Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

 SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Zaprasza wszystkich ch├¬tnych do niezwykle wdzi├¬cznej pracy jak┬▒ jest praca  WOLONTARIUSZA 

 ,,Tylko ┬┐ycie po┬Âwi├¬cone innym

                                                            warte jest prze┬┐ycia

 
                                                 Albert Einstein 

Wolontariusze to ludzie, którzy z potrzeby serca anga┬┐uj┬▒ si├¬ w niesienie pomocy potrzebuj┬▒cym, biednym, chorym oraz w szeroko poj├¬t┬▒ prac├¬ na rzecz ró┬┐nych ┬Ârodowisk, instytucji i organizacji dzia┬│aj┬▒cych w wielu obszarach ┬┐ycia spo┬│ecznego. 

Obecnie SKW dzia┬│aj┬▒cy przy Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym liczy  24 wolontariuszy.  

Koordynatorem jest pedagog szkolny - Paulina Lasota.

         Na zdj├¬ciu: dziewcz├¬ta - absolwentki 2014r., ch┬│opcy - P. Goli├▒ski i J. Trojanowski

lista wolontariuszy:  


Nazwisko i imi├¬  klasa 
  Dobrowolski Daniel
1b
  Wach Bart┬│omiej
1b
  Mamica Maria
1b
  Paw┬│owska Aleksandra
1b
  Szczechowska Katarzyna
1b
  Wdowiak Aleksandra
1b
  Cybulski Miko┬│aj
1c
  Deszczka Karolina
1c
  Dró┬┐d┬┐ Anna
1c
  Gozdyra Kamila
1c
  Ka┬│a Maja
1c
  Korcz Karolina
1c
  Mazur Magdalena
1c
  Rutka Iga
1c
  Sobol Adrianna
1c
  Sot Magda
1c
  Tarnowska Paulina
1c
  Wach Adrianna
1c
   Rusinek Micha┬│
2b
   Goli├▒ski Piotr
2c
   Kami├▒ska Katarzyna
2c
   M┬▒kosa Agata
2c
   Rydz Natalia
2c
   Trojanowski Jaros┬│aw
2c
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Wolontariusze wspó┬│pracuj┬▒ z ró┬┐nymi placówkami i organami takimi jak:

-          TPD,

-          WTZ,

-          ┬ŽDS itp.

Wolontariusze bior┬▒ czynny udzia┬│ w wielu akcjach, organizowanych w naszym mie┬Âcie imprezach, festynach, regatach, warsztatach dla niepe┬│nosprawnych, zbiórkach darów dla potrzebuj┬▒cych. Bierzemy udzia┬│ we wszystkich dzia┬│aniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pionkach, rozwijaj┬▒c ide├¬ wolontariatu w szkole  i w mie┬Âcie

 Akcje SKW w r.szk. 2013/14: 
 •          VIII Impreza sportowa dla osób niepe┬│nosprawnych
 •     Teczka na 6
 •          I Ty mo┬┐esz zosta├Ž ┬Âw. Miko┬│ajem
 •          Zbiórka karmy dla zwierz┬▒t
 •          ┬Žwi┬▒teczna zbiórka ┬┐ywno┬Âci
 •          Wigilia miejska
 •          Wigilia dla podopiecznych TPD
 •          Tradycje Wielkanocne
 •          ┬Žwi┬▒teczna zbiórka ┬┐ywno┬Âci 2
 •     IX Impreza sportowa dla osób niepe┬│nosprawnych
 •     Gala Wolontariatu
   

 
Europejski Fundusz Spo│eczny