e zg┬│osi├Ž do oceny konkursowej jeden produkt w wybranej kategorii. Zg┬│oszenia uczestników do 15 grudnia w bibliotece szkolnej. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs 18 grudnia 2014r. i  przyzna nastepuj┬▒ce nagrody:
w kategorii potrawa ┬Âwi┬▒teczna: I miejsce i dwa wyró┬┐nienia
w kategorii wypiek ┬Âwi┬▒teczny: I miejsce i dwa wyró┬┐nienia
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymaj┬▒ upominki i dyplomy. Regulamin konkursu. 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szko┬│y do rejestracji w pierwszej w Polsce praktycznej i zespo┬│owej Olimpiadzie "Zwolnieni z teorii". Wiecej szczegó┬│ów na stronie www.zwolnienizteorii.pl

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szko┬│y do udzia┬│u w VI Powiatowym Konkursie Filmów Amatrorskich, którego fina┬│ odb├¬dzie si├¬ 13 listopada 2014r. Materia┬│y dotycz┬▒ce konkursu mo┬┐na pobra├Ž ze strony mokpionki .

 

Konkursy rok szkolny 2013/2014 

"Mój powiat w obiektywie"

Je┬┐eli znasz ciekawe miejsca w naszym rejonie, we┬┐ udzia┬│ w II edycji konkursu fotograficznego "Mój powiat w obiektywie". Wi├¬cej informacji na stronie www.radompowiat.pl

"Szko┬│a przyjazna honorowemu krwiodawstwu"

....to konkurs dla  szkó┬│ i uczniów - dawców krwi, którzy w trakcie trwania nauki trzykrotnie wezm┬▒ udzia┬│ w akcji organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W nagrod├¬ otrzymaj┬▒ ┬Âwiadectwo dojrza┬│o┬Âci spo┬│ecznej i drobne upominki. Zostan┬▒ one wr├¬czone podczas uroczysto┬Âci zako├▒czenia szko┬│y.

Szko┬│y, które zbior┬▒ najwi├¬cej krwi zostan┬▒ nagrodzone zgodnie z regulaminem dost├¬pnym na stronie internetowej  www.rckik.radom.pl . Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

V edycja konkursu na komiks.

Wojewódzki Urz┬▒d Pracy w Warszawie ju┬┐ po raz pi┬▒ty g┬│asza konkurs na komiks promuj┬▒cy Program Operacyjny Kapita┬│ Ludzki, pt. „Cz┬│owiek - najlepsza inwestycja". Szczegó┬│y na stronie  http://wup.mazowsze.pl/new/?aktualnosci=1&aid=1889874345

"Moje spotkania z Puszcz┬▒" 

Zapraszamy do udzia┬│u w konkursie "Moje spotkania z Puszcz┬▒" , który w tym roku szkolnym odbywa si├¬ pod has┬│em "30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego - w harmonii z przyrod┬▒" 

Dla uczniów szkó┬│ ponadgimnazjalnych ma on now┬▒ formu┬│├¬. Uczniwie mog┬▒ :

- wzi┬▒├Ž udzia┬│ w konkursie wiedzy (walory przyrodnicze, historyczne,kulturowe, estetyczne KPK). Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i parkowym (po 30 pyta├▒ testowych). Pierwszy etap przeprowadzony zostanie 27 IX o godz. 10.00. Trzech najlepszych uczniów przejdzie do nast├¬pnego etapu.

- mog┬▒ równie┬┐ wykona├Ž plakat - technika dowolna, format A1. Plakat nale┬┐y dostarczy├Ž zwini├¬ty w rulon.

- lub prezentacj├¬ multimedialn┬▒ w programie PowerPoint (15-20 slajdów) nagranych na p┬│yt├¬ CD lub DVD

Ka┬┐da z tych prac musi zawiera├Ž metryczk├¬: imi├¬ i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, szko┬│a, imi├¬ i nazwisko opiekuna.

Ewentualne pytania prosz├¬ kierowa├Ž do p. Barbary Mazur.


Konkursy rok 2012/2013 

Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce og┬│asza konkurs na LOGO szko┬│y. Nasza placówka nie posiada w┬│asnego znaku graficznego. Pragniemy to zmieni├Ž i mamy nadziej├¬, ┬┐e przy Waszej pomocy uda nam si├¬ tego dokona├Ž. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania si├¬ z regulaminem konkursu. Regulamin konkursu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Informatyki informuje, ┬┐e od dnia 15-10-2012 do  12-11-2012 trwa pierwszy etap XX Olimpiady Informatycznej. Tre┬Âci zada├▒ s┬▒ dost├¬pne  na stronie http://sio.mimuw.edu.pl. Wszystkich zainteresowanych zach├¬camy do udzia┬│u. Szczegó┬│owe informacje u Pani Iwony Maj.

 

Informujemy, ┬┐e rozpoczyna si├¬ XXV edycja Olimpiady Filozoficznej. Program olimpiady obejmuje i poszerza zagadnienia z historii filozofii, najnowszych tendencji filozofii wspó┬│czesnej i problematyki logicznej.  Szczegó┬│owe informacje u Pani A.Gronczy├▒skiej.

Konkurs 'Eko-Solidarni' rozpoczêty!
• Interesujesz si├¬ losami ┬Âwiata i chcesz mie├Ž wp┬│yw na swoj┬▒ przysz┬│o┬Â├Ž?
• S┬▒siad uporczywie wrzuca wszystkie ┬Âmieci do jednego kosza, podczas gdy Ty
          pieczo┬│owicie je segregujesz?
• Ciekawi┬▒ Ci├¬ inne kultury i nie zgadzasz si├¬ ze stereotypami na temat osób pochodz┬▒cych z Azji lub Afryki?
• Przera┬┐a Ci├¬ coraz gorsza jako┬Â├Ž produktów, których u┬┐ywasz na co dzie├▒?
• Masz pomys┬│ jak polepszy├Ž warunki ┬┐ycia najbiedniejszych?
• Chcesz ┬┐y├Ž inaczej, ale nikt nie daje Ci tej mo┬┐liwo┬Âci?
Marzysz o podbiciu ┬Âwiata? Nie wiesz od czego zacz┬▒├Ž?
ZG┬úO┬Ž SI├Ő DO NAS!
…TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE!
Mo┬┐esz zrobi├Ž dok┬│adnie to, na co masz ochot├¬, wszystkie formy ekspresji artystycznej s┬▒ mile widziane!
Stwórz obraz, film, rze┬╝b├¬, grafik├¬ albo performance i przy┬Âlij j┬▒ do nas, a my pomo┬┐emy Ci zaanga┬┐owa├Ž si├¬ w dzia┬│ania na rzecz edukacji globalnej!

Warunki konkursu:
• Do udzia┬│u zapraszamy  uczniów szkó┬│ ponadgimnazjalnych z okolic Mazowsza  (z wy┬│┬▒czeniem Warszawy) i Podhala. Zale┬┐y nam na szerokiej aktywizacji m┬│odych i zdolnych artystów z mniejszych miejscowo┬Âci!
• Tematyka pracy musi by├Ž zwi┬▒zana z 7 i 8 Milenijnym Celem Rozwoju            (wi├¬cej o Milenijnych Celach Rozwoju:  http://www.undp.org.pl/O-nas/Milenijne-Cele-Rozwoju-MDGs)

 Czas trwania konkursu:
 3 wrzesie├▒- 31 pa┬╝dziernik 2012 r.

 Nagrody:
• 15 laureatów z ka┬┐dego regionu we┬╝mie udzia┬│ w unikatowym warsztacie artystycznym prowadzonym przez lokalnych artystów w Radomiu oraz w Krakowie podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (19-25 listopad 2012; szczegó┬│owa data zostanie potwierdzona w pa┬╝dzierniku).
• Grupa warsztatowa dostanie ma┬│e prezenty-niespodzianki oraz dyplomy.
• Zwyci├¬ska praca zostanie u┬┐yta jako plakat promuj┬▒cy nast├¬pne wydarzenie
           edukacyjne Fundacji Partners Polska i/lub szkó┬│.
• Prace finalistów b├¬d┬▒ mog┬│y bra├Ž udzia┬│ w dalszej, europejskiej cz├¬┬Âci konkursu rywalizuj┬▒c z pracami rówie┬Âników z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Czech, Indii, Senegalu i Irlandii w ramach projektu MDG’15 (www.mdg15.eu).

 

 

MOK w Pionkach og┬│asza IV Powiatowy Konkurs Filmu Amatorskiego "Ka┬┐dy ma obiektyw w oku"  Pionki 2012. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i m┬│odzie┬┐y  mo┬┐liwo┬Âci┬▒ tworzenia artystycznych obrazów filmowych, film kr├¬cony mo┬┐e by├Ž dowoln┬▒ technologi┬▒ (kamera, aparat fotograficzny, telefon), kopia powinna by├Ž dostarczona do organizatora w formacie DVD, AVI, MPEG i byc zapisana na no┬Âniku DVD. Tematyka - dowolna, sposób przedstawienia zjawiska czy problemu - nowatorski, ciekawy, pomys┬│owy, zawieraj┬▒cy elementy sk┬│adajace si├¬ na warto┬Â├Ž artystyczn┬▒ filmu.  Termin dostarczenie filmu wraz z kart┬▒ zg┬│oszenia do 6 listopada 2012. Szczegó┬│y u Pani I.Maj lub Pani A. Gronczy├▒skiej.

 

 

Mazowiecki Zespó┬│ Parków Krajobrazowych, Miejski O┬Ârodek Kultury w Pionkach oraz nadle┬Ânictwa: Kozienice, Radom i Zwole├▒ organizuj┬▒ w bie┬┐┬▒cym roku XXII edycj├¬ konkursu przyrodniczego z cyklu "Moje spotkania z Puszcz┬▒" pt: "Rok w ┬┐yciu drzewa". Serdecznie zapraszamy uczniów Naszej szko┬│y do udzia┬│u w konkursie. Celem tegorocznej edycji jest zapoznanie ze zmianami fenologicznymi zachodz┬▒cymi w drzewostanach oraz wy┬│onienie najbardziej lubianego i cenionego gatunku drzewa z terenu Puszczy Kozienickiej.

Konkurs obejmuje trzy dziedziny twórczo┬Âci :

  • plastyk├¬ (grafika, rysunek, malarstwo,collage)
  • fotografi├¬ (czarno-bia┬│┬▒ i kolorow┬▒)
  • literatur├¬ (poezja i proza)

Prace konkursowe nale┬┐y sk┬│ada├Ž do dnia 12 pa┬╝dziernika 2012r. szczegó┬│owe informacje u Pani B.Mazur.
Europejski Fundusz Spo│eczny